مقاله بیومکانیک استخوانی

مقاله و تحقیق بیومکانیک استخوانی در قالب فایل word در ۳۰ صفحه آماده ویرایش و پرینت میباشد. این پژوهش قابل استفاده برای دانشجویان رشته علوم تجربی و پزشکی میباشد. در ادامه به خلاصه و چکیده ای از عناوین و متون تحقیق اصلی میپردازیم. برای تهیه نسخه کامل آن از باکس انتهای صفحه برای دانلود اقدام نمایید.

خلاصه ای از عناوین مقاله بیومکانیک استخوانی:

بیومکانیک استخوانی در حال حاضر به طور گسترده ای برای جایگزینی ایمپلنت های استخوانی  در حال حاضر به طور گسترده ای برای جایگزینی استخون از دست رفته در بیماران به طور کامل و یا جزئی و برای بازسازی  بافت استخوانی استفاده می شوند. با این حال، خطرات ناشی از شکستگی ، که ممکن است عواقب دراماتیک داشته باشد، هنوز هم باقی می مانند که پیش بینی وضعیت آنها دشوار به نظر می رسد وبه  ثبات بیومتریال قرار داده شده در بافت استخوان بستگی دارند. پدیده multiscale از بیومکانیکی (استخوان ایمپلنت به هم پیوسته) و بیولوژیکی (mechanotransduction) طبیعت می باشند.  هدف این است که برای یک مرور کلی از رفتار بیومکانیکی استخوان رابط ایمپلنت به عنوان تابعی از محیط زیست خود را با در نظر گرفتن در سیلیکون، شرایط ازمایشگاهی و in vivo از جمله مدل های حیوانی و همچنین مطالعات بالینی. عوامل بیومکانیکی پدیده اسئواینتگریشن به بازسازی استخوان مرتبط در مجاورت ایمپلنت (اقتباس از ساختار استخوان به جای حضور یک biomaterial جنبه های مربوط به شرح رابط و به طبیعت multiscale فضا- زمان آن برای اولین بار بررسی خواهد شد. پس از آن، روش های مختلف مورد استفاده در ادبیات برای اندازه گیری ثبات ایمپلنت و استخوان؛ خواص رابط ایمپلنت در شرایط آزمایشگاهی شرح داده خواهد شد. روش اولتراسوند کمی این مساله را وعده داده است زیرا آنها ارزان، غیر تهاجمی و به دلیل قدرت تفکیک بالا، مکان پایین تر خود را در اطراف ایمپلنت  را در مقایسه با سایر روش های بیومکانیکی بهتر مورد بررسی و تفکیک قرار می دهند .  این روش به طور بالینی بیش از سی سال استفاده شده است و پیشرفت قابل توجهی در جراحی دندان، دهان و فک و صورت دارد. برای بازگرداندن یک یا دندان از دست رفته تر ناشی از پیری یا حوادث و همچنین به هدف  زیبایی در بیمارانی که  به طور کامل و یا به طور  نیمه بی دندا ن شده اند  صورت می گیرد ایمپلنت های دندانی نیز برای حمایت از بازسازی سر و صورت و برای ارتودنسی استفاده می شود.با وجود استفاده بالینی معمول ، شکست از ادغام ایمپلنت هنوز رخ می دهد و باقی می ماند و  پیش بینی دشوار به نظر می رسد. این مساله با توجه به رقابت قوی و تهاجمی در میان تولید کنندگان ایمپلنت و همچنین در میان جراحان دندان برای به دست آوردن برآورد دقیق از نسبت موفقیت ایمپلنت دندانی مشکل است. یکی دیگر از دلایل دشواری برای ارزیابی نسبت موفقیت ایمپلنت در وابستگی آن به زمان بعد از عمل جراحی در نظر گرفته شده است(برآورد معقول نسبت موفقیت ایمپلنت درمان های دندانپزشکی ) . پیش بینی ایمپلنت ثبات بیومکانیکی از شکست ایمپلنت ضروری مداخلات اضافی خطرناک دردناک و گران قیمت جراحی بسیار حائز اهمیت است از دست رفته در بیماران به طور کامل و یا جزئی و برای بازسازی  بافت ایمپلنت های  استخوانی  در حال حاضر به طور گسترده ای برای جایگزینی استخون از دست رفته در بیماران به طور کامل و یا جزئی و برای بازسازی  بافت استخوانی استفاده می شوند. با این حال، خطرات ناشی از شکستگی ، که ممکن است عواقب دراماتیک داشته باشد، هنوز هم باقی می مانند که پیش بینی وضعیت آنها دشوار به نظر می رسد وبه  ثبات بیومتریال قرار داده شده در بافت استخوان بستگی دارند. پدیده multiscale از بیومکانیکی (استخوان ایمپلنت به هم پیوسته) و بیولوژیکی (mechanotransduction) طبیعت می باشند.

biomater
biomater

هدف این است که برای یک مرور کلی از رفتار بیومکانیکی استخوان رابط ایمپلنت به عنوان تابعی از محیط زیست خود را با در نظر گرفتن در سیلیکون، شرایط ازمایشگاهی و in vivo از جمله مدل های حیوانی و همچنین مطالعات بالینی. عوامل بیومکانیکی پدیده اسئواینتگریشن به بازسازی استخوان مرتبط در مجاورت ایمپلنت (اقتباس از ساختار استخوان به جای حضور یک biomaterial جنبه های مربوط به شرح رابط و به طبیعت multiscale فضا- زمان آن برای اولین بار بررسی خواهد شد. پس از آن، روش های مختلف مورد استفاده در ادبیات برای اندازه گیری ثبات ایمپلنت و استخوان؛ خواص رابط ایمپلنت در شرایط آزمایشگاهی شرح داده خواهد شد. روش اولتراسوند کمی این مساله را وعده داده است زیرا آنها ارزان، غیر تهاجمی و به دلیل قدرت تفکیک بالا، مکان پایین تر خود را در اطراف ایمپلنت  را در مقایسه با سایر روش های بیومکانیکی بهتر مورد بررسی و تفکیک قرار می دهند .  این روش به طور بالینی بیش از سی سال استفاده شده است و پیشرفت قابل توجهی در جراحی دندان، دهان و فک و صورت دارد. برای بازگرداندن یک یا دندان از دست رفته تر ناشی از پیری یا حوادث و همچنین به هدف  زیبایی در بیمارانی که  به طور کامل و یا به طور  نیمه بی دندا ن شده اند  صورت می گیرد ایمپلنت های دندانی نیز برای حمایت از بازسازی سر و صورت و برای ارتودنسی استفاده می شود.با وجود استفاده بالینی معمول ، شکست از ادغام ایمپلنت هنوز رخ می دهد و باقی می ماند و  پیش بینی دشوار به نظر می رسد. این مساله با توجه به رقابت قوی و تهاجمی در میان تولید کنندگان ایمپلنت و همچنین در میان جراحان دندان برای به دست آوردن برآورد دقیق از نسبت موفقیت ایمپلنت دندانی مشکل است. یکی دیگر از دلایل دشواری برای ارزیابی نسبت موفقیت ایمپلنت در وابستگی آن به زمان بعد از عمل جراحی در نظر گرفته شده است(برآورد معقول نسبت موفقیت ایمپلنت درمان های دندانپزشکی ) . پیش بینی ایمپلنت ثبات بیومکانیکی از شکست ایمپلنت ضروری مداخلات اضافی خطرناک دردناک و گران قیمت جراحی بسیار حائز اهمیت است.

استفاده می شوند. با این حال، خطرات ناشی از شکستگی ، که ممکن است عواقب دراماتیک داشته باشد، هنوز هم باقی می مانند که پیش بینی وضعیت آنها دشوار به نظر می رسد وبه  ثبات بیومتریال قرار داده شده در بافت استخوان بستگی دارند. پدیده multiscale از بیومکانیکی (استخوان ایمپلنت به هم پیوسته) و بیولوژیکی (mechanotransduction) طبیعت می باشند.  هدف این است که برای یک مرور کلی از رفتار بیومکانیکی استخوان رابط ایمپلنت به عنوان تابعی از محیط زیست خود را با در نظر گرفتن در سیلیکون، شرایط ازمایشگاهی و in vivo از جمله مدل های حیوانی و همچنین مطالعات بالینی. عوامل بیومکانیکی پدیده اسئواینتگریشن به بازسازی استخوان مرتبط در مجاورت ایمپلنت (اقتباس از ساختار استخوان به جای حضور یک biomaterial جنبه های مربوط به شرح رابط و به طبیعت multiscale فضا- زمان آن برای اولین بار بررسی خواهد شد. پس از آن، روش های مختلف مورد استفاده در ادبیات برای اندازه گیری ثبات ایمپلنت و استخوان؛ خواص رابط ایمپلنت در شرایط آزمایشگاهی شرح داده خواهد شد. روش اولتراسوند کمی این مساله را وعده داده است زیرا آنها ارزان، غیر تهاجمی و به دلیل قدرت تفکیک بالا، مکان پایین تر خود را در اطراف ایمپلنت  را در مقایسه با سایر روش های بیومکانیکی بهتر مورد بررسی و تفکیک قرار می دهند .  این روش به طور بالینی بیش از سی سال استفاده شده است و پیشرفت قابل توجهی در جراحی دندان، دهان و فک و صورت دارد. برای بازگرداندن یک یا دندان از دست رفته تر ناشی از پیری یا حوادث و همچنین به هدف  زیبایی در بیمارانی که  به طور کامل و یا به طور  نیمه بی دندا ن شده اند  صورت می گیرد ایمپلنت های دندانی نیز برای حمایت از بازسازی سر و صورت و برای ارتودنسی استفاده می شود.با وجود استفاده بالینی معمول ، شکست از ادغام ایمپلنت هنوز رخ می دهد و باقی می ماند و  پیش بینی دشوار به نظر می رسد. این مساله با توجه به رقابت قوی و تهاجمی در میان تولید کنندگان ایمپلنت و همچنین در میان جراحان دندان برای به دست آوردن برآورد دقیق از نسبت موفقیت ایمپلنت دندانی مشکل است. یکی دیگر از دلایل دشواری برای ارزیابی نسبت موفقیت ایمپلنت در وابستگی آن به زمان بعد از عمل جراحی در نظر گرفته شده است(برآورد معقول نسبت موفقیت ایمپلنت درمان های دندانپزشکی ) . پیش بینی ایمپلنت ثبات بیومکانیکی از شکست ایمپلنت ضروری مداخلات اضافی خطرناک دردناک و گران قیمت جراحی بسیار حائز اهمیت است.

بیومکانیک استخوانی
بیومکانیک استخوانی

بارگیری:

شرایط بارگذاری کاربردی در طول زمان. در طول ۱۵ تکرار اول (مرحله ۱) استخوان بافته شده در فاصله ی کوتاهی  پر شده است. استخوان بالغ در طول تکرار مرحله  ۱۶ تا ۲۰ (مرحله ۲) به عنوان بار افزایش یافته است. تحلیل استخوان در این دو مرحله اجازه نمی دهد. بعد از مرحله  ۲۰ تکرار شکستگی پایدار باشد و در ۳ مگاپاسکال (مرحله ۳) حفظ می شود. در طول این مرحله جذب اجازه داده شده  و بازسازی استخوان بافته شده رخ می دهد.

شبیه سازی پیش بینی مراحل التیام شکستگی ترابکولار تشکیل استخوان بافته شده را نشان می دهد که  بلوغ استخوان بافته شده و  بازسازی استخوان بافته شده است.  در مرحله اول بهبودی، استخوان بافته شده در لایه شکاف شکستگی های لایه شروع، در هر طرف شکاف شکستگی می باشد و پیشرفت به سمت وسط  استخوان است. برای هر تکرار، لایه بعدی از عناصر در غلظت استخوان افزایش می یابد، و در نتیجه مدول الاستیک. محرک مکانیکی (تنش برشی هیدرواستاتیک و دارای هشت سطح) در فاصله برای تشکیل استخوان در سراسر شکاف مناسب می باشند. هیچ یک از  این عناصر به تشکیل غضروف یا  تشکیل بافت نرم منجر نمی شوند. بنابراین، نواحی همجوار استخوان نمی تواند در وسط شکاف تشکیل یابد بلکه لایه لایه تشکیل میشود. پس از تشکیل استخوان، فشار در عناصر بیومکانیک استخوان بافته شده جدید، بیش از حد برای تحریک تشکیل استخوان اضافی کوچک می باشند.

بازسازی بیومکانیک استخوانی و اسئواینتگریشن:

بررسی بهره وری از پدیده های ایمپلنت های استخوانی  در حال حاضر به طور گسترده ای برای جایگزینی استخون از دست رفته در بیماران به طور کامل و یا جزئی و برای بازسازی  بافت استخوانی استفاده می شوند. با این حال، خطرات ناشی از شکستگی ، که ممکن است عواقب دراماتیک داشته باشد، هنوز هم باقی می مانند که پیش بینی وضعیت آنها دشوار به نظر می رسد وبه  ثبات بیومتریال قرار داده شده در بافت استخوان بستگی دارند. پدیده multiscale از بیومکانیکی (استخوان ایمپلنت به هم پیوسته) و بیولوژیکی (mechanotransduction) طبیعت می باشند.  هدف این است که برای یک مرور کلی از رفتار بیومکانیکی استخوان رابط ایمپلنت به عنوان تابعی از محیط زیست خود را با در نظر گرفتن در سیلیکون، شرایط ازمایشگاهی و in vivo از جمله مدل های حیوانی و همچنین مطالعات بالینی. عوامل بیومکانیکی پدیده اسئواینتگریشن به بازسازی استخوان مرتبط در مجاورت ایمپلنت (اقتباس از ساختار استخوان به جای حضور یک biomaterial جنبه های مربوط به شرح رابط و به طبیعت multiscale فضا- زمان آن برای اولین بار بررسی خواهد شد. پس از آن، روش های مختلف مورد استفاده در ادبیات برای اندازه گیری ثبات ایمپلنت و استخوان؛ خواص رابط ایمپلنت در شرایط آزمایشگاهی شرح داده خواهد شد. روش اولتراسوند کمی این مساله را وعده داده است زیرا آنها ارزان، غیر تهاجمی و به دلیل قدرت تفکیک بالا، مکان پایین تر خود را در اطراف ایمپلنت  را در مقایسه با سایر روش های بیومکانیکی بهتر مورد بررسی و تفکیک قرار می دهند .  این روش به طور بالینی بیش از سی سال استفاده شده است و پیشرفت قابل توجهی در جراحی دندان، دهان و فک و صورت دارد. برای بازگرداندن یک یا دندان از دست رفته تر ناشی از پیری یا حوادث و همچنین به هدف  زیبایی در بیمارانی که  به طور کامل و یا به طور  نیمه بی دندا ن شده اند  صورت می گیرد ایمپلنت های دندانی نیز برای حمایت از بازسازی سر و صورت و برای ارتودنسی استفاده می شود.با وجود استفاده بالینی معمول ، شکست از ادغام ایمپلنت هنوز رخ می دهد و باقی می ماند و  پیش بینی دشوار به نظر می رسد. این مساله با توجه به رقابت قوی و تهاجمی در میان تولید کنندگان ایمپلنت و همچنین در میان جراحان دندان برای به دست آوردن برآورد دقیق از نسبت موفقیت ایمپلنت دندانی مشکل است. یکی دیگر از دلایل دشواری برای ارزیابی نسبت موفقیت ایمپلنت در وابستگی آن به زمان بعد از عمل جراحی در نظر گرفته شده است(برآورد معقول نسبت موفقیت ایمپلنت درمان های دندانپزشکی ) . پیش بینی ایمپلنت ثبات بیومکانیکی از شکست ایمپلنت ضروری مداخلات اضافی خطرناک دردناک و گران قیمت جراحی بسیار حائز اهمیت است.

mechanotransduction
mechanotransduction

اسئواینتگریشن مشکلی دشوار است چرا که نیاز به محلی (در سراسر رابط) اندازه گیری خواص بیومکانیکی بافت استخوان، که دارای یک ماهیت پیچیده با ویسکوالاستیک، ناهمسانگرد و خواص ناهمگن می باشد. علاوه بر این، بافت استخوان سازگار ساختار آن به تنش های مکانیکی از طریق پدیده بازسازی صورت می گیرد.بازسازی استخوان تحت ایمپلنت چند ماه که در طی آن تکامل زمانی و توزیع فضایی از خواص استخوان به شدت ناهمگن هستند طول می کشد. سلولهای استئوبلاست حکومت مراحل اصلی استخوان ، رسوب ماتریکس خارج سلولی (ECM)، بافت غنی از کلاژن  را برعهده دارد، تولید هورمون مسئول کانی از ECM با یونهای کلسیم و فسفات ها به فرم بافته استخوان و  بازسازی استخوان بافته شده، به بلوغ استخوان مربوط می شود. روند استخوان توسط ویژگی های محلی (مسیر سیال و شیمیایی و حالت استرس) را تحت تاثیر قرار می دهد. به طور کلی فرض براین است  که فعالیت استئوکلاستها ثبات اولیه را قبل از تشکیل استخوان جدید برای جلوگیری micromotion ایمپلنت تضعیف می کند .توجه داشته باشید که استخوان بازسازی مسائل مرتبط یک میدان بسیار فعال پژوهشی است که در پژوهش  حاضر به  آن می پردازیم.

عناوین دیگر مقاله بیومکانیک استخوانی:

  • اندازه گیری خواص بیومکانیکی استخوان در سراسر رابط
  • روش همگن بافت استخوان اطراف رابط
  • روش بیومکانیکی مهاجم
  • فرایند بیومکانیکی استخوان ترابکولار جهت  درمان شکستگی
  • ویژگی های بیومکانیکی استخوان
  • بیومکانیک  بافت استخوانی
  • شرح استخوان در بیومکانیک استخوانی
  • تنش بارگذاری بر استخوان

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله بیومکانیک استخوانی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 30
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *