مقاله ارش (دیه) رشته ی حقوق

تحقیق و مقاله ارش (دیه)در فرمت فایل word تهیه شده و در ۳۷ صفحه آماده پرینت و ویرایش میباشد.این مقاله مناسب برای دانشجویان رشته حقوق و علوم انسانی میباشد سیر مباحث در مقاله چنین است که ابتدا از مفهوم ارش و مقایسه آن با مفاهیم مشابه(الف)و پیش‌فرض‌ها(ب)و سپس از ماهیت قاعده (ج)و مستندات آن(د)بحث مى‌شود.آن‌گاه به بررسى شیوه و مقام تعیین‌کننده در قانون،پزشکى قانونى و فقه(ه)مى‌پردازیم.سپس ماهیت (و)بحث مى‌کنیم که امرى موضوعى است یا حکمى و در نهایت از آثار مترتب بر این نگاه نو به ماهیت قاعده  و ماهیت خود دیه(ز)بحث مى‌شود. در ادامه به چکیده هایی از عناوین و متن های تحقیق اصلی میپردازیم. برای تهیه از باکس انتهای صفحه اقدام نمایید.

چکیده و عناوین مقاله ارش(دیه) رشته حقوق  :

یکى از مهم‌ترین و معروف‌ترین قواعد فقهى باب دیات،قاعده ارش است کهمطابق آن براى هر جنایتى که دیه آن در شرع تعیین نشده است،ارش لازم است.ازجمله مباحث مهمى که در قاعده مطرح است شیوه و چگونگى تعیین و نیزمتصدى و مقام محاسبه‌کننده آن است.بررسى متون فقهى و ادبیات قانونى در اینزمینه،وضعیت ابهام‌آمیزى را پیش روى ما مى‌گذارد.متون فقهى-که عمدتا ناظر به شیوه محاسبه هستند-از عبدانگارى مجنى علیه به عنوان راه تعیین ارش نامبرده‌اند.این شیوه،که در اکثر متون فقهى دیده مى‌شود با اشکالات متعددى از جمله نداشتن مستند شرعى مواجه است.به همین جهت برخى فقها از«مصالحه»به عنوان راه تعیین  نام برده‌اند.این شیوه هم با اشکالاتى مواجه است که مهم‌ترین آنها،ایناست که چون موارد  محدود نبوده،بلکه متعدد و متنوع است و با توجه به اینکه جانى و مجنى علیه در بسیارى از موارد حاضر به مصالحه نیستند،نمى‌توان از مصالحه-که امرى استثنایى است-براى چنین موارد متعدد بهره جست.

تعریف نظری ارش:

:«الارش دیه الجراحه»(فراهیدى،۱۴۰۹:۲۸۴)و جوهرى مى‌نویسد:«الارش دیه الجراحات» در لغت به دو معناى دیه جراحت و دیه جراحتى که میزان آن معین نیست آمده است.بنابراین بردیه نفس ارش اطلاق نمى‌شود.در دو تعریف فوق به دیه جراحت گفته شده اعماز آن‌که میزان آن در شرع تعیین شده باشد یا تعیین نشده باشد.اما ابن منظور معناى لغوى  را چنین مى‌داند:«الارش من الجراحات ما لیس له قدر معلوم و قیل هو دیهالجراحه»(ابن منظور،۱۴۰۸:۲۶۳).اگر سخن ابن منظور صحیح باشد،آنگاه معناى لغوى و اصطلاحى یکسان خواهد بود،اما به نظر مى‌رسد چنین نیست و حق باخلیل و جوهرى و دیگر فرهنگ‌ نویسانى است که ارش را در لغت به معناى دیه جراحت-اعم از معین و غیرمعین-مى‌دانند و اگر نگوییم ارش در لغت به معناى مزبور است،این معنا(دیه جراحت اعم از آنکه معین باشد یا نباشد)حدّاقل یکى ازمعانى خواهد بود،نه اینکه در لغت فقط و فقط به معناى دیه جراحت غیرمعین باشد.

تعریف عملیاتی ارش:

ارش در مصطلح فقهاى امامیه غالبا به معناى دیه جنایت بر ما دون نفس است که مقدار آن در شرع تعیین نشده است(حلّى،۱۴۱۰:۴۰۳ و ۶۰۱؛خویى،۱۳۹۶:۲۱۲).البته این در صورتى است که جنایت موجب نقصان شود و الا اگر موجب نقصان نشود ارش لازم نیست؛مثل اینکه کسى،جنایتى را نسبت به زنى که برخلاف معمول داراى موى صورت است انجام دهد و موهاى صورت او را از بین ببرد.در این موارد حاکم به صلاحدید خود دعوا را فیصله مى‌دهد .فیصله دادن ممکن است با پرداخت مالى باشد که به آن ارش گفته نمى‌شود و ممکن است صرفا باتعزیر جانى همراه باشد و ممکن است به شیوه دیگر باشد.

ارش
ارش

پیش فرض ها:

در مقاله ارش(دیه) رشته حقوق پیش از هرچیز لازم است تذکر داده شود که در بحث ما فرض بر اینست که مقادیرى که در روایات به عنوان دیه جنایات بیان شده است،همه حکم الهى‌ اند و نه حکم حکومى.یعنى اینکه مثلا دیه از بین بردن دو دست و دو پا و دو چشم و دوگوش…،دیه کامل و دیه یک دست و یک پا…نصف دیه کامل است،همه حکم شرعى الهى همانند وجوب نماز و وجوب روزه است.این فرضى است که همه فقها برطبق آن در باب دیات مشى کرده‌اند و لذا امروزه نیز مقادیر مذکور در روایات براى جنایات را لازم مى‌دانند.بله اگر کسى معتقد باشد که این مقادیر،حکم الهى نبوده بلکه حکمحکومى‌اند و در هر زمان،حاکم شرع با توجه به مقتضیات روز مقدار دیه را تعیین مى‌کند،دیگر به این بحث که ارش،چگونه باید تعیین گردد و روایات دراین‌زمینه چه اقتضایى دارند و…نیازى نیست.

پزشکى قانونى و شیوه تعیین ارش:

در صحبتى که با برخى پزشکان قانونى داشتم،بارشیان مى‌کردند که پزشکى قانونى درمورد تعیین با در نظر گرفتن سه عامل به تعیین ارش مى‌پردازد.عامل اول سنّمجنى علیه است یعنى باید بررسى کرد معمولا چند سال مجنى علیه مجبور است نقص حاصل از جنایت موجب ارش را تحمل کند.از این لحاظ بین کودک و نوجوان وجوان با میان‌سال و مسنّ تفاوت است و برخى نسبت به دیگران بیشتر است.عامل دوم شغل مجنى علیه است.درنتیجه گرچه از بین بردن چشایى موجب ارش است اما درصورتى‌که مجنى علیه آشپز باشد، دیه بیشترى را نسبت به حالتى که آشپز نباشد دریافت مى‌کند.عامل سوم درصد اختلال فعالیتهاى زندگى در اثر جنایت موجب ارش است که این درصد حتى در جنایات موجب دیه هم یکسان نیست.مثلا ازنظر پزشکى قانونى اگر کسى بینایى خود را از دست بدهد ۹۵%زندگى او مختلمى‌شود اما اگر شنوایى خود را از دست دهد،۳۰%زندگى او اختلال مى‌یابد.به هرحال در تعیین باید ملاحظه نمود که جنایت موجب ارش چند درصد در زندگى شخص اختلال ایجاد کرده است.درنتیجه با در نظر گرفتن سه عامل سن،شغل ودرصد اختلال زندگى، تعیین مى‌شود.

عناوین دیگر مقاله ارش(دیه) رشته حقوق  :

  • ماهیت قاعده ارش
  • مستندات قاعده ارش
  • فقه و شیوه محاسبه و مقام تعیین‌کننده دیه
  • انسداد باب علم و علمى نسبت به برخى جنایات
  • تعیین ارش وظیفه قانون‌گذار به معنا عام(مجتهد و…)
  • منابع تحقیق
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله ارش (دیه) رشته ی حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 37
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *