مقاله بنیاد وجه ممیزه دولت رشته مدیریت

تحقیق و مقاله بنیاد وجه ممیزه دولت در قالب فایل ورد ۴۲ صفحه ای آماده برای ویرایش و پرینت میباشد این تحقیق قابل استفاده برای دانشجویان رشته مدیریت و علوم انسانی بوده و این مقاله وجه ممیزه را از دید قانون و دیگر جوانب به صورت کلی مورد بررسی قرار داده است .در ادامه به چکیده هایی از متون مقاله میپردازیم تا در صورت نیاز دانلود نمایید.

چکیده هایی از متون مقاله بنیاد وجه ممیزه دولت رشته مدیریت:

تا چند سال پیش ممکن بود که از دهه های پس از جنگ جهانی دوم، به عنوان تداوم شرایطی که سال ۱۹۴۵ به وجود آورد، یک طرح کلی ارائه داد. مشخصه این شرایط، رویارویی دو بلوک قدرتمند و وفادار به دو ایدئولوژی رقیب بود: یکی دموکراسیهای غربی که نظامهای آنها همگی نمونه های گوناگون لیبرالیسم بودند، البته لیبرالیسمی که درصد بالایی از باز توزیع منابع با اهداف اجتماعی و همچنی دخالت دولت در حوزه های اقتصادی راکه زمانی خارج از قلمرو قانونی دولت به شمار می آمد، می پذیرفت؛ و دیگری رژیمهای مارکسیست اقتدارگرا و تک حزبی که در نیمکره شمالی از اروپای مرکزی تا اقیانوس آرام گسترده بودند و در افریقا و امریکای لاتین متحدان جدیدی به دست آوردند. خارج از آن دو بلوک، آرایش ناهمگنی از دولتها وجود داشت که موارد زیر را در بر می گرفت: دیکتاتوریهای راست(تا همین اواخر در اسپانیا، پرتغال و بخشهایی ازامریکای لاتین)، رژیمهای اقتدارگرا که قابل طبقه بندی ایدئولوژیک نبودند و کودتا اصلی ترین شیوه تغییر در آنها بود (مانند بسیاری از سرزمینهای مستعمره پیشین در افریقا) و شمار اندکی از دموکراسیهای چند حزبی واقعی که از تحاد با یکی از دو بلوک پرهیز می کردند (هند مهم ترین نمونه آنها بود). مناطق فقیرتر وکمتر توسعه یافته دنیا-«جهان سوم»-معمولاً  با رژیمهای اقتدارگرا که برای حمایت اخلاقی، بیشتر به بلوکمارکسیست چشم دوخته بودند که سابقه استعماری کمتری داشت تا به غرب که اکثر کمکهای مادی از آنجا می آمد.

آرایش مذکور به رغم جنگهای کره و ویتنام وکشمکشهای مداوم در خاورمیانه، ثبات جهانی ویژه ای را به همراه آورد. هنگامی که عناصر تحول ظهور یافتند، دگرگونیها (برخلاف آنچه که مارکسیستها ممکن بود بپندارند) نه در غرب که در اردوی مارکسیستها رخ داد. نارضایتی در جایی ظاهر شد که پیش ازآن، در آنجا فقط یکپارچگی و یک دستی حاکم بود؛ نارضایتی و مخالفتی که اکنون با اکراه تحمل می شد؛ یا دست کم با کشتار یا اردوگاههای کار اجباری سرکوب نمی شد و در میان مردمانی مخاطب یافت که اقتصاد دولتی و متمرکز آنان به طور روز افزونی از غرب عقب می ماند و پیامدهای ناگواری بر سطح زندگی اجتماعی داشت. کشورهایی که پیشتر جزء اقمار شوروی به شمار می آمدند اکنون صدای مستقلی برای خود یافتند؛ قابل توجه ترین آنها کشور لهستان بود که انقلاب پیوزمندانه اتحادیه کارگری در اواخردهه ۱۹۷۰ در کنارانتخاب یک پاپ لهستانی، به نحو بسیار قدرتمندی به بروز اعتماد به نفس همگانی کمک کرد. دولتهای مارکسیست اروپای شرقی به پیمان حقوق بشر هلسینکی(۱۹۷۶) پیوستند و هر چند سطح عملکرد آنها در این زمینه بسیار پایین تر از آن چیزی بود که نزد شهروندان غربی پنداشته می شد، بااین حال، آزادیهای شخصی درآن کشورها گسترش بسیار زیادی یافت.

فرایند مزبور از میانه دهه ۱۹۸۰ با سرعت سرگیجه آور و ناموزونی، به رهبری خود اتحاد شوروی، شتاب گرفت که طی آن تحت شعارهای «سیاست باز» و «بازسازی» به نظر رسید چیزی شبیه به یک نظام دموکراتیک انتخابات آزاد و همچنین اقتصاد بازار آزاد در حال شکل گیری است .در همین زمان، اتحاد شوروی با دست برداشتن از حمایت از اقمار پیشین خود، نابودی استبداد مارکسیستی در آن کشورها را تسریع کرد که به اتحاد مجدد آلمان، و حتی بروز چشم انداز پذیرش برخی از آن دولتها در جوامع اروپایی منتهی شد. اما چنین می نماید که کل این سیر تکاملی، با پیامدهای قطعی سیاسی و نظامی در سطح جهان، از کنترل خارج است و، از این رو، سیری فی نفسه بی ثبات و بالقوه بر هم زننده ثبات جهانی است. جهت کل سیر مزبورمثبت است، جهتی آشکارا با آرزوی ملتهای درگیر همخوان اما پیش بینی نتیجه نهایی آن ناممکن، همچنان که تفسیری راکه نهایتاً در این یا آن فلسفه تاریخ به خود خواهد گرفت نمی توان حدس زد.

دولت
دولت

وجه ممیزه دولت:

مدت مدیدی است که برداشت کلی غرب، درباره دولت، به صورت یک نظریه ساده چون نظریه قرار داد اجتماعی یا نظریه ای درباره اینکه آیا اقتدار دولت بایستی بالا یا پایین تر از حاکم قرار گیرد،ارائه نشده است(اگرچه عناصری از انواع قدیمی تر تفکر، بخشی از ماده دستورگراییغرب را تشکیل می دهد). آنچه به قطع می توان درباره دولت نوین غربی گفت، این است که در واکنش به نظامهای توتالیتر دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ – کمتر اقتدارگراو بیشتر «کاربردی» شده است، و از این رو، بی گمان ضعیف تر نیز شده است. در اینجا نیز وسایل ارتباط جمعی قطعاً نقش مهمی در پرکردن خلأ میان دولت و مردم و در اجبار دولت به پاسخگویی، ایفا کرده اند. همچنین، می توان به پاره ای از ارزشها که پیشتر خوب شرح و بسط نیافته بودند اشاره کرد که دولت غربی بی پرسش آنها را پذیرفته و به نهادینه کردن آنها کمک کرده است.

اکنون با قدرت بسیار بیشتری پذیرفته و به رسمیت شناخته می شود که اکثریت علی رغم داشتن حق تعین سیاست کلی دولت، نمی تواند تا مرز تجاوز به طیفی از حقوق غیر قابل نقض فردی و از این رو حقوق اقلیت، پیش رود. این مطلب در کنوانسیون اروپایی حقوق بشرو آزادیهای بنیادین، که در فصل پیشین ذکر آن رفت، انعکاس یافته است. صلاحیت قضایی کمیسیون و دادگاهی که بر پایه آن کنوانسیون تشکیل شده، اکنون تقریباً از سوی تمامی کشورهای امضا کننده پذیرفته شده، و این ارگانها حجم قابل توجهی از آرا را تولید کرده اند که گرچه مطبوع طبع دولتهای مزبور نیستند ولی از سوی آنها پذیرفته شده است. این دولتها که اجازه داده اند در مقابل یک محکمه بین المللی، نه تنها از سوی اتباع خود بلکه توسط خارجیان تحت تعقیب قرار گیرند، بدین وسیله محدودیتهای عملی را بر حاکمیت خود پذیرفته اند، که از دیددولتهای اروپایی پیش از جنگ جهانی دوم قابل تصور نبود.

دیگر عناوین مقاله بنیاد وجه ممیزه دولت رشته مدیریت:

  • بررسی مفهوم قانون در وجه ممیزه
  • سوسیالیسم دموکراتیک
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله بنیاد وجه ممیزه دولت رشته مدیریت:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 42
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *