مقاله بانک خازن شنت برای ارتقای کیفیت محصولات الکتریکی

حفاظت از بانک های خازن شنت از اصولی ساده و معروف مانند ولتاژ بالا یا شدت جریان بالا استفاده می کند اما، به مهندسی حفاظتی برای درک خوب واحد خارن، تنظیمات آن و مو ضوعات طراحی بانک قبل از به کارگیری در عملیات حفاظت نیاز دارد.نا متعادل مهمترین نوع حفاظت در بانک خازن شفت است  که حفاظتی سریع و مؤثر برای عمر طولانی و مطمئن بانک فراهم می کند. برای دستیابی به این هدف، حفاظت نا متعادل به درجه ی بالایی از حساسیت نیاز دارد که ممکن است دستیابی به آن مشکل باشد.مفهوم اصلی برای طراحی و ارتقای کیفیت محصولات الکتریکی بانک شنت و حفاظت از آن در این متن بیان شد. آخرین راهنمایی IEEE برای از بانک های شنت یک مدرک راهنما کننده است زمانی که یک طرح حفاظتی برای بانک شنت اجرا میشود.

رله هایی برای کنترل بسته شدن بانک:

زمانی که از یک سیستم جدا می شود بانک خازن شفت نمی تواند سریعاٌ به علت انتقال شارژ الکتریکی در واحد های خارق اضافه شود وگرنه آسیبی جدی برای شکنندهای مدار یا سوئیچ می تواند به وجود آید.برای سرعت بخشیدن به تخلیه ی شارژ بانک، هر واحی خارتی به صورت تکی برای تخلیه ی شارژ، شارژهای منتقل شده در Sدقیقه یک مقاومت دارد.راه هایی با ولتاژ پائین با شدت جریان پائین با زمان سنج برای شناسائی بانکی که از سرویس خارج شده استفاده می شوند و از بسته شدن شکننده تا زمانی که زمان آغاز بگذرد جلوگیری می کند.

عیب های خازن های mid-Rack فاز به فاز و باس:

معمولاٌ فازهای تک خازن SCB که در ساختار های مجزا ساخته می شوندجائیست که عیب ها از فازی به فازی دیگر غیر محتمل است. اما، یک بانک مخزن wye را که به زمین متصل نیست با دو گروه سری در هر فاز در نظر بگیرید. جائی که هر سه فاز با ساختاری استیلی نصب شده است. یک نقص mid-rack بین دو فاز که در تصویر ۱۷ نشان داده شده مکلف است و ناشناخته باقی خواهد ماند.رله های زمانی شدت جریان برای فاز و زمین مورد نیاز است تا حفاظتی برای عیب های فاز و زمین در تغذیه کننده های متصل بین بانک باس و اولین واحد خارتی تأمین شود. رله های هدایتی در بانک ترجیحاٌ از maloperation یکtocsin برای عیب های سیستم نا متعادل جلو گیری می کند.

خازن
خازن

روش های حفاظت نا متعادل برای بانک های خازن wye متصل به زمین:

یک نا متعادل در بانک خازن باعث جاری شدن جریان در نوژال خواهد شد. تصویرB(a)  حفاظتی بر پایه مبدل جریان نصب شده بین بانک نوژال و متصل به زمین است. این مبدل جریان ولتاژ اضافی و شرایط های مورد نیاز را دارد. نسبتی برای ارائه ی هر دوی قابلیت جریان بالا و سیگنال مناسب برای حفاظت انتخاب شد.خروجی مبدل جریان سر بار بیرونی و رله ی ولتاژ حساس دارد به علت حضور جریان هارمونیک( مخصوصاٌ سومین جریان، دنباله ی هارمونیک صفر که در اتصال نوترال- زمین جریان دارد)، رله باید برای کاهش حساسیت بسامدها نسبت به بسامد قدرت تنظیم شود.ولتاژ در مقاومت سر بار با جریان نوژال- زمین در فاز است. این جریان نوژال –زمین بردار جمع جریان های هر سه فاز است که  بیرون از فاز با ولتاژهای- زمین سیستم است. این طرح ممکن است نا متعادل های ولتاژ سیستم قدرت را با محاسبه ی جابه جایی  فاز جبران کند که برای بانک های خازن بسیار بزرگ که به تنظیمات بسیار بزرگ که به تنظیمات بسیار حساس نیاز دارد مناسب نیست.

نامتعادلی ماندگار و نامتعادلی سیستم خازن:

در عمل نامتعادلی که بارله ی نامتعادل دیده می شود در نتیجه ی کاهش واحدهای یا عناصر و سیستم دائمی و نامتعادل های بانک است. نامتعادلی که در همه ی نصب های بانک خازن وجود دارد (با فیوز یا بدون فیوز) به علت ولتاژ سیستم و تلورانس تولید است. خطاهای نامتعادل ثانویه با تلورانس های ابزار آلات حسگر و تنوع و با تغییرات در ظرفیت به علت تفاوت در حرارت واحد خازن در بانک معرفی می شود.خطای نامتعادل ماندگار شاید در مسیری برای جلوگیری از عملکرد نامتعادل رله است یا باعث عملکردی اشتباه می شود.میزان ماندگاری نامتعادلی برای پیکربندی های مختلف ممکن است با استفاده از معادلاتی در مرجع فراهم می شود.اگر خطای نامتعادل ماندگار ۵۰% از تنظیمات هشدار دهنده باشد، جبران باید فراهم شود تا هشدار صحیح برای نقص یک واحد یا عنصر مشخص شود. در بعضی موارد، یک اتصال بانک متفاوت می تواند حساسیت را بدون اضافه کردن جبران ارتقا دهد. به عنوان مثال، بانک wye می تواند به بانک wye تقسیم شود. بنابراین حساسیت حفاظت را دو برابر می کند وتاثیر نامتعادل سیستم را حذف می کند.

عناوینی دیگر از مباحث مقاله بانک خازن شنت برای ارتقای کیفیت محصولات الکتریکی:

 •  پیکربندی بانک ها
 • بررسی عیوب نا آشکار و قابلیت های واحد
 • طرح های با نشانه های مبهم
 • حالت نقص عنصر خازن
 • حفاظت بانک خازن و  پیکربندی H
 • حفاظت در مقابل عیب یابی های بانک داخلی
 • بانک های متصل شده به صورت دلتا
 • بانک های خازن شنت فیوزگذاری نشده
 •  حفاظت نا متعادل برای بانک های دوبلwye متصل به زمین غیر متصل به زمین
 • واحدهای چندگانه در سری های فاز متصل به زمینwye
 •  توجهات رله ی انتقال نامتعادل
 •  فیوزگذاری داخلی و خارجی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله بانک خازن شنت برای ارتقای کیفیت محصولات الکتریکی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 42
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *