روش تحقیق پرخاشگری رشته روانشناسی

در این روش تحقیق به تأثیرات احتمالی فشارهای روانی  به طور عام و پرخاشگری به طور خاص بر روی بیماری پرفشاری خون می پردازیم در هنگام پرخاشگری فعالیت عصب سمپاتیک افزایش پیدا می کند و تحریک این اعصاب باعث رها شدن ماده ای به نام آدرنالین می شود که در انتهای این اعصاب قرار دارد نور آدرنالین با اثر بر روی سرخرگها به خصوص شریانچه ها باعث انقباض آنها م شود انقباض شریانچه ها مقاومت محیطی را افزایش می دهد و در نتیجه فشار خون بالا می رود اعصاب سمپاتیک همچنین سیاهرگها را منقبض می کند  این عمل باعث می شود وریدها خون برگشتی را به قلب افزایش دهند و در نتیجه هرچه خون برگشتی به قلب بیشتر شود قدرت ضربان قلب افزایش می یابد و در نتیجه برون ده قلب افزایش می یابد که منجر به افزایش فشار خون می شود.در هنگام عصبانیت و پرخاشگری که عمدتاً بر اثر تحریک هیپوتالاموس ایجاد می شود سیگنال ها از طریق تشکیلات رتیکولار و نخاع به طرف پایین سیر کرده و موجب تخلیه وسیع سمپاتیک می شود و تمام اثرات سمپاتیک که به بعضی از آنها در بالا بر روی پرفشاری خون اشاره شد به وجود می آید.

فشار خون بالا و خوردن نمک :

فشار خون بالا را گاهی اوقات می توانند با کاهش و محدود نمودن خوردن کالری ها و نمک پایین آورند. آمار نشان می دهد که ‹‹فشار خون بالا›› در افرادی که قبل از چشیدن به غذاها نمک اضافه می کنند بیشتر شایع می باشد تا در آنهایی که ابتدا غذاهایشان را می چشند و فقط در صورت لزوم نمک اضافه می کنند. این موضوع می تواند مشخص باشد ‹‹اسکیموها›› که خیلی کم نمک می خوردند، خیلی کم به فشار خون بالا مبتلا می شوند، در حالیکه این عارضه در بین ساکنین شمال ژاپن که در جیره های غذائیشان مقدار زیادی نمک وجود دارد، فراوان و شایع است. تمایل و گرایش به خوردن نمک ممکن است تا حدودی ارثی باشد یکی از محققین در مرکز تحقیقات پزشکی نیویورک اظهار می دارد به احتمال زیاد، خوردن مفرط نمک در مراحل اولیه عمر، می تواند آمادگی و زمینه ارثی شخص را به ‹‹فشار خون بالا›› تسریع نماید و به آن شتاب بخشد متخصص فوق متذکر گردیده است غذاهای نباتی آماده را که برای اطفال کوچک تهیه می کنند حاوی نمک به میزان ۵، ۶ برابر بیش از گیاهان طبیعی هستند. همان طوری که از رژیم های غذایی خیلی افراطی و سخت برای کاهش مقدارهای زیاد وزن انتقاد می شود در مورد مصرف نمک نیز نباید بدون دستور پزشک مبادرت به ممنوع یا محدود نمودن شدید و محکم نمک نمایند اما مطمئناً همه ما باید از خوردن نمک غیرضروری اجتناب کنیم.

پرخاشگری
پرخاشگری

تأثیر ‹‹استرس›› یا فشارهای عصبی :

کمتر فردی وجود دارد که در اثر استرس یا فشار عصبی به فوریت فشار خونش بالا نرود، اما این نقش استرس هنوز به عنوان یک عامل ایجاد کننده ‹‹فشار خون بالا››  به صورت مقاوم یا دامی در انسان کاملاً ثابت و تأیید نشده است بدون شک استرس یا فشار عصبی برای مدت کوتاهی فشار خون را بالا می برد که با فعالیت مغز و دستگاه اعصاب به طور خودکار کنترل می گردد به عبارت دیگر محققین هنوز کاملاً مطمئن نیستند تکرارهای کم و مختصر در افزایش فشار خون که در اثر استرس یا ناراحتی های عصبی پیش  می آیند آیا در نهایت به ایجاد فشار خون بالا به صورت مقاوم و دائمی می انجامد یا نه. اما نتیجه اقدامات تجربی نشان داده اند که این امکان وجود دارد.

تأثیر فشار خون بر کلیه ها :

فشار خون بالا که تحت رسیدگی و کنترل قرار نگرفته باشد می تواند به کلیه ها انسان صدمه برساند. اما میزان وقوع این مشکل خیلی زیاد نیست، بلکه فقط موقعی حادث می شود که فشار خون برای یک مدت طولانی و بدون درمان بالا باقی مانده باشد. درمان به وسیله قرص باعث می شود که به میزان خیلی زیاد از وارد شدن صدمه و آسیب به کلیه ها جلوگیری شود. همچنین این اقدام می تواند پیشرفت بعضی از بیماریهای اصلی کلیه را که غالباً همراه با بالا بودن فشار خون هستند کند نماید. در عمل، فشار خون و کلیه ها، ارتباط نزدیک با یکدیگر دارند و بیماریهای مختلف در کلیه ها می توانند باعث شوند که فشار خون، بالا رود. یکی از بیماریهای کلیه که می تواند در هر سن و سال باعث بالا رفتن فشار خون شود، التهاب کلیه ها یا (Nephritis) و همچنین التهاب شبکه لوله های ادراری در کلیه ها (Glomerulonephritis) می باشد. در بعضی موارد بالا بودن فشار خون به علت وضعیت ارثی خاصی می باشد که باعث رشد کیسه های غیر عادی در هر دو کلیه می شود. وضعیت دیگری که در کودکی باعث بالا رفتن فشار خون می شود جراحت کلیه ها در اثر عفونت های ادراری است .

مکانیسم کنترل فشار خون توسط اعصاب :

دستگاه اعصاب خودکار از سه طریق فشار خون را تغییر می دهد.

۱- تحریک اعصاب سمپاتیک باعث آزاد شدن ماده ای به نام نورآدرنالین در انتهای این اعصاب می شود. این ماده با اثر بر روی سرخرگها به خصوص شریانچه ها باعث انقباض آنها می شود و انقباض شریانچه ها همانطور که گفته شد، مقاومت محیطی را افزایش می دهد و در نتیجه فشار خون بالا می رود.

۲- اعصاب سمپاتیک همچنین سیاهرگها را منقبض می کند. این عمل باعث می شود وریدها که مانند ذخیره ای برای خون عمل می کنند، خون برگشتی را به قلب افزایش دهند و در نتیجه طبق قاعده فرانک – استارلینگ، هرچه خون برگشتی به قلب بیشتر شود قدرت ضربان قلب افزایش می یابد و در نتیجه جسم ضربه ای و نهایتاً برون ده قلب افزایش می یابد که منجر به افزایش فشار خون می شود.

۳- اعصاب سمپاتیک باعث افزایش تعداد ضربان قلب می شود که ممکن است ضربان قلب را از تعداد طبیعی آن که ۸۰-۶۰ ضربه در دقیقه می باشد به ۳ برابر افزایش دهد همچنین تحریک اعصاب سمپاتیک باعث افزایش قدرت ضربان قلب نیز می شود. این امر باعث افزایش برون ده قلب و افزایش فشار خون می شود. اعصاب پاراسمپاتیک معمولاً به عروق عصب رسانی نمی کنند ولی این اعصاب به قلب، عصب می دهند و درست برعکس اعصاب سمپاتیک عمل می کنند. بدین ترتیب که تحریک عصب پاراسمپاتیک باعث یک کاهش بارز در تعداد ضربان قلب و کاهش مختصر در قدرت انقباضی قلب و در نتیجه افت فشار خون می شود.

aggression
aggression

نقش زمان در اطفاء پرخاشگری :

شیوه مهم دیگر برای کاهش اجباری پرخاشگری عبارت از منزوی کردن این واکنش و ممانعت از کامیابی آنهاست. در یک تحقق ‹‹۱۹۶۷ براون، تایلور›› محققان پسر جوانی را که بسیار عصبانی بود و می رفت که دست به پرخاشگری بزند، در یک اتاق تنها نگه داشتند. در این بین پسر که در عصبانیت کامل بود نتوانست کاری انجام بدهد و هنگامی که توانست از اتاق خارج شود که عصبانیتش رفع شده بود. اگر رفتارهای نامطلوب ماجراجویانه که پاداش دریافت می کنند، با بی اعتنائی تلقی شده و در مقابل به رفتارهای مطلوب پاداش داده شود، از میزان وقوع پرخاشگری کاسته می شود. در نهایت به نظر می رسد بهترین روش آن است که کودکان بیاموزند چگونه پرخاشگری خود را منظم کرده و آن را تحت کنترل در آورند.

تربیت نادرست والدین :

هرچند عامل فقر در بروز پرخاشگری بسیار مهم است اما این بدان معنا نیست که تأثیر تربیت نادرست والدین را بر کودکان نادیده انگاریم. گاهی کودکان به خشونت می گرایند زیرا والدینشان عشق و محبت کافی به آنها ارائه نداده اند. اکثر جوانان ضد اجتماعی و پرخاشگر دارای روابط سردی با والدینشان بوده و حتی در سالهای اولیه زندگیشان از آنها دور بوده اند. ‹‹۱۹۷۸ فرینگتون، ۱۹۵۹ ، والترز، بندورا›› . در واقع دوری از والدین با وجود تبیعضات خانوادگی میان فرزندان موجب افزایش روحیه پرخاشگری و بزهکاری می گردد.این یافته ها بدان معناست که خشونت جدائی از تربیت غلط دوران کودکی مفهومی ندارد. این تربیت نادرست، عشق ورزی و صحبت کردن انها را به عنوان وسایل تسهیل اجتماعی با مانع مواجه کرده اند لذا میل به پرخاشگری را افزایش می دهد. تربیت نادرست والدین از سوی تبیعض گذاری میان کودکان یا حتی کتک زدن آنها تشدید می گردد. خشونت والدین هنگامی رخ می دهد که آنها گمان می کنند کودکان رفتار نادرستی داشته اند و از همین رو همین کودکان در زندگی اجتماعی خود نیز برحسب همین تصورات به پرخاشگری علیه دیگران می پردازند. ‹‹۱۹۸۳ ، اسبلی، پارک، ۱۹۷۳ لفکویتز›. این گفته ها بدان معنا نیست که والدین نبایستی هیچگاه به کودکانشان بگویند بالای چشمتان ابروست.

نقش های جنسی و پرخاشگری :

برخی روانشناسان در دهه قبلی به آزمون ارتباط پرخاشگری با نقشهای جنسی پرداخته اند. سپس برخی محققان مدعی شدند که انسانهای ایفاگر نقش های جنسی منتهی در صورت ناکافی، غالباً به پرخاشگری روی می آورند ‹‹۱۹۸۲ زانا››از سوژه های این پژوهش پس از خواندن نوعی داستان سوال می شد چه تصوری در ایفای نقش در آن – مثل به عهده گرفتن نقش رقاصی فرضاً در یک موقعیت زنانه – دارند. دسته ای دیگر از سوژه ها با خواندن نوعی دیگر از داستان، نقشی در ارائه تمریناتی مثلاً در بدن سازی تصور می کردند. سپس محققان به آزمون رابطه ناکامی با پرخاشگری در این نقشها پرداختند. در این پژوهش مردان بیش از زنان پاسخ پرخاشگرانه را به ذهن خطور می دهند. از سوی دیگر ماهیت داستان نیز بر این واکنش تأثیر می گذاشت. در موقعیت زنانه – نقش رقاصی – تمایزات جنسی از اهمیت زیادی برخودار نبوده در حالی که این واکنش بیشتر در موقعیت مردانه – نقش بدن سازی – مشاهده می گردید. در نتیجه می توان مدعی شد که انسانها برحسب نوع توافقشان با نقش های جنسی به پرخاشگری می پردازند. زنان در مواجهه با بی انصافی، گمنامی مصدوم و شمول نتایج آسیب نسبت به سایر مردم، بیش از مردان پرخاشگر می شوند. از سوی دیگر تحقیق فوق الذکر نیز نشان داد که زنان برحسب انطباق با نقشهای جنسی سنتی و در مواجهه با ناکامی به پرخاشگری بیشتری مبادرت می نمایند. بر طبق افکار قالبی، زنان سنتی غالباً افتاده و مطیع بوده در حالی که زنان معاصر بیشتر پرخاشگر بوده و به شیوه مردان روزگار می گذرانند. این زنان در زندگی به پرخاشگری علیه هرکس یا هر چیزی که به انها آسیب وارد کند، می پردازند.

دیگر سرفصل های اصلی روش تحقیق پرخاشگری رشته روانشناسی:

 • تعریف پرخاشگری
 • پرخاشگری از دیدگاه زیست شناسی در مبانی فیزیولوژی
 • پرخاشگری از دیدگاه روانکاوی و روانشناسی
 • نظریه یادگیری اجتماعی «تأثیرات الگویی»
 • پیوند با پرخاشگری تأثیر تسلیح
 • کاهش و کنترل پرخاشگری
 • کنترل پرخاشگری
 • برخی از اثرات فشار خون بر بدن
 • روش اجرای تحقیق
 • جامعه آماری و نمونه آماری
 • روش نمونه گیری
 • اعتبار روایی و مقیاس
 • روش اجرای آزمون
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • خلاصه و نتیجه گیری

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق پرخاشگری رشته روانشناسی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 120
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *