مقاله آسیب شناسی تکدی گری در جامعه

تکدی یکی از مسایلی است که در جامعه‌های کنونی، افزون بر سایر معضل‌های اجتماعی به چشم می‌خورد و چرخه‌ی مطالب مطبوعاتی را نیز همواره به خود معطوف کرده است.اکثر مطالب مربوط به تدی، متکدی و…از سال‌های دور تاکنون یک وجه مشترک دارند و ان حرف است نه عمل!جمع‌آوری متکدیان، سامان دادن آنان مبارزه با این‌چنینی هنوز هم در هر نقطه‌ای از تهران به شکل مستقیم با تصاویری مربوط به تکدی روبه‌رو هستیم. مستقیم به معنای دراز شدن دست نیاز متکدی به سوی عابران و غیرمستقیم به معنای مسافر بودن، در راه ماندن، بیمار بودن‌ خود یا یکی از بستگان و نشان دادن نسخه یا کودکی در آغوش، فردی به‌ظاهر معلول که، در اثبات ادعای نیاز حیاتی ارایه‌ می‌شود.مقاله آسیب شناسی تکدی گری در جامعه در قالب فایل ورد به همراه منبع  آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

تعریف و مفهوم تکدّی:

واژه تکدّی در فرهنگ فارسی به معنی تکلّف در سؤال،  حاجت‌خواهی از این و آن در کوی و برزن،  گدایی،  و صدقه خواستن آمده است.و متکدّی مرادف با سائل به معنی گدا،  در یوزه‌گر،  ذکر شده است.همچنین سؤال به معنی در یوزه‌گری و گدایی،  و نیز به معنی پرسش آمده است.تعریف تکدّی اگرچه به‌طور دقیق که در همه جوامع قابل قبول باشد،  دشوار است؛ولی به طور ساده می‌توان گفت:تکدّی به عمل کسی گفته می‌شود که درخواست خیرات و صدقات می‌کند و عملی است که موجب جلب ترحّم دیگران می‌شود و متکدّی بدین وسیله چیزی دریافت می‌کند.همان‌طور که اشاره شد تعریف تکدّی برحسب جوامع متفاوت است.در انگلستان «متکدّی به کسی گفته می‌شود که در خیابانها و کوچه‌ها و معابر و گذرگاهها و اماکن عمومی سرگردان و ولگرد است و تقاضای صدقه و خیرات می‌کند،  یا کودکان کمتر از ۱۶ سال را برای این کار تربیت و وادار می‌کند.همچنین این تعریف شامل کسانی می‌شود که جراحتها و نقص عضوی خود را به نمایش می‌گذارند تا صدقات و خیرات را از هر نوع و ماهیّتی که باشد دریافت کنند».بین گدائی و ولگردی فرق است، متکدی یا گدا کسی است‌ که از مردمی که وظیفه ای در تأمین معاش او ندارند، طلب کمک‌ می کند(نقدی یا جنسی)در قدیم گدائی پذیرفته شده بود و گدایان‌ از منزلت اجتماعی برخوردار بودند و در بسیاری از مذاهب قدیم‌ تکدی را از جهت اینکه موجب رهائی انسان از آثار نامطلوب‌ ناز پروردگی است تجویز می کردند. نگهداری گدایان یکی از فرایض مومنان بود. مثلا در آغاز مسیحیت کسانی بودند که بجای‌ کار کردن به تکدی می‌پرداختند که وسیله‌ای بعنوان کفاره‌ گناهان بود و کسانی ممکن بود از این راه بمقام معتبری برسند(بیاتی، ۱۳۵۱، شماره ۸۱ ).در مقابل مذهب کاتولیک که گدائی مذهبی را بطور ضمنی پذیرفته‌ بود مذهب پرتستان که در آغاز تکامل بورژوازی شروع میشود گدائی را مذموم انگاشته و آنرا محترم نمی‌دانست و از همین‌ جا است که پایه‌های اخلاقی دنیای سرمایه‌داری جدید گذاشته‌ شده است.در آسیا گدائی رسم رایج است.در اسلام سئوال را حرام‌ میدانستند معذلک رشد تصوف و عرفان خصوصا بشکل منفی در جامعه اسلامی و قلندری و درویشی سبب شد که یکنوع گدائی‌ مذهبی بظهور برسد این گدائی را هم از لحاظ تربیتی و درمانی‌ توصیه میکردند که انسان را از خودخواهی بیرون بیاورد و هم‌ از لحاظ اینکه گدائی اجازه میداد بجای سودای دنیا بآخرت‌ بیاندیشد و از حرص و طمع مادی وارسته باشد.

تکدی
تکدی

در میان هندوان و بودائیان نیز گدایان مذهبی به فراوانی‌ دیده میشوند.و ما در اینجا سروکارمان با جوامعی است که در مرحله فقر تنگدستی اقتصادی قرار دارند.در اقتصادهای کشایش و رفاه جائی برای گدائی نیست و گدا را سربار جامعه و مطرود میدانند و فقط در موارد خاصی مانند نقص عضوی و روانی، بشخص‌ اجازه میدهند که فعالیت تولیدی نداشته باشند و از برکت زحمات‌ دیگران زندگی کند و حتی موسسات خیریه جایگزین احسان‌ شخص به شخص که در قدیم مرسوم بوده شده‌اند.کلمه ولگرد اصطلاح پیچیده‌تری است و ولگردی در اجتماع محکوم بوده است‌ ولگرد آدمی است که طفیل اجتماع است و از مازاد تولید دیگران‌ ارتزاق میکند و بجای اینکه وسائل اجتماعی را برای نیل به‌ هدفهای اجتماعی برانگیزد از راههای غیراجتماعی روزی خود را طلب می کند ولگرد علائق اجتماعی ندارد و حاشیه‌نشین است‌ درست است که ولگرد گاهی گدائی میکند لیکن این یکی از تدابیری است که برای امرار معاش بکار میبرد.ولگرد بعنوان‌ کسی که خودش را از قید مقررات اجتماعی آزاد کرده است برخی‌ اوقات بوسائل ضداجتماعی متوسل میشود مثل سرقت و مانند آن.اصطلاح ولگرد گاهی در معانی دیگر هم بکار رفته است در عرف فارسی ولگردی را بحالت بلاتکلیفی، پرسه زدن خاص‌ جوانان بیکار شهری اطلاق میکنند ممکن است این جوانان از طبقات متوسط اجتماع باشند ولگردی در اینجا مطلب دیگری‌ است(همان، ۱۳۵۱).

تکدی گری در جوامع مختلف:

تکدی پدیده‌ای نیست که فقط در ایران به چشم بخورد. در تمام طول تاریخ در همه‌ی کشورها از خاور دور تا کشورهای‌ توسعه‌یافته صنعتی، تکدی همراه یا مترادف با عبارتی چون‌ بی‌خانمانی،  ولگردی،  ناتوانی،  از کارافتادگی،  عجز،  نیازمندی، غربت،  بیماری و…وجود داشته است و به عنوان معضلی نامیمون‌ به ساختار شهرها چهره‌ای زشت بخشیده است و این مساله با برانگیختن ترحم مردم به ساختار روانی جامعه آسیب می‌رساند. شاید در وهله‌ی اول تکدی تابعی از وضعیت اقتصادی جامعه‌ای‌ به‌نظر رسد که به سبب ایجاد برخی مشکلات خود را بروز داده‌ است.بدیهی است که تکدی یا گدایی زاینده فقر و نابرابری اقتصادی‌ یک جامعه است، اما این‌که متکدیان کیستند و چرا به این کار روی می‌آورند، خود ماجرایی دارد سالهاست‌ حکایت آن پایانینداشته است.آنچه مسلم است‌ رواج و گسترش این پدیده پس از وارد کردن آسیب‌ جدی به ساختار روانی و عاطفی جامعه سبب‌ می‌شود افراط در درازمدت به هر نشانه‌ای از نیاز اقتصادی به دیده تردید بنگرد.این در حالی است‌ که حالا دیگر اکثر مردم می‌دانند در پس این‌ پدیده، اغلب فعالیت گسترده شبکه‌های سودجو در جریان است که با به خدمت گرفتن کودکان و خردسالان، گاهی خوراندن داروهای خواب‌آور به‌ آنان، ایجاد جراحت یا نقص‌عضو در بدن،  ورشکستگی و اعلام آن توسط کاغذی در مقابل‌ متکدی جهت کسب درآمد، این مناظر زشت را که‌ کم‌کم طبیعی می‌نماید در سطح شهر به نمایش‌ درمی‌آورند.افرادی متکدی و بی خانمان بخشی از مشکل گسترده در خیابان و خود نیز در میان آسیب پذیرترین اقشار جامعه قرار دارند. اغلب مردم از عواقب ضد اجتماعی این قضیه رنج می برند و از هر گونه برنامه پیشگیری در این زمینه حمایت می نمایند. در برخی از کشورها هدف کلی برنامه های دولت در راستای ایجاد یک جامعه بر اساس احساس مسئولیت نسبت به دیگران به ویژه افراد متکدی است. در تعریف متکدی یا تکدی گری می توان گفت: یک مشکل و رفتار ضد اجتماعی است که نه از محرومیت اجتماعی بلکه از عادت ناشی می شود. کسانی که در این وضعیت گرفتار هستند، در یک چرخه فقر و محرومیت به دام افتاده اند(گدایی و رفتار ضد اجتماعی، آپریل ۲۰۰۳).

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله آسیب شناسی تکدی گری در جامعه:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 16
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *