مقاله اثر خستگی در میکرو ساختار چدن داکتیل آستمپر شده

نتایج دمای آستمپرینگ بالا که در تولید باعث کم شدن بنیت می شود مربوط به نرمی، سختی و مقدار معیوب اغماض شده می شود.گرچه این چنین فلز برای پوشش و حالت سرویس میل بادامک مناسب نیست و در نتیجه دمای کم آستمپرینگ برای تشخیص رفتار خستگی و سختی چدنهای ADI است. و آن عیب اغماض شد که از آن سختی است، و مقدار ذرات فن بیشتر در میکروساختارهای بحرانی تر که بستگی به بزرگترین محل میکرو ساختاراست با کنترل خستگی وارده بوسیله اولین رشد ترک انجام می شود. و با بحرانی شدن فاکتورهای شناسایی هسته های گرافیت که رفتار خوب آن تشخیص ترک ایجاد شده در محلها است و طبقه بندی   با استفاده از اندازه گیری چهارگوش کردن (ترک) بطور غیرمستقیم انجام می شود. و فاکتور بحرانی شناسایی ترکیب، ترک ایجاد شده که از اندازه هسته گرافیت در محل است و نتایج دسته بندی میکروسکوپ در ناحیه شامل حجم کمتری از ذرات هسته های گرافیت است.مقاله اثر خستگی در میکرو ساختار چدن داکتیل آستمپر شده در ۳۹ صفحه فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پیش بینی استحکام و سختی در کافنس:

در شکل (a)9 پیش بینی میزان بینت را روی نمودار مقابل و نتایج سختی را نشان   می دهد و اثر انعطاف پذیری را بعد از کارکرد اندازه گیری  میکرو ساختار می کند. و افزایش KQ مطابق نمودار نرخ حضور کار را روی محور فرعی نشان می دهد. و این یک تناسب ما بین رابطه سختی و میزان بینت پیش بینی رابطه ما بین خط ساده و معکوس KQ و میزان بینت دیده شده است. و در این باره اطلاعات برای °C250 / °C850 حالت ظاهر شدن مقداری از نیروی نرمی مورد انتظار است و برای پیش بینی نسبی از بینت و حضور فریتودیدمن اشتاتن که ممکن است اینطور توضیح شود که با این روش متدوال پیش بینی نمی شود.کار قبل در [۱۸] این چنین پیش بینی می شود که با داشتن استحکام حاصل از پایه چدن ADI که حجم ذرات آن از فازهای موجود در میکروساختار است و نسبت خواص فیزیکی آن از استحکام حاصل از فازهای اختصاص یافته است.در شکل (b)9 استحکام تسلیم برای تعدادی از ترکیبات چدن ریختگی پیدا شده و انعطاف پذیری پیش بینی استحکام تسلیم برای ۴ نوع چدن ADI مختلف در حضور کار نشان داده شده است و از روی نمودار مقدار فاز بینت پیش بینی می شود.

میکرو ساختار
میکرو ساختار

مقاومت به انتشار ترک خستگی کمتر و بیشتر:

با مشاهده شکل (a)9 اختلاف NF (برای سطح ما بین، ۸۰ تا ۹۵۰ mpa) و  در مقدار بینت است.بوضوح اطلاعات آن محدود است، اما حالت مقاومت به خستگی میکرو ساختاردر °C950 آستنیت و °C400 آستمپرینگ، و از این رو با آشکار شدن مقدار RA (با مشاهده کردن نمونه های پیش بینی شده) شامل اصلاح بینت و خشن شده اندازه سه باره محدود می شود.با مشاهده غیر مستقیم، خستگی کم و رشد ترک می تواند به زبر شدن توفال ساختار مربوط شود و فیلم نازک روی چدن داکتیل RA (با دیده می شود در مشاهدات TEM) که اطراف آن بینت است با دسته کردن ترکهای بزرگ که پوسته روی آنها انحنا برداشته نتیجه بزرگترین درجه کج شدن ترک است.و این چنین نتایج بوجود آمده که سبب اتمام نتایج سنجیده شده بوسیله Grenoetal است (۶). کسی که بنای دشواری تانرمی را در چدنهای ADI (شامل بزرگترین تناسب در RA)را بررسی کرده در معرض بزرگترین نرخ و بزرگترین سطح تمام شده وجود دارد. (در  برای چدنهای ADI مقدار مشابه پیدا شده است). در چدنهای ADI شامل مقداری از RA بیشتر که مطابق ترک انحنادار در معرض بزرگترین نرخ RA قرار گرفته است (از مشاهده (Grenoetal))  و در معرض بزرگترین نرخ میکرو ساختار مشاهده شده برای ۴۰۰ تا ۹۵۰ را با آزمایشات بوجود آمده که می توانیم به احتمال زیاد سختی و انتقال حرارت پایان یافته را در این اندازه گیری پایانی بوجود آوریم.

در دسته بندی عمده RA فیلم نازک اطراف آن بوسیله Getinel , Marrow یافته شده نگهداری می شود برای جلب کردن ترکهای غیر رایج بررسی آستنیتی فریتی با پوشش etal فیلم نازک اطراف آن بینت دسته بندی شده است.و از نتایج عمدۀ حضور انعطاف پذیری در حضور مهم میزان RA است و اصلاح  مقاومت خستگی داکتلیتی، کاهش سختی و فرسودگی و مقاومت و استحکام است .محصول آستمپرینگ در °C250 بالاترین استحکام و سختی و کمترین مقاومت به خستگی دارد. رفتار ظاهراً تردد محصول آستمپرینگ ممکن است به خستگی و رشد ترک کمک کند و جهت میزان روشهای خستگی را در طی آن ساکن کند.و کمترین دمای آستمپرینگ (°C250 C.F °C400) بالاترین مقاومت به خستگی در حالت آستمپر شده بوجود می آورد.و در بسیاری از ترکها که بصورت بسته و نزدیک و سست شده انجام می شد با استفاده از  بصورت موضعی در نوک ترک حالت تنش در آن بوجود می آمد. و اثر جلوگیری ترکها بوجود آمده در اطراف ترکها بطور درست انجام می شود در صورتی که ترکهای کوچک بطور پیوسته دسته بندی می شود و نرخ رشد ترکهای کوچک بطور آشکار دیده می شود.و در نمودار  ، da تا dn در مقابل هم نیستند و سپس ویژگی رفتار مواد در رشد ترک مخصوص آن است. و یک ترک ریز و ترکهای به هم پیوسته شده بصورت مکانیکی مورد بررسی قرار می گیرد و آن کار در دورترین میدان مورد رسیدگی قرار می گیرد و در عرض آن مشخصه در مرکز آن مکان است و علت ترک پخش شده معین می شود.و پس بطور پیوسته پیش بینی بینت کم و حجم ترک کم در بیشترین نرخ ، اما از آنجایی که به نظر می رسد که خط ساده برای نرخهای KQ این چنین رعایت می شود (نخستین اطلاعات روی آن قرار داد.)و نرخ  در طور متوسط برای خستگی و استحکام فلزات اندازه گیری می شود، و بازتاب  برای جلوگیری از بوجود آمدن ترک در سطح در میان ترک است. (کمترین پهنای قطعه میکرو ساختار، نمونۀ آزمایشی می شود)و همچنین نرخ KQ بطور متوسط برای استحکام فلزات و برای دوره ای از ترک اندازه گیری می شود. هر چند Nf در ترکیب Ni است، ولی تعدادی از ترک در چرخه ثانویه با Ng مواجه می شود و تعدادی هم با رشد ترک (۴) در چرخه ثانویه با عیب مواجه می شود.

مباحث دیگری از مقاله اثر خستگی در میکرو ساختار چدن داکتیل آستمپر شده:

  • مراحل مختلف تولید و فرآوری
  • میکروساختار
  • طبقه بندی میکرو ساختار با استفاده از     nova وsupa
  • اثر ارتباط ماشین کاری در میکروساختار
  • بحث و یا محاسبه
  • ویژگی آشنایی مکانها
  • شناسایی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله اثر خستگی در میکرو ساختار چدن داکتیل آستمپر شده:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 39
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *