مقاله آموزش علوم و رشد شناختی

پیشرفت و بالا بودن افرادی که بصورت مستقلانه فکر می کنند کسانی که از نظر دیدگاه به یک نقطه بحرانی رسیده اند و از این توانایی جهت تصمیم گیری مستقل که مولد و خلاق است بهره می برند با آموزش و پرورش بطور مستقیم در ارتباطست . امروز مطالعات انجام شده در زمینه مغز و اعصاب و حوزه های روانشناسی ثابت کرده است که رشد مغز و فعالیت های ذهنی در آموزش پیش دبستانی در حال توسعه بوده و بسرعت پیشرفت کرده است. سرعت رشد ذهنی و جسمی در دوره قبل از مدرسه یک فرایند توسعه تفکر ست و شامل ظرفیت و خلاقیت می گردد. در این فرایند آموزش ، توسعه فیزیکی ، رشد ذهنی و عاطفی و اجتماعی بعنوان یک کل باید حمایت و پشتیبانی شود. تاثیر فعالیت های علوم فرآهم آوری دستیابی به توانایی علمی حل مشکل و تسهیل انتقال اطلاعات از طریق توسعه تحقیق خود، کاوش و مشاهده مستفی شده از حس کنجکاوی است که ضروری می باشد. در دوره قبل از مدرسه ، فعالیت های مربوط به علوم زیست محیطی تاثیر قابل توجهی در توسعه مهارت های شناختی دارد. در این مطالعه د، تم های علم و طبیعت شامل برنامه های جدید آموزشی پیش دبستانی است که در سال ۲۰۱۲ به روز شده و مورد استفاده قرار گرفته و در ترکیه در سال ۲۰۱۳ بعنوان یک طرح آزمایشی جهت ارزیابی تناسب خود در رشد شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است این مطالعه با روش تحقیق کیفی انجام شده است و با الگو های آن با تجزیه و تحلیل محتوا بررسی شده است. برنامه ها روز آمد شده اند و با توجه به توسعه مهارت نگرش و ارزش و درک تهیه شده و در زمینه رشد شناختی مورد تجدید نظر واقع شده اند و باید از طریق محتوای غنی علوم مورد استفاده قرار گیرند و همچنین باید در قبرس شمالی مورد استفاده قرار گیرند. مقاله آموزش علوم و رشد شناختی در به روز رسانی برنامه درسی پیش دبستانی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

توسعه سریع تکنولوژی و علم در دوران مدرن مستلزم تغییر و نوآوری در زمینه آمورش و پرورش و تغییر و  نوآوری در زمینه های دیگرست. آموزش و پرورش نقشی اساسی و اصلی در توسعه و پیشرفت جوامع ایفا می کند. بعبارت دیگر آموزش و پرورش است که کمک می کند تا علم و فناوری به بهبود یک دور باطل موفق شود و زندگی را تسهیل نموده و استانداردهای زندگی را افزایش دهد . بنابراین، در این معنا، آموزش و پرورش  معنادارتر شده و معلمان مدارس و دانش آموزان و برنامه های آموزشی بعنوان اجزای آموزش و پرورش تاکید بیشتری و اهمین بیستری یافته اند. هر کشور در چارچوب اهداف کلی ، یک برنامه خاص را توسعه می دهد تا دانش آموزان را به یک سطح مطلوب برساند. بنابراین برای اینکه دانش آموزان قادر باشند که با این تغییرات کنار بیایند برنامه های درسی باید تحولات جاری را دوباره سازماندهی کنند.در این مفهوم، برنامه های درسی پیش دبستانی سال ۲۰۰۲ در موسسات آموزش پیش از دبستان در ترکیه و قبرس شمالی بهمراه یک پژوهش گسترده توسط کمیته بسار بزرگی متشکل از معلمان مورد بررسی مجدد محققان و دانشگاهیان قرار گرفت. و سپس در سال ۲۰۱۲ برنامه پیش دبستانی روز آمد شد. برنامه درسی آزمایشی در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ در مناطق مشخص شده به اجرا در آمد. در حال حاضر دریافت این برنامه درسی در تمام مدارس در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴ پس از انجام ارزیابی در پایان سال تحصیلی به اجرا در می آید.کاملا بدیهی است که علوم و تکنولوژی دارای جایگاه بسیار مهمی در این زمینه هستند و اثرات علم و فناوری به راحتی می تواند در هر جنبه ایی از زندگی و دانش علمی همواره با افزایش سریع فناوری مشاهده شود. به همین دلیل تمامی جوامع بخصوص کشورهای توسعه یافته بهتریت کارها را جهت افزایش کیفیت آموزش ( ۲۰۰۴ NEB) انجام می دهند . آموزش علوم امروز است که بازسازی چارچوب رویکردسازنده برنامه های درسی را می سازد . با آگاهی از ضرورت یادگیری مفهوم علم از سنین خیلی پایین ( ۲۰۱۲ KIRAZ) این امر صورت می گیرد . هوش منطقی و طبیعی شامل توانایی تشخیص الگوها، استدلال قیاسی، تفکر منطقی، توانایی طبقه بندی زیست محیطی و توسعه آن است ( احمد ۲۰۱۲) . آموزش علوم است که در برنامه های درسی جدید پیش دبستانی گنجانده می شود تا دانش آموزان مهارت ها نگرش ارزش درک و دانش مربوط به علم را بدست آورند و این مسئله به این دلیل است که افراد بتوانند جستجو کرده تفکر انتقادی داشته و با مشکلات مبارزه کرده و یادگیری مادام العمر دانسته باشند ( ۲۰۱۲ ARSAL ) بنابراین می توان گفت که اینها اهداف کار هستند برنامه های درسی باید بر حسب رویکرد سازنده و محیط های یادگیری تدوین شوند و استراتژی های تدریس باید رویکردهای سازنده را در روند اجرای برنامه درسی ( ۲۰۰۵NEB) منعکس کنند. در زمینه روانشناسی شناختی می توان تاکید کرد که سازه گرایی یک نقش فعال در بدست آوردن دانش ایفا می کند. با توجه به رویکرد سازنده، دانش نمی تواند از یک منبع بیرونی گرفته شده باشد با این حال توسط خود فرد/ یا خود تعاملی( تعامل با خود) با یک محرک خارجی ( ۲۰۰۰NAHANG) ساخته شده است.

در دوران قبل از مدرسه دنیای کودکان بطور شگفت انگیزی خلاق و شگفت آورست. تخیلات بسیار زیاد بوده و این خود ادراک شناختی را بهبود می بخشد ( ۲۰۱۱SANTROCK) . رشد شناختی تحت تاثیر تمام تغییراتی که از پدیده های گوناگون مانند درک – بخاطر سپردن – استدلال – تصمیم گیری و حل روند ذهنی ( اتکیسنون، اتکسینون و اسمیت و نولن ۱۹۹۹) ناشی می شود قرار می گیرد و مشکل می شود با فناوری های جدید است که دانشمندان می توانند به مشاهده عملکرد مغز بپردازند و بفهمند مغز چگونه تفکر می کند، جذب می کند و یاد می گیرد ( ۲۰۱۱AWOLOA) . پیاژه که بنیانگذار نظریه رشد شناختی است بیان می کند که روند درک و کشف از بدو تولد آغاز می شود و بصورت مادام العمر به همراه فرایند یادگیری برای کودکان همچنان ادامه می یابد.

آموزش
آموزش

( ۲۰۰۴YWSI LYAPARK) .پیاژه در مطالعات خود فرایند رشد شناخ۹تی را توضیح می دهد و بیان می کند کودکان مانند بزرگسالان دانش و شناختی از جهان ندارند و به مدور درک خود را از جهان توسعه می دهند ( پیاژه ۱۹۷۳ در گینزبرگ۲۰۰۳) . بطور خلاصه او معتقدست که کودکان دریافت کنندگان منفعل ( منفعل ) نیستند بر عکس آنها در بدست آوردن دانش و اطلاعات از جهان بسار فعال هستند. پیاژه اظهار داشت که رشد شناختی در ۴ دوره و بعنوان پیشرفت رخ می دهد . درک و توانایی حل مسائل کودکان در واقع نمایش تحولات کیفی است( ۲۰۰۵ Erden) . رشد شناختی با توجه به نظریه یادگیری پیاژه دارای ۴ مرحله است که شامل این مواردند: حسی ( ۰ تا ۲ سال ) قبل از عمل ( ۲ تا ۷ سال) ، عینی ( ۷ تا ۱۱ سال ) و عملیات انتزاعی ( ۱۱ سال به بالا ) پیاژه معتقدست که افراد نمی توانند از یک مرحله به مرحله دیگر نرفته و از آن عبور نکنند و جست و خیز کنند ( ۲۰۱۱Senemoglv) . علاوه بر این توانایی که در هر مرحله از رشد شناختی بدست می آید می تواند در هر فرد با توجه به شرایط مختلف مانند شرایط زندگی فرد متفاوت باشد و همچنین بر حسب عواملی مانند عوامل محیطی و سطح آمادگی نیز متفاوت باشد ( ۲۰۰۶ OMERCIKOGLV) .به گفته پیاژه ، دوره قبل از مدرسه در حدود ۳۶ تا ۶۰ ماه معادل مرحله قبل از عمل است که در واقع مرحله دوم تئوری رشد شناختی است. کودکان در این مرحله خودخواه هستند بعبارت دیگر نمی توانند قبول کنند که نظری غیر از نظر آنان هم وجود داشته باشد از آنجا که آنها معتقدند که دیدگاه و نظر آنها تنها دیدگاه موجود ست نمی توانند درک کنند که مردم نظر و دیدگاه دیگری داشته باشند که با نظر آنها متفاوت باشد . پیاژه مرحله قبل از عمل را نیز به دو مرحله تقسیم می کند. مرحله نمادین و مرحله شهودی ( ۲۰۰۷ Bayhan & ArTan) .پیاژه معتقد بود که معلمان باید به تفاوت های شخصی دانش آموزان از نظر شناختی توجه داشته باشند و نباید انتظار داشته باشند دانش آموزان در فعالیت هایی که نیاز به داشتن سطح رشد شناختی بیش از آنچه آنها دارند می باشد موفق باشند ( Omeroglv و Kandir 2007) . آموزش دروس و موضوعات با استفاده از بیش از یک روش تدریس و استفاده از روشی که دانش آموز در آن مشارکت فعال داشته باشد علاقه دانش آموز به درس را افزایش می دهد. دانش آموزان دارای دیدگاه های شناختی متفاوتی هستند و همچنین ویژگی عاطفی روانی و حرکتی مختلفی دارند بنابراین معلمان باید از روش های تدریس مناسب و تکنیک های مناسب استفاده کنند ( گیونز ، دیلک، سکیلوگو و دمیر ۲۰۱۲) . بنابراین آموزش جهت تولید یک کودک فعال و دادن آموزش های لازم در زمینه آموزش علوم که متناسب با رشد شناختی کودک باشد یکی از نکات مهمی است که باید در برنامه درسی به آن توجه کرد . هدف این مطالعه شناسایی نتاسب رشد شناختی دانش آموزان بین ۶۰ تا ۳۶ ماه و بررسی به روز بودن محتوای علم در زمینه برنامه درسی مدارس در سال ۲۰۱۲ است . بنابراین با توجه به این هدف، پاسخ به این سئوالات پیگیری شد:

۱- محتوای کلی برنامه های درسی روز آمد چگونه است

۲- دستاوردهای مشخص شده که متناسب با رشد شناختی هستند در برنامه های درسی چگونه اند

۳- چگونه آموزش علوم در برنامه درسی مدارس روز آمد شده است

۴- فعالیت های علوم و دستاوردهای آن که در برنامه درسی مدارس به روز شده چه هستند

۵- آیا محتویات علم برای فرآیند های رشد شناختی کودکان در برنامه های درسی به روز شده اند

هنگامی که متون مرتبط درسی بررسی می شوند متوجه شده اند که هیچ گونه تجزیه و تحلیل محتوایی مربوط به آموزش علوم و فعالیت های علمی برنامه های درسی پیش دبستانی بصورت روز آمد وجود ندارد بنابراین تصور می شود مطالعه حاضر در زمینه اصول اولیه آموزش علوم است و جایگاه مهمی در آموزش در اوایل دوران کودکی دارد و به دامنه برنامه های گنجانده شده جهت دانش آموزان این مقطع کمک خواهد کرد .

هدف از آموزش پیش دبستانی:

اهداف و مسئولیت های آموزش پیش از مدرسه مطابق با اهداف و اصول اساسی سیستم آموزش ملی است

۱- اطمینان از توسعه جسم ذهن و احساسات کودکان و آنها را به کسب عادات خوب عادت دادن

۲- آماده سازی آنان برای مدارس ابتدایی

۳- آماده سازی یک محیط آموزشی معمول برای کودکانی که از محیط های اجتماعی ناخوشایند و خانواده های ناتوان به محیط آموزشی می آیند

۴- اطمینان کودکان در زمینه صحت و درستی صحبت

هنگامی که در مورد آموزش پیش دبستانی و برنامه های درسی آموزش پیش دبستان صحبت و مرور و بررسی شد در زمینه علوخم طبیعت و یا محیط بصورت مستقیم یا غیر مستقیم هیچ نامی از افراد برده نشد

اصول اساسی آموزش پیش دبستانی :

۱- آموزش پیش از مدرسه باید مناسب با نیازهای کودک و تفاوت های فردی کودکان باشد ۲- آموزش پیش از مدرسه باید رشد اجتماعی ، عاطفی، زبانی و رشد شناختی را پشتیبانی کند و مهارتهایی مانند مراقبت از خود را به کودکان بیاموزد

۳- محیط های یادگیری را باید منطبق بر اصول دموکراتیک آماده کرد و موسسات آموزشی باید جهت پاسخگویی به نیازهای کودکان آماده شوند

۴- فرصت های داده شده توسط مدرسه و محیط باید مطابق و منطبق با نیازها و منافعکودکان باشد در حالیکه فعالیت ها را هم سازماندهی می کند

۵- آموزش باید با تمرکز بر آنچه کودکان در حال حاضر می دانند باشد و باید فرصت یادگیری برای کودکان از طریق تجزیه فراهم شود

۶- مراقبت لازم بمنظور حصول اطمینان از اینکه کودکان ترکیه به دقت یادگرفته اند صورت گیرد (دقیق یاد گرفته اند) و آنها به صحبت ها توجه لازم راداشته اند مراقبت لازم صورت گیرد

۷- احساسات و رفتارهایی مانند عشق- احترام – همکاری- مسئولیت- همدردی- کمک و هماهنگی را باید از طریق آمورش پیش دبستانی توسعه دهید

۸- آموزش و پرورش باید اطمینان حاصل کند که کودک احترام بخود اعتماد بنفس و مراقبت از خود را یاد گرفته است

۹- بازی ها راحت ترین روش جهت یادگیری کودکان هستند که در سنین یادگیری هستند . همه فعالیت های این گروه باید بصورت بازی سازمان یابند

۱۰- در ارتباطات و روابط با کودکان باید از رفتارهایی که به شخصیت کودکان آسیب می رساند اجتناب شود و فشارها و محدودیت ها باید در عمل حذف شوند و بکار برده نشوند

۱۱- رفتارهای مستقل کودکان باید حمایت شوند و توسعه یابند و زمانی که آنها نیاز به کمک و حمایت بزرگسالان دارند باید مورد حمایت قرار گیرند تا اعتماد بنفس یابند و اعتماد بنفس آنها پرورش یابد

۱۲- آگاهی کودکان در مورد احساساتشان و هیجاناتشان در مورد خود و دیگران باید مورد حمایت قرار گیرد

۱۳- مهارت های خلاق و تفکر انتقادی، مهارت های ارتباطی و توانایی بیان احساسات آنان باید رشد و توسعه یابند

۱۴- خانواده و محیط باید جهت آماده سازی برنامه درسی مد نظر قرار گیرند

۱۵- حضور موثر خانواده و کودک در فرایند آموزش باید تضمین شود

۱۶- پیشرفت آموزش پیش دبستانی و خدمات مشاوره باید  یکپارچه شوند

۱۷- رشد کودک و برنامه های پیش از مدرسه باید بطور منظم و به تدریج ارزیابی شود

۱۸- نتایج ارزیابی باید بطور منظم جهت رشد کودکان معلم و برنامه های درسی مورد استفاده قرار گیرد

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله آموزش علوم و رشد شناختی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 22
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *