مقاله آسیب های تاندون رشته علوم پزشکی

آسیب­های تاندونی از جمله موارد بیشمار مشکلات اندام­های حرکتی به حساب می­آید. درمان­های مختلفی جهت تسریع روند بهبود تاندون ارائه شده­اند که هر کدام با موفقیت­ها و شکست­هایی همراه بوده­اند. چسبندگی در تاندون به عنوان یکی از مهمترین عوامل عدم موفقیت ترمیم تاندون شناخته شده است.مواد گوناگونی جهت ایجاد سد میان تاندون و غلاف و بافت اطراف و نیز به منظور تسریع در التیام به کار می­رود. PRP حاوی مواد زیستی حیاتی برای ترمیم بافت عضلانی و اسکلتی می­باشد و از مدتها قبل توجه جراحان ارتوپد به آن به عنوان منبع فاکتروهای اتولوگ برای تسریع ترمیم بافت معطوف بوده است. مقاله آسیب های تاندون رشته علوم پزشکی در قالب ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقاله آسیب های تاندون رشته علوم پزشکی را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

مقدمه:

سر خرگوش به ظاهر سالم از نژاد نیوزلندی جنس نر با سن ۶ ماه و وزن  کیلوگرم انتخاب شدند. بیهوشی به وسیله کتامین و دیازپام القا و عمل بر روی ناحیه میانی هر دو پای عقب همه خرگوشها انجام شد. بدین صورت که شکافی به طول ۳ سانتیمتر بر روی پوست ناحیه یک سوم میانی خلفی جانبی اندام حرکتی خلفی ایجاد شد. پس از مشخص شدن تاندون آشیل غلاف تاندونی برش طولی داده شد. بر روی تاندون شکافی عرضی و گوه­ای شکل با قاعده ۳ میلیمتر به گونه­ای که نیمی از قطر تاندون را در برگیرد ایجاد کردیم. با استفاده از نخ ویکریل ۷/۰ غلاف تاندونی با الگوی ساده سراسری دوخته شد. پوست نیز به همین ترتیب با استفاده از نخ نایلون ۳/۰ دوخته شد. پس از پانسمان حیوانات گروه اول ۲۱ روز و خرگوش­های گروه دوم ۴۲ روز نگهداری شدند. در پای چپ همه حیوانات از پی ار پی اخذ شده از سگ در روز­های ۰ و ۶ و ۱۴ روز نگهداری شدند. نتایج بدست آمده التیام بهتری در مقایسه با کنترل در تاندون درمان حداقل سلول نشان دهنده مرحله پیشرفته التیامی در تاندون درمان شده در مقایسه با تاندون گروه کنترل بود. تزریق پی ار پی اثرات مثبت و موثری در تسریع التیام تاندون آشیل با دربرداشتن حداقل سلول­های التهابی و آرایش منظم و موازی دستجات فیبرهای کلاژن در تاندون­های درمان شده به همراه داشت.

اندام حرکتی یکی از اعضای مهم و متشکل از مجموعه­ای از استخوانها، رباطها، عضلات و اوتار، مفاصل، عروق و اعصاب می­باشد. بدلیل ظرافت موجود در عملکرد دقیق بین اعضا اندامهای حرکتی از توجه خاصی برخوردار می­باشند. ماهیت بیماریهای این اجزاء پیشرونده و تهاجمی بوده و کوچکترین غفلت در درمان و نگهداری از این اجزاء باعث پیشرفت بیماری تا مراحل بدون درمان می­گردد که به ناچار سبب حذف حیوان می­شود. محققان سالها بر این اعتقاد بودند که زردپی در حیوان بالغ بافتی غیرفعال است در حالی که امروزه ثابت شده که زردپی دارای فعالیت متابولیکی و توانایی التیام می­باشد. قبل از بلوغ، تاندون دارای تعداد زیادی سلول بوده که از لحاظ متابولیکی بسیار فعال هستند و توسط شبکه­ای غنی از مویرگها  تغذیه می­شوند. تاندون شامل تعداد زیادی فیبروبلاست بوده که ماتریکس را ترشح می­کنند. پس از بلوغ تعداد عروق خونی کم، در نتیجه نقش مایع ساینوویالی بسیار پررنگ­تر می­شود خصوصاً تاندون خم کننده نسبت به بقیه از لحاظ تغذیه بیشتر به ترشحات ساینوویالی وابسته است تا به خونرسانی. پس از آسیب، مایع اینوویال آلکاین فسفاتاز و کلاژن نوع اول فراهم می­آورد که این مواد به همراه اسید هیالورونیک برای ترمیم تاندونی لازم است. تاکنون راههای مختلفی جهت تسریع ترمیم تاندون شناسایی شده است. یکی از این راه­ها استفاده از پی آر پی است. پی آر پی از پلاسما مشتق شده ترکیباتی مشابه پلاسما را داراست، این مواد شامل : عامل شرد تغییر شکل بتاد (TGF-b)، عامل رشد فیبروبلاستی پایه (bFGF)، عامل رشد اپیدرمال (EGF)، عامل رشد اندونلیال عروقی (VEGF)، عامل رشد بافت همبند (CTGF)، اسید اسکوربیک (ویتامین سی)، آلبومین / گلوبولین مشابه پلاسما، اسید همالورونیک، کلر، پتاسیم و سدیم و آب، که همگی این مواد در التیام تاندون تاثیر مثبت دارد. همچنین تزریق این ماده به تاندون مقدار موادی را که در یک تاندون آسیب دیده وجود داشته و موجب التهاب و ایجاد درد در آن می­شوند کاهش دهد. در پزشکی و دامپزشکی استفاده از پی آر پی خودی (پلاسمای غنی از پلاکت خودی یا اتولوگوس) در دهه اخیر رایج گشته است. اما تاکنون تحقیقی در ارتباط با پی آر پی غیرخودی (از گونه دیگر) انجام نگرفته است.

آناتومی و ساختمان زردپی:

زردپی پستانداران بالغ نوار متراکی از بافت پیوندی و فیبروزی می­باشد که در حد فاصل اتصال عضله به استخوان قرار گرفته است و ساختمان آن به نحوی است که قادر می­باشد احتیاجات مکانیکی آن را تأمین نماید.ساختمان زردپی از گروه رشته­های کلاژن موازی و فشرده تشکیل شده که در حد فاصل آنها ماده زمینه­ای، فیبروسیتها و یا تنوسیتها بطور موازی همراه رشته­های الاستیک قرار دارند.مطالعات اخیر نشان می­دهد که زردپی نظیر سایر بافتهای پیوندی متحمل تغییرات بیوشیمیایی و موفولوژیکی در سطح سلولی و ماده زمینه­ای در طول زمان می­گردد. برای مثال، با افزایش سن میزان تنوسیتها، عروق خونی و درصد آب آن کاهش می­یابد. در این هنگام تنوسیتها باریک­تر و بلندتر شده و به واسطه وجود زواید سیتوپلاستیک که توسط میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده می­باشند، با یکدیگر ارتباط برقرار می­سازند. (۱)بنا به گزارش ایپولیتو و همکاران (۱۹۸۰) قطر تراهای کلاژن بطور ثابت از هنگام تولد با ازدیاد سن افزایش می­باید. (۱)بطوریکه در زردپی بالغ محدود وسیعی از این تارچه­ها مشاهده می­گردد بنا به همین گزارش قطر تارچه­های مزبور بین ۱۸ تا ۲۰۳ نانومتر متغیر می­باشند. احتمالاً تحریکات مکانیکی بیشترین تغییرات را در طی دو ماه اول زندگی حیوان ایجاد می­نماید.فیبروسیتها و ماده زمینه­ای موجود در زردپی نقشی در استحکام آن ندارند. بهر حال زردپی دارای ساختمان فعالی است و هر شش ماه یکبار تمامی کلاژن آن از نو ساخته می­شود. فیبروسیتها که در زردپی به تنوسیت معروفند، مسئول ساختن کلاژن و سایر پروتیئن­های ماده زمینه­ای و نیز حفظ تمامیت زردپی می­باشند.زردپی­های مختلف دارای طول و سطح مقطع متفاوت می­باشند. سطح مقطع در قسمت نزدیک زردپی در مقایسه با قسمت دور آن مساحت بیشتری دارد. در محل اتصال عضله به زردپی علیرغم وجود ارتباط بین دستجات تارهای کلاژن و سارکومرهای عضله، پیوند مستقیمی بین آنها مشاهده نمی­شود.

تاندون
تاندون

ساختارهای مجاور زردپی:

این ساختارها شامل نوارهایی از بافت همبند سست می­باشند ک هدر حد فاصل دستجات تارهای کلاژن قرار گرفته­اند و عروق خونی، لنفاوی و اعصاب را به سمت آنها هدایت می­نمایند. همچنین این ساختارها دارای تارهای الاستیک می­باشند که باعث ایجاد حالت تموج در تارهای کلاژن در هنگام استراحت زردپی می­گردند.فاسیکولها دستجاتی از تارهای کلاژن متموج می­باشند که توسط ساختاری از بافت پیوندی بنام اندوتنون احاطه می­شوند. در واقع اتدوتنون لایه ظریفی از بافت پیوندی سست بوده که از دو جزء یعنی پری تنون و اپی تنون تشکیل شده است. انشعابات اپی تنون در زردپی تحت عنوان پری تنون شناخته می­شود، خارجی­ترین لایه که زردپی را می­پوشاند پاراتنون می­باشد.

التیام جراحات زردپی:

بطور کلی در روند التیام زردپی و منشاء سلولهای مؤثر در این فرآیند سه فرضیه مطرح می­باشد؛ فرضیه اول به نقش عمده غلاف زردپی در روند التیام جراحات آن اشاره می­نماید. بر اساس این فرضیه، بافت زردپی در حال التیام از غلاف زردپی آسیب یده منشاء می­گیرد و بافت زردپی نقش عمده­ای در التیام خود دارا نمی­باشد. بر اساس فرضیه دوم التیام زردپی متعاقب بازسازی و پرولیفراسیون سلولهای جدید از انتهای قطع شده زردپی می­باشد. فرضیه اول تحت عنوان التیام غیرذاتی و فرضیه دوم تحت عنوان التیام ذاتی شناخته می­شوند و بالاخره بنا به فرضیه سوم هم سلولهای منشاء پیرامونی و هم سلولهای زردپی آسیب دیده در روند التیام جراحات زردپی مشترکاً عمل می­نمایند.

نتیجه ­گیری:

نقیصه­های تاندونی از جمله موارد فراوان مشکلات کلینیکی می­باشد. همانند سایر بافتهای بدن ترمیم تاندون شامل سه مرحله proliferative inflammatory و remodeling می­باشد با این تفاوت که سرعت التیام در تاندون به نسبت سایر بافتهای همبند بدن کمتر است و این به دلیل ساختار هیچوسلولار تاندون می­باشد. به گفته توزر و همکاران در ۲۰۰۵ تنها ۵% بافت تاندون را سلول تشکیل می­دهد. در انسان تاندون آشیل بزرگترین تاندون در بدن بوده و نسبت به سایر تاندون­ها در معرض آسیب­های مختلف قرار دارد. به طوریکه طبق تحقیق­ هارگروو و همکاران در ۲۰۰۹ و آمریکا ۱۰ ؟؟ مردم به نوعی به درجات مختلف درگیر ضایعات آشیل می­باشند.ضایعات وارده به زردپی حجم زیادی از فعالیت­های ارتوپدی انسان و دام را به خود اختصاص داده است. محققین سال­ها بر این اعتقاد بوده­اند که زردپی در حیوان بالغ بافتی غیرفعال بوده که فاقد قدرت ترمیم است. ولی امروزه ثابت شده است که زردپی دارای فعالیت متابولیکی می­باشد و توانایی التیام را دارد.

فهرست مطالب مقاله آسیب های تاندون رشته علوم پزشکی :

فصل اول:

 • چکیده
 • مقدمه
 • آناتومی و ساختمان زردپی
 • ساختارهای مجاور زردپی
 • خونرسانی به زردپی
 • بافت شناسی زردپی
 • ماده زمینه­ای
 • رشته­ ها
 • رشته­های الاستیک
 • سلولهای تشکیل دهنده زردپی
 • وظایف زردپی
 • التیام جراحات زردپی
 • مرحله آماسی یا اگزوداتیو
 • مرحله تکثیر فیبروبلاستها
 • بلوغ و سازمان­یابی
 • اصول جراحیهای زردپی
 • نخهای بخیه مناسب زردپی
 • انواع روشهای بخیه
 • الگوی قفلی
 • الگوی سه حلقه­ای
 • بخیه زردپی­هائی که توسط غلاف سینوویالی احاطه شده­اند
 • برخورد جراحی در مواقع وجود جراحات در غلاف زردپی
 • استفاده از داغ کردن و نیز تحریک سطحی در درمان جراحات زردپی
 • جدا کردن چسبندگیهای ایجاد شده در اطراف محل التیام زردپی
 • برش زردپی بمنظور انجام جراحی ساختراهای زیرین
 • مراقبتهای بعد از عمل روی زردپی
 • عوامل موثر بر ترمیم جراحات زردپی

فصل دوم:

 • مواد و روش کار
 • نمونه­ گیری
 • نتایج و یافته ­های تحقیق
 • بیوشیمی PRP
 • بحث و نتیجه ­گیری
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله آسیب های تاندون رشته علوم پزشکی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 20
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *