پایان نامه عفو گذشت در آیات و روایات

هدف از انجام این تحقیق، بررسی عفو و گذشت در آیات و روایات است. بدین منظور تلاش می شود، ضمن بیان مساله تحقیق، اهمیت و ضرورت، اهداف، سوالات، و پیشینه تحقیق بیان گردد. پایان نامه عفو گذشت در آیات و روایات در قالب فایل ورد به همراه فهرست و منبع آماده یرای ویرایش و پرینت میباشد.

 عفو گذشت در آیات و روایات

مساله گذشت یکی از مسائلی است که در دین مبین اسلام به آن توجه ویژه شده است و در شرایط مختلف و موقعیت های مختلف، شرایط عفو و گذشت ذکر شده است. یکی از صفات ارزش مند و کلیدی که در زندگی فردی و اجتماعی انسان، نقش مهمی ایفا می کند، عفو و گذشت است. با عفو و گذشت، زندگی رنگ صفا و صمیمیت به خود می گیرد، اما با انتقام جویی و کینه توزی، نفرت و دشمنی حاکم می گردد.

بخشش ، یک نوع نرمش قهرمانانه و روش بزرگوارانه و برخورد مهربانانه است که از بلند نظری، سعه صدر، بردباری و متانت اخلاقی فرد حکایت می کند. با توجه به جای گاه رفیع این صفت نیکو در بین مردم، شایسته است آن را بهتر و دقیق تر بشناسیم و روح و روان خود را با آن بیاراییم.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت انجام هر تحقیق به دلایل متعددی انجام می شود، در حالت کلی، تحقیق به دو منظور دارای اهمیت است. به عقیده صاحب نظران روش تحقیق، اهیت تحقیق یا به منظور تکمیل گسست موجود در بدنه دانش مورد نظر است یا به منظور جمع آوری اطلاعات جامع در یک زمینه خاص است.

با توجه به توضیحات فوق، اهیت تحقیق حاضر مربوط به دسته دوم یعنی جمع آوری اطلاعات پیرامون نبود تحقیقی جامع و مدون در مورد  گذشت در آیات و روایات است.

از سویی، مسئله بخشش و نکوهش انتقام و کینه توزی، در ادیان آسمانی به ویژه در قرآن مجید و روایات اسلامی، بازتاب وسیعی دارد که حاکی از اهمیت آن است. زیرا،

۱ . گذشت، دستور پروردگار است: قرآن مجید می فرماید: «خذ العفو و أمر بالعرف و اعرض عن الجاهلین؛عفو را بگیر و مردم را به کارهای نیک دستور ده و از نادانان روی بگردان.» ۲ . عفو و گذشت، در رأس ارزش ها قرار دارد. پیامبر اکرم (ص) نیز می فرماید: «بخشیدن کسی که به شما آسیب رسانده، بهترین اخلاق دنیا و آخرت است». در مقابل، نداشتن روحیه گذشت،

بدترین عیب محسوب می شود. امام علی (ع) فرمود: «کمی  گذشت، زشت ترین عیب ها و شتاب نمودن برای انتقام، بزرگ ترین گناه است.»

عفو
عفو و بخشش

اهداف تحقیق

هدف اصلی

بررسی و شناخت مفهوم عفو و گذشت در آیات و روایات

اهداف جزئی

 1. بررسی و شناخت مفهوم  گذشت
 2. بررسی و شناخت انواع ع ف و و گذشت
 3. بررسی و شناخت آثار ع ف و و گذشت
 4. بررسی و شناخت راهکارها و آداب گذشت در جامعه امروز بررسی و شناخت

سوالات تحقیق

 1. مفهوم عفو و گذشت چیست؟
 2. انواع عفو و گذشت کدامند؟
 3. آثار عفو و گذشت چیست؟
 4. راهکارها و آداب گذشت در جامعه امروز چگونه است؟

جمع بندی مطالب

هدف از انجام این پژوهش بررسی  گذشت در آیات و روایات بود. به منظور بررسی این هدف، در پیشگفتار، توضیحاتی کلی پیرامون موضوع تحقیق بیان گردید، در فصل دوم تلاش شد تا بر اساس مطالب و منابع موجود و در دسترس، پیرامون، گذشت، انواع آن و… مطالعاتی صورت گیرد.

در فصل دوم، به دنبال آن بودیم که آثار  گذشت را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، آثار را به دو دسته تقسیم کردیم. آثار دنیوی و آثار اخروی و پیرامون آنها به بیان آیات و روایات پرداختیم و در فصل سوم، توضیح مختصری پیرامون آداب بیان نمودیم.

همانطور که در این تحقیق بیان شد، گذشت از مهم‌ترین عناصر استوارسازی ارتباطات بین فردی، آرامش فرد و فضیلتهای اخلاقی است. در این راستا، آیات و روایات موجود پیرامون عفو و گذشت در بر گیرنده، مباحثی کاملا ضروری پیرامون مفهوم بخشش و آثار آن است و در این زمینه توصیه هایی اخلاقی نیز برای عفو و حالت های مختلف آن ارائه نموده است. در این راستا، مفهوم بخشش دربرگیرنده دنیا و آخرت است و بر اساس آن آثارش متفاوت است.

فهرست مطالب

 • مقدمه. ۵
 • بیان مساله. ۵
 • اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵
 • اهداف تحقیق. ۷
 • هدف اصلی.. ۷
 • اهداف جزئی.. ۷
 • سوالات تحقیق. ۷
 • اصطلاحات تحقیق. ۷
 • بخشش
 • گذشت.. ۸
 • غفران و مغفرت.. ۸
 • مدارا ۹
 • صفح. ۱۰
 • پیشینه تحقیق. ۱۰
 • مفهوم شناسی عفو. ۱۸
 • عفو در آیات.. ۱۹
 • سخن پیشوایان پیرامون بخشش . ۲۱
 • عفو و معانی همتراز آن در روایات.. ۲۴
 • فضیلت بخشش و گذشت.. ۲۷
 • انواع عفو. ۳۱٫ ۳۱
 • ۱٫ عفو ممدوح و پسندیده: ۳۲
 • ۲٫ عفو مذموم و ناپسند: ۳۲
 • ج: عفو خدا نسبت به بنده و بندگان نسبت به یکدیگر. ۳۳
 • عفو خداوند از بندگان. ۳۴
 • منشا و خاستگاه خدا ۳۵
 • عفو بندگان از خطاکاران. ۳۷
 • عوامل بخشش در مردم. ۳۸
 • موارد عفو. ۳۹
 • مراتب عفو. ۴۱
 • زمینه های بخشش . ۴۲
 • انگیزه های بخشش . ۴۳
 • قلمرو بخشش . ۴۴
 • ۱ – عدم تأثیر عفو. ۴۴
 • ۲ – بخشش مسائل عمومی.. ۴۵
 • آثار و فوائد. ۴۸
 • الف- آثار دنیوی.. ۴۸
 • حصول تقوا ۴۸
 • ۲٫ موجب عزت.. ۴۸
 • ۳٫ سلامت روح و آرام جان: ۴۹
 • ۴٫ پیروزی: ۴۹
 • از بین رفتن کینه توزی: ۵۰
 • صفای باطن.. ۵۰
 • سلامت جسمی.. ۵۰
 • اصلاح روابط اجتماعی.. ۵۱
 • جلب رحمت الهی.. ۵۱
 • بخشش الهی.. ۵۱
 • ب- آثار اخروی.. ۵۲
 • ۱٫ ورود در بهشت: ۵۲
 • ۲٫ موجب اجر و پاداش… ۵۲
 • دیگر فواید گذشت. ۵۲
 • پرتوی از تقو. ۵۲
 •  زمینه‌ساز آمرزش و محبّت الهی.. ۵۴
 • پاداش الهی.. ۵۴
 •  برترین مکارم اخلاق. ۵۵
 •  مکمّل قانون. ۵۵
 • الف) بخشش از قصاص… ۵۶
 • ب) وگذشت بعد از طلاق. ۵۷
 • بخشش ، جوهر انفاق. ۵۷
 • راز ارزشمندی مدارا . ۵۸
 • ارزش اخلاقی بخشش و گذشت.. ۶۰
 • راه تحصیل ملکه بخشش . ۶۳
 • ۱ – صبر. ۶۳
 • ۲ – توجه به پاداش الهی.. ۶۴
 • ۳ – توجه به زیان های کینه و انتقام: ۶۴
 • ۳ -۱٫  فرومایگی: ۶۴
 • ۳ – ۲٫ رنج و نگرانی.. ۶۴
 • ۳ – ۳ .  منفی نگری.. ۶۵
 • ۳ – ۴٫ ضعف در شناخت.. ۶۶
 • ۳ – ۵٫ برچسب زدن. ۶۶
 • ۳ – ۶٫ خسران معنوی.. ۶۶
 • ۳ -۷٫ گرایش به بدی ها ۶۶
 • ۴ – پناه بردن به خدا ۶۷
 • ۵ – توجه به بخشش الهی.. ۶۷
 • ۶-   توجه به قدرت و بخشش  الهی.. ۶۸
 • ۷-  توجه به ظرفیت و توانایی خود. ۶۸
 • ۸- توجه به آمرزش خداوند. ۶۸
 • ۹-   کظم غیظ.. ۶۹
 • آثار بخشش . ۷۰
 • آثار بخشش وگذشت در  روایات : ۷۲
 • در مدح بخشش . ۷۲
 • لذت بخشش و گذشت.. ۷۳
 • آداب بخشش و گذشت.. ۷۷
 • بخشش و گذشت ، در روابط اجتماعى.. ۷۷
 • نکات اساسی آداب بخشش وگذشت.. ۷۹
 • جمع بندی مطالب.. ۸۰
 • منابع. ۸۱
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه عفو گذشت در آیات و روایات:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 85
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *