مقاله بررسی روابط اجتماعی در ایران

روان‌شناسی یعنی مطالعه علمی رفتار و فرایندهای ذهنی. البته رفتارگرایان، روان‌شناسی اجتماعی را تنها مطالعه رفتارهای قابل مشاهده می‌دانند در حالی که شناخت‌گرایان آن را برداشت‌های ذهنی ما درباره خاطرات خود، راهبردهای خود برای حل مسائل و حتی پیش‌داوری‌های ما درباره خود تلقی نموده و از این منظر به مطالعه آن می‌پردازند.روان‌شناسی می‌خواهد واقعیت‌های مورد مطالعه را توصیف، تشریح، و پیش‌بینی و کنترل کند. به عبارت دیگر موضوع مورد مطالعه در روان‌شناسی عبارت است از روابط رفتار انسان و علل به‌وجود آورنده آن.مقاله بررسی روابط اجتماعی در ایران در ۵۲ صفحه فایل ورد میباشد.

روان:

این روان‌ شگفت‌انگیز و غیرقابل لمسی که از آن صحبت می‌شود کجاست؟ هزاران سال پیش فکر می‌کردند که روان جایگاه شیاطین یا ارواحی است که با ماده هیچ رابطه‌ای ندارند. هنگامی که به ساخت‌های فیزیولوژیک درون انسان نگاه می‌کردند، آن را با ساخت‌هایی که در داخل سایر حیوانات یافت می‌شد، یکسان می‌دیدند بنابراین، منطقی به نظر می‌رسید که فکر کنند صفاتی که ما را متمایز می‌سازند، مثل تفکر، برنامه‌ریزی، سخن گفتن، خواب دیدن و خلاقیت، با موادی که واقعاً می‌توان آنها را دید، احساس و یا حتی وزن کرد، هیچ رابطه‌ای ندارند.تعدادی از مصریان قدیم معتقد بودند که شخص کوچکی، به نام آدمک، کنترل انسان را برعهده دارد، که در سر سکونت دارد و رفتار را تنظیم می‌کند. فیلسوف یونانی، ارسطو، به نوبه خود فکر می‌کرد که روح در قلب جای دارد. اما اعتقاد نداشت که زخم شدید وارده بر قلب بتواند روح را از بدن جدا کند. همان‌طور که اسکبنر (۱۹۸۷) می‌گوید، در یونان قدیم معتقد بودند که هر موجود مردد، قلب دوپاره دارد.بسیاری از مردم ابتدایی فکر می‌کردند که درون آدمی، آدم دیگری جای دارد که غیرعادی و نامریی است و جز هنگام خواب دیدن و مرگ بقیه اوقات در زندان تن محبوس است. روح یا نفس در نظر آنان این همزاد نامریی آدمی بود. این توجیه، رضایت‌بخش نبود زیرا فرض «آدمی درونی»‌ مشکلات تازه‌ای بوجود می‌آورد.در حدود سال‌های میان ۴۹۰ تا ۴۳۵ قبل از میلاد امپدوکلس معتقد بود جهان هستی از چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش ترکیب یافته است. بقراط این عناصر را به چهار خصلت و خوی آدمی تعبیر کرد و عقیده داشت حالت و مزاج افراد بستگی به موازنه و تعادل میان این چهار خصلت دارد.

افلاطون عوامل طبیعی را به دو گروه اجسام و تصورات تقسیم نمود و برای تصورات دو منشأ قائل شد: برخی ذاتی و همراه با روح و دیگران زاییده مشاهدات موجود زنده از راه حواس بودند. «به عقیده افلاطون رفتار انسان از سه منبع نیرو می‌گیرد: میل، هیجان و عقل. میل و شهوت و تحریک و غریزه اجزای یک کل‌اند، و هیجان، قدرت ارادی، جاه‌طلبی و شجاعت نیز یک واحد را تشکیل می‌دهند و دانش، اندیشه، هوش و خرد نیز یکی هستند. منبع میل و شهوت در شکم است که انبار نیرو و خصوصاً نیروی جنسی است. مرکز هیجان و اراده در قلب و جوش و حرارت خون است. مرکز عقل و دانش در سر است که ناظر و بازرس امیال و شهوات است و می‌تواند ناخدای کشتی نفس شود.به عقیده ارسطو حتی گیاهان دارای نفس‌اند که اصل و مبدأ حیات است و ارسطو آن را به عنوان کمال اول برای جسم طبیعی که دارای استعداد حیات است یا به عنوان کمال اول برای جسم طبیعی آلی تعریف می‌کند. نفس که فعل بدن است در عین حال صورت و مبدأ حرکت و غایت است. بدن برای نفس است و هر اندامی غایت و غرض خود را دارد. غایت و غرضی که مستلزم فعالیت است.ارسطو می‌گوید که جوهر مرکب، یک جسم طبیعی برخوردار از موهبت حیات است که مبدأ این حیات ذهنی «پسوخه» نامیده شده است. بدن نمی‌تواند نفس باشد زیرا بدن حیات نیست بلکه چیزی است که حیات دارد.»امروزه در سایه تحقیقات بنیادی و مطالعات متعددی درباره اشخاصی که از ناحیه مغز آسیب دیده‌اند، این نتیجه حاصل شده است که روان یا آگاهی در مغز جای دارد.

روابط
روابط

 فشار محیطی (Environmental Stres):

انبوهی جمعیت (Crowding)، سروصدا (Noise) و آلودگی هوا (Air Pollution) ازجمله عنوان‌هایی هستند که در دهه گذشته بسیار مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. طبق برخی مطالعات بیش انبوهی جمعیت می‌تواند به کاهش عملکرد انسان منجر شود. به طور کلی احساس بیش انبوهی جمعیت منبع فشاری است که بر تحریک روان‌شناختی،‌ واکنش‌های عاطفی، واکنش‌های پرخاشگری و رفتار مردم مؤثر است.پس از بیش انبوهی، سروصدا نیز موضوع پژوهش‌ها و تحلیل‌های فراوانی بوده است. این مسئله می‌تواند موجب اثرهای منفی در کارکردهای معمولی و حتی اثرهای منفی در کارکرد فرد پس از خاتمه سروصدا گردد.دیگر فشار محیطی مهم، آلودگی هوا می‌باشد. اثرهای سمی مونواکسید کربن بر سلامت و کارکرد انسان از سال‌ها قبل شناخته شده است،‌ اما اثرهای پزشکی و روان‌شناختی دود، نیتروژن، اکسیدها، اکسید سولفورو و دیگر منابع آلوده‌ساز فقط در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشی واقع شده است. از دیگر انواع آلودگی محیطی که امروزه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند عبارتنداز: آلودگی منابع آب، پرتوافشانی، فضولات و فضولات سمی.

وندالیسم(Vandalizm, Vandalism) :

وندالیسم در لغت به معنای دشمنی با علم و هنر، وحشیگری و خرابکاری ترجمه شده است. امروزه در بحث‌های اجتماعی و روان‌شناسی، آسیب‌های وارده به تجهیزات عمومی توسط افراد را به دلایل شخصی، خانوادگی، اقتصادی، سیاسی یا هر دلیل دیگر وندالیسم می‌نامند. به طور کلی رفتاری را وندالیسم نامیده‌اند که ضمن دارا بودن جنبه‌های خشونت و تخریب، ویژگی‌های زیر را نیز داشته باشد:

الف ـ صدمه به چیزهایی که متعلق به فرد دیگری غیر از خود اوست.

ب ـ صدمه به اموال عمومی و مردم.

پس هر خسارتی که دیگری باید آن را جبران نماید و وارد آورنده خسارت، خود مسئولیتی در قبال خسارت ایجاد شده به عهده نمی‌گیرد، وندالیسم می‌باشد.وندال‌ها، کمتر به اموال خود آسیب می‌رسانند، و اگر هم چنین باشد در کل، وندالیسم ارزیابی نمی‌شود. به همین دلیل ترغیب حس تملک و مالکیت در میان این افراد می‌تواند کلید حل بسیاری از معضلات اجتماعی باشد. در فصل‌های بررسی روابط اجتماعی و روابط محیط در جای خود به این بحث پرداخته شده است.

تأثیرات تولید بر محیط:

در قرن بیست و یکم با تحول در بینش عمومی نسبت به اهمیت حفظ محیط زیست و یا قوانین و استانداردهایی که در این زمینه وضع گردیده است نسل جدیدی از محصولات که با رعایت الگوهای زیست محیطی ساخته شده‌اند بیش از آنکه بر قدرت تکنیکی در تولید و انتخاب مواد استوار باشد بر مبنای تفکر صحیح نسبت به نیازهای استفاده‌کننده و توجه به کارکردهای محصول مانند کارکرد فنی، ارگونومیکی، استتیکی و غیره توسط طراحان حاصل شده است. بنابراین می‌توانیم به کمک طراحان صنعتی و بهره‌گیری از طرح‌های بدیع و مناسب در بازارهای جهانی حضور پیدا کنیم.طراحان می‌توانند با شناخت و تبیین فرهنگ زندگی و الگوهای استفاده انسان‌ها و جهت دادن به آن براساس نکات زیست محیطی نسل جدیدی از محصولات صنعتی را مطابق با منابع زیست محیطی که انسان جزئی از آن است پدید آورند. بدیهی است که منافع تولیدکنندگان نیز در گرو همین امر است زیرا اکنون یکی از ارزشهای تولیدات درنظرگیری منافع محیط‌زیستی استفاده‌کننده و متناسب بودن محصولات با محیط زیست می‌باشد. این امر تبدیل به یکی از عوامل رقابت در بازار نیز گردیده است.در طراحی میز کامپیوتر برای نوجوان می‌توان به طراحی سبز آن اندیشید. این راه می‌تواند با انتخاب مواد سازگار با محیط زیست یا قابل بازیافت شروع شود همچنین در مراحل ساخت و تولید نیز عوامل آلوده‌کننده محیط زیست فراوانی می‌توانند تولید شوند که با ترفندهای تکنیکی و یا با استفاده از روشهای ساخت مناسب این آلودگی‌ها را می توان حذف و یا کاهش داد. همچنین بالا بردن کیفیت مواد اولیه و ظاهر مناسب، ساختار ساده و متناسب با عملکرد فنی و یا کاربرد صحیح استفاده باعث طول عمر محصول می‌شود و در نهایت از ایجاد زباله در محیط‌ زیست جلوگیری می‌شود.

آنالیز استاندارد:

جهت اطمینان از تولید در تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و استفاده بهینه از تولید به رعایت قوانین و موازین احتیاج داریم که باید از طرف مراجع صالح و مطلعی ارائه شده و به صورت قانون مدون درآمده باشد. در هر کشور صنعتی مؤسسه و یا وزارت‌خانه‌ای مسئول وضع و تدوین این قوانین و مقررات و موازین است که اینکار را با استفاده از تخصص و تجارب دانشمندان و مهندسین رشته‌های مختلف علمی انجام می‌دهند و اجرای دقیق آنرا در واحدهای تولیدی و صنعتی برعهده دارند. در کشور ما مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی این امور را انجام و نظارت لازم را صورت می‌دهد. این مؤسسه از اعضای سازمان بین‌المللی استاندارد می‌باشند و در اجرای وظائف خود از آخرین پیشرفتهای علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده می‌کند و شرایط و نیازمندیهای خاص کشور را مورد توجه قرار می‌دهد. اجرای استاندارد ملی ایران به نفع تمام مردم و اقتصاد کشور است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تأمین ایمنی و بهداشت استفاده‌کنندگان و صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها و در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و کاهش قیمتهای تولید صنعتی می‌گردد.

مباحثی دیگر از مقاله بررسی روابط اجتماعی در ایران:

 • روان‌شناسی محیط
 • تأثیرات فیزیکی و شیمیایی محیط بر محصول
 • چکیده قوانین ویژه میز کامپیوتر
 • تاریخ میز در ایران
 • گردآوری قوانین مربوط به محصول مورد تحقیق
 • بررسی روابط بوجودآورنده گشتالت پیکره
 • روش شناخت زیبایی
 • بررسی روابط محیط، محل استقر
 • ابداع و اختراع آثار هنری
 • ار و محصول
 • وندالیسم در جامعه تهران
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله بررسی روابط اجتماعی در ایران:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
50,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 52
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *