پایان نامه تحلیل معماری مسجد وکیل شیراز توریسم مذهبی

پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل معماری مسجد وکیل شیراز و نقش آن در توریسم مذهبی می پردازد. این بنا یکی از بناهای زیبا و بسیار مستحکم دوره زندیه می‌باشد که از لحاظ هنری و معماری دارای اهمیت زیادی است، مسجد وکیل شیراز به دستور کریم خان زند ساخته شده‌است. این مسجد بر طبق بافت معماری سنتی این مرز و بوم در یک مجموعه اجتماعی قرار گرفته و هماهنگی زیبایی را در پیوند دین و دنیا، بوجود آورده‌است. کاشی کاری صحن و ایوان‌های شمالی و جنوبی نیز بسیار زیبا و از انواع هفت رنگ و معرق می‌باشد.

نکته: این پایان نامه در ۵ فصل فایل ورد تهیه شده است که مناسب برای تکمیل پایان نامه، یا ارائه آن برای تمامی دانشجویان میباشد. متن زیر قسمتی از پایان نامه اصلی است.

توریسم مذهبی نیز یکی از رایج ترین اشکال جهانگردی در سراسر جهان است. جاذبه های مذهبی، زیارتگاهها و اماکن مقدسه هر ساله تعداد زیادی از جهانگردان را به سوی خود جلب می کنند. تاسیسات اقامتی و پذیرایی این نوع از جهانگردی مانند مسافرخانه ها وزائرسراها با توجه به بافت اجتماعی و فرهنگی و عقیدتی جهانگردان دارای ویژگیهای خاص خود است که در هر کشوری از تنوع بسیار زیادی برخوردار است.کشور ما نیز توانایی جذب بسیاری از این نوع مسافران را دارد.
در این پژوهش سعی شده است تا آنجا که امکان دارد مسجد وکیل شیراز معرفی و ضمن تشریح آن، معماری اسلامی بنا مورد و همچنین نقش آن در توریسم مذهبی نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

مسجد وکیل شیراز
مسجد وکیل شیراز

اهداف تحقیق توریسم و معماری مسجد وکیل

۱-با توجه به بافت معماری شهر شیراز و شرایط اقلیمی آن در انتخاب معمماری این بنا و اهمیت وجود مسجد از دیدگاه توریسم مذهبی، کمبود منابع اطلاعاتی و نوشتاری در این مورد، انگیزه را جهت پژوهش در این بنا تقویت می کند.

۲- با توجه به اهمیت موضوع و گستردگی آن، توجه آنچنانی به این مسأله نشده و اگر هم شده در حد مقالاتی کوتاه و چند صفحه بوده است. شاید بتوان دلیل اصلی آن را کمبود منابع کتبی عنوان کرد.

۳- با توجه به شواهد و مدارک موجود و احتمالات و فرضیه هایی که قابل مطرح شدن است، ضمن معرفی کامل این بنا، نقش توریسم مذهبی در ماندگاری بنای این مسجد را مورد مطالعه قرار می دهیم.

اهمیت موضوع و انگیزش انتخاب آن

باتوجه به موقعیت جغرافیایی شهر شیراز و قرار گرفتن در یک دشت پایکوهی، مطالعه بافت شناسی و اقلیم شناسی شهر شیراز می تواند راهگشای شناخت و تحلیل فضایی و مکانی این مسجد باشد. باتوجه به مطالعات صورت گرفته، این بنا کمتر مورد توجه بوده و از این حیث بنایی بکر است که در عرصه مطالعات باستانشناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. از آنجا که شیوه به کار رفته در معماری مسجد وکیل شیراز، شیوه اصفهانی است این پژوهش سعی بر آن دارد تا با بررسی کامل تر این نوع معماری به بررسی و تحلیل باستانشناختی آن بپردازد و همچنین نقش این معماری را در جذب توریسم مذهبی مورد مطالعه قرار دهد. بنابراین به دلایل گفت شده این پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است.

سوالات و فرضیه های تحقیق

۱- الگوی ساخت مسجد وکیل شیراز کجاست؟
۲- آیا معماری آن می توانسته الگوی ساخت مساجد بعدی شیراز باشد؟
۳- آیا توریسم مذهبی توانسته نقش سازنده ای در پایداری این مسجد و بازسازی آن داشته باشد؟
۴- آیا…

فرضیه ها

۱- مسجد وکیل شیراز می تواند به لحاظ فرم پلان، شیوه معماری و مصالح به کار رفته در آن و استفاده از شیوه های مختلف معماری در ستون ها، سقف ها، محراب و … یادآور معماری اسلامی و تأثیر پذیرفته از آن باشد.

۲- بله، چنانکه مساجد بعدی در شیراز، خصوصیات معماری آن را در خود دارند که البته در اینجا ما با جمع آوری اطلاعات مکتوب، این مسأله را مورد بررسی قرار می دهیم.

اینکه توریسم مذهبی فراهم کننده بستر مناسبی برای ارزشهای فرهنگی، اسلامی و انسانی، طبیعتاً تأثیری در پایداری این بنای مقدس داشته که با بررسی و مطالعه به این مورد خواهیم پرداخت.

صحن بیرون مسجد وکیل شیراز
صحن بیرون مسجد وکیل شیراز

روش پایان نامه

این پژوهش تاریخی- تحلیلی و میدانی است و برای انجام آن مراحل زیر طی شده است:

۱- مطالعات کتابخانه ای شامل شناسایی جامع و کامل منابع و نیز استفاده از نتایج حاصل از بررسی ها و مطالعات پیشین.
۲- عملیات و مطالعات میدانی که شامل بررسی و مطالعه شواهد و آثار به جای مانده و جمع آوری داده ها و ثبت اطلاعات حاصل از آن می شود.
۳- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات و نتیجه گیری.

قلمرو تحقیق

۱- قلمرو زمانی: باتوجه به پژوهش حاضر و امکان بررسی و مطالعه، به بررسی معماری بنا و نوع استفاده از هنر معماری اسلامی و ایرانی آن پرداخته و وضعیت توریسم آن را مورد مطالعه قرار می دهیم.

۲- قلمرو مکانی: شهر شیراز در استان فارس از شمال به شهرستان های مرودشت و آباده، از جنوب به شهرستان های فیروزآباد و جهرم، از غرب به شهرستان سپیدان و از شرق به شهرستان نیریز منتهی می شود. بنای مسجد وکیل شیراز در محله درب شاهزاده و در کنار بازار و حمام وکیل قرار دارد.

مسجد وکیل شیراز
مسجد وکیل شیراز

مسجد جامع سلطانی وکیل

گویند (کریمخان زند) ضمن تغییرات و ساختن عماراتیکه در شیراز انجام میداد،بفکر آن افتاد که (مسجد جامع عتیق شیراز)را که ویران شده بود ،تعمیر و مرمت نماید ولی چون خرابی مسجد مزبور زیاد بود و مخارج بسیاری برای برداشتن نخاله ها و تعمیر آن بنظر میرسید،ازآن فکر منصرف شد وبه ساختن (مسجد جامع وکیل)مبادرت ورزید.

تاریخ بنای مسجد وکیل را مرحوم (لطفعلی بیگ)متخلص به (آذر)چنین ساخته است:

بفرمان دارای ایران که بادش بکف تیغ رستم ،بسرتاج خسرو
کرم رسم وسلطان جمشید و درار (کریم) اسم وخاقان خورشید پرتو
یکی مسجد آراست از لطف ایزد بشیراز کافکند بر نه فلک ضوه
مگر هست اینگونه مسجد بگیتی ؟ وگر دیگری گویدت هست،مشنو.
پی ضبط تاریخ آنسال فرخ فتادند دانشوران در تک و دو
رقم کرد کلک گهر سلک (اذر) (بشیراز واشد در کعبه نو )۱۱۸۸ ه.ق

حاج میرزا حسن وفائی مولف کتاب تاریخ (فارسنامه ناصری)درباب مسجد وکیل نوشته است که:

از بناهای پادشاه ارجمند،کریمخان زند که خود را وکیل دولت علیه ایران میگفت (است)در سال هزارو صدو هشتادو اند این مسجد را بنا فرمود. شالده (شالوده)و بنیان آنرا به آب رسانید و از سنگ و خاک و آهک آنرا انباشت دیوار و طاقها را با آجر و گچ ساخت. سنگهای مرمر که جز با ارابه نتوان آورد ،از یزد و آذربایجان،اورده درازاره طاقهای بزرگ روبه قبله و پشت به قبله گذاشته است .
مرحوم فرصت الدوله در کتاب آثار عجم نوشته است که: مسجد وکیل که انرا «مسجدشاهی »(سلطانی)نیز گویند در محله میدانشاه ،قرب به ارگ و عمارت حکومتی است . بانی آن پادشاه سعادتمند کریمخان زند است . چون بواسطه زلزله [ادامه در پایان نامه اصلی]

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه تحلیل معماری مسجد وکیل شیراز توریسم مذهبی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه:
قالب: فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *