کارآموزی بررسی سیستم حسابداری مالیاتی اداره امور اقتصاد و دارایی

شهرستان ایذه در دورانهای گذشته مانند بسیاری از مناطق دیگر بوسیله نئودالها دریافت می شد و مردم بدنبال حکومت این خانها موظف به پرداخت دو نوع مالیات سری و گادی بودند .مالیات سری مالیاتی بود که هر شخص بطور معمول متعلق می گرفت و مالیات گادی مالیاتی بود که هر کس دارای زراعت بود می بایست این مالیات را می پرداخت بعد از حکومت خان ها در سال ۱۳۱۴ شمسی اداره مالیه که امروزه اداره امور اقتصاد و دارائی نامیده شده که بوسیله نماینده خود بنام مأمور مالیه در شهرستان ایذه مستقر گردید که چندان کارائی نداشت زیرا این شهرستان به علت بافت عشایری بصورت متمرکز با پرداخت و فرهنگ مالیاتی آشنایی نداشته تا سال ۱۳۴۵ جز مالیات بر در آمد حقوق آن چنان مالیات چشم گیریوصول نمی شد . بنابراین در قانون مالیاتی مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ شمسی که تا اسفند ماه ۱۳۶۶ قابل اجراء بود . اصلاحاتی بوجود آمد که شامل مالیات بر در آمد سالانه املاک ، مالیات بر ارث ، مالیات بردرآمد حقوق ، مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف می باشد . کارآموزی بررسی سیستم حسابداری مالیاتی اداره امور اقتصاد و دارایی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پرادخت حقوق و مزایای کارکنان :

حقوق و مزایای کارکنان طبق بخش نامه ها و دستور العملها می باشد هر کدام از کارکنان به تناسب حکم و سوابق و مسؤلیت هایی که بر عهده دارند حقوق دریافت می کنند . پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان در تمامی ادارات بر اساس قانونی می باشد که دولت مشخص کرده است . حقوق و مزایای کارکنان که شامل بازنشستگی- بیمه عمر ، بیمه درمانی و صندوق ذخیره و … می باشد .

  بازنشستگی :

دستگاه موظف است در خصوص پرداخت حقوق ماهانه پرسنل خود در ماه ۹% را به عنوان بازنشستگی کسر و به حساب صندوق بازنشستگی کشور واریز نماید که مبلغ فوق در پایان دوران خدمت کارمند از طریق سازمان بازنشستگی به عنوان حقوق بازنشستگی یا وظیفه بگیری از طریق سازمان پرداخت خواهد شد .

بیمه درمانی :

یکی دریگر از کسوراتی که در هنگام پرداخت حقوق از کارمندان کسر می شود بیمه درمانی می باشد که مبلغ آن به طور مقطوع از طرف سازمان بیمه خدمات درمانی کشور تعیین و ابلاغ می گیرد لذا بر اساس دستور العملهای صادره دستگاه پرداخت کننده مکلف به کسر مبلغ تعیین شده برای هر نفر و افراد تحت تکفل آن می باشد و دستگاه موظف است که مبلغ فوق را به حساب اداره بیمه خدمات درمانی شهرستان محل خدمت کارمند واریز نماید لازم به یادآوری است که بیمه مربوطه از ۱ / ۱ / ۱۳۸۶ به صورت یک جا از طریق نمایندگی خزانه ی استان مربوطه کسر و به حساب بیمه خدمات درمانی استان واریز و اظهار نامه مربوط به هر شهرستان پس از مهمور کردن توسط اداره کل بیمه خدمات درمانی اظهار نامه مریوط به هر  شهرستان تحویل نمایندگی های محل جغرافیایی کارمند ارسال می شود

صندوق ذخیره :

صندوق ذخیره در سال نچندان دور توسط دولت پایه گذاری گردید که ۵۰% از مبلغ تعیین شده توسط کارمند در ماه از حقوق و مزایای آن کسر به اضافه ۵% دیگر آن که از طریق دستگاه مربوطه پرداخت می شود یک جا به حساب صندوق بازنشستگی واریز و در پایان دوران خدمت کارمند از طریق صندوق فوق یک جا به کارمند پرداخت می شود .

 پاداش :

هر ماه به ۵% از مالیات هایی که در اداره ی مالی وصول می شود به عنوان پاداش به کارمندان اداره داده می شود که این پاداش جزء حقوق و مزایای کارکنان محسوب می شود .

 خرید ملزومات اداره :

هر ماه مقداری به عنوان تنخواه گردان به حسابدار داده می شود و حسابدار ملزومات اداره را خریداری می نماید بدین گونه که کارکنان زمانی که به کالایی نیاز داشته باشند درخواست خود را در فرم خریر کالا نوشته و امضاء کرده و به کار پرداز تحویل داده می شود و اگر این درخواست ها مغایر با قانون باشد ذیحساب به کار پرداز مربوط دستور خرید و تهیه کالا را صادر می کند .

 پرداخت وام :

در این اداره با همکاری کارکنان صندوقی تشکیل داده شده و پرسنل اداره هر ماه مقداری از حقوق خود را به این صندوق واریز می نماید و حسابدار از طریق این صندوق به کارکنان وام می دهد .

حسابداری
حسابداری

فرم اطلاعات خدمات مالیاتی :

این فرم اطلاعات مالیاتی برگه ای است که توسط دستگاههای تکمیل و به همراه فاکتورهای خریداری به اداه دارائی حمل تحویل و اداره دارائی محل برگه های فوق را تفکیک نموده و هر کدام را در پرونده مؤدی مربوط نگهداری تا درسال مالی مربوطه نسبت به وصول مالیات آن اقدام شود .

عملیات حسابداری در اداره امور مالیاتی شهرستان ایذه :

سیستم حسابداری اداره امور مالیاتی شهرستان ایذه از یک سیستم خاص در شهرستان برخوردار نمی باشد یعنی خود اداره عملیات حسابداری را بر روی مدارک و اسناد انجام نمی دهند بلکه فقط اسناد و مدارک مالی جهت انجام ثبت ها عملیات حسابداری به مرکز استان فرستاده می شوند  هم چنین در رابطه با چرخه حسابداری اداره این نکته قابل ذکر است که سیستم حسابداری آن بصورت دستی است

نتیجه گیری :

در بررسی اقلام درآمد دولت ملاحظه می شود که درآمد های مالیاتی از مهمترین منابع درآمد دولت می باشد و با بررسی اجمالی برنامه ی بودجه کشور به اهمیت وجود درآمد های مالیاتی پی خواهیم برد . حدود ۴۸% از بوجه ی مملکت از طریق درآمدهای مالیاتی بخصوص مالیات های مستقیم وصول می گردد .افراد و موسسات با توجه به سنگینی مسولیت های دولت ، قسمتی از درآمد و دارایی خود را برای تامین مالی وظایف دولت می پردازند . میزان همکاری افراد یک جامعه با دستگاه دولت و تمایل آنان به پرداخت داوطلبانه مالیاتهای قانونی از یک سو به درجه رشد اجتماعی و از دیگر سو به میزان اعتماد و خوش بینی آنان نسبت به دستگاه دولت بستگی دارد . ایجاد اعتماد و روحیه مساعد در اعضاء یک اجتماع مستلزم وجود شرایطی چند است که اهم آنها عادلانه بودن مالیات دریافتی ، کفایت دستگاه اداری مالیات و عاقلانه بودن دولتی است . مردم باید اعتماد پیدا کنند که وضع و وصول مالیات ها به ترتیبی است که هر کس سهم عادلانه خود را می پردازد اگر این احساس در افراد عمومیت پیدا کند که بعضی با درآمد و ثروت بیشتر مالیات کمتری می پردازد و یا بی حق از معافیت های بالاتری برخوردار می گردند ، روحیه مالیاتی جامعه تضعیف می شود .

انتقادات :

۱- در اداره امور اقتصاد و دارایی شهرستان ایذه بدلیل اینکه نیروی کارکمی در آنجا مشغول به کار هستند لذا کیفیت کار و راندمان کار پایین می آید .

۲- امکانات و تجهیزات خیلی کمی در دسترس کارمندان و ارباب رجوع قرار دارد .

۳- این اداره در مقایسه با ادارات دیگر درآمد زایی بیشتری برای دولت به همراه دارد اما در جهت ارائه تسهیلات و خدمات نسبت به کارکنان خود بسیار ضعیف است .

۴- مردم از پرداخت مالیات سر باز می زنند چون دولت در فرهنگ سازی مالیات بسیار ضعیف عمل کرده است .

۵- مشکل عمده ای که در این اداره وجود دارد مشکل طایفه گری است

پیشنهادات :

۱- دولت می تواند با تبلیغ مرتب و گسترده مردم را نسبت به پرداخت مالیات تشویق کنند در واقع دولت باید برای اینکه پرداخت مالیات جنبه عمومی پیدا کند هزینه کند .

۲- تجهیزات و امکانات اداره را بیشتر کنند و به کارمندان خود تسهیلات ارائه دهند تا باعث شود که کارمندان علاقه بیشتری به کار نشان دهند .

۳- با استخدام نیروی کار ییشتر و البته جوان کیفیت کار ار بالا ببرند .

۴ –مشکل طایفه گری را نیز با استفاده از اخطارها و جریمه ها از بین ببرند .

فهرست مطالب کارآموزی بررسی سیستم حسابداری مالیاتی اداره امور اقتصاد و دارایی:

فصل اول:

 • کلیات                                                                                                               ۱
 • تقدیر و تشکر                                                                                                       ۲
 • تاریخچه                                                                                                                        ۲
 • امکانات دارایی                                                                                                    ۳
 • مکان اداره                                                                                                         ۳
 • چارت سازمانی اداره                                                                                           ۴
 • وظایف کارشناس مالیاتی                                                                                     ۵
 • وظایف حسابدار                                                                                                 ۵
 • وظایف منشی نویس                                                                                            ۶
 • وظایف رئیس گروه مالیاتی                                                                                  ۶
 • وظایف کارشناس ارشد مالیاتی                                                                             ۶

فصل دوم:

 • هدف از تأسیس شرکت                                                                                         ۸
 • هدف های اداره اقتصاد و  دارایی                                                                            ۹
 • مبانی تئوری اصول حسابداری                                                                               ۱۱
 • انواع سازمان                                                                                                       ۱۳
 • تعریف مالیات                                                                                                    ۱۴
 • طبقه بندی مالیات ها                                                                                            ۱۴
 • پایه و نرخ مالیات                                                                                                    ۱۵
 • انواع نرخ های مالیاتی                                                                                          ۱۶
 • منابع مالیاتی                                                                                                       ۱۸
 • سیستم حقوق و دستمزد                                                                                       ۱۹

فصل سوم:

 • تشریح روند کار                                                                                                 ۲۶
 • معافیت ها                                                                                                          ۲۷
 • قرائن و ضراب مالیاتی                                                                                          ۲۸
 • تعریف استهلاک                                                                                                      ۳۰
 • طرز محاسبه استهلاک                                                                                         ۳۲
 • جداول استهلاک                                                                                                       ۳۳
 • روند کاری واحدهای مالیاتی اداره                                                                                     ۳۸
 • نحوه وصول مالیات بر درآمد                                                                                ۴۰
 • نحوه صدور برگ تشخیص و برگ قطعی                                                              ۴۵
 • عملیات حسابداری در اداره امور مالیاتی                                                                 ۴۶
 • دریافت ها                                                                                                          ۴۶
 • پرداخت ها                                                                                                         ۴۷
 • پرداخت حقوق و مزایای کارکنان                                                                         ۴۷
 • پاداش                                                                                                               ۴۸
 • خرید ملزومات اداره                                                                                            ۴۸
 • پرداخت وام                                                                                                       ۴۹
 • استرداد                                                                                                               ۴۹
 • قبض انبار                                                                                                           ۴۹
 • فرم اطلالعات خدمات مالیاتی                                                                               ۴۹

فصل چهارم:

 • نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات                                                                               ۵۰
 • نتیجه گیری                                                                                                        ۵۱
 • انتقادات                                                                                                             ۵۲
 • پیشنهادات                                                                                                          ۵۳
 • منابع و مآخذ                                                                                                      ۵۴
 • ضمائم                                                                                                                 ۵۵
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری مالیاتی اداره امور اقتصاد و دارایی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 57
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *