روش تحقیق میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن

در این تحقیق تلاش ما برآن بود که به بررسی میزان رضایت شغلی و عواملی موثر بر آن بپردازیم. رضایت شغلی را نگرش آگاهانه مثبت وکلی فرد نسبت به شغل خویش تعریف نمودیم.پس از تعریف مفاهیم مرتبط باموضوع, برای تبیین مسئله به سراغ نظریه های متعدد در حوزه های مختلف رفتیم وتعدادی از آنها را که مرتبط با موضوع بودند برای استفاده انتخاب کرده وسعی ما بر آن بود تا با بهره گیری از مدل ارائه شده توسط پارسنز , مفاهیم عمده را در آن جای دهیم. عوامل متعددی بعنوان متغیرهای مستقل تحقیق که ارتباط با متغیر تابع رضایت شغلی داشتند, شناسایی گردید. پیرامون هر کدام بحث های نظری و نتایج تحقیقات گذشته بیان گردید. بطور کلی متغیرهاو عوامل تاثیر گذار بر رضایت در سه حوزه فردی و انگیزشی , سازمانی و اجتماعی , دسته بندی شدند که در مرحله بعد, تمامی متغیرهای مورد نظر در قالب یک مدل منسجم , در ارتباط جهت دار با متغیر تابع قرار گرفتند که هر رابطه نشان دهنده یک فرضیه تحقیق می باشد.روش تحقیق میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن  بررسی رضایت شغلی در کارخانه راد فرمان میباشد.

کنترل و رضایت:

در دیدگاه نوین , شیوه کنترل از درون و به عبارت دیگر, خود کنترل مطرح می شود در این دیدگاه فرض بر آنست که ابتدا باید کنترل در افراد درونی شود تا سپس آنها نیز به ارزشها ی سازمان و مقررات آن احساس تعلق و پا یبندی درونی کند. این نوع کنترل که ارزشها ی سازمان و مقررات آن احساس تعلق و پایبندی درونی کند.این نوع کنترل که مبتنی بر آگاهی , خود شناسی است, بیش از هر چیز به انسان به علت دارا بودن ماهیت انسانی – نه ابزاری در دست مدیر – توجه می کند و معتقد است به موازات تو فیق در اعمال این شیوه کنترل بر افراد , علاقه افراد به شغل و سازمان افزایش می یابد و موجب می شود فرد از خود و دیگران شناخت بیشتری کسب کند و سرانجام به رضایت شغلی بیشتری دست یابد.(مشبکی۱۳۷۶ص۱۸۰)پیشنهاد آنست که همه کارها با اختیار بیشتر به افراد واگذار شود. شیوه نظارت بصوت نظارت کلی باشد وافراد مختار باشد در یک چارچوب کلی به صورت گوناگون کار انجام دهند.تاکید روی تفویض اختیار و مشارکت کارکنان, در پاره ای از تصمیم گیریهای مربوط به کار از راهکارها ی مهم است. سرپرستی که توانایی بهرگیری از مشورت صحیح با کارکنان را دارند. پس از مشورت و دریافت پیشنهادی سازنده و کاربری و شناسایی دقیق نیروها با تفویض برخی وظایف خود به آنها توانسته اند برای مشارکت نیروها در حل مسایل سازمان, آنها را وارد حوزه های برنامه ریزی, اجرا و ارزیابی می کنند, این کار می تواند کنترل اعضاء را از راههای غیر مستقیم فراهم نموده و رضایت شغلی آنان را نیز افزایش دهد.

رضایت شغلی
رضایت شغلی

یکی از ابعاد مهمی که باید در مدیریت بهینه سازمانها به آن توجه شود مساله نوع کنترل و ساز وکارهای آن است. در کنترل از دیدگاه سنتی , فرض بر این است که انسانها به خودی خود برای انجام کار برانگیخته نمی شود , بلکه باید آنها را به این سمت هدایت کرد. از این رو ضروری است کنترل امور افراد از خارج صورت گیرد. زیرا اغلب افراد ترجیح می دهند که به آ نها جهت داده شود و علاقه ای به پذیرش مسئولیت ندارند و بهترین ابزارهای انگیزشی آنها عبارت است از مزایای مادی وتهدید به مجازات , مدیرانی که به این نحو کنترل اعتقاد دارند می کوشند کارمند خود را تحت نظارت انضباط و کنترل دقیق قرار دهند و چنین تصور می کنند که نظارت از خارج برای مقابله کردن, با افراد نامطمئن و نا آشنا به مسئولیت و رشد نیافته بسیار مناسب تر از هر شیوه دیگری است. با این نگرش, کارکنان و مدیران احساس تعهدی به سازمان ندارند و برای ایجاد تعهد ناچارند ابتدا کنترل را از شکل بیرونی و خارجی به شکل درونی تبدیل کنند.

فهرست مطالب روش تحقیق میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن :

 • چکیده تحقیق
 •  مقدمه
 •   طرح مساله
 • اهمیت موضوع
 •  فرضیات تحقیق
 •  اهداف تحقیق
 • تعریف عملیاتی
 • رضایت شغلی
 • تعریف مفاهیم و اصطلاحات
 • نگرشهای شغلی(Job Attituds )
 • انگیزش(Motivation )
 • کارمند و سازمان
 • مدل نظری تحقیق
 • ادبیات تحقیق
 •  پیشینه تحقیق
 • ابعاد رضایت شغلی
 • رضایت شغلی به عنوان متغیر وابسته
 • جامعه شناسان و رضایت
 • الگوی پارسونز
 • نظریه مبادله و گزاره جورج هومنز
 • نظریه نیازها
 • نتیجه گیری و جمع بندی نظریات
 • عوامل دیگر موثر بر رضایت شغلی
 • متغیرهای شخصی
 • حقوق و دستمزد
 • روش انجام تحقیق
 • واحد تحلیل
 • جامعه آماری
 • نمونه گیری
 • حجم نمونه
 •  تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها
 •   تعریف عملیاتی رضایت شغلی و شیوه سنجش آن
 • نمره گذاری مقیاس رضایت شغلی
 • آمار توصیفی
 • توصیف آماری ویژگیهای کلی نمونه تحقیق
 • ضرایب همبستگی کلیه متغیرهای تحقیق
 • تحلیل دو متغیری و رگرسیون چند متغیری
 • ۵ مورد بررسی آزمون فرضیه ای
 • خلاصه آزمون فرضیات تحقیق
 • مشکلات تحقیق
 •  نتیجه گیری
 • پیشنهادات کاربردی
 • منابع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 44
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *