مقاله ارزیابی ساختار موفولیژیکی اسپرم رشته پزشکی

تحقیق و مقاله ارزیابی ساختار موفولیژیکی اسپرم در قالب فایل ورد ۲۱ صفحه ای آماده ویرایش و پرینت میباشد این تحقیق قابل استفاده برای دانشجویان رشته علوم تجربی و پزشکی بوده و هدف از این مقاله، ارزیابی روابط بین بی ریخت شدگی یافته ها و نتایج بدست آمده  چرخه­ ی ImsI در بیماران مدنظر داشته ایم. در این بین بیمارانی که بیش از ۴ مدل و کمتر از ۳۰ مدل یافته­ ی سلولی داشته­ اند، در سلولی این افراد زنده باقی مانده­ است. حال بیمارانی که در یافته­ های به شکل ImsI مورد ارزیابی قرار گرفته اند، با توجه به سن زنان و پارامترهای سنجی در مقایسه با بیمارانی که در همان دوره مورد ارزیابی به روش Isi قرار گرفته­ اند.در ادامه به چکیده هایی از متون مقاله میپردازیم تا در صورت نیاز دانلود نمایید.

خلاصه هایی از متون مقاله ارزیابی ساختار موفولیژیکی اسپرم رشته پزشکی:

این دو گروه و IcsI و ImsI را با توجه به نتایج درمانی با هم مقایسه نمودیم و ساختار موفولیژیکی اسپرم و تاثیرات ImsI بر باروری و کیفیت جنین متناسب با متغیرهای   را با وجود بی ریخت شدگی یافته های حاضر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.سری نتایج بدست آمده از مجموع ۶۴۴۴ یافته ها از نظر موفولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. حال با چشم پوشی از کیفیت یافته ها، عملکرد ImsI را می­توان بعنوان شاخصه­ی تعیین کننده­ی افزایش یک صفت جنین در متغیر  و  ـ  نتیجه گیری کل : روند انتخاب مورفولوزیکی اسپرم های عادی با مشاهده­ی میکروسکوپی (نمایه­ی بزرگ) خود را رابطه­ی مستقمیم با افزایش یک جفت جنین دارد، با صرف نظر از ساختار موفولوژیکی ان و تزریق (نزرامه) (اسپرم) در شرایط میکروسکوپی و تبدیل آن به یک یافته ی عادی از نظر ریخت شناسی موجب افزایش احتمال تقویت کیفیت جنین شده است.

مقدمه تحقیق :

مفاهیم جدید در مشاهده ی اسپرم با نمایه­ی بزرگ را به اصطلاح همان ارزیابی مورفولوژیکی ارگانول­های اسپرم متحرک می نامند که اخیراً رواج یافته است طی بررسی این روش در کنار سیسم ریزپردازنده، فرآیند ImsI روی کارآمد که به بیان دیگر آن را تزریق اسپرم مورد نظر درون سیتوپلاسمی از نظر ریخت شناسی می نامند. سری یافته های منتشر شده حاکی بر آن است که فرآیند ImsI رابطه ی مستقیمی با میزن حاملگی (باروری) در زوجین ناموفق از نظر کاشت و بیماران با میزان افزایش رو به بالای اسپرم های جزئی در DNA داشته است. علاوه بر این، سی یافته های اخیر به شیوه ی متاآنالیز نمایانگر آن است که فرآیند ImsI موجب افزایش کیفیت جنین، کاشت، باروری بر مزان سقط می گردد.

همواره براین باوریم که نمایه­ی بزرگ ما را از جهت تشخیص اسپرم های حاوی واکوئل های هسته ای یاری می رساند. سری مطالعات اخیر صورت گرفته در این زمینه نمایانگر آناست که واکوئل های هسته ای اسپرم خود رابطه ی مستقیمی با اجرای اسپرم DNA دارند. بنابراین می دانیم که اسپرم انسان از خواص دینامیکی بالا برخوردار است و از این رو مشارکت آن در فرایند جنین زایی ضروری به نظر می رسد و این امر در نهایت در مبحثی فراتر از باروری قابل بررسی است.اولین تقسیم بندی جنین تازه شکل گرفته خود بستگی به ساختار یافته دارد. فعال سازی ژنوم جنین در کلی مرحله ای با تقسیم ۴ تا ۸ سال سلول همراه خواهد بود. در نتیجه ی امر، بطور معمول اثرات تزریق اسپرم با هسته­ های غیر عادی قبل از مرحله ی ۸ سلولی قابل تشخیص نخواهد بود، در زمانی که ژن های بی شماری از اسپرم  نشأت گرفته باشد. سری مطالعات صورت گرفته در این زمینه نمایانگر آن است که این نتایج بر اثرات الگویی نهایی منعکس می گردد و خود رابطه ی مستقیمی با بلوکه شدن رشد و تقویت جنین در طول و پس از کاشت جنین با کاریوتیپ عادی دارد. قابلیت یافته های بشری جهت بازسازی اسپرم DNA صدمه دیده را نمی توان بدرستی تشریح و آَکار ساخت. اما در برخی از مطالعات صورت گرفته دریافتیم که یافته خود از مکانیسم های کافی جهت بازسازی برخی از الگوهای غیرعادی در DNA برخوردار است. اگرچه این قابلیت جهت بازسازی یافته رابطه ی مستقیمی با کیفیت و عوامل ژنتیکی دخیل در یافته مورد نظر دارد.

اسپرم
اسپرم

آنالیز داده های آماری:

کیفیت باروری و جنین متناسب با  مربوط به همان نقاط اولیه بوده است از آنجایی که جنین از این یاخته ها بوجود می آید از طرفی نیز ساختار مورفولوژیکی عادی و غیرعادی آن نیز قابل انتقال می باشد و از طرفی کاشت و باروری را نمی توان به عنوان یک رویکر معقول در نظر گرفت. تاثیرات IMSI در باروری و کیفیت جنین در متغیرهای  از نظر بی ریخت شدگی بدرستی قابل تحلیل و بررسی است.

داده هایی که در قالب میانگین انحراف استاندارد بعنوان متغیر متوالی در نظر گرفته شده اند، در حالیکه که درصد گروهی را باید متناسب با آن بکار گرفت. میانگین مقادیر را در t-test پارامتری و غیرپارامتری Man-nhitry می توان با هم مورد مقایسه قرار داد. درصد قابل مقایسه در تست chi Squcar و یا fisherاز نظر فرکانس برابر ۵ و یا حتی کمتر می باشد. از طرفی روش قهقرایی منطقی دو دوپی را برای نسل مادر جهت ارزیابی مقادیر قابل پیش بینی IMSI در باروری و کیفیت جنین تنظیم می نماییم و از جهاتی یاخته های با ساختار بی شکلی را تزریق می نماییم. سری نتایج بدست آمده در زمینه ی تناسب فرد یا ۹۵ درصد سطوح اعتبار و مقادیر p را با میانگین خطای ۵ درصد بدرستی در نظر می گیریم. آنالیز داده با استفاده از نرم افزار MunTAB صورت می گیرد.

دیگر عناوینی از مقاله ارزیابی ساختار موفولیژیکی اسپرم رشته پزشکی:

  • کیفیت جنین و انتقال آن
  • بررسی وضعیت تخمک گذاری
  • پیگیری بالینی
  • آنالیز انواع داده ها
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله ارزیابی ساختار موفولیژیکی اسپرم رشته پزشکی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 21
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *