مقاله انواع مقاصد انسان رشته معارف و علوم دینی

مقصد ابتدایی مانند تهیه وسیله زندگی برای انسان است مثل بهداشت، خوراک، مسکنمقصد متوسط هدف‌هایی است که برای رسیدن به کمال مانند تحصیل علم و معرفت، برای رسیدن به شناخت و عرفان خداوند و یا اقسام عبادت‌ها مثل نمای، روزه و حج و . . .، و یا برای رسیدن به قرب لهی انجام می‌گیرد.مقصد نهایی که هدف‌های ابتدائی و متوسط بید بری رسیدن به آن باشد و عبادت است از ملاقات به خدا و فنا فی الله یعنی انسان به مرحله‌ای از کمال رسد که از خود او هیچ اثری باقی نماند و در خدا فانی شود، در این ضرورت است که انسان به کمال حقیقی خود نائل شده است.به قرآن آیه‌ای است که خطاب به رسول خدا(ص) می‌فرماید: عبادت کن پروردگارت را تا به یقین برسی.از بهترین عبادت‌ها و از عمومی‌ترین عبادت‌ها و دائمی‌ترین و مستمرترین آنها نماز است که از آن، اقامه، رکوع، سجود، قیام، تکبیر و سلام آن هر کدام معرفت و کمال خاصی را نصیب انسان می‌کند به شرط حضور قلب و رعایت شرایط باطنی و ظاهری نمازدر قرآن جهان به دو بخش تقسیم شده: ۱ـ جهان غیب ۲ـ جهان شهادت.مقاله انواع مقاصد انسان رشته معارف و علوم دینی در قالب فرمت ورد میباشد.

مصادیق جهان غیب:

واقعیت‌هایی هستند که حواس آدمی هرگز به شناسایی آنها دست نمی‌یازد. خدا، روح، جن، فرشته، شیطان، بود و هستی در مقابل نمود و نیز پدیده‌هایی مثل عقل و علم، تفکر همه از مصادیق عالم غیب هستند. قرآن کریم ایمان به غیب را نخستین ویژگی پرهیزگاران و پیش شرط هدایت‌یابی آدمیان می‌داند.این است کتابی که در آن هیچ تردیدی نیست و مایه هدایت تقواپیشگان آنانکه به غیب ایمان می‌ورزند.برخی از تفوت‌های عالم غیب و شهامت عبارت‌اند از ۱ـ ابزار شناخت ۲ـ عالم شهامت محدود به زمان و مکان است در صورتیکه عالم غیب محدود به زمان و مکان نمی‌باشند ۳ـ عالم شهامت قابل تقسیم و اندازه گیری است در صورتیکه عالم غیب قابل تقسیم و اندازه‌گیری نیست.مؤمن به عالم غیب معتقد است و در مقابل آن منافق و کافر وجود دارند که به عالم غیب اعتقاد ندارند.هرچند میان عالم غیب و شهامت تفاوت‌هایی اساسی وجود دارد، رابطه ناگسستنی و عمیقی میان آن دو برقرار است و هرچه در عالم شهامت است ریشه‌ای در عالم غیب دارد. قرآن از این حقیقت ژرف پرده برمی‌دارد که ریشه و اصل هرچیزی نزد خداست و همه موجودات طبیعی در واقع صورت فرودآمده حقیقی هستند که در جهان ماورای طبیعت آشیانه دارند:و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه‌های آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه های معین فرو نمی‌فرستیم.

خصوصیات جهان بینی اسلامی:

این جهان بینی انسان و جهان را هدف‌مند معرفی می‌کند چون خالق جهان را حکیم می‌داند و حکیم کسی است که کاری بیهوده و عبث انجام نمی‌دهد. اعتقاد به هدفمند بودن جهان دو فایده دارد ۱ـ نظم اخلاقی به وجود نمی‌آید ۲ـ امید و میل به بقاء وحیات در انسان زنده می‌شود و پوچگرائی از بین می‌رود در صورتیکه بی‌هدف دانستن جهان به پوچ‌گرائی و ناامیدی می‌کشد.

مقاصد
مقاصد

حق مداری جهان:

از دیگر اصول برجسته جهان شناسی اسلامی آن است که جهان برپایه حق آفریده شده و چرخ گردون برمدار حق می‌گردد. قرآن کریم در آیات متعددی از حق مداری عالم سخن گفته است و از زبان حال و ؟؟؟ مردان خدا بازگو می‌کند که پس از اندیشیدن در آفرینش جهان، خدای را این گونه می‌خوانند: پروردگارا این جهان را بیهوده و باطل نیافریده‌ای.با توجه به گسترده و ژرفای معانی «حق»، حقانیت جهان، معنای بلندی می‌یابد و در چهره‌های گوناگونی رخ می‌نمایاند، یکی از تجلیات این حقیقت آن است که جهان بر پایه قوانین و سنن الهی استقرار شده و انتظام یافته است. در جهان شناسی اسلامی، از یک سو حاکمیت قوانین طبیعی و فراطبیعی بر پدیده‌های جهان مورد تأئید قرار می‌گیرد و از سوی دیگر این قوانین همان سنن الهی معرفی می‌گردند. به دیگر سخن، تقدیر الهی برآن تعلق گرفته که جهان بر سامان ویژه‌ای انتظام یابد و پدیده‌های هستی در مرزهای خاص عمل کنند.قوانین جاری در جهان را، تجلی بخش تقدیر باری دانستن، ثمره مهمی در جهان شناسی ما دارد. خداوندی که خود قوانین را حاکم گردانیده‌، بر نقض آنها تواناست و اراده و مشیت او برفراز قوانین جریان دارد. به دیگر سخن، خداوند سبب ساز، سبب سوز نیز هست و دست خداوند در تدبیر الم، هیچگاه براثر سنت‌ها و قوانینی که خود مقرر کرده است. بسته نمی‌شود بلکه هرگاه حکمت الهی اقتضا کند، مسیر طبیعت دگرگون می شود و امری مغایر با مسیر عادی جهان روی می‌دهد.پذیرش اصل محصور نبودن اراده الهی در چارچوب قوانین طبیعت، زمینه پذیرفتن پاره‌ای اصول اعتقادی دیگر، همچون اصلی اعجاز را فراهم می‌آورد.

فهرست مطالب مقاله انواع مقاصد انسان رشته معارف و علوم دینی:

  • مقاصد ابتدایی
  • مقاصد متوسط
  • مقاصد نهایی
  • مصادیق جهان غیب
  • خصوصیات جهان بینی اسلامی
  • حق مداری جهان
  • جهان بینی اسلامی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله انواع مقاصد انسان رشته معارف و علوم دینی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 11
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *