تحقیق مطالعه لوگوهای مصور نشریات دوره قاجار

معمولا در شرح ورود صنعت چاپ به ایران به دوواقعه اشاره مى‌شود.نخست،احداث چاپخانه درجلفاى اصفهان است به دست خاچاتور گساراتسى در ۱۰۴۸ ق۱۶۳۷/ م که نخستین کتابى که منتشرساخت،کتاب مقدس ساغموس(زبور داود)به خطارمنى بود.دوم،ورود نخستین ماشین چاپ با حروف متحرک فارسى به تبریز با حمایت عباس میرزاىقاجار،نایب السلطنه است احتمالا در سال ۱۲۳۲ ق۱۷/-۱۸۱۶ م.استاد کار چاپ این چاپخانه میرزا زین العابدین تبریزى بود که نخستین حاصل کارش،رسالۀ جهادیۀ میرزا عیسى قائم مقام فراهانىاست.اما آن‌چه به چاپ در ایران رونق بخشید،آن رافراگیر کرد و آثارى در نهایت زیبایى خط و طرح ونقش به وجود آورد،ورود فنّ چاپ سنگى و ماشین‌هاو سنگ چاپ مخصوص آن است.افتخار این کار را بهنام میرزا صالح شیرازى معروف ثبت کرده‌اند.و همو،نخستین روزنامۀ ایران را به نام کاغذ اخبار در ۱۲۵۳ق۱۸۳۷/ م منتشر کرد و سپس روزنامۀ ادوارى اخبار وقایع را به شیوۀ چاپ سنگى تأسیس کرد کهسه سالى دوام یافت.چهارده سال بعد،روزنامۀ وقایع اتقافیه به همّت میرزا تقى خان فراهانى(امیر کبیر)منتشر شد(۱۲۶۷ ق).دوران ناصر الدین شاه قاجار،زمانۀ پیدایى مطبوعات مختلف بود و سپس با برآمدن آفتاب مشروطیت،میدان گسترده‌اى پیش روى نشریات با افکار و گرایش‌ها و سلیقه‌هاى گوناگون گشوده شد.این بساط گسترده با آزادى گاه به گاه در فراز و فرود و متزلزل،در عرصۀ چاپنیز جلوه‌هاى رنگارنگ و پر نقش و نگارى یافت. یکى از جلوه‌گاه‌هاى هنرنمایى چاپکاران روزنامه‌نگار،سرلوحۀ(لوگرى)مطبوعات بود.موضوعى که کتاب لوگوهاى مطبوعات دورۀ قاجار به آن پرداخته است. تحقیق مطالعه لوگوهای مصور نشریات دوره قاجار در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

بیان مساله:

در سرلوحۀ( مطبوهات دورۀ قاجار،از انواع خوشنویسى و طراحى حروف تا طراحى و نقاشى وتذهیب و قرینه‌سازى را شاهدیم.تا آن‌جا که گاه سرلوحه‌هاى نشریات،نیمى از صفحۀ نخست نشریه را اشغال مى‌کرده‌اند. که اوج تنوع در سرلوحه‌هاى مطبوعات را در بیست سال منتهى به انقراض قاجار مى‌شود دید که«دیوار قیدو بندهاى رسمى ترک برداشت»و ابداع و ابتکارو بهره‌گیرى از طرح‌هاى فرنگى در کنار استفادۀبیشتر از«اسماء الهى»،و نقوش نمادین فن‌آورىجدید در کنار عناصر ایران باستان جلوه‌گر شد.محسن احتشامى که خود گرافیست هنرمندىاست، پس ازشرحى مجمل دربارۀ پیشنیۀ چاپ در ایران و بحثىدر زمینۀ نشانه‌شناسى،سرلوحه‌هاى مطبوعات دورۀ قاجار را در دو بخش نوشتارى و مصور شرح مى‌دهد.بیشترین سرلوحه‌ها به گروه اول تعلق دارند.در این گروه از انواع شیوه‌اى خوشنویسىاستفاده مى‌شده است.ظاهرا در میان خطوط ثلث،نسخ،ریحان،محقق و نستعلیق،شیوۀ خط اخیرمحبوب‌تر بوده است.خط نستعلیق امروز هم درسرلوحۀ نشریات فارسى کاربرد گسترده دارد.در خوشنویسى سرعنوان،از ترکیب‌هاى مختلف خطوط،از جمله مثنى‌نویسى(ترکیب دوتایى یابه عبارت دیگر،آینه‌اى یک کلمه)بسیار استفاده مى‌شده است.همچنین به‌کارگیرى حروف نسخ به‌ویژه در مطبوعاتى که به شیوۀ حروف چینى سربىو چاپ مسطح منتشر مى‌شدند رایج بوده است.در میان سرلوحه‌هاى گره دوم،یعنىسرلوحه‌هاى مصور،انواع هنرهاى تزیین کاربردداشته است.از تصویرسازى تا حاشیه‌پردازىو تذهیب همراه با خوشنویسى نام نشریه به چشم مى‌خورد.گاه تصویرپردازى چنان پرکار وخیال‌پردازانه است که بیننده را به یاد تابلوهاىنقاشى باسمه مى‌اندازد.نقوش گل و مرغ با الهام از مینیاتور کلاسیک ایرانى،چهرۀ انسان‌ها،دریا وکشتى و طوفان،کوه و خورشید در حال برآمدن ازپشت آن،شیپور و ناقوس،کلید و کشکول و تبرزین،تصاویر مظاهر تمدن جدید چون هواپیما و بالن وکشتى بخار و قطار،انواع تصویرسازى از فرشتگان ودیوها،شاخۀ گندم و زیتون و برگ غان،عناصر تمدن باستانى چون فره‌وهر،و البته بیشتر از همه،نشان ملّى و رسمى سلطنت قاجار و مشروعیت ایران،شیر و خورشید.نقش سیر و خورشید(در مواردىبا ذکر عبارت یا اسد اللّه الغالب)بسیار پرکاربرد بوده است-در دوره‌اى و براى نشریاتى احتمالا به صورت قاعده‌اى لازم الاجرا و در موارد بسیارى هم به اختیار، مطالعه ی این لوگوهای مصور حائز اهمیت است که در پژوهش پیش رو به طور مختصر به بحث و بررسی در رابطه با لوگوهای مصور مطبوعات دوره قاجار خواهیم پرداخت.

لوگوهای قاجار
لوگوهای قاجار

سوالات پژوهش:

الف: مطبوعات دوره قاجار  چگونه بوده است؟

ب: سمت و سوی مطبوعات قاجار بیشتر به کجا بوده است؟

ج: لوگوهای مصور در دوره قاجار چه نقش و جایگاهی داشته است؟

د: لوگوهای مصور در ادبیات در دوره قاجار چه نقشی داشته است؟

ه: لوگوهای مصور در نشریات و مجلات به طور کلی در مطبوعات دوره قاجار از چه اهمیتی برخوردار بوده است؟

و: تا چه میزان از لوگوهای مصور در صنعت در دوره قاجار استفاده می شده است

ز: اهمیت لوگوهای مصور به چه دلیلی بوده است؟

ح: مصوران لوگوها در مطبوعات دوره قاجار چه کسانی بوده اند؟

مطالعات توصیفی یا تحلیلی:

دوران قاجار همزمان بود با پیشرفت های شتابان صنعتی در غرب. هرچند جامعه ی قاجاری جامعه ای سنتی بود. اما نوعی گرایش و نگرش مثبت به تحولات دنیای غرب داشت. این امر را پژوهشگران اخیر از لابه لای اسناد، کتابخانه ها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور بیشتر از گذشته اثبات کرده اند. سوای تغییراتی که در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگ و هنر در ایران پیش آمد، پدیده های جدید توانستند نقش مهمی در تغییرات بعدی ایفا کنند از آن جمله عکاسی، روزنامه نگاری و چاپ نقشی اساسی داشتند. در این میان روزنامه نگاری، که در ایران پدیده ای تازه بود در اروپا پیشینه ای طولانی داشت. با این پیش فرض پرداختن به موضوع مطبوعات به دلیل تازگی اهمیت خاصی دارد چرا که تا چاپ اولین نشریات چیزی به این نام  در ایران وجود نداشت. درست است که روش چاپی این نشریات ادامه ی روند چاپ بود اما کتاب و مصور و مصحح وبقیه ی دست اندرکاران این حرفه با موضوع دیگری مواجه شدند که متفاوت بود. تهیه ی خبر ، نوشتن متن ها و ترجمه ی برخی از آنها ، انتخاب نام و طراحی عنوان نشریات ، صفحه آرایی و مسائل حقوقی نشریه، توزیع و سایر موارد، مطبوعات را روزبه روز مستقل تر و حرفه ای تر کرد.مطبوعات به مفهوم عمومی آن را می توان یکی از عرصه های قابل اعتنا و ارزشمند تاریخ به کارگیری حروف (فونت) دانست. اگرچه پیشینه ی کاربرد حروف در مطبوعات در قیاس با پیشینه ی و کاربرد در نقش ها و طرح ها چندان طولانی نیست. اما قابلیت تکثیر فراوان و طراحی هوشمندانه  و هدفمند مطبوعات جایگاه ویژه ای در میان آثار تصویری دارد. تا جایی که گرافیک مطبوعاتی بخش قابل اعتنا ، ارزشمند و مشخصی در حوزه ی آثار گرافیک پیدا کرده است.بخش عمده ای از آثار گرافیک امروز در قالب آثار وابسته به تبلیغات و رسانه ها با گرایش های مختلف سیاسی اجتماعی و تجاری تجلی می یابد و بخش دیگری در حوزه ی روزنامه ها، مجلات، بولتن ها، کتاب ها و آثار وابسته به آن به وجود می آید.دو سویه گی و هماهنگی دو طرفه میان تاریخ مطبوعات و تاریخ طراحی گرافیک، ویژگی اصلی این دسته از آثار (گرافیک های مطبوعاتی) به حساب می آید.

فهرست مطالب تحقیق مطالعه لوگوهای مصور نشریات دوره قاجار:

مقدمه ۶۱-۲-بیان مساله ۷۱-۳-سوالات پژوهش ۸۱-۴-چارچوب نظری ۹۱-۵-تعریف مفاهیم ۱۰۱-۶-فرضیات پژوهش ۱۱۱-۷-روش پژوهش ۱۲۱-۷-۱روش گردآوری داده ها ۱۲۱-۷-۲ – روش تحلیل داده ها ۱۲۱-۷-۳- جامعه آماری و تعداد نمونه ۱۲تعریف نمونه جامعه آماری و ویژگی های آن ۱۲۱-۸-اهداف پژوهش ۱۳۱-۹-نوآوری پژوهش ۱۴۱-۱۰-ادبیات پژوهش ۱۵۱-۱۰-۱- مطالعات توصیفی یا تحلیلی: ۱۵۱-۱۱-ساختار پژوهش ۱۶۱-۱۲-منابع ۱۷

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق مطالعه لوگوهای مصور نشریات دوره قاجار:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 19
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *