مقاله محافظت مخزن خازن بدون فیوز توسط رله های دیجیتال

مقاله و تحقیق محافظت از مخزن های خازن بدون فیوز با استفاده از رله های  دیجیتال در قالب فایل ورد ۳۵ صفحه ای ,مناسب دانشجویان رشته مکانیک میباشد.این مقاله در رابطه با سیستم مخازن شنت را مورد بررسی قرار میدهد و مزیت ها و معایب سیستم های را بیان نموده و جزئیات و دلایل گوناگون را بیان می نماید که چرا شرکت گاز و الکتریک پاسفیک از تکنولوژی بدون فیوز برای تمامی خازن های شانت جدید طراحی شده در سیستم های ۱۱۵ و ۲۳۰ کیلو ولتی استفاده می نماید.در ادامه به خلاصه ای از متون و مباحث میپردازیم تا در صورت نیاز از باکس انتهای صفحه دانلود نمایید.

خلاصه ای از متون و مباحث مقاله:

واحدهای خازن بدون فیوز سبب حذف قابلیت فیوز کردن خواهند شد. نقشی که توسط فیوزها در نسلهای قبلی طراحی ایفا می شده است حائز اهمیت ثانویه است و دلیل این مورد مواد عایقکاری دارای کیفیت بالای مورد استفاده در خازن های امروزی می باشد. همچنین فلسفه ی طراحی واحدهای خازن بدون فیوز در شکل ۳aنشانداده شده است و ا ز تعداد محدودی از عناصر گوناگون تشکیل شده است و به صورت موازی و بسیاری از آنها به صورت سری قرار گرفته اند. این طرح مشابه با عامل استفاده شده برای سیستم های فیوز شده به صورت خارجی می باشد. شکل ۳B نشان دهنده ی فلسفه ی طراحی مجموعه های بدون فیوز می باشد که آنها واحد به صورت سری متصل شده است. مشکلات گوناگون عناصر جداگانه می تواند افزایش ولتاژ بسیار کوچک در عناصر سری باقی مانده در این مجموعه بیانجامد. به دلیل اینکه ولتاژ اندک به نحوی افزایش میابد که توسط تمامی عناصر قرار گرفته به صورت سری در یک حلقه به اشتراک گذاشته می شوند. مشکلات اضافی عناصر گوناگون در این رابطه شباهتی نخواهد داشت.طراحی مخازن بدون فیوز منافع مشابه ای با طراحی مجموعه های فیوز شده به صورت داخلی دارد. بعلاوه طرح بدون فیوز سبب تولید کاهش کمتری نسبت به طرح فیوز خواهد شد زیرا هیچگونه کاهش I2R همراه با واحد خازن قابل فیوز شدن مشاهده نمی شود.

دیدگاه های محافظت عمومی:

محافظت از مجموعه ی خازن های شانت نیازمند درک مناسب قابلیت ها و محدودیت های گوناگون واحد های ایجاد کننده ی ظرفیت جداگانه می باشد و می تواند عوامل مورد نیاز الکتریکی همراه با یکدیگر را نشان داده و همچنین عملکرد سیستم های نیروی مورد انتظار را مطرح کنند. تأکید در زمینه ی محافظت در دو مورد گوناگون مطرح می گردد: به حداقل رسانیدن آسیب ناشی از مشکل و اجتناب از مشکل برای اختلال عملیات های مخزن.تکامل صورت گرفته در طراحی داخلی و مواد گوناگون واحدهای مخزن نتایج بسیار عمده ای بر طراحی و محافظت از مجموعه ی خازن خواهد داشت. ایجاد کمانهای ا لکتریکی و گسیختگی موردی از جمله دلایل عمده ی فرا روی تیرپینگ مجموعه ی به حساب نمی آیند. اغلب مجموعه ها و مشکلات امروزی صورت گرفته توسط حیواناتی ایجاد می شود که از مخزن بالا می روند  یا دلایل دیگری مانند آلودگی و یا لغزش گوناگون را به دلیل خطای انسانی ایجاد می کنند.

قابلیت ها و محدودیت های واحد خازن:

شرکت IEE18-1992 می تواند رتبه بندی استاندارد را برای خازن های نیروی شانت متصل سیستم های انتقال و توزیع مشخص کنند. در ادامه برخی از رتبه بندی های گوناگون واحد شانت مطرح می شود. اگر چه اغلب می تواند جدیدترین کاربردهای استاندادهای ANSI,IEE را مطرح کند.واحدهای خازن نمی تواند کمتر از ۱۰۰ درصد را ارائه داده و بیشتر از ۱۱۵ درصد از نیروی فعال رتبه بندی شده در فرکانس و ولتاژ سینوسی رتبه بندی شده را نشان نمی دهد که می تواند حداقل ۲۵ درجه ی سانتیگراد در موارد یکنواخت و دماهای داخلی اندازه گیری شود.خازن ها  قادر به انجام عملیات مستمر ارائه شده می باشد که هیچکدام از محدودیت های زیر در این زمینه مورد انتظار نیست: ۱۱۰ درصد ولتاژ RMS رتبه بندی شده و نیز ولتاژ حاشیه ی فرمول ۱ در رابطه با  ولتاژ RMS رتبه بندی شده شامل شرایط گذار خارجی و حارمونیک می باشد.۱۸۰ درصد از جریان RMS رتبه بندی شده شامل جریان های حارمونیک و اصلی می باشند.۱۳۵ درصد از نیروی واکنش پذیرش رتبه بندی شده (نیمپلیت KVA) در این زمینه مطرح است

خازن شنت
خازن شنت

محافظت از مجموعه خازن ها ی شانت بدون فیوز:

این بحث بیشتر بر محافظت از مجموعه خازن های شانت بدون فیوز و قسمت های قابل نسبت و نیز مزایای گوناگون مرتبط با رله ی عددی چند عملکردی با توجه به قابلیت های محافظت عمل می کنند. مخاطب باید بتواند مباحثی را توسط تمامی جنبه های رویکردهای محافظتی با توجه به مجموعه خازن های شانت مطرح نماید که می تواند با نسخه ی قبلی ANSI و راهنمای IEE برای محافظت از مجموعه خازن شانت تطابق داشته باشد.

به دلیل اینکه مجموعه خازن های شانت در دوره های اعمال بار سنگین در دسترس هستند، طراحی محافظت باید قابل اتکا و ایمن باشد و می تواند بر هر دو محافظت سیستم و مخزن تأکید داشته باشد. به این ترتیب سیستم های محافظت نمی توانند مجموعه های ضروری برای مشکلات سیستم را نشان دهد و هنوز هم می توانند از مجموعه ی کافی حتی هنگامی پشتیبانی نمایند که برخی از رله ها در دسترس نباشند و دلیل این مورد مشکلات یا نگهداری می باشد. در صورتی که یک واحد با مشکلاتی مواجه گردد سیستم محافظتی باید بتواند مجموعه خازن را از سیستم نیرو پیش از آنچه که سبب ایجاد آسیب شود حذف نموده و نیز پیش از آنکه مشکل سیستم توسعه یابد حذف گردد و بتواند فشار اضافی را بر سیستم نیرو اعمال کند.دردگاه های گوناگون مرتبط با محافظت از این مخزن به وضوح مشکلات گوناگونی را در خود مجموعه ها نشان میدهند. چنین محافظتی شامل رویکردهای گوناگونیست که می تواند یک واحد خازن معیوب برای یک عنصر جداگانه را جدا ساخته و مخزن را برای یک گسل مد نظر قرار می دهد که می تواند به بروز مشکلات عمده ای انجامیده و نشان دهنده ی مشکلات بالقوه ی مخزن شده و پرسنل از انجام عملکردها پیش از مشکل مخزن آگاه می سازد.دیدگاه های مرتبط با محافظت از سیستم سبب محافظت از بانک در مقابل فشار القاء شده بر روی بانک توسط سیستم نیرو شده و می توانند از سیستم نیرو محافظت نموده و تجهیزات جایگاه فرعی را در مقابل استرس ایجاد شده در سود کردن بانک و یا عملیات های نرمال نشان میدهد. محافظت از سیستم شامل طرح های گوناگون برای محدود سازی ولتاژ بیش از حد و جریان فوق العاده ای در حال گذار می باشد.محافظت از سیستم می تواند شامل دیدگاه های خاص برای محدود سازی ولتاژ بیش از حد و نیز جریان گذاری بیش از حد باشد و به این ترتیب طرح های محافظتی می تواند هشدارها و روش هایی را برای قطع کل مجموعه و جلوگیری از شرایط غیر نرمال سیستم و آسیب به خازن ها ارائه دهد.سیستم محافظت از مجموعه ی های شانت باید در مقابل مشکلات یا ناهجاری های زیر قابلیت محافظتی داشته باشد.

عناوین دیگر :

  • اجزاء گوناگون بانکهای مجموعه ی خازن
  • قابلیت ها و محدودیت های واحد خازن
  • خازن های نیروی بدون فیوز
  • خازن های نیروی فیوز شده ی داخلی
  • خازن های نیروی دارای فیوز خارجی
  • تکنولوژی های گوناگون خازن های شانت
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله محافظت مخزن خازن بدون فیوز توسط رله های دیجیتال:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 35
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست و منبع ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *