پایان نامه مدیریت اخلاق کار و سازمان

با توجه به مطالعات صورت گرفته در باره موضوع مورد مطالعه نتایج زیر را می توان ماحصل این تحقیق دانست. با توجه به یافته ها می توان گفت:فرضیه اول تحقیق عبارت بود از اینکه بین مدیریت اخلاق و ذوابط سازمان رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل ها نشان می دهد بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد. و با تغییر در یکی در دیگری نیز تغییر مثبت حاصل می شود.در فرضیه دوم. بدنبال آن بودیم که ببینیم مدیریت اخلاق بر روابط سازمانی کارکنان کارخانه فراپاکس تاثیر معنادار دارد یا خیر. نتایج نشان داد که به ازای هر واحد تغییر در متغیر مدیریت اخلاق به میزان ۰٫۷۲۹ در متغیر روابط سازمان تغییر حاصل می شود.پایان نامه مدیریت اخلاق کار و سازمان در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پایان نامه مدیریت اخلاق کار و سازمان را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

جامعه آماری:

جامعه آماری این پروژه، شرکت فراپاکس شیراز است که دارای ۴۰۰ نفرپرسنل است. درسال ۱۳۸۴ باتوجه به خلاءای که در زمینه طراحی مخازن واتصالات یکپارچه کامپوزیتی درکشور احساس می شد،شرکت فراپاکس شیراز با سرمایه اولیه ۲۰میلیارد ریال در این عرصه فعالیت خود را آغاز نمود.این شرکت دانش بنیان از بدو تآسیس اصلی ترین مأموریت خود را طراحی وساخت مخازن،اتصالات وتجهیزات خاص کامپوزیتی(GRP,GRV,GRE) با استفاده از تکنولوژی روز دنیا وبکارگیری آخرین نرم افزارهای طراحی ومهندسی تعریف نمود.این شرکت که زمانی در طراحی مخازن وتجهیزات خاص کامپوزیتی در کشور پیشگام وپیش قدم شده بود هم اکنون در این عرصه به عنوان یک شرکت پیشتاز وپیشرو شناخته می شود.درحال حاضر شرکت فراپاکس شیراز با ظرفیت تولید بالغ بر۴۰۰۰ تن انواع تجهیزات کامپوزیتی در سال در جمع بزرگترین سازندگان این محصولات در خاورمیانه قرار گرفته است.از جمله توانمندی های این شرکت می توان به تولید اتصالات کامپوزیتی از قطر۱۵ تا ۴۰۰۰ میلی متر،به روشHand Lay-up) ) و مکانیزه اشاره کرد که همگی آنهاازگواهینامه استانداردتشویقی سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران برخوردارند.تمام تولیدات این شرکت براساس الزامات استانداردهای سه گانه مدیریت یکپارچه ISO14001:2004,OHSA18001:2007,ISO9001:2008)) و تحت بازرسی دوره ای شرکت LIOYDSانگلستان و آخرین استانداردهای بین المللی ساخت که مورد تأیید شرکت آلمان TŰVمی باشد،انجام می پذیرد.شرکت فراپاکس شیرازعلاوه بر تأمین نیازهای صنایع مادرکشورهمانند:صنایع نفت، گاز وپتروشیمی، ذوب آهن وفولاد،نیروگاه های برق آب وفاضلاب و… با صادرکردن محصولات قابل رقابت خود به کشورهایی نظیر سوریه، ترکیه، پاکستان،امارات متحده عربی،نخجوان، سودان وعراق نقشی هرچند کوچک در افزایش ثروت ملی وعدم وابستگی اقتصادی کشور بر این گونه محصولات ایفاء نماید.

ابزارهای پژوهش:

در این پژوهش برای جمع آوری داده های مرتبط با موضوع از پرسش نامه مدیریت اخلاق و روابط سازمان استفاده شده است. اطلاعات لازم در مورد این ابزار در زیر آمده است. ویژگی های پرسشنامه مدیریت اخلاق و روابط سازمانپرسشنامه مدیریت اخلاق و روابط سازمان پرسشنامه ای محقق ساخته است. که دارای ۲۰ سوال است. که در طیف لیکرت ۵ گزینه ای از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم طراحی شده است. ۱۰ سوال اول مربوط به مدیریت اخلاق و ۱۰ سوال دوم روابط سازمان است.

مراحل انجام تحقیق:

بعداز انتخاب موضوع تحقیق و جامعه آماری وتأییدآن توسط استادمربوطه پرسشنامه مورد نظرتأیید گردید و میان افراد نمونه توزیع شد و پس از جمع آوری پرسشنامه توسط نرم افزار وتجزیه وتحلیل آماری دادهاونتیجه های موردنظرحاصل شد Spssدر این تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطحِ توصیفی و استنباطی انجام می شود که در زیر به تفصیل آمده است.

سازمان
سازمان

محدودیت های پژوهش:

اکثر اساتید پژوهش اذعان دارند که، انجام پژوهشی در این زمینه در مقایسه با کشورهای غربی با موانع و محدودیت های عمده ای روبروست که انجام آن را با مشکل مواجه می سازد، در انجام این پژوهش هم محدودیت هایی وجود داشت که به ذکر آن ها می پردازیم:
– عدم انجام تحقیقات کافی در داخل کشور در ارتباط با این موضوع، به طوری که دررابطه با موضوع تحقیق مطالعه و تحقیق مشابهی صورت نگرفته است.
– شایان ذکر است که پژوهشی در مورد هر یک از ابعاد موضوع مورد بررسی صورت گرفته بود که از نظر کمیّت و کیفیت چشم گیر بودند، اما در رابطه با کل موضوع اثری یافت نشد.
– عدم کنترل متغیرهایی چون، وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افراد نمونه.
– با توجه به حجم نمونه و جامعه این پژوهش، تعمیم دهی نتایج ممکن است با محدودیت روبرو شود.

پیشنهادهای تحقیق:

الف) پیشنهادهای کاربردی:
۱) پیشنهاد می شود، کلاس آموزشی با عنوان مدیریت اخلاق جهت آشنایی بیشتر کارکنان با این گونه مدیریت و تنظیم روابط سازمان بر آن برگزار شود.
۲) پیشنهاد می شود، کلاس آموزشی با عنوان بر روابط خود کنترل داشته باشیم برگزار شود.
ب) پیشنهادهای پژوهشی:
۱) پیشنهاد می شود در رابطه با مدیریت اخلاق و روابط سازمان پزوهش های مشابه ای صورت بگیرد.
۲) پیشنهاد می شود در زمینه ی رابطه تعهد سازمانی و مدیریت اخلاق تحقیقاتی صورت بگیرد.
۳) پیشنهاد می شود تاثیر دیگر متغیر ها به جز مدیریت اخلاق بر روابط سازمان سنجیده شود.

فهرست مطالب پایان نامه مدیریت اخلاق کار و سازمان:

فصل اول:

کلیات تحقیق ۸مقدمه: ۹بیان مسأله : ۹اهمیت وضرورت تحقیق: ۱۱اهداف: ۱۲استفاده کنندگان ازنتایج تحقیق: ۱۳پرسش: ۱۴روش تحقیق : ۱۵یمایشی- توصیفی : ۱۵روش گردآوری اطلاعات: ۱۶جامعه آماری : ۱۶روش تجزیه وتحلیل داده ها: ۱۶تعریف مفاهیم وواژه ها: ۱۶اخلاق: ۱۶مدیریت اخلاق: ۱۷اخلاق کار: ۱۷کداخلاق: ۱۷کدرفتار: ۱۸سازمان: ۱۸ضرورت منابع: ۱۸

فصل دوم:

ادبیات تحقیق ۲۰۲٫ مقدمه ۲۱۲-۱٫ مدیریت اخلاق ۲۱۲-۲٫ اخلاق کار ۲۲۲-۳-دو زمینه عمل گسترده اخلاق کار ۲۳۲-۴-عقاید غلط درباره اخلاق کار ۲۳۲-۵-فواید مدیریت اخلاق درمحیط کار ۲۵۲-۶- برنامه های مدیریت اخلاق ۲۶۲-۷-فواید برنامه های مدیریت اخلاق ۲۷۲-۸-ضمانت اجرای رعایت قواعد اخلاق حرفه‌ای در مؤسسات تجاری و ادارات ۲۷۲-۸-۱-مراحل اجرای مدیریت اخلاق در سازمان ۲۹۲-۹-نقشها ومسئولیت های کلیدی در مدیریت اخلاق ۲۹ایجاد یک کمیته اخلاق در سطح هیئت : ۳۰ایجاد یک کمیته مدیریت اخلاق : ۳۰انتصاب یک متصدی اخلاق : ۳۰تعیین یک مامور ویژه : ۳۰۲-۱۰-ابزارهای اخلاقی ۳۰۲-۱۱-نمونه هایی از کدهای رفتار و اخلاق : ۳۲۲-۱۲- تدوین کدها ۳۲۲-۱۳- خط مشی ها ۳۴۲-۱۴- حل معضلات اخلاقی ۳۵۲-۱۵- روشهای حل معضلات اخلاقی ۳۵۲-۱۶- نقش مدیران در مسیر توسعه صداقت و اعتماد سازی درسازمان : ۳۵۲-۱۷-ارزش های اخلاقی ۳۷ارزش‌های فردی ۳۷ارزش‌های سازمانی ۳۷ارزش‌های فرهنگی ۳۷۲-۱۸-اخلاق در محل کار ۳۸۲-۱۹-برپا کردن یک برنامه اخلاقی ۳۹۲-۲۰- مفهوم اخلاق اداری ۴۰۲-۲۱- مدل مفهومی عوامل تاثیر گذار بر رفتار اخلاقی کارکنان ۴۱فاکتورهای سطح کلان اثر گذار بر رفتار اخلاقی ۴۱فاکتورهای سطح میانی اثر گذار بر رفتار اخلاقی ۴۲فاکتورهای سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخلاقی ۴۴فواید مدیریت اخلاق در مدیریت منابع انسانی: ۴۵۲-۲۲-تدوین اصول اخلاقی : ۴۷۲-۲۳- درک اخلاق حرفه ای : ۴۸۲-۲۴-نیاز اخلاق در روابط عمومی : ۵۰مسئولیت های اجتماعی : ۵۱قدرت : ۵۲معیار های حرفه ای برای کار در روابط عمومی ۵۲تصمیم گیری حرفه ای در روابط عمومی : ۵۳۲-۲۵-توصیه‌های‌ بهبود در روابط‌ سازمانی‌ ۵۸رابطه قرآن و اخلاق ۶۲۱٫ ارتباط قرآن و محبّت ۶۳۲٫ ارتباط قرآن و حکمت (به معنای اخلاقی) ۶۳۳٫ ارتباط قرآن و تقوا ۶۴۴٫ ارتباط قرآن و شجاعت ۶۵راه‌های تهذیب اخلاق در قرآن ۶۵پیشینه پژوهش ۶۷پیشینه داخلی ۶۷پیشینه خارجی ۶۸● جمع بندی و نتیجه گیری ۶۸منابع ۶۹

فصل سوم:

روش تحقیق ۷۳۳٫ مقدمه ۷۴۳-۱٫ روش تحقیق ۷۴۳-۲٫جامعه آماری ۷۵۳-۳٫ نمونه آماری ۷۵۳-۴٫ روش گردآوری اطلاعات: ۷۵۳-۵٫ ابزارهای پژوهش ۷۵ویژگی های پرسشنامه مدیریت اخلاق و روابط سازمان ۷۵۳-۶٫ تجزیه و تحلیل داده ها ۷۵۳-۶-۱٫ سطح توصیفی ۷۶۳-۶-۲٫ سطح استنباطی ۷۶

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل ۷۷۴٫مقدمه ۷۸۴-۱٫ آمار توصیفی ۷۸جنسیت ۷۸جدول ۴-۱: جنسیت ۷۸نمودار ۴-۲: جنسیت ۷۹تحصیلات ۷۹جدول ۴-۲: تحصیلات ۷۹نمودار ۴-۲: تحصیلات ۸۰میانگین واریانس و انحراف معیار نمرات ۸۰جدول ۴-۴: میانگین، واریانس و انحراف معیار نمرات پاسخ دهندگان ۸۰۴-۲٫ آمار استنباطی ۸۰جدول(۴-۵): همبستگی بین مدیریت اخلاق با روابط سازمانی کارکنان ۸۱جدول ۴-۶: خلاصه مدل ۸۱جدول ۴-۷: تحلیل واریانس مدل رگرسیون ۸۱جدول۴-۸: درصد تغییرات وارد شده ۸۲

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۴۵٫مقدمه ۸۵۵-۱٫نتایج تحقیق و بحث و بررسی ۸۵۵-۲٫محدودیت های پژوهش ۸۵۵-۳٫ پیشنهادهای تحقیق: ۸۶الف) پیشنهادهای کاربردی: ۸۶ب) پیشنهادهای پژوهشی: ۸۶منابع ۸۸

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه مدیریت اخلاق کار و سازمان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 83
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *