مقاله ابزار برقی نیمه هادی رشته مهدسی برق

درايوهاي دستگاه الكتريكي كنترل كننده مبدل ها د ركاربردهاي صنعتي مدرن بسيار مهم هستند. بعضي نمونه ها در مقدار هاي بسيار بالا آسياب ها، ماشين ها، چرخ ها رول مانند فلزي، ماشين هعاي سخت و كمپرسورهاي خط گازي مي باشند. در مقدار متوسط توان ماشين هاي بافندگي ماشين هاي كاغذي و دستگاه هاي جلوبرنده و راه آهن مي باشند. ابزارهاي ماشيني و ماشين هاي كامپيوتري نمونه اي از كاربردهاي ماشين الكتريكي كنترل كننده مبدل در مقدار پايين توان و قدرت مي باشند. مبدل به طور عادي يك منبع قدرتي dc با ولتاژ متغير براي درايور موتور dc با يك فركانس متغير و نيز منبع قدرتي ac با ولتاژ متغير را در يك درايو موتور ac فراهم مي سازد. ضريب سيستم گرداننده بالا است. زيرا مبدل در مد سوئيچ كردن با استفاده از دستگاه‌هاي شبه القا كننده قدرت عمل مي كند. متغير كنترل اوليه دستگاه ممكن است Terque باشد كه سرعت و موقعيت يك مبدل مي تواند همچون يك شروع كننده موقعيت ثابت دستگاه عمل كند. ارزيابي اخير از دستگاه هاي شبه هادي با فركانس بالايي از قدرت و دانسيته بالا و چيت هاي ميكروالكترونيك اقتصادي بانضمام مبدل و پيشرفت هاي تكنولوژي نوعي افزايش و پيشرفت در كاربردهاي درايور را فراهم مي آورند.مقاله ابزار برقی نیمه هادی رشته مهدسی برق مناسب برای دانشجویان مهندسی برق و الکترونیک میباشد.

درايو موتور متناسب مغناطيس  دايم يا پايدار:

درايوهاي دستگاه مغناطي دائم يا پايدار pmi كاملا در اندازه كم قدرت رايج مي باشند. يك دستگاه ابزار برقی pm مي تواند پنج مركزي و يا سينوسي يا دادن موج داراي ولتاژ شروع كننده كاهش يافته ذوزنقه اي يا سينوسي متناسب داشته باشد. شكل 3.50 اشكال مختلف موج را شروع مي كند. معكوس كننده Mosfet قدرت فركانس متغير موج جريان شش پله اي مغناطي شده متغير را در شروع كننده فراهم مي سازد. معكوس كننده خود به خود كنترل نشده است. بدين معني كه جنبش هاي روشنايي از طريق سنسور موقعيت دستگاه به وسيله يك خارج كنده رمز ايجاد مي شود. آن مي تواند نشان دهد كه چنين درايوي حالت ها و وضعيت هايي از درايو dc را دارا است و در حالت عادي بعنوان درايو dc برون پاك كننده تعريف مي شود. چرخه كنترل ذسرعت فرمان جريان dc را ايجاد مي كند كه پس از آن به وسيله روش باند هيترمدل جهت ايجاد امواج جريان شش پله اي در فاز درست در ارتباط با امواج ولتاژ كاهش يافته اي كه در شكل 3.51 نشان داده شده كنترل شود. درايو مي تواند به آساني در مد چهار ربعي عمل كند.

ابزار برقی
ابزار برقی

منابع:

 1. K.S. Bhat روش يك شكل سازي براي آناليز حالت ثابت مبدل هاي منعكس كننده صدا ترانس IEEE، الكترونيك صنعتي، نسخه 38، شماره 4. صفحات 251-259 آگوست 1991.
 2. K.S.Bhat مبدل انعكاس صدا مجموعه پارالل pwm، فركانس ثابت ترانس IEEE، كاربردي صنعتي نسخه 28، شماره 5، صفحات 1002-1009 سال 1992.
 3. H.liu , f.C.Lee سوئيچ هاي انعكاس صدا و ويژگي ها و توپولوژي يادداشت كنفراس متخصصان الكترونيك قدرت IEEE، 1998 صفحات 106-116.
 4. Motorla يادداشت تنظيم ولتاژ در حالت سوئيچ/ خطي. 1988.
 5. سوئيچ كردن و يوني ترود مبدأ قدرت تنظيم شده طرح lexing Ton, Sening Manual شركت يوني ترود، 1984.

اغلب يك درايو  ابزار برقی ممكن است تنها به يك يا دو ربع از مد عمل كننده نيازمند باشد. در چنين حالتي توپولوژي مبدل مي تواند ساده باشد. براي مثال در يك ربع درايو تنها Q2 متلاطم مي شود و دستگاه هاي رهاسازي D3 لازم مي شود. و ترمينال هاي A به مبدأ مثبت متصل مي شود. به طور ساده يك دراير 2 ربعي تنها نيازمند يك پا از پل خواهد بود. در جائي كه دستگاه قويتر از جهت محرك كنترل شود دستگاه ضعيف تر مي تواند براي مد اصلاح شونده كنترل استفاده شود.

منابع توان AC:

بعضي از كاربردهاي منابع توان AC، درايوهاي موتور ac مي باشند. از منبع توان ناگسستني (ثابت) (Usp) بعنوان يك منبع نظارتي براي بارگذاري هاي سخت استفاده مي شوند. منابع dc با مداخله مفيدي حتي در برابر با نيازها به توان فوق العاده يا انرژي از طريق اتصال منابع انرژي غير قراردادي مثل كليدهاي فقر ولتانيك در مسيرهاي  ابزار برقی درست استفاده مي شود. در سيستم موتور اتصالي ac توان اصلي ac جهت به دست آوردن منبع de يكنواخت و هموار سپر يك مبدل تصفيه و فيلتر مي شود. جهت به دست آوردن يك فركانس متغير از منبع ac با ولتاژ متغير استفاده مي شود. حركت سينوسي تكنيك تعديل صدا در بخش 30.2 تشريح نشده كه مي تواند جهت به دست آوردن (فراهم نمودن) يك ولتاژ خروجي سينوسي استفاده شود. شماري از خروجي هاي مبدل در يك مبدل خروجي جهت تبديل جنبش و حركت به شكل موج پله اي كه به يك موج سينوسي نزديك مي شود. از يك كنترل كننده bang- bang شكل 30.36 استفاده مي كند جمع آوري شده اند. تمام اين متدها، از مبدل هاي 60Hz فركانس خطي براي انتقال ولتاژ و اهداف مجزا و خاص استفاده مي كنند. جهت كاهش سايز وزن ابزار برقی و قيمت در چنين سيستم هايي فرد مي تواند از مبدل هاي dc-dc بعنوان يك مرحله مياني استفاده كند. شكل 30.39 چنين سيستمي را در شكل طراحي بلاك نشان مي دهد. و نيز مي توان از يك مدار مبدل HF (كه قبلا تعريف شد) بهمراه يك مرحله مبدل چرخشي استفاده كند. مشكل چنين طرح ها و نقشه هايي كاهش ضريب براساس ميزان توان بيروني است. شكل 30.40 يك نوع ups را نشان مي دهد. باطري نشان داده شده بايد توسط يك مدار تصفيه كننده  ابزار برقیمجزا شارژ شود. انتقال Ac- Ac هم مي تواند با استفاده از مبدل هاي چرخشي (براي مثال 1988 Raohid) به دست آيد.

 فهرست مطالب مقاله ابزار برقی نیمه هادی رشته مهدسی برق:

 • ابزار برقي نيمه هادي
 • تيراستور و تراياك (مهار نيرو)
 • تيراستورهاي خاموش كننده گيت: (GTO)
 • ترانزيستورهاي برقي (موتوري هيدروليكي)
 • MOSFET هاي موتوري (برقي يا هيدروليكي)
 • مبدلهاي DC-to-Ac
 • معكوس كننده ولتاژ منبع
 • منابع تبديل كننده جريان
 • ارتباط تشديدكننده صداي تبديل كننده
 • تبديل كننده هاي DC-DC
 • تبديل كننده Baclc
 • تبديل كننده هاي Boost
 • منابع قدرتي
 • منابع قدرت DC
 • روش هاي كنترلي PWM
 • مبدلهاي غير جداسازي شده براي pwm ها
 • مبدلهاي دوگانه pwm
 • حالت زير رزونانس (با PF نهايي)
 • مد بالاي انعكاس صدا (PH پوششي)
 • منابع توان ويژه
 • كنترل مبدل دستگاه ها
 • كنترل مبدل هاي ماشين هاي dc
 • درايو dc بدون فاز كنترل شده
 • درايو دستگاه Dc مبدل تعديل نوسانات عرضي صدا
 • تعريف اصطلاحات
 • كنترل مبدل دستگاه هاي AC
 • درايو محرك القائي مبدل مغذي ولتاژ
 • درايو موتور تضعيف معكوس كننده مغزي جريان
 • درايو دستگاه تضعيف معكوس كندنه pwm مغزي جريان.
 • درايو دستگاه تضعيف مبدل چرخشي
 • درايو موتور متناسب با ميدان آسيب رسان
 • درايو موتور متناسب مغناطيس  دايم يا پايدار
 • تعريف اصطلاحات
 • منابع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله ابزار برقی نیمه هادی رشته مهدسی برق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 53
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *