تحقیق طرحواره های معیوب افراد معتاد

سوء مصرف مواد مخدر یکی از آسیب های بسیار جدی محسوب می شود که پیامدهای مختلف جسمانی ، اجتماعی و تحصیلی را با خود به همراه دارد . امروزه افزایش شیوع مصرف مواد مخدر در بین نوجوانان و جوانان  سراسر دنیا به چشم می خورد. در پژوهشی که بر روی ۳۰ کشور از اروپا صورت گرفته است ، تقریبا ۵۰ درصد دانش آموزان بیش از ۴۰ بار مصرف الکل داشته اند و پس از آن حشیش  شایع ترین ماده مورد استفاده بوده است نوجوانی دوره حساس و پر خطری است که بیشتر آسیبها می تواند از این دوره شکل بگیرد بطوریکه نتایج پژوهش ها نشان می دهند که بیش از ۹۰ /۰ مصرف کنندگان مواد ، مصرف خود را از دوره نوجوانی آغاز می کنند. طی چند دهه گذشته نظریات متعددی به تبیین علل گرایش به مواد مخدر پرداخته اند و متغیرهای زیستی ، روانشناختی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته اند . یکی از متغیرهایی که در گرایش به مصرف مواد نقش مهمی را ایفا می کند طرحواره ها و طرحواره های معیوب است.. بندورا بر این باور بود که طرحواره یکی از مهمترین عوامل تنظیم رفتار انسان است . قضاوتهای ناکارآمد فرد در یک موقعیت بیشتر از کیفیت ویژهگیهای خود موقعیت فشار ها را بوجود می آورند . افراد با خودکارامدی کم ، تفکرات بدبینانه درباره توانایهای خود دارند ، بنابراین این افراد در هر موقعیتی که بر اساس آنها از توانای هایشان فراتر باشد دوری می کنند . در تقابل با آن ، افراد خودکارآمد بهتر در هنگام مشکلات حس خودکارآمدی خود را بهبود می بخشند و تلاششان را حفظ می کنند. باورهاو طرحواره هادر بیشتر مطالعات متغیری پیش بین در دسته وسیعی از رفتارهای نابهنجار از قبیل اختلالات هراس ، اعتیاد ، افسردگی ، خودکشی ، اختلالات خوردن ، مهارتهای اجتماعی ضعیف ، عملکردهای ورزشی ، تحصیل و شغل موفق ، استرس و بطور کلی سلامتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بیشتر پژوشها نشان داده اند پایین بودن سطح حرمت خود با افزایش رفتارهای خطر آفرین ، رفتارهای ضد اجتماعی ، ازبین رفتن سلامت ،افسردگی، در وابستگیهای اعتیاد گونه و رفتاهای انحرافی از جمله قماربازی و همینطور گرایش به سیگار و مصرف مشروبات الکلی نشان داده اند.مقاله بررسی رابطه طرحواره های معیوب  و ویژگی های شخصیتی ،سرشتی و منشی در افراد معتاد در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

 مبانی نظری پژوهش:

شخصیت و  ویژگیهای شخصیتی:

لفظ «شخصیت» به شیوه‌های مختلف تعریف شده است. از نظر ریشه‌ای گفته شده است که کلمه شخصیت که برابر معادل کلمه personality انگلیسی یا personalite فرانسه است در حقیقت از ریشه لاتین persona گرفته شده است که به معنی نقاب یا ماسکی بود که در یونان قدیم بازیگران تأتر بر چهره خود می‌گذاشتند. این تعبیر تلویحاً به این مطلب اشاره دارد که شخصیت هر کس ماسکی است که او بر چهره خود می‌زند تا وجه تمیز او از دیگران باشد. (کریمی، ۱۳۸۰، ص ۵).اما در زبان عامه واژه شخصیت در معانی گوناگون و متفاوتی به کار برده می‌شود. مثلاً وقتی در مورد کسی گفته می‌شود بسیار با شخصیت است، غالباً درجه کارآیی و جاذبه اجتماعی وی مدنظر است. در درسهایی که با عنوان پرورش شخیت تبلیغ می‌شود، سعی بر این است که به شخص برخی مهارتهای اجتماعی را یاد دهند و وضع ظاهر و شیوه سخن گفتن او را بهبود بخشند. گاهی نیز کلمه شخصیت به منظور توصیف بارزترین ویژگی شخص به کار برده می‌شود، مثلا گفته می‌شود فردی شخیت پرخاشگر و یا شخیت خجولی دارد. (شاملو، ۱۳۷۵، ص ۷۳) بعضی از اوقات هم می‌شنویم فردی بی‌شخصیت است که به معنای داشتن ویژگیهای منفی افراد معتاد است که دیگران را در جهت منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد. (کریمی، ۱۳۸۰، ص ۶)

شکل‌گیری شخصیت:

نوزاد که با ماده ارثی خود به دنیا می‌آید، به سادگی از محیط تاثیر می‌پذیرد. ابتدا محیط خانواده به تدریج عوامل دیگر مانند بستگان، کودکستان، مدرسه و محیطهای دیگر در تشکیل و تحول شخصیت فرد اثر می‌گذارد. بنابراین شخصیت به عنوان کلیه فعالیتها و صفات روانی و بدنی فرد، که او را از دیگران متمایز می‌کند، تابع عوامل ارثی، ‌محیط، تأثیر متقابل محیط و وراثت و سرشت جسمانی است. (نوری، ۱۳۸۲).

معتاد
معتاد

ارزیابی:

نظریه‌های روان پویایی، به ویژه نظریه روانکاوی اولیه فروید با این که بسیار غنی است به دلایلی مورد انتقاد قرار گرفته است:بسیاری از انتقادها بر این نکته تأکید دارند که دستگاههای روانی مثل نهاد، من و من برتر هیچ نوع موجودیتی ندارند. و فرایندهای ذهنی پیشنهاد شده به وسیله فروید،‌فاقد ارزش عملی هستند زیرا قابل مشاهده نیستند. این ساختهای ذهنی را هیچ برهان قابل فهمی نمی‌تواند رد کند و هر رفتاری را می‌توان براساس این ساختهای ذهنی (نه قابل مشاهده) تبیین کرد. (گنجی، ۱۳۸۵، ص معتاد ۳۲).نکته دیگر آنکه فروید بر غریزه جنسی انسان بیش از اندازه تکیه کرده و اهمیت روابط اجتماعی را نادیده گرفته است. در مورد خود مراحل رشد روانی- جنسی نیز انتقادهایی صورت گرفته. کودکان از اولین سال زندگی خود ارضایی را شروع می‌کنند نه در مرحله آلتی و همان طور که والدین به هنگام (دکتر بازی کودکان) مشاهده می‌کنند. دوره کمون آنقدرها هم که فروید تصور می‌کرد، از نظر جنسی با سکوت و بی‌خبری طی نمی‌شود. قسمت بزرگی از اندیشه فروید هم که درباره عقده‌های ادیپ و الکترا است از آستانه یک نظر فراتز نرفته است. (گنجی، ۱۳۸۵، ص ۳۲).و سرانجام فروید و تعداد زیادی از سایر نظریه‌پردازان روان پویائی، به مطالعه افرادی قناعت کرده‌اند که به دنبال درمان می‌گشتند تا دشواریهای سازگاری خود را حل کنند. اشخاصی که به دنبال درمان می‌گردند، معرف کل جمعیت نیستند و احتمال دارد که آنها بیشتر از میانگین کل جامعه مشکل داشته باشند. (گنجی، ۱۳۸۵، ص ۳۲).البته، علیرغم آنچه ذکر شد نظریات روان پویایی فقط دچار اشکال نیستند و نکات قوت قابل توجهی هم دارند:اول آنکه نظریات فروید توجه دانشمندان و متخصصان بهداشت روانی را بر آثار بسیار مهم رشد دوران کودکی جلب کرد. مطالعات فروید نشان داده است که کودکان از چه نظر با بزرگسالان متفاوتند. نریه‌های رشد فروید و اریکسون نشان می‌دهند که چگونه آسیبهای دوران کودکی می‌توانند ادراکهای ما را با خطا همراه کنند و رفتار ما را در طول زندگی تحت تأثیر قرار دهند. (گنجی، ۱۳۸۵، ص ۳۱).

نظریه های رفتاری طرحواره معیوب افراد معتاد:

بعضی از نظریه های سوء مصرف مواد مخدر بر رفتار مواد طلبانه افراد تاکید کرده اند تا علائم جسمی وابستگی به بیان دیگر در مدل رفتاری نمی توان بر وجود علائم ترک یا تحمل متکی بود چراکه سوء مصرف بسیاری از مواد با پیدایش وابستگی فیزیولوژیکی همراه نیست .
بعضی از پژوهشگران در پی یافتن آن بوده اند که کدام اصول رفتاری عمده در ایجاد رفتار مواد طلبانه موثرند و یافته های آنان نشان داده است که زمینه های تقویت مثبت و اثرات نامطلوب بعضی از مواد در درجه اول اهمیت قرار دارند به طوری که در بیشتر موارد سوء مصرف با تجربه مثبت پس از نخستین بار مصرف که به عنوان یک تقویت کننده برای رفتار مواد طلبانه عمل می کند تداوم می یابد .البته بسیاری از مواد نیز با اثرات نامطلوب همراه هستند که در این صورت در جهت کاهش رفتار مواد طلبانه عمل می کنند.همچنین شخص باید قادر به تفکیک ماده سوء مصرف با سایر مواد باشد و تقریبا تمام رفتارهای مواد طلبانه او با نشانه های دیگری که ممکن است باتجربه مصرف دارو همراه گردند. رابطه دارند

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق طرحواره های معیوب افراد معتاد:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 73
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *