تحقیق بررسی زندگی شاعر حبسیه مسعود سعد سلمان

 مسعود سعد سلمان، از اولین شاعرانی است که در خارج از ایران متولد شده است، در همان جا پرورش یـافـتـــه، جاه ومقامی یافته، به زندان افتـــاده وسرانجام پس از در آمدن از زندان تن به خاک سپرده است.همه اختلافاتی که در تاریخ تولد اوهست، محققــــان به این نیجه رسیده اند که بین سالهای۴۳۸تا۴۴۰ درشهر لاهور در خانواده ای که اصلا همدانی بود اند، متولد شده است پدر او سعد سلمان، از مستـوفیـان مجدود ابن مسعود وگویا از ظریفـان وسخـن سنجان زمان خود بوده است.بنا بر گفته خود شاعر،خاندان او همه صاحب جاه ومقام در دربر غزنویان هند بوده اند.تحقیق بررسی زندگی شاعر حبسیه مسعود سعد سلمان در قالب فایل ورد آماده ی ویرایش و پیرینت می باشد.

تحقیق بررسی زندگی شاعر حبسیه مسعود سعد سلمان:

یکی از خصوصیات برجسته اشعار زندانی-حبسیه- این است که این گونه اشعار مرثیه اند، منتها مرثیـه هایی بر تن مرده خویــــش، برپیـــــکری که هنوز نفس     می کشد، می فهمد، قوه ادراک دارد ومهمتر ازهمه بندی در دست و رنج گویی هر بیت شعر خویش را همچو آهنی گداخته در آب درد ورنج می زنند وآن راآب دیده ومحکم میکنند؛ بقول مسعود سعد سلمان :گردون به درد و رنج مرا کشته بود اگر      پیوند عمر من نشدی نظم جان فزای.خصوصیات دیگر اینگونه اشعار صداقتی است که در بیت بیت اینگونه اشــعار دیده می شود .درد و رنج چون می صوفیانه ای است که همه رنگها و ریاها و دورویی ها را از وجود آدمی می زداید گویی بوته ایی است قوی که زر  وجود انسان   زجر کشیده را پاک و صاف می کند.

 

مسعود سعد سلمان
مسعود سعد سلمان

دوره ی جوانی مسعود سعد سلمان

مسعود سعد سلمان ،دوره جوانی را زیر سایه پدر صاحب جاه خویش، ودر نزد استادان بنام،به فرا گیری علوم وفــنون شاعری ودرباری پرداخت وبه پـیشنهاد پدر به خدمت ابراهیم بن مسعود درآمد وندیم خاص فرزند سلطان، سیف الدو له محمود شــدوبه او دل بست وبه همیـــن جـــهت ،چون سیف الـــدوله محمود به حکومت هند رسید،مسعود سعد به همراه او، عازم سرزمین هندوستان شد.دوره عزت وامارت مسعود سعد ،منحصر به همین دوره است که در نزد خاندان خود ودرباریان به حرمت تمام بود وشعرایی چون ابو الفرج رونـی وسیــدمحمد ناصر علوی واختری و…شعرهابه نزد او فرستـــادند،او هم ضمن بنای قصــری در لاهور،از طرف مدح امرای غزنوی می گفتواز طرف دیـــگر ،خود شعر پذیر شاعران بود وسخاوتمندانه صله های فراوان به شاعران می بخشید ودر این مورد ،ضرب المثل شده بود.

قلعه نای نیز جای زندانیان سیاسی

قلعه نای نیز جای زندانیان سیاسی بوده است ومعمولاَ شاهزادگان را در آن باز داشت می کردند. محل این قلعه نای نیز به درستی مشخص نیست، ولی آنچه مسلم است بر کوههای بسیار بلند بوده است وبه قول خود مسعود، از بلندی،همنشین قضا بوده است وقضا،همزانوی شاعر که سپیده دمان از نزد او،بر زمین قضا می پرا کنده است ودر آن سمجی وسوراخی به نام زندان،که روزنه ای بر بالای سقف دارد که روز چون ستاره ای می نماید واز دو قطره باران فقط یکی به درون زندان می افتد.مسعود سعد از سختی این زندان، ناله ها دارد وچون همنوایی ندارد،با زهره وماه درد دل میکند،سردی زمستان وبی هیزمی وبی روغنی از سویی وگرمی طاقت فرسای تابستان، از سویی دیگر، اورا می آزارد وبه فر یاد در می آورد.در این زندان، شکایت نامه ها وشفیع نامه هایی به ابو الرشد رشید ابن محتاج،سپهبد زمان سلطان ابراهیم واز یاران قدیم خود، عبد الحمید شیرازی وزیر سلطان ابراهیم، منصور ابن سعید میمندی، صاحب دیوان عرض وبالاخره عمید الملک عماد الدوله ابو القاسم خاص، می فرستد و سر انجام همین عمید الملک شفیع او می شود واو رااز بند میرهاند.

مسعود سعد سلمان بعد از رهایی از زندان

مسعود سعد سلمان پس از رهایی از زندان، جازه رفتن به هند-لاهور- می یابد وبه اموال پدر پیر خویش رسیدگی میکند.این رهایی باید حدود سال ۴۹۰بوده باشد واین تاریخ، دو سا ل قبل از مرگ سلطان ابراهیم است. در دوره رهایی، مسعود سعد سلمان، بنا بر مساعدت بو نصر فارسی-پیشکار وسپهسالار شیرزادابن مسعود ابن ابراهیم- وبه مقامی نسبتا والا رسیده وندیم ومحرم اسرار او شده بود وپس از تصرف شهر چالندر،ابو نصر فارسی، حکومت انجا را به مسعود سعد سپرده است وعلت اینکه در بعضی مآخذ، او را امیر مسعود نامیده اند، باید همین امر بوده باشد. وبه هر صورت، دوران خوشی شاعر ، چندان نمیپاید وبالاخره، حاسدان ابو نصر، تیشه به ریشه اوزدند وبا ریشه کن شدن ابو نصر، بیخ شادی مسعود سعد نیز کنده شد، اورااز حکومت چالندرمعزول کردند، املاک او را از دست او گرفتند خانه اورا به غارت بردند ووقتی که برای داد خواهی به غزنین آمد او را گرفتند و در قلعه (مرنج) به زندان انداختند وباز دوران اسارت وبد بختی شا عر شروع شد.این حبس وگرفتاری، به مدت قریب ۸سال ادامه یافت وسرانجام با پایمردی ثقه الملک، در حدود سال ۵۰۰هجری از زندان رهایی یافت.

بررسی کلی دیوان مسعود سعد سلمان

با بررسی کلی دیوان مسعود سعد سلمان، مای توان این شعر پارسی گوی هند نشین رااز سایر شعرای پیش از خود وهم عصرانش، جدا کرد ودر تیره شاعران مداح وقصیده گوی درباری، او را شاعری ممتاز مبتکر شناخت، به چند جهت:۱-او،اولین شاعر بنامی است که در خارج از ایران متولد شدهوبه زبان پارسی شعر گفته است، اگر چه اصل او ایرانی است، ولی پرورش یافته سرزمین هندوستان است، به همین جهت از طرفی، او رواج هنده زبان پارسی آن سرزمین است واز طرفی او رواج دهنده زبان شعر پارسی آن سرزمین است واز طرفی بعضی ظرافت گویی ها یی که ما، بعد ها در شعر پارسی هند می بینیم، در شعر امیر خسرو دهلوی وامیر حسن دهلوی است.- اگر چه خصوصیات زبان خراسانی به طورکلی در اشعارش دیده میشود، ولی مخصوصا در حبسیه ها وغزلیات، دگر گونی زبان ولطافت ونرمی آن به چشم می خورد.

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق بررسی زندگی شاعر حبسیه مسعود سعد سلمان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 18
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *