پایان نامه رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان

هدف از این پایان نامه شناخت عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ویژگی های شخصیتی و به ویژه علل خانوادگی تاثیرگذاربر بزهکاری فرزندان می باشد که در این تحقیق به مسئله طلاق والدین به عنوان عاملی مهم در بزهکاری فرزندان پرداخته شده است. مسئله ای که علی رغم بهبود وضع زندگی از لحاظ رشد و تحولات در زمینه های مختلف و توسعه مراکز و موسسات خدمات روان شناختی رو به فزونی رفته است و جامعه را با معضلی جدی روبه رو نموده است. همچنین می خواهیم بدانیم بزهکاری و طلاق چیست چه عواملی باعث اخلال در نظم خانواده می شود و به طور کلی نظم در خانواده چیست و نظم در خانواده با چه مشکلاتی مواجه است.در خصوص موضوع به تعریف مفاهیم کلیدی و اهداف پژوهش پرداخته شده سپس با مطالعه تحقیقات قبلی صورت گرفته و نظریات مختلف موجود در این رابطه اقدام به ارائه چارچوب نظری و فرضیات شده است. پایان نامه رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان در قالب فایل ورد بوده و قابل استفاده برای انواع مقاله و پایان نامه دوره کارشناسی میباشد.

پایان نامه رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

روش تحقیق و روش نمونه گیری:

تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی است که با رویکرد توصیفی همبستگی انجام شده است. در این تحقیق از پرسشنامه نیز استفاده شده است. جامعه آماری ۶۰ هزار نفر از بزهکاران کانون اصلاح و تربیت شهر شیراز می باشد.

بیان یافته ها:

داده های به دست آمده در قالب جداول و نمودارها  و تکنیک های آماری از طریق برنامه spss  آزمون همبستگی پیرسون به منظور سنجش معناداری استفاده شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت هر ۶ فرضیه ارائه شد به اثبات رسیده است.

محوریت های پژوهش:

از جمله محدودیت های این پژوهش عبارتند از:

۱- به دلیل وجودمتغیرهای تاثیرگذار و عدم کنترل آنها تعمیم یافته های این پژوهش با مشکل مواجهه است از جمله  متغییرها می توان به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده های بزهکاران اشاره کرد.

۲- از دیگر محدودیت های تحقیق استفاده تنها از ابزارهای کمی جهت سنجش نگرش بزهکاران است در صورتی که می توانستیم از طریق مصاحبه به نظرات بزهکاران را سوال کنیم.

طلاق
طلاق

پیشنهادات پژوهش :

۱- پیشنهاد می شود با ایجاد حس همفکری در بین اعضای خانواده  ها بتوان موجب ایجاد نظم در  کانون خانواده ها شد تا از بزهکارا شدن فرزندان والدین جلوگیری کرد

۲- پیشنهاد می شود با ایجاد حس همدلی بین اعضای خانواده ها بتوان موجب ایجاد نظم در کانون خانواده ها شد تا از طلاق والدین و در نهایت بزهکاری فرزندان جلوگیری گردد.

۴-   پیشنهاد می شود با ایجاد حس همگامی دربین اعضای خانواده ها بتوان موجب ایجاد  نظم و کانون خانواده ها شد تا از طلاق دادن و در نهایت بزهکاری فرزندان جلوگیری نمود

۵-  پیشنهاد می شود با ایجاد ایمان و افزایش اعتقادات مذهبی افراد و خانواده ها بتوان بینش و نگرش مذهبی آنها را بهتر نمود تا با دید زیبا و معنوی تر به زندگی بنگرند از به وجود آمدن مسائل و مشکلات در زندگی اشان به مراتب بیشتر جلوگیری کرد

۶-   پیشنهاد می شود  دولت با افزایش وسیله ارتباط جمعی این فرصت رادر اختیار خانواده  ها قرار دهد که والدین بتوانند آموزش های لازم را در همه جهات زندگی  فراگیرند از عهده ی حل مشکلات خویش آیند و با تربیت صحیح فرزندان و با حل مشکلات خویش از طلاق خود و بزهکاری فرزندانشان جلوگیری به عمل آورند.

روش تحقیق:

تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی است که با رویکرد توصیفی همبستگی انجام شده است. این تحقیق از جمله تحقیقات پیمایشی است.

جامعه آماری:

جامعه آماری این پژوهش ۶۰ نفر از بزهکاران کانون اصلاح و تربیت شیراز است.

نمونه آماری:

به دلیل محدود بودن حجم جامعه نمونه را برابر با جامعه یعنی ۶۰ در نظر گرفته شد.

ابزار مورد استفاده:

در این تحقیق به منظور جمع آوری مطالب از دو روش

۱٫اینترنتی: مراجعه به سایت های علمی و خواندن مقالات

  1. کتابخانه ای: مراجعه به کتابخانه و مطالعه کتاب ها

۳٫میدانی: تدوین و تهیه پرسشنامه و توزیع آن در جامعه هدف و سنجش نگرش آنها

در این تحقیق ابزار مورد استفاده پرسشنامه ای محقق ساخته است که شامل ۴۲ سوال می باشد که به ترتیب هر ۷ سوال مربوط به ابعاد زیر می باشند.

فهرست مطالب پایان نامه رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان:

۱فصل اول ۱روش تحقیق ۲کلیات تحقیق ۲مقدمه ۳بیان مساله: طرح مساله ۵اهمیت و ضرورت مساله ۸اهداف تحقیق ۹فرضیات تحقیق ۱۰پیشینه تحقیق (مروری بر ادبیات موضوع ۱۴۱-۲ تعریف مسأله ۱۴۲-۲ بررسی تئوریها و نظریات بزهکاری (انحراف) و نظم خانواده ۱۷۲-۲-۲ نظریه روانشناختی در مورد انحرافات ۱۷۳-۲-۲ نظریات جامعه شناختی انحراف StructuralStrain 183-3-2-2 نظریه انتقال فرهنگی ۲۵۴-۳-۲-۲ ارزیابی نظریه انتقال فرهنگی: ۲۸۵-۳-۲-۲ نظریه کنترل اجتماعی- علل هیرشی از بزهکاری: Social Control 296-3-2-2 نظریه تضاد Conflict Theory The 317-3-2-2 نظریه دیوید ماتزا- بزهکاری و دنباله روی Delinquency and Drift 338-3-2-2 نظریه بوم شناسی انحراف- مکتب شیکاگو ۳۵۹-۳-۲-۲ نظریه ویلیامزهال- عوامل خانواده موثر بر بزهکاری ۳۶۱۰-۳-۲-۲ نظریه امیل دورکیم ۳۹۱۱-۳-۲-۲ نظریه ویلیام گود: ۴۴۱۲-۳-۲-۲ نظریه تالکوت پارسنز ۵۲۱۴-۳-۲-۲ تأثیر مشکل اقتصادی روی کیفیت و بی ثباتی زندگی زناشویی: ۶۵۱۵-۳-۲-۲ نظریات دیگران: ۶۸۱-۳ نظریه چلبی- نظم در سطح خرد: ۸۴۲-۳- فرضیه های محوری تحقیق. ۸۸۳-۳- الگوی علّی بزهکاری. ۹۱روش تحقیق ۹۳جامعه آماری ۹۳نمونه آماری ۹۳ابزار مورد استفاده ۹۳روایی ابزار ۹۴پایایی پرسشنامه سنجش رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان ۹۴آزمون های آماری ۹۵آمار توصیفی ۹۷توزیع تحصیلات ۹۷میانگین، واریانس و انحراف معیار ۹۸آمار استنباطی ۱۰۳خلاصه نویسی ۱۰۷نتیجه گیری ۱۰۸

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 119
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *