پایان نامه طراحی لباس ایده گرفته از مینیاتور

هدف ازانتخاب این موضوع این است که با توجه به نیاز انسان به پوشش و همچنین نوع آن نسبت به زمان ومکانخاص و زیبایی که رکن اصلی طراحی لباس است .لازم دانسته شد پوشش مناسب جهت لباس شب وطرح ویژه آن که درجامعه امروزی چندان توجهی به آن نمی شود پرداخته شود .همچنین طرح ورنگ به دلیل استفاده آن درمجالسمدنظر بوده ولباس پوشیده که افرادمحدودی آن را زیبا می دانند ودر بازارهای امروزی کمتردیده می شود واستفاده از ظرافت وشادابی هنرمینیاتور که خود جلوه ای به لباس می دهد در انتخاب رنگ ونوع پارچه .درابتدا به بررسی تاریخچه هنرمینیاتور ومعرفی آن واساتید این هنرزیبا پرداخته شده وسپس به تأثیر خطوطورنگ درلباس پرداخته شده ودرنهایت در بخش عملی مورداستفاده قرارکرفته است . پایان نامه طراحی لباس ایده گرفته از مینیاتور در قال فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

خواص جنس پارچه ها در طراحی لباس

انواع پارچه :

۱- پارچه های براق ,مات

۲- پار چه های ضخیم

۴- پار چه های چسبان

 

نخستین نقا شا ن مکتب ایرانی

دوست محمد ،نقا ش ونویسنده  دربا ر بهرا م میرزای صفوی به سال ۹۵۱ هجری قمری نخستین نقا ش ایرانی  را احمد شیوه ای جدید در کشیدن چهره ها به وجود آورد وی نقا ش مخصوص دربا ر ابوسعید بهادر ( آخرین سلطان ایلخانی ) بوده است و شاگردانی چون امیر دولت یار (نقا ش سیاه قلم ) وشمس الدین را تربیت کرده است . جنید بغدادی وخواجه عبد الحی از شا گردان شمس الدین بوده اند .

سلطا ن احمد جلایر و نقا شا ن متعلق به نا م او نیز در قرن هشتم هجری قمری وبه سا ل (۷۹۹ ه.ق ) کتب جلایری را مصور ساخته اند . نوه ی وی اسکندر که چون پدر بزرگ خود نقا شا ن فراوانی را به خدمت داشت وبه شدت حمایت می کرد به سا ل (۸۱۷ ه.ق )تمامی گنجینه هنری و هنر مندا ن خود را با شکست از تیمور لنگ به وی تسلیم کرد و تیمور نیز تما م نقا شا ن جلایری را به عنوان غنیمت به کاخ خود برد .آنها اسا تید گمنا می بودند که با نام مستعار ولی نعمتا ن خویش به ساخت وساز آثار هنری در زمینه نقاشی ایرانی مشغول بوده اند .[ادامه در فایل اصلی پایان نامه طراحی لباس]

معرفی عناصربصری طراحی لباس ایده گرفته ازمینیاتور

برای شناخت بهتر عناصر تجسمی مثل :مجسمه سازی – گرافیک – معماری وغیره باید اول عناصر بصری را که در حقیقت پایه و اصول کلیه هنر های تجسمی است را بشناسیم .

این عنا صر عبارتند از :نقطه – خط – سطح – حجم- بافت – حرکت – رنگ و…

کلیه عناصر فوق به صورت مشترک ویا فردی در تمام رشته های هنرهای تجسمی نقش اصلی واساسی دارند وچون این عناصر همگی جنبه تصویری داشته وبا چشم سر وکار دارند وبه عبارت دیگر تنها از طریق چشم قابل درک وبررسی هستند آنها را «عناصربصری » نامیده اند .(طراحی لباس زنانه ص ۵)

طراحی لباس
طراحی لباس مینیاتور

نخستین گام برای انتخاب رنگ مناسب :

انتخاب رنگ اصلی که آن را ضمینه ای برای رنگ های دیگر قرار می دهیم باید به طریقی برگزیده شود که ترکیبش با بسیاری از رنگ های دیگر امکان پذیر بوده و مجمو عه ای که بدست می آید مطبوع و خوشایند جلوه نماید .رنگ های تیره وخنثی بهترین نوع انتخاب رنگ اصلی می با شند . مانند رنگ های سیاه ، آبی ،لاجوردی ،قهوه ای و خاکستری . البته رنگهای روشن نیز می توانند مانند یک رنگ اصلی مو رد استفاده واقع شوند ولی بهتر است تنها هنگامیکه احسا س خستگی نموده می خواهید تنوع در رنگ لباس های خود بوجود آورید ،آنها را به عنوان یک رنگ اصلی بکار ببرید زیرا رنگ های روشن بیشتر از رنگ های  تیره جلب توجه می نمایند .ودیگر اینکه رنگ های با شدت بیشتر ،سریع تر از رنگ های ملایم و با شدت کمتر موجب دلزدگی می شوند .(همان ص ۷۷)[ادامه در فایل اصلی پایان نامه طراحی لباس]

عوامل مؤثر در انتخاب رنگ لباس

۱-اثر نور :رنگ ها در شرایط متغیر نور ،نوعی دیگر جلوه می نمایند بنابراین با توجه به اینکه لباس در روز و یا در شب مورد استفاده قرار می گیرد ،تحت تأ ثیر نور مربوطه اقدام به خرید پارجه نمایید .(رنگشناسی تخصصی لباس ص۷۸)

۲- سطح (بافت ) پارچه :سطح پارچه در انتخاب موفقیت آمیز رنگ بسیار مؤثر است.به عنوان مثال پارچه هایی از قبیل ارگاندی یا کتان را به آسانی میتوان نزدیک صورت قرار داد در حالی که مثلا” ساتن به علت خاصیت انعکاس نوری که دارد مسلما” باید با دقت بسیار مورد استفاده واقع شود .(همان ص ۷۸)

۳- میزان سن :بطور کلی رنگ های زنده ،نظیر آبی زنده (فیرو زه ای یا پر طا ووسی ) ،بنفش تند وغیره ،رنگ های مناسبی برای خانم های مسن به شمار نمی آیند .این قبیل رنگ ها یک نوع حالت جوانی کاذب نا مطبوع به صورت آنها می دهد البته استفاده مختصری از این نوع رنگ ها ،ضمن رعایت تناسب با طرح پارچه ومدل لباس نه تنها اشکالی ندارد بلکه خوشایند نیز خواهد بود .

۴- نوع اندام :رنگ لباس را با ید با توجه به نوع اندام انتخاب گردد .

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه طراحی لباس ایده گرفته از مینیاتور:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 99
قالب: فایل word