پایان نامه شرایط بازنشستگی در قانون

بازنشستگی از حالت های استخدامی است که پیوند مستخدم با اداره از نگاه انتقال و دوره فعالیت ها برای همیشه بریده می شود. از این رو بازنشستگی جزو حالت های خروج از اداره و استخدام کشوری است در این تحقیق تاریخچه ای مختصر از بازنشستگی در ایران و بررسی قانون استخدام کشوری برخی قوانین مصوب بعد از قانون از قبیل قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۶۸ ، قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه  مصوب ۲۳/۶/۷۳ و همچنین قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان مشاغل و خانواده و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مورد بررسی قرار می گیرد. و در نهایت نگاهی اجمالی به شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری خواهیم داشت. پایان نامه شرایط بازنشستگی در قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

بازنشستگی یا تقاعد دوره ی کاهش فعالیت های تولید یا خدماتی فرد ، معمولا به سبب خستگی ناشی از کار یا کهولت ، فرد بازنشسته در زمان حیات شخصا از حقوق بازنشستگی استفاده می کند. تقاعد یا بازنشستگی اصطلاحی است که به دوره ی غیرفعال و غیرمولد زندگی گفته می شود. و با بالارفتن سالهای خدمت و سن افراد و نیاز به استراحت برای مستخدمان از یک سو و نیاز به استفاده از نیروهای جوان از سوی دیگر باعث می شود که همیشه شماری از مستخدمان از فعالیت های اداری و اجتماعی بیرون رفته و به گروه های غیرمولد بپیوندند. فلذا نیاز به تامین حداقل مخارج کارمند در دوره ی بازنشستگی و کهولت از موارد و مصادیق این است شغلی کارمندان و از موضوعات حائز اهمیت است به شمار می آید. در این تحقیق به موارد مصرحه قانون استخدام کشوری و انواع بازنشستگی و همچنین برخی قوانین مصوبه در این خصوص پرداخته می شود. که با توجه به تعدد و پراکندگی مقررات بازنشستگی تشخیص قوانین ناسخ و منسوخ حتی برای متخصصین آن نیز مشکل می بشاد و در پایان تحقیق ، شیوه نامه ی بازنشستگی سال ۹۳ مورد استفاده جهت کارکنان آموزش و پرورش ضمیمه تحقیق می گردد که مصادیق عملی مورد استفاده برای بازنشستگان آموزش و پرورش را احصاء می نماید که این شیوه نامه خود عملا تبیین کننده ی قوانین جاری و مورد استفاده ی بازنشستگی و موارد نسخ یا عدم نسخ می تواند به شمار آید

بازنشستگی
بازنشستگی

 تاریخچه بازنشستگی در ایران:

در تشکیلات اداری و نظامی هخامنشیان ، نوعی از خدمات کشوری وجود داشت که بازنشستگی را نیز شامل می شد؛ به گونه ای که هر فرد درباری ، چون به هفتاد سالگی می رسید، از خدمت کناره گیری می کرد و مبلغی معادل دستمزد ایّام اشتغال به او تعلق می گرفت . در دربار خلفای عباسی ، از وجوهی که در بیت المال به عنوان خمس و زکات جمع آوری می شد، به کسانی که در جنگ ناقص العضو می شدند یا در حین انجام خدمت دولتی درمی گذشتند مقرّری ماهیانه پرداخت می شد .بازنشستگی به گونه ای که اکنون در ایران معمول است ، پدیده نسبتاً نوظهوری است که بیش از یک قرن سابقه ندارد. در ۱۳۲۷، قانونی به نام «قانون وظایف » درباره حقوق وظیفه به تصویب مجلس اوّل رسید که به موجب آن ، تنها بازماندگانِ کارمندانِ رسمی دولت حق تقاعد دریافت می کردند. حقوق وظیفه هم نیمی از مقرری متوفّی بود که از محل درآمد عمومی پرداخت می شد و در ایّام خدمت مستخدم مبلغی از مقرری او کسر نمی شد. هر وزارتخانه ای مسئول پرداخت این وظیفه به ورّاثِ کارمندانِ خود بود و معمولاً از پانصد تومان وجه نقد و ده خروار جنس در سال تجاوز نمی کرد. برای پرداخت مقرریهای بیش از آن ، وزیر مسئول و مجلس شورا تصمیم می گرفتند. این وظیفه تنها به مدت پانزده سال به مستمری بگیران (عیال ، اولاد، پدر، مادر و نوادگان تحت تکفل متوفّی ) پرداخت می شد. سهم وَرَثه اناث ، نصف سهم ذکور بود .

فهرست مطالب پایان نامه شرایط بازنشستگی در قانون استخدام:

 • چکیده.. ۵
 • مقدمه.. ۶
 • مبحث اول: شرایط بازنشستگی در قانون استخدام کشوری.. ۷
 • گفتار اول: تاریخچه بازنشستگی در ایران:.. ۷
 • گفتار دوم: شرایط بازنشستگی.. ۸
 • بند اول: شرایط بازنشستگی در ق. ا. ک  و قوانین ذی ربط.. ۸
 • گفتارسوم: بازنشستگی اختیاری.. ۸
 • بنداول: بازنشستگی به تقاضای مستخدم و تکلیف دولت در موافقت با آن   ۸
 • بند دوم: بازنشستگی به اختیار دولت.. ۹
 • گفتار چهارم: بازنشستگی اجباری.. ۱۰
 • بند اول:  بازنشستگی اجباری براساس سن مستخدم.. ۱۰
 • بند دوم:  بازنشستگی به عنوان مجازات:.. ۱۱
 • مبحث دوم: قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری (مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۶۸). ۱۲
 • گفتار  اول: ماده ۲٫ ۱۲
 • بند اول: تبصره ۱٫ ۱۲
 • بند دوم: تبصره ۲٫ ۱۲
 • بند سوم: تبصره ۳٫ ۱۲
 • بند چهارم: تبصره ۴٫ ۱۳
 • گفتار دوم: ماده ۳٫ ۱۳
 • بند اول: تبصره ۱٫ ۱۳
 • بند دوم: تبصره ۲٫ ۱۳
 • بند سوم: تبصره ۳٫ ۱۳
 • گفتار سوم: ماده ۱۱٫ ۱۴
 • بند اول: تبصره ۱٫ ۱۴
 • مبحث سوم: ‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه.. ۱۵
 • گفتار اول: ماده یک.. ۱۵
 • ‌بنداول: تبصره ۱٫ ۱۵
 • ‌بند دوم: تبصره ۲٫ ۱۵
 • گفتاردوم: ماده ۲٫ ۱۶
 • بند اول: تبصره ۱٫ ۱۶
 • مبحث چهارم: شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری.. ۱۷
 • گفتار اول: شرایط بازنشستگی در ماده ۱۰۳ ق. م. خ. ک.. ۱۷
 • بند اول: بازنشستگی به اختیار دستگاه اجرایی:.. ۱۷
 • بند دوم:  بازنشستگی به درخواست کارمند:.. ۱۷
 • بند سوم: بازنشستگی به عنوان تکلیف دستگاه اجرایی.. ۱۷
 • گفتار دوم: شرایط استفاده ازحقوق بازنشستگی کارمندان پیمانی و رسمی.. ۱۸
 • مبحث پنجم: شرایط استفاده از حقوق بازنشستگی در برخی از مراجع اداری.. ۱۹
 • گفتار اول:   مشمولین ق.ا.ک و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری :   ۱۹
 • گفتار دوم: مشترکین صندوق بازنشستگی شهرداریها :.. ۲۰
 • گفتار سوم: قضات.. ۲۱
 • گفتار چهارم:  اعضای هیات  علمی دانشگاهها.. ۲۱
 • گفتار پنجم: کارمندان رسته سیاسی وزارت امور خارجه.. ۲۲
 • منبع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه شرایط بازنشستگی در قانون:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 28
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *