مقاله ابزار برقی نیمه هادی رشته مهدسی برق

درایوهای دستگاه الکتریکی کنترل کننده مبدل ها د رکاربردهای صنعتی مدرن بسیار مهم هستند. بعضی نمونه ها در مقدار های بسیار بالا آسیاب ها، ماشین ها، چرخ ها رول مانند فلزی، ماشین هعای سخت و کمپرسورهای خط گازی می باشند. در مقدار متوسط توان ماشین های بافندگی ماشین های کاغذی و دستگاه های جلوبرنده و راه آهن می باشند. ابزارهای ماشینی و ماشین های کامپیوتری نمونه ای از کاربردهای ماشین الکتریکی کنترل کننده مبدل در مقدار پایین توان و قدرت می باشند. مبدل به طور عادی یک منبع قدرتی dc با ولتاژ متغیر برای درایور موتور dc با یک فرکانس متغیر و نیز منبع قدرتی ac با ولتاژ متغیر را در یک درایو موتور ac فراهم می سازد. ضریب سیستم گرداننده بالا است. زیرا مبدل در مد سوئیچ کردن با استفاده از دستگاه‌های شبه القا کننده قدرت عمل می کند. متغیر کنترل اولیه دستگاه ممکن است Terque باشد که سرعت و موقعیت یک مبدل می تواند همچون یک شروع کننده موقعیت ثابت دستگاه عمل کند. ارزیابی اخیر از دستگاه های شبه هادی با فرکانس بالایی از قدرت و دانسیته بالا و چیت های میکروالکترونیک اقتصادی بانضمام مبدل و پیشرفت های تکنولوژی نوعی افزایش و پیشرفت در کاربردهای درایور را فراهم می آورند.مقاله ابزار برقی نیمه هادی رشته مهدسی برق مناسب برای دانشجویان مهندسی برق و الکترونیک میباشد.

درایو موتور متناسب مغناطیس  دایم یا پایدار:

درایوهای دستگاه مغناطی دائم یا پایدار pmi کاملا در اندازه کم قدرت رایج می باشند. یک دستگاه ابزار برقی pm می تواند پنج مرکزی و یا سینوسی یا دادن موج دارای ولتاژ شروع کننده کاهش یافته ذوزنقه ای یا سینوسی متناسب داشته باشد. شکل ۳٫۵۰ اشکال مختلف موج را شروع می کند. معکوس کننده Mosfet قدرت فرکانس متغیر موج جریان شش پله ای مغناطی شده متغیر را در شروع کننده فراهم می سازد. معکوس کننده خود به خود کنترل نشده است. بدین معنی که جنبش های روشنایی از طریق سنسور موقعیت دستگاه به وسیله یک خارج کنده رمز ایجاد می شود. آن می تواند نشان دهد که چنین درایوی حالت ها و وضعیت هایی از درایو dc را دارا است و در حالت عادی بعنوان درایو dc برون پاک کننده تعریف می شود. چرخه کنترل ذسرعت فرمان جریان dc را ایجاد می کند که پس از آن به وسیله روش باند هیترمدل جهت ایجاد امواج جریان شش پله ای در فاز درست در ارتباط با امواج ولتاژ کاهش یافته ای که در شکل ۳٫۵۱ نشان داده شده کنترل شود. درایو می تواند به آسانی در مد چهار ربعی عمل کند.

ابزار برقی
ابزار برقی

منابع:

 1. K.S. Bhat روش یک شکل سازی برای آنالیز حالت ثابت مبدل های منعکس کننده صدا ترانس IEEE، الکترونیک صنعتی، نسخه ۳۸، شماره ۴٫ صفحات ۲۵۱-۲۵۹ آگوست ۱۹۹۱٫
 2. K.S.Bhat مبدل انعکاس صدا مجموعه پارالل pwm، فرکانس ثابت ترانس IEEE، کاربردی صنعتی نسخه ۲۸، شماره ۵، صفحات ۱۰۰۲-۱۰۰۹ سال ۱۹۹۲٫
 3. H.liu , f.C.Lee سوئیچ های انعکاس صدا و ویژگی ها و توپولوژی یادداشت کنفراس متخصصان الکترونیک قدرت IEEE، ۱۹۹۸ صفحات ۱۰۶-۱۱۶٫
 4. Motorla یادداشت تنظیم ولتاژ در حالت سوئیچ/ خطی. ۱۹۸۸٫
 5. سوئیچ کردن و یونی ترود مبدأ قدرت تنظیم شده طرح lexing Ton, Sening Manual شرکت یونی ترود، ۱۹۸۴٫

اغلب یک درایو  ابزار برقی ممکن است تنها به یک یا دو ربع از مد عمل کننده نیازمند باشد. در چنین حالتی توپولوژی مبدل می تواند ساده باشد. برای مثال در یک ربع درایو تنها Q2 متلاطم می شود و دستگاه های رهاسازی D3 لازم می شود. و ترمینال های A به مبدأ مثبت متصل می شود. به طور ساده یک درایر ۲ ربعی تنها نیازمند یک پا از پل خواهد بود. در جائی که دستگاه قویتر از جهت محرک کنترل شود دستگاه ضعیف تر می تواند برای مد اصلاح شونده کنترل استفاده شود.

منابع توان AC:

بعضی از کاربردهای منابع توان AC، درایوهای موتور ac می باشند. از منبع توان ناگسستنی (ثابت) (Usp) بعنوان یک منبع نظارتی برای بارگذاری های سخت استفاده می شوند. منابع dc با مداخله مفیدی حتی در برابر با نیازها به توان فوق العاده یا انرژی از طریق اتصال منابع انرژی غیر قراردادی مثل کلیدهای فقر ولتانیک در مسیرهای  ابزار برقی درست استفاده می شود. در سیستم موتور اتصالی ac توان اصلی ac جهت به دست آوردن منبع de یکنواخت و هموار سپر یک مبدل تصفیه و فیلتر می شود. جهت به دست آوردن یک فرکانس متغیر از منبع ac با ولتاژ متغیر استفاده می شود. حرکت سینوسی تکنیک تعدیل صدا در بخش ۳۰٫۲ تشریح نشده که می تواند جهت به دست آوردن (فراهم نمودن) یک ولتاژ خروجی سینوسی استفاده شود. شماری از خروجی های مبدل در یک مبدل خروجی جهت تبدیل جنبش و حرکت به شکل موج پله ای که به یک موج سینوسی نزدیک می شود. از یک کنترل کننده bang- bang شکل ۳۰٫۳۶ استفاده می کند جمع آوری شده اند. تمام این متدها، از مبدل های ۶۰Hz فرکانس خطی برای انتقال ولتاژ و اهداف مجزا و خاص استفاده می کنند. جهت کاهش سایز وزن ابزار برقی و قیمت در چنین سیستم هایی فرد می تواند از مبدل های dc-dc بعنوان یک مرحله میانی استفاده کند. شکل ۳۰٫۳۹ چنین سیستمی را در شکل طراحی بلاک نشان می دهد. و نیز می توان از یک مدار مبدل HF (که قبلا تعریف شد) بهمراه یک مرحله مبدل چرخشی استفاده کند. مشکل چنین طرح ها و نقشه هایی کاهش ضریب براساس میزان توان بیرونی است. شکل ۳۰٫۴۰ یک نوع ups را نشان می دهد. باطری نشان داده شده باید توسط یک مدار تصفیه کننده  ابزار برقیمجزا شارژ شود. انتقال Ac- Ac هم می تواند با استفاده از مبدل های چرخشی (برای مثال ۱۹۸۸ Raohid) به دست آید.

 فهرست مطالب مقاله ابزار برقی نیمه هادی رشته مهدسی برق:

 • ابزار برقی نیمه هادی
 • تیراستور و ترایاک (مهار نیرو)
 • تیراستورهای خاموش کننده گیت: (GTO)
 • ترانزیستورهای برقی (موتوری هیدرولیکی)
 • MOSFET های موتوری (برقی یا هیدرولیکی)
 • مبدلهای DC-to-Ac
 • معکوس کننده ولتاژ منبع
 • منابع تبدیل کننده جریان
 • ارتباط تشدیدکننده صدای تبدیل کننده
 • تبدیل کننده های DC-DC
 • تبدیل کننده Baclc
 • تبدیل کننده های Boost
 • منابع قدرتی
 • منابع قدرت DC
 • روش های کنترلی PWM
 • مبدلهای غیر جداسازی شده برای pwm ها
 • مبدلهای دوگانه pwm
 • حالت زیر رزونانس (با PF نهایی)
 • مد بالای انعکاس صدا (PH پوششی)
 • منابع توان ویژه
 • کنترل مبدل دستگاه ها
 • کنترل مبدل های ماشین های dc
 • درایو dc بدون فاز کنترل شده
 • درایو دستگاه Dc مبدل تعدیل نوسانات عرضی صدا
 • تعریف اصطلاحات
 • کنترل مبدل دستگاه های AC
 • درایو محرک القائی مبدل مغذی ولتاژ
 • درایو موتور تضعیف معکوس کننده مغزی جریان
 • درایو دستگاه تضعیف معکوس کندنه pwm مغزی جریان.
 • درایو دستگاه تضعیف مبدل چرخشی
 • درایو موتور متناسب با میدان آسیب رسان
 • درایو موتور متناسب مغناطیس  دایم یا پایدار
 • تعریف اصطلاحات
 • منابع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله ابزار برقی نیمه هادی رشته مهدسی برق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 53
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *