مقاله انواع پرس ها رشته مکانیک

فرم دادن ورق های فلزي و تبديل آنها به شکل غير قابل برگشت اغلب بوسيله تغيير فرم پلاستيكي آنها در حالت سرد و یا گرم  انجام مي شود . تغيير شکل بدست آمده بر روی پرسهاي مكانيك و هيدروليكي توسط جابجايي نسبي سمبه و قالب (ماتريس) در يك يا چند مرحله انجام مي گيرد . اولين مرحله در روي يك ورق تخت با ابزار اوليه فرمكاري انجام میپذیرد . اگر پرسكاري خيلي عميق باشد فرمي كه در مرحله اول به دست آمده دوباره به قالبهاي ديگر كشش و يا در قالبهاي مركب فرستاده مي شود براي اوراق نازك اغلب قالبها به جز آنهائيكه براي ايجاد فرمهاي كم عمق به كار مي روند مجهز به ورق گير هستند .پرس های هيدروليكي يا به عبارت ديگر پرسهايي كه بوسيله روغن تحت فشار مي كنند . در اين نوع ماشينها مخصوصاً با پرسهاي قوي و نيرومندي برخورد مي كنيم كه داراي بسترهايي با ابعاد بزرگ هستند ولي در ميان آنها انواع كوچك و متوسط هم وجود دارد .براي آشنايي بيشتر به طرز كار اينگونه پرسها شماتك ساده كه مربوط به يك پرس هيدروليك است معرفي نموده شرح مختصري درباره آن خواهيم داد .

طبقه بندي ابزارها از نظر نحوه تغيير شكل :

ابزارهايي كه كاملاً كششي عمل مي كنند : كه تغيير شكل ( پرس )بايد در وسط يك ورقه بزرگ صورت گيرد براي آنكه جابجايي فلز به آساني انجام شود لبه ها را قدري پهن تر گرفته اند .به طوريكه ملاحظه مي گردد ازدياد سطح زياد به جسم يا كاهش صفحات كار توام است . ابزارهايكه اصولاً موجب جمع كردن مي گردند .در تمام حالات كف جسم تخت است و سطح جسم براي تحمل فشار سمبه كافي است , لبه يا ديواره جسم مي تواند استوانه اي , مخروطي , بيضوي شكل , منشوري و غيره باشد .ابزارهايي كه قسمتي را با كشش و بخشي را با جمع كردن تغيير فرم مي دهند گرده اوليه به گونه اي محاسبه مي شود كه جمع كردن لبه ها به خوبي مسير باشد . در اولين مرحله تماس سمبه نيز كم است و براي جمع كردن لبه ها كافي نيست , بنابراين وسط قطعه كاهش ضخامت مي دهد وقتيكه نيرو به حد كافي ميرسد لبه كار منقبض مي شود . در اين گونه ابزارها مي توان رابطه كشش و حمع كردن را به دلخواه تغييرداد , بدين ترتيب كه :

الف : با تغيير دادن فشار وارد بر ورق گير (مقدار كشش با افزايش فشار بالامي رود )

ب: با تغيير دادن عرض لبه ايكه زير ورق گير مي ماند .

ج- با اضافه كردن قطعات نگهدارنده يا بر آمدگي دورهاي و ايجاد نمودن يك يا چند شيار نگهدارنده روي تمام ياقسمتي از لبه ها كارآيي ابزار را بالا برده و يا تقسيم نمودن يكنواخت مقدار كار در مراحل مختلف از چروك خوردن يا پاره شدن لبه هاي كار جلوگيري مي نمايد .

پرس
پرس

ابزارهاي مركب برش و فرمكاري با ورق گير :

براي پرسهاي دو عمل :نواريكه عرض آن كمي بيشتر از قطر گرده است آماده مي شود . ضربه زن دو عمل يك ابزار را با خود حمل مي كند كه بوسيله لبه هاي خارجي آن ابتدا بريدن قطعه انجام مي شود . سپس پيستون غواص داخل شده عمل پرسكاري را انجام مي دهد . در طول مدت پايين آمدن پيستون عواص ورق گيرپس از بريدن ورق , براي جلوگيري از تشكيل چروك , فشارخود را روي صفحه نگه ميدارد . قطعه توليد شده همانند مقدار قبلي از قالب خارج مي شود .وقتيكه قطعه مورد فرمكاري بايد داراي لبه تخت باشد لازم است براي بيرون راندن قطعه به طرف بالا يك خارج كننده زير بستر ماشين بسته شود . در اين حالت بدنه ماشين هم مي تواند در حالت مايل قرار گرفته و قطعه تمام شده بدون دخالت دست كارگر به پشت ماشين بيفتد . سمبه داراي يك پنج 30تا 45 درجه با گوشه هاي گرد است كه شعاع آن 4تا 5 برابر ضخامت ورق مي باشد قطر مربوط به قسمت سمبه برابر با قطر اصلي سمبه بعدي . لبه بالاي ماتريس تيز مي تواند مانند ابزار قبلي داراي گردي يا يك پخ شبيه سمبه باشد.

براي پرسهاي يك عمل :در اين مورد وضعيت قرار گرفتن ابزارها بر عكس مي شود يعني سمبه روي بستر ماشين ثابت شده و ماتريس روي ضربه متحرك است . ابزار فوقاني كه نقش سمبه را به عهده دارد و لبه هاي خارجي آن عمل برش را انجام داده و ماتريس كه داخل آن قرار دارد قطعه را فرم مي دهد . لبه ماتريس برش از ماتريس فرمكاري كه در وسط قرار گرفته پايين تر است . ابزار فوقاني در حال پايين آمدن همراهي مي كند . در موقع بالا رفتن قطعه فرم داده شده همچنان در ماتريس باقي مي ماند تا بوسيله خارج كننده كه روي ميله يا شمش عرضي تكيه دارد از جاي خود خارج شود با يك پرسي كه بدنه آن در حالت مايل قرار گرفته باشد قطعه تمام شده خود به خود به پشت دستگاه  مي افتد .

ابزارهاي مورد استفاده براي جمع كردن :

ابزار براي اولين مرحله پرسكاري : نوع ساده براي پرسكاري يك عملگرده ورق قبلاً بريده و پس از روغنكاري در محل كه روي قالب ايجاد گرده ورق قبلاً بريده و پس از روغنكاري در محل كه روي قالب ايجاد گرديده جاي داده مي شود سمبه با قرار گرفتن در ماتريس تغيير فرمهاي نشان داده شده در كروكيهاي روي ورق ايجاد مي كند .در بالا رفتن ضربه زن قطعه ساخته شده ار لبه تحتاني ماتريس جدا شده و به زير ماشين در محل جمع آوري قطعات مي افتد .زواياي برخورد ابزارها هرگز تيز نيستند و در موارديكه نبايد قطعه كار دوباره تحت عمل كشش قرار گيرد با گوشه گيري كه شعاع آن بين 6 تا 10 برابر ضخامت ورق متغير است تماس پيدا مي كند .ماتريسها گاهي داراي يك دهانه مخروطي هستند و در حين پرسكاري چروكهايي ايجاد مي كند كه براثر تقليل شعاع ماتريس جمع مي  شوند اينگونه ابزارها نقطه براي كاهش قطرهاي كم و ضخامتهاي زياد مناسب هستند . براي قطرهاي مساوي ضريب كاهش قطر با كم شدن ضخامت ورق با ضخامت ورق نسبتاً پهن باشند چروكهاي خيلي عميق به چين حوردگيهاي تبديل شده در حاليكه برخي و يا همه آنها به فرم شكستگي در مي آيند كه در اين مورد بايد يك ورق گير بكاربرده شود .

مباحثی دیگر از مقاله انواع پرس ها رشته مکانیک:

  • طبقه بندي ابزارها از نظر نحوه تغيير شكل
  • ابزارهاي فرمكاري (قالبهاي فرم)
  • عمليات حرارتي و به سازي
  • تعيين ابعاد صفحات اوليه و ابزار فرم آنها
  • ابزار برش متوالي يا چند مرحله اي
  • انواع مختلف قالبهاي يا ابزارهاي برش
  • برشكاري بوسيله پرسي
  • تنظيم ارتفاع ضربه زن
  • پرسهاي مكانيكي و طبقه بندي آنها
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله انواع پرس ها رشته مکانیک:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 24
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *