پایان نامه در مورد مسکن و کنترل درد در بیماران

پایان نامه ای جامع در ۱۴۰ صفحه فایل ورد درمورد مسکن و تسکین دهنده ها و روش های کنترل درد در بیماران تنظیم شده است این پایان نامه برای تکمیل پژوهش شما در این باره برای تمامی دانشجویان پزشکی مناسب است.

استفاده از روش‌های غیر دارویی برای کنترل درد با توجه به ترجیحات و توانایی‌های بیمار انجام گرفته و بر نقش تکمیلی آنها برای درمان‌های پزشکی و یا دارویی تأکید شود. در تمامی جنبه‌های کنترل درد، بهترین نوع ارایه خدمات به بیماران سالخورده با تشخیص نیازهای خاص و استفاده از قواعد و اصول درمان‌های همه جانبه و فراگیر امکان‌پذیر خواهد بود.

مراقبت فراگیر و جامع از سالخوردگان شامل موضوعاتی مانند آموزش‌های منظم در رابطه با درد و استفاده از مداخله‌های غیر دارویی تسکین درد نیز می‌باشد. آموزش‌های مربوط به درد برای تقویت شرکت بیماران، افراد خانواده و مراقبین آنها در برنامه کنترل درد بسیار ضروری است. تفکرات شایع و بی‌اساس موجود مانند ترس از اعتیاد گاهاً در سالخوردگان بطور شایع‌تری مشاهده شده و برای تغییر آنها احتیاج به توضیح و ارتباط با بیمار و همچنین ارایه مطالب نوشتاری در این زمینه می‌باشد تا چنین تفکرات غلطی تغییر پیدا نمایند.

مسکن درد
مسکن درد

[اطلاعات بیشتر در پایان نامه اصلی]

بیماران سالخورده به علت وجود درجات مختلفی از نارسایی کلیه بسیار مستعد به تجمع متابولیت‌های مورفین هستند. با توجه به شواهد موجود، این توانایی تجمع بالقوه خطر قابل توجهی که باعث تغییر در نحوه تجویز شود ایجاد نمی‌نماید. با این وجود در صورتی که بیماران دچار مسمومیت با مخدرها شوند، تجمع متابولیت‌ها نیز می‌تواند یکی از علل آن باشد و بهمین دلیل تغییر به مخدری دیگر قابل توجیه است.
در بعضی شرایط، تغییر از یک مخدر به مخدری دیگر حتی بدون توجه به درمان در جریان بیمار نیز می‌تواند استراتژی مفید و مؤثری باشد. تفاوت‌های بسیار متنوعی در پاسخ به اگونیست‌های مختلف مخدرها در یک فرد وجود دارد و اکثراً مشاهده می‌شود که بیماران، از جمله بیماران سالخورده، تعادل بین تسکین درد و عوارض جانبی بهتری با بعضی مخدرها در مقایسه با بعضی دیگر پیدا می‌نمایند.

[اطلاعات بیشتر در پایان نامه اصلی]

هنگامی که نمی‌توان دُز داروی مخدر را کاهش داد. کنترل عوارض جانبی بسیار مشکل و پیچیده می‌شوند. چنین مواردی مثلاً در تزریق بولوس مورفین اپیدورال دیده می‌شود. در چنین مواردی می‌توان ۵ دقیقه پس از انجام اپیدورال از دُز بسیار پایین نالترکسون خوراکی که یک آنتاگونیت مخدر بسیار قوی است جهت کاهش عوارض جانبی‌ای مانند خارش، احتباس ادرار، و تهوع و استفراغ بدون از بین بردن حالت بی‌دردی استفاده کرد.

استفاده از مخدرهای لیپوفیل در مقابل مخدرهای هیدروفیل از راه اپیدورال. مورفین و فنتانیل متداولترین مخدرهای تجویزی از راه اپیدورال هستند. فنتانیل مخدری لیپوفیل با شروع اثر سریع و دوره تأثیر کوتاه است در حالی که مورفین هیدروفیل بوده و شروع اثری آهسته و دوره تأثیری طولانی دارد. به خاطر مدت زمان طولانی اثر بخشی، مورفین مخدر ایده‌آل برای تجویز توسط پزشک و به روش دُزهای منقطع اپیدورال می‌باشد. می‌توان از مورفین بروش انفوزیون مداوم اپیدورال باو یا بدون امکان برقراری کنترل بیماری (PCA) نیز استفاده نمود. فنتانیل به خاطر مدت زمان کوتاه اثربخشی که دارد کمتر برای تجویز بروش‌های دُزهای منقطع اپیدورال مناسب است، اما برای روش انفوزین مداوم اپیدورال باو یا بدون امکان برقراری کنترل بیمار (PCA) ایده‌آل است.

جدول I: اگونیست‌های خالص مخدرها که برای درمان درد شدید مصرف می‌شوند.

دارومقدار خوراکی (P.O.)مقدار عضلانی (I.M.)نیمه عمر

(ساعت)

مدت زمان

(ساعت)

توضیح
مورفین۳۰-۲۰۱۰۳-۲۴-۲استاندارد مقایسه
مورفین با ترشح کنترل شده۳۰-۲۰۳-۲۱۲-۸فرمولاسیون‌های مختلف برابری بیولوژیکی[۱] یکسانی ندارند.
اکسی کدون۲۰۳-۲۴-۳همراه با استامینوفن یا آسپرین برای دردهای متوسط، به تنهایی برای دردهای شدید
اکسی کدون با ترشح کنترل شده۲۰۳-۲۱۲-۸
هیدرومورفون۵/۷۵/۱۳-۲۴-۲در فرمولاسیون تزریقی با پتانسیل بالا قابل استفاده برای انفوزیون زیر جلدی
متادون۲۰۱۰۱۹۰-۱۲۱۲-۴نیمه عمر طولانی می‌تواند منجر به مسمومیت تأخیری پس از شروع درمان و یا تنظیم دُز شود. اطلاعات مربوط به دُزهای برابر معمولاً پتانسیل دارو را نادیده می‌گیرند. دُزهای کوچکی که بصورت (prn) مصرف شوند برای سالخوردگان بهترین روش می‌باشد.
هپویدین (پتدین)۳۰۰۷۵۳-۲۴-۲برای درد مزمن و یا حاد در سالخوردگان مناسب نمی‌باشد چون احتمال بروز مسمومیت در اثر متابولیت فعال دارو یعنی نورمپریدین وجود دارد.
اکسی مورفون۱۰ (رکتال)۱۳-۲۴-۲در فرمولاسیون‌های رکتال و تزریقی
لورفانل۴۲۱۵-۱۲۶-۴با نیمه عمر طولانی، مصرف با احتیاط در سالخوردگان
فنتانیل۱۲-۷قابل استفاده با انفوزیون‌های مداوم وریدی و یا زیر جلدی. بر اساس تجارب بالینی ۱۰۰Mg/hour تقریباً برای بی‌دردی[۲] برابر ۲mg/hr مورفین دارد.
فنتانیل تقسیم ترانس درمان۷۲-۴۸برچسب‌های پوستی با ترشح ۲۵، ۵۰، ۷۵ و یا ۱۰۰ میکروگرم در ساعت بر اساس تجارب بالینی و اطلاعات محدود موجود ۱۰۰Mg/hr برابری بی‌دردی حدود ۲mg/hr مورفین دارد.

تنظیم دُز مسکن ها

یکی از اصول اصلی و اولیه درمان با مخدرها تنظیم دُز بر اساس فرد بیمار است. با وجودی که دُز داروی مخدر در اکثر بیماران در طولانی مدت در حد نسبتاً ثابتی باقی می‌ماند، پیشرفت بیماری زمینه‌ای و یا فاکتورهای متعدد دیگری ممکن است باعث لزوم تنظیم دُز در فواصل متفاوتی شوند. در اکثریت موارد می‌توان دُز داروی مخدر را به نحوی تنظیم نمود که تعادل مناسبی بین تسکین درد و عوارض جانبی ناشی از دارو ایجاد شود.
حساسیت بیش از حد سالخوردگان به داروهای مخدر لزوم استفاده محتاطانه‌تر از دُزهای اولیه داروی مخدر و نیز تنظیم دقیق‌تر برنامه افزایش دُز دارو را مطرح می‌نماید. شدت درد و نیز وضعیت بیمار تعیین کننده نحوه عمل بالینی‌ای می‌باشند که با هدف تسکین هر چه سریع‌تر درد بیمار بدون قرار دادن وی در معرض ریسک و خطر اضافه صورت می‌پذیرند. دُزهای اولیه دارو که به بیمار تجویز می‌شوند باید از نظر میزان اطمینان و تأثیر بخشی دقیقاً ارزیابی شوند. در صورتی که به خاطر درد شدید و مداوم احتیاج به افزایش دُز سریع داشته باشیم، ممکن است انجام چنین امری در محیطی که بتوان بیمار را دقیقاً تحت نظر گرفت لازم شود.

[اطلاعات بیشتر در پایان نامه اصلی]

عملی کردن و اجرای برنامه کنترل و تسکین درد

پیش‌گیری و کنترل تهاجمی درد در بیماران سالخورده احتیاج به همکاری و همیاری گروه خدمات سلامتی و مراقبت از بیمار دارد. پزشکان این برنامه را با توضیح و تشریح درد و عوارض آن برای بیماران خود و پس از آن تجویز درمانهای مناسب جهت کنترل آن آغاز می‌نمایند. نظر به اینکه پرستاران بالین بیمار تنها مراقبین اولیه و تنها نیروی حرفه‌ای هستند که جهت رسیدگی به نیازهای بیمار در طی ۲۴ ساعت در دسترس می‌باشند، می‌توان از آنها نیز جهت اداره کننده اولیه درد بیمار استفاده نمود. این که مسئولیت‌های ایشان در این رابطه به خوبی برشمرده و توضیح داده شود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. پروتکل‌های مؤسسات درمانی و دستورات پزشکان همگی باید از نقش پرستاران در آموزش بیماران در رابطه با درد و ارزیابی و کنترل آن حمایت و پشتیبانی نمایند. چنین مسأله‌ای خصوصاً در رابطه با تنظیم دُز داروهای مخدر، اضافه نمودن داروهای مسکن غیر مخدر، و درمان عوارض جانبی مانند سرکوب تنفسی و استفاده از نالوکسان جهت درمان آن اهمیت پیدا می‌نماید.

ملاقات قبل از عمل جراحی

ویزیت بیمار قبل از عمل جراحی نقش بسیار با اهمیتی را در موفقیت برنامه کنترل درد بیماران سالخورده اعمال می‌نماید. علاوه بر بدست آوردن اطلاعات ضروری در رابطه با بیمار، تحقیقات نشان می‌دهند که چنین امری باعث کاهش اضطراب و همچنین کاهش نیاز به داروی مخدر و ارتقاء بهبودی بیمار می‌شود.

[اطلاعات بیشتر در پایان نامه اصلی]

ویدیو از پایان نامه اصلی در مورد مسکن و کنترل درد در بیماران

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه در مورد مسکن و کنترل درد در بیماران:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 140
قالب: فایل ورد
توضیحات: فهرست و منابع ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *