تحقیق رابطه سواد والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

   باید دانست که عوامل متعددی بر نگرش کودک از خود و اعضای خانواده های خود موثر است ، از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره کرد که ارتباط مستقیم با سطح سواد و تحصیلات خانواده دارد.

شخص باسواد امکان سلامت اقتصادی و تصمیم گیری بیشتری دارد و چنین انسانی نسبت به فکر و فرهنگ جامعه بصیرت بیشتری دارد وسواد و تحصیلات ، از دیدگاه اقتصادی ، افراد را به سوی رشد و توسعه ی درونزاد و خلاق و هماهنگ با اجتماع وکشور هدایت می کند و از دیدگاه تخصصی ، جامعه را موفق می سازد ، افراد بزرگسال به عنوان عامل اساسی تولید ، حتی با یک اصطلاح اقتصادی خاص که همان جمعیت فعال یا نیروی کار می باشد ، مشخص می شوند. با توجه به آمار موجود ، گسترش سواد ، کاهش رشد جمعیت و همچنین توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت دانش و غیره را تحصیل تسهیل نموده است .

تحقیق رابطه بین سواد والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای دانلود میباشد.

تحقیق رابطه بین سواد والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

تنها جوامعی توانسته اند مشکلات خود را در زمینه ی تغذیه ، مسکن ، پوشاک ، بهداشت و آموزش را از میان بردارند که از سطح سواد بالایی برخوردار باشند . بی سوادی ، نه تنها پدیده ای قابل تا ٔسف است  ، بلکه علامتی است در کنار علاﺌم دیگر که نشان  دهنده ی از خود بیگانگی می باشد و منجر به عقب ماندگی می شود. این عقب ماندگی در تعلیم و تربیت ، خود معلول شالوده های نامتناسب اقتصادی و اجتماعی است و رابطه ای مستقیم با فقر عمومی و کمبود وسایل کافی به ویژه نداشتن معلم ومدرسه است.

مقدمه

سواد و تحصیلات خانواده یکی از عوامل مهم پیشرفت بشر در جهان امروز است. پیشرفت تکنولوژی ، صنعت ، بهداشت و علوم مختلف مدیون این عامل مهم است .

بی سوادی در تمام ابعاد زندگی انسان می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد مخصوصا ً در بهداشت ، رشد اقتصادی ، رشد فرهنگی ، رشد و تربیت فرزندان ، بی نظمی و ناهنجاری کودکان ، رشد و اشتغال وغیره .

مطالعات نشان داده است که هر چه آسیب های روانی بیشتر باشد ، موقعیت اجتماعی شخص را پایین تر می آورد و عواملی چون فقر ، بیکاری ، تعداد فرزندان ، اعتیاد ، طلاق  که همه موجب پایین آمدن موقیت اجتماعی و فرهنگی شخص می شود و آشفتگی ها یا آسیب های روانی را به وجود می آورد . معمولا افرادی که در سطح پایین اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زندگی می کنند ، سطح تحصیلات کمتری نسبت به افراد همسال خود دارند و میزان تحصیلات در برخی از این خانواده ها به شدت افت پیدا می کند.

در حقیقت در برخی از این خانواده ها ، سواد مقوله ی بیگانه ای است .

تاثیر عمیقی که این موقعیت اجتماعی ،فرهنگی، اقتصادی پایین بر روی افراد جامعه برجا می گذارد ، موجب بی نظمی و آشفتگی روانی می گردد ، البته این آشفتگی روانی را در طبقات مختلف جامعه می توان دید . شیوه های انحرافی ، ایجاد علاﺌم بیماری روانی ،  اقدام به خود کشی ، بستری شدن ، قطع ارتباط با واقعیت ، در طبقات پایین اجتماع بیشتر دیده می شود .

 

سواد
سواد

بیان مسئله

با توجه به مسﺌله فقر فرهنگی خانواده ها و بی سواد بودن آنها ، دانش آموزان زیادی در یادگیری دچار مشکل می شوند . در خانواده هایی که سطح تحصیلات کافی ندارند فرزندان آنها از لحاظ درسی و تحصیلی افت پیدا می کنند وخانواده و اقتصاد در این امر دخیل هستند . خانواده ای که با سواد هستند با خانواده بی سواد از لحاظ پیشرفت متفاوت می باشند . بی سوادی والدین با خود مواردی همچون فقر فرهنگی اقتصادی را به همراه دارد که باعث می شود دانش آموز نتواند اعتماد به نفس و شیوه ی برخورد درست با دیگران را بیاموزد . یادگیری را مساﺌلی ترغیب می کند که بدون آنها دانش آموز از لحاظ درسی عقب مانده می شود . با پیشرفت تحصیلی دانش آموز ، خانواده نیز باید همپای او اطلاعات عمومی خود را افزایش دهد تا دانش آموز به یک نتیجه ی مطلوب برسد .

اهمیت و ضرورت تحقیق :

    اهمیت پژوهش در آن است که با شناخت عمیق تر و بیش تر نوجوانان و دانستن مساﺌل و ویژگی های خاص هر گروه از کودکان و نوجوانان ، نخست قادر به تشخیص آن ها از سایر کودکان شویم و دوم اراﺌه ی راه حل ها و راهنمایی های مناسب ، جهت رفع ویا حداقل ،بهبود مشکلات این گروه از نوجوانان می باشد.

از آن جایی که سواد وسطح تحصیلات خانواده ، موقعیت اجتماعی ، فرهنگی  و اقتصادی بر سلامت روانی ما تاثیر بسزایی دارد و از آن جایی که سلامت روانی ویا

آشفتگی روانی ، برآموزش و پرورش و بهداشت روحی و روانی و رشد و تربیت نوجوانان تاثیر دارد، می بایست شناخت عمیق تری ازسطح سواد و تحصیلات و طبقات مختلف اجتماعی بدست آوریم و به اضطراب ها ، ترس ها ، مشکلات خانوادگی کودک و حتی غنا و فقر کودک ، پی برده و در جهت خدمت صحیح تر به کودکان استفاده کنیم.

طرح پژوهش:

در این پژوهش از روش همبستگی استفاده می شود، که هدف آن کشف روابط بین متغیرها با استفاده از آمارهای همبستگی است. زمانی از آن استفاده می کنیم که اطلاعات را از گروه مشخص شده به دست آوریم.

این پژوهش دو هدف را دنبال می کند؛ یکی رابطه ی بین متغیرها و دیگری پیش بینی متغیرهای ملاک را بررسی می کند.

متغیرهای پژوهش :

در این پژوهش ، سواد والدین ، متغیر مستقل  است که اثر ان روی متغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرد وعملکرد  متغیر وابسته می باشد که اثر متغیر مستقل روی ان مورد بررسی قرار میگیرد.

تعاریف عملیاتی:

یادگیری : تغییر رفتار فرد در نتیجه تجربه های وی

روان شناسی یادگیری : چه نوع تغییراتی رخ می دهد و چه نوع تجربه هایی برای ایجاد

تغییرات گوناگون در رفتار موثر واقع می شوند.

یادگیری فرایندی است که بوسیله ی آن ، تغییرات نسبتا ً پایدار در توان رفتاری در نتیجه ی تجربه رخ می دهد.

تحصیلات : مقدار دانش فرا گرفته شده از مقاطع گوناگون

سواد والدین : میزان دانش و اطلاعاتی که والدین با استفاده از امکانات به روز به صورت رسمی بدست می آورند.

اقتصاد: میزان سطح مالی یک انسان در زندگی

سواد خواندن : پرلز ۲۰۰۱ سواد خواندن را به شرح زیر تعریف می کند :

توانایی درک و استفاده از فرم های نوشتاری زبان که جامعه آن را در خواست می کند و یا فرد آن را ارزش گذاری می نماید.

عملکرد: در اینجا عملکرد تحصیلی مد نظر است ، از نظر اصطلاحی و کاربردی عملکرد میزان تغییر دانش آموزان در طول یک ثلث یا یک سال تحصیلی بوسیله ی آزمون های معلم ساخته ، میزان تحصیل و پیشرفت یا افت دانش آموزان انازه گیری می شود .

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق رابطه سواد والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 23
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *