پروژه سیستم کلینیک جراحی

انجام این پروژه حدودا ۶ ماه به طول انجامید. مراحل تحقیقاتی آن به صورت گسسته انجام شد و پس از انجام هر مرحله از تحقیق مراحل کد کردن آن نیز انجام شد. استفاده از زبان برنامه نویسی Delphi7 و SQL Server2000 به عنوان سرور بانک اطلاعاتی در پیشرفت سریع تولید برنامه موثر بود. این برنامه قابلیت اجرا بروی شبکه های محلی را دارد و قابلیت استفاده توسط ۵ تا ۱۰ ایستگاه برای آن ضمانت می شود. پروژه سیستم کلینیک جراحی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پروژه سیستم کلینیک جراحی را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده :

اطلاعاتی که در گرید این فرم نمایش داده می شود عبارت است ازشماره ، شماره سریال ، نام بیمار ، نام عمل ، تاریخ عمل ، نام بیمه اول ، تعرفه بیمه اول ، سهم بیمه اول ، بیمه تکمیلی ، تعرفه بیمه دوم ، سهم بیمه دوم و سهم بیمار.

۱- row selection   فعال می باشد. با وجود این قابلیت امکان ویرایش در گرید وجود ندارد.

۲- در هنگام ورود به فرم لیست فوکوس داشته باشد.

۳- با کلیک بروی عنوان گرید ، لیست بر اساس عنوان مورد نظر مرتب می شود.

مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده :

اطلاعاتی که در گرید این فرم نمایش داده می شود عبارت است ازشماره ، شماره سریال ، نام بیمار ، نام عمل ، تاریخ عمل ، نام بیمه اول ، تعرفه بیمه اول ، سهم بیمه اول ، بیمه تکمیلی ، تعرفه بیمه دوم ، سهم بیمه دوم و سهم بیمار.

۱- row selection   فعال می باشد. با وجود این قابلیت امکان ویرایش در گرید وجود ندارد.

۲- در هنگام ورود به فرم لیست فوکوس داشته باشد.

۳- با کلیک بروی عنوان گرید ، لیست بر اساس عنوان مورد نظر مرتب می شود.

فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه تکمیلی:

در ابتدا و در شروع گزارش گیری کاربر باید از فرم لیست بیمه ها سازمان مورد نظر خود را انتخاب کند. پس از آن فرم کوچک دیگری باز می شود که کاربر در آن می تواند تنظیمات مورد نظرش را انجام دهد. (افراد ترخیص شده ، افراد ترخیص نشده ، تعیین اینکه آیا مقایسه زمانی انجام بگیرد یا نه ؛ در صورتی که این چک باکس انتخاب شود می توان با تعیین بازه زمان و تاریخ گزارش را محدود تر کرد. ) در انتها پس از آنکه کاربر تنظیمات را انجام داد با زدن دکمه ادامه قادر خواهد بود تا نتیجه گزارش را مشاهده و یا چاپ کند.

جراحی
جراحی

مشخصات ظاهری فرم دارو :

 

  • در فرم لیست داروها با فشردن دکمه اضافه این فرم فعال می شود که اجزای زیر را در بر دارد.
  • فیلد متنی مربوط به نام دارو
  • فیلد متنی مربوط به قیمت واحد
  • فیلد look up مربوط به نام واحد های داروها که با فشردن speed button  روبروی آن می توان کلیه اطلاعات مربوط به واحدهای دارویی را مشاهده ، اضافه ، ویرایش و حذف کرد.
  • Check box مربوط به داروهایی که باید جزو روتین بیمه باشند .که اگر این چک باکس فعال شود ، دو دکمه رادیویی به همراه دو فیلد متنی فعال می شود که روتین قیمت و روتین مقدار دارو را از کاربر می گیرد.
  • Combo box مربوط به مصرفی اتاق عمل
  • Combo box مربوط به مصرفی بخش
  • Memo برای درج توضیحات اضافی برای دارو.
  • Check list box مربوط به سازمانهای تعهد کننده دارو

مشخصات ظاهری  فرم عمل:

در فرم اعمال بیمار با فشردن دکمه اضافه این فرم فعال می شود که اجزای زیر را در بر دارد.فیلد look up  مربوط به نام اعمال به همراه مشخصاتشان که با فشردن speed button  روبروی آن می توان اعمال را مشاهده ، اضافه ، ویرایش و حذف را انجام داد.فیلد look up  مربوط به نام کمک جراح که با فشردن speed button  روبروی آن می توان کلیه اطلاعات مربوط به پزشکان را مشاهده ، اضافه ، ویرایش و حذف کرد.

فیلد look up  مربوط به نام پرستار کمک اول

فیلد look up  مربوط به نام پرستار کمک دوم

فیلد look up  مربوط به نام سیر کولر

ساعت شروع عمل

مدت عمل

تاریخ عمل

فیلد look up  مربوط به نام پزشک بیهوشی که با فشردن speed button  روبروی آن می توان کلیه اطلاعات مربوط به پزشکان بیهوشی را مشاهده ، اضافه ، ویرایش و حذف کرد.

فیلد look up  مربوط به نام سیر کولر بیهوشی

فیلد look up  مربوط به نوع بیهوشی

فیلد متنی مربوط به تعداد گاز مصرف شده

فیلد متنی مربوط به تعداد لنگاز مصرف شده

فیلد متنی مربوط مدت زمان بیهوشی

فیلد متنی مربوط به واحد بیهوشی

Combo box  مربوط به درصد عمل

Combo box  مربوط به نوع عمل

فیلد متنی مربوط به شماره تخت

فیلد متنی مربوط به آخرین فشار خون بیمار در اتاق عمل قبل از تحویل به بخش

۱- جستجوی بیماران : در این جعبه رادیویی می توان جستجو را بر اساس شماره پرونده ، نام ، نام خانوادگی ،  نام پدر ، شماره شناسنامه وآدرس انجام داد.

با کلیک بروی هر یک از موارد بالا ، مکان نما روی فیلد متنی قرار گرفته و به کاربر اجازه می دهد تا مورد جستجوی خود را وارد کند.

نکته : در این جستجو از امکان like در پرسو جو استفاده شده تا پس از ورود حتی یک حرف لیست فیلتر شود و اطلاعات مشابه نمایش داده شود.

۲- مرتب سازی لیست : در این جعبه رادیویی می توان مرتب سازی را بر اساس اساس شماره پرونده ، نام ، نام خانوادگی ،  نام پدر و شماره شناسنامه انجام داد.

۳- فیلتر کردن اطلاعات بیماران : که شامل بیماران ترخیص شده و ترخیص نشده است.

فهرست مطالب پروژه سیستم کلینیک جراحی :

چکیده ۱۱چکیده ۱۱مقدمه ۱۲تکنولوژی های مورد استفاده ۱۳۱ معرفی Actor  های سیستم ۱۴۱-۱ بیمار ۱۴۱-۱-۱ مواردی که باید برای بیمار ثبت شود ۱۴۲-۱-۱ فیلد های اطلاعاتی بیمار ۱۴۲-۱ مسئول پذیرش ۱۵۳-۱ مسئول ترخیص ۱۵۱-۳-۱ اعمال انجام شده در زمان ترخیص ۱۵۲-۳-۱ ثبت هایی که باید توسط ترخیص گر انجام شود ۱۵۴-۱ مدیر مرکز ۱۶۱-۴-۱ ثبت هایی که باید زیر نظر مدیریت انجام شود. ۱۶۲-۴-۱ اطلاعات مهم برای مدیر ۱۶۵-۱ اپراتور اتاق عمل ۱۶۶-۱ پزشک (تیم پزشکی) ۱۶۲ Use Case های سیستم ……..۱۷۱-۲ مقدمه ۱۷۲-۲ Use Case های تعریفی ۱۷۱-۲-۲ Use Case تعریف پزشک ۱۹۲-۲-۲ Use Case تعریف گروه های پزشکی ۱۹۳-۲-۲ Use Case تعریف بیمه ۲۰۴-۲-۲ Use Case تعریف گروه های عمل ۲۱۵-۲-۲ Use Case تعریف عمل ۲۲۶-۲-۲ Use Case  تعریف بخش ۲۳۷-۲-۲ Use Case تعریف دارو ۲۴۸-۲-۲ Use Case تعریف نوع پذیرش ۲۴۹-۲-۲ Use Case تعریف سرویس ۲۵۱۰-۲-۲ Use Case تعریف کمک جراح ۲۶۱۱-۲-۲ Use Case تعریف نوع ترخیص ۲۷۱۲-۲-۲ Use Case انواع بیهوشی ۲۸۱۳-۲-۲ Use Case تعریف واحد های دارویی ۲۸۱۴-۲-۲ Use Case تعریف تعرفه ها ۲۹۱۵-۲-۲ Use Case تعریف کای عمل ۳۰۱۶-۲-۲ Use Case تعریف دارو های یک عمل ۳۱۱۷-۲-۲ Use Case تعریف ست های عمل ۳۱۱۸-۲-۲ Use Case تعریف استوک اتاق عمل ۳۲۱۹-۲-۲ Use Case شرح عمل ۳۳۲۰-۲-۲ Use Case تعریف کاربران ۳۴۳-۲ Use Case های عملی ۳۵۱-۳-۲ Use Case پذیرش بیمار ۳۵۲-۳-۲ Use Case درج مشخصات بیمار ۳۶۳-۳-۲ Use Case درج مشخصات همراه (هان) بیمار ۳۷۴-۳-۲ Use Case اتاق عمل ۳۸۵-۳-۲ Use Case بخش ۴۰۶-۳-۲ Use Case  ترخیص ۴۰۴-۲ Use Case های گزارش گیری ۴۲۱-۴-۲ Use Case بیماران بستری شده بیمه ۴۲۲-۴-۲ Use Case بیماران سرپایی بیمه ۴۳۳-۴-۲ Use Case بیماران بستری شده بیمه تکمیلی ۴۴۴-۴-۲ Use Case بیماران سرپایی بیمه تکمیلی ۴۵۵-۴-۲ Use Case  همه بیماران ۴۶۶-۴-۲ Use Case شخصی پزشک ۴۶۷-۴-۲ Use Case مشخصات بیماران بستری شده ۴۷۸-۴-۲ Use Case عمل های انجام شده پزشکان ۴۸۹-۴-۲ Use Case عمل های یک بیمار ۴۸۳ BPM (Business Process Model) های سیستم ۵۰۱-۳ پذیرش و ترخیص از دیدگاه بیمار ۵۰۱-۱-۳ بیمار در خواست پذیرش می کند ۵۰۲-۱-۳ مسئول پذیرش مشخصات بیمار را در سیستم ذخیره می کند ۵۰۳-۱-۳ براساس نوع پذیرش به بیمارسرویس داده می شود وموردمعالجه قرارمی گیرد. ۵۰۴-۱-۳ صورت حساب بیمار بوسیله مامور ترخیص محاسبه می شود ۵۰۵-۱-۳ صورت حساب را پرداخت کرده وترخیص می شود ۵۱۲-۳ بررسی  عملکرد از دیدگاه مدیریت مرکز ۵۱۳-۳ بررسی گزارشات مالی توسط پزشک ۵۱۴ شرح فنی ماژول(Form) ها ۵۲۱-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست  پزشکان ۵۲۱-۱-۴ امکانات فرم ۵۲۲-۱-۴ فیلترهای فرم ۵۲۳-۱-۴ دکمه های فرم ۵۲۴-۱-۴ مشخصات ظاهری  فرم پزشک ۵۲۵-۱-۴ فیلترهای فرم ۵۳۶-۱-۴ دکمه های فرم ۵۳۲-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست  گروههای پزشکی ۵۳۱-۲-۴ فیلترهای فرم ۵۳۲-۲-۴ دکمه های فرم ۵۳۳-۲-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم گروههای پزشکی ۵۴۴-۲-۴ مشخصات ظاهری فرم گروه پزشک ۵۴۵-۲-۴ اجزای فرم ۵۴۶-۲-۴ فیلترهای فرم ۵۴۷-۲-۴ دکمه های فرم ۵۴۳-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست بیمه ها ۵۴۱-۳-۴ امکانات فرم ۵۴۲-۳-۴ فیلترهای فرم ۵۴۳-۳-۴ دکمه های فرم ۵۵۴-۳-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست بیمه ها ۵۵۴-۴ مشخصات ظاهری فرم سازمانها ۵۵۱-۴-۴ اجزای فرم ۵۵۲-۴-۴ فیلترهای فرم ۵۵۳-۴-۴ دکمه های فرم ۵۶۴-۴-۴ مشخصات ظاهری فرم اطلاعات بخشها: ۵۶۵-۴-۴ فیلترهای فرم ۵۶۶-۴-۴ دکمه های فرم ۵۶۷-۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم اطلاعات بخشها ۵۶۵-۴ مشخصات ظاهری فرم بخش ۵۶۱-۵-۴ اجزای فرم ۵۶۲-۵-۴ فیلترهای فرم ۵۶۳-۵-۴ دکمه های فرم ۵۶۶-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست داروها ۵۶۱-۶-۴ امکانات فرم ۵۷۲-۶-۴ فیلترهای فرم ۵۷۳-۶-۴ دکمه های فرم ۵۷۴-۶-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست داروها ۵۷۵-۶-۴ مشخصات ظاهری فرم دارو ۵۷۶-۶-۴ فیلترهای فرم ۵۸۷-۶-۴ دکمه های فرم ۵۸۷-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست واحد های دارو ۵۸۱-۷-۴ فیلترهای فرم ۵۸۲-۷-۴ دکمه های فرم ۵۸۸-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست انواع پذیرش ۵۸۱-۸-۴ فیلترهای فرم ۵۸۲-۸-۴ دکمه های فرم ۵۸۳-۸-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع پذیرش ۵۹۴-۸-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست  سرویسها ۵۹۵-۸-۴ امکانات فرم ۵۹۶-۸-۴ فیلترهای فرم ۵۹۷-۸-۴ دکمه های فرم ۵۹۸-۸-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست سرویسها ۵۹۹-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست کمک جراحان ۵۹۱-۹-۴ فیلترهای فرم ۵۹۲-۹-۴ دکمه های فرم ۶۰۳-۹-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست کمک جراحان ۶۰۴-۹-۴ مشخصات ظاهری فرم مشخصات کمک جراحان ۶۰۵-۹-۴ فیلترهای فرم ۶۰۶-۹-۴ دکمه های فرم ۶۰۱۰-۴ مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص ۶۰۱-۱۰-۴ فیلترهای فرم ۶۰۲-۱۰-۴ دکمه های فرم ۶۰۳-۱۰-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص ۶۰۴-۱۰-۴ مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج ۶۱۵-۱۰-۴ فیلترهای فرم ۶۱۶-۱۰-۴ دکمه های فرم ۶۱۱۱-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست انواع بیهوشی ۶۱۱-۱۱-۴ فیلترهای فرم ۶۱۲-۱۱-۴ دکمه های فرم ۶۱۳-۱۱-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع بیهوشی ۶۱۴-۱۱-۴ مشخصات ظاهری فرم انواع بیهوشی ۶۱۵-۱۱-۴ فیلترهای فرم ۶۱۶-۱۱-۴ دکمه های فرم ۶۲۱۲-۴ مشخصات ظاهری فرم تعریف تعرفه دولتی ۶۲۱-۱۲-۴ فیلترهای فرم ۶۲۲-۱۲-۴ دکمه های فرم ۶۲۳-۱۲-۴ مشخصات ظاهری  فرم تعریف کای جراحی ۶۲۴-۱۲-۴ فیلترهای فرم ۶۲۵-۱۲-۴ دکمه های فرم ۶۲۱۳-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست ستها ۶۲۱-۱۳-۴ فیلترهای فرم ۶۲۲-۱۳-۴ دکمه های فرم ۶۲۳-۱۳-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها ۶۳۴-۱۳-۴ مشخصات ظاهری فرم استوک اتاق عمل ۶۳۵-۱۳-۴ فیلترهای فرم ۶۳۶-۱۳-۴ دکمه های فرم ۶۳۱۴-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست عملها ۶۳۱-۱۴-۴ امکانات فرم ۶۳۲-۱۴-۴ فیلترهای فرم ۶۳۳-۱۴-۴ دکمه های فرم ۶۳۴-۱۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها ۶۴۵-۱۴-۴ مشخصات ظاهری فرم تعریف کاربر ۶۴۶-۱۴-۴ فیلترهای فرم ۶۴۷-۱۴-۴ دکمه های فر ۶۴۸-۱۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها ۶۴۱۵-۴ مشخصات ظاهری فرم ورود به برنامه ۶۴۱۶-۴ مشخصات ظاهری فرم پذیرش بیمار ۶۵۱-۱۶-۴ امکانات فرم ۶۵۲-۱۶-۴ دکمه های این فرم ۶۵۳-۱۶-۴ مشخصات ظاهری  فرم مشخصات بیمار ۶۶۴-۱۶-۴ امکانات فرم ۶۶۵-۱۶-۴ فیلترهای فرم ۶۶۶-۱۶-۴ دکمه های فرم ۶۶۷-۱۶-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات بیمار ۶۶۸-۱۶-۴ مشخصات ظاهری  فرم مشخصات همراه بیما ۶۷۹-۱۶-۴ امکانات فرم ۶۷۱۰-۱۶-۴ فیلترهای فرم ۶۷۱۱-۱۶-۴ دکمه های فرم ۶۷۱۲-۱۶-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات همراه بیمار ۶۷۱۷-۴ مشخصات ظاهری  فرم اتاق عمل ۶۷۱-۱۷-۴ امکانات فرم ۶۷۲-۱۷-۴ فیلترهای فرم ۶۸۳-۱۷-۴ دکمه های فرم ۶۸۴-۱۷-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل ۶۸۱۸-۴ مشخصات ظاهری  فرم بخش ۶۹۱-۱۸-۴ امکانات فرم ۶۹۲-۱۸-۴ فیلترهای فرم ۶۹۳-۱۸-۴ دکمه های فرم ۶۹۱۹-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل ۶۹۲۰-۴ مشخصات ظاهری  فرم ترخیص ۷۰۱-۲۰-۴ امکانات فرم ۷۰۲-۲۰-۴ فیلترهای فرم ۷۰۳-۲۰-۴ دکمه های فرم ۷۰۴-۲۰-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم ترخیص ۷۱۵-۲۰-۴ مشخصات ظاهری  فرم عمل ۷۱۶-۲۰-۴ فیلترهای فرم ۷۲۷-۲۰-۴ دکمه های فرم ۷۲۲۱-۴ کلیه فرمهای مربوط گزارشات مختلف ۷۲۱-۲۱-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه ۷۲۲-۲۱-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم ۷۲۲۲-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه ۷۳۱-۲۲-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم ۷۳۲۳-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه تکمیلی ۷۳۱-۲۳-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم ۷۳۲۴-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه تکمیلی ۷۴۱-۲۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم ۷۴۲۵-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری ازهزینه همه بیماران ۷۴۱-۲۵-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم ۷۴۲۶-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری شده ۷۴۱-۲۶-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده ۷۵۲۷-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از عملهای انجام شده پرشکان ۷۵۱-۲۷-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده ۷۵۲۸-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای پزشکان ۷۵۱-۲۸-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده ۷۵۲۹-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از صورت حساب بیماران سرپایی ۷۶۱-۲۹-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده ۷۶۳۰-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه اتاق عمل ۷۶۱-۳۰-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده ۷۶۳۱-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه بیهوشی هر پزشک ۷۶۱-۳۱-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه بیهوشی هر پزشک ۷۶۳۲-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای اتاق عمل ۷۷۱-۳۲-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای اتاق عمل ۷۷۳۳-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه سرویسها ۷۷۱-۳۳-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه سرویسها ۷۷۳۴-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای آزاد بیماران بیمه ای ۷۷۱-۳۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای آزاد بیماران بیمه ای ۷۷۳۵-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه کلی داروهای آزاد ۷۸۱-۳۵-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی داروهای آزاد ۷۸۳۶-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه لباس بیماران ۷۸۱-۳۶-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه لباس بیماران ۷۸۳۷-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه غذای بیماران ۷۸۱-۳۷-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی غذای ۷۹۳۸-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای خاص پزشکان ۷۹۱-۳۸-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم حق العملهای خاص پزشکان ۷۹۳۹-۴ فرم مربوط به تغییر کلمه عبور ۷۹۱-۳۹-۴ فیلترهای فرم ۷۹۲-۳۹-۴ دکمه های فرم ۷۹۴۰-۴ فرم مربوط به تعویض کاربر ۷۹۱-۴۰-۴ فیلترهای فرم ۷۹۲-۴۰-۴ دکمه های فرم ۸۰۴۱-۴ فرم مربوط به تغییر کلمه عبورپزشکان ۸۰۱-۴۱-۴ فیلترهای فرم ۸۰۲-۴۱-۴ دکمه های فرم ۸۰۳-۴۱-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم تغییر کلمه عبورپزشکان ۸۰۴۲-۴ فرم مربوط به ماشین حساب ۸۰۴۳-۴ فرم مربوط به پشتیبان گیری ۸۰۱-۴۳-۴ فیلترهای فرم ۸۰۲-۴۳-۴ دکمه های فرم ۸۱۴۴-۴ فرم مربوط به تعیین مسیرپشتیبان گیری ۸۱۱-۴۴-۴ فیلترهای فرم ۸۱۲-۴۴-۴ دکمه های فرم ۸۱۴۵-۴ فرم مربوط به بازیابی پشتیبان ۸۱۱-۴۵-۴ فیلترهای فرم ۸۱۲-۴۵-۴ دکمه های فرم ۸۱۴۶-۴ فرم مربوط به تغییر پنل ۸۱۱-۴۶-۴ فیلترهای فرم ۸۲۲-۴۶-۴ دکمه های فرم ۸۲۵ ERD های سیستم ۸۳۱-۵ اصلی ۸۴۲-۵ عمل ها ۹۴۳-۵ روابط میان پزشکان و سرویس ها ۹۵۴-۵ شرح حال برای عمل ۹۵۵-۵ شرح حال کلی ۹۸۶-۵ تخصیص دارو برای عمل ۹۹ نتیجه گیری ۱۰۰ منابع و ماخذ ۱۰۱

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پروژه سیستم کلینیک جراحی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 100
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *