روش تحقیق مفهوم دیه (قصاص) در اسلام رشته حقوق

در جنایات عمدی که قصاص ثابت نبوده و با عفو مجنی‌علیه و اولیای وی تبدیل به دیه شده است دیه باید در مدت یکسال پرداخت گردد ولی در جنایات شبه‌عمد بنابر رأی مشهور حقوقدانان اسلامی دیه باید ظرف دو سال پرداخت گردد. در مورد قتل خطای محض نیز طبق روایات وارده مهلت سه سال برای پرداخت دیه در نظر گرفته شده است. دومین ابزار سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات اسلامی است. در این قانون استخوانبندی و قواعد کلی حاکم بر طبقه‌بندی جرم و مجازات وجود دارد.روش تحقیق مفهوم  دیه (قصاص) در اسلام  رشته حقوق در ۱۳۵ صفحه فایل ورد میباشد.

مهلت پرداخت دیه جانی:

«مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است:

الف) دیه قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت می‌شود.

ب) دیه قتل شبه‌عمد در ظرف دو سال پرداخت می‌شود.

ج) دیه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت می‌شود.

تبصره ۱ـ تأخیر از این مهلت‌ها بدون تراضی طرفین جایز نیست.

تبصره ۲ـ دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می‌شود.»

مهلت‌های فوق در این ماده از زمان وقوع مرگ محاسبه می‌گردد هر چند دادگاه حکم به دیه را ماه‌ها پس از آن صادر کرده باشد زیرا حکم صادره خود منشأ ثبوت مسئولیت جانی نبوده و فقط کاشف از ثبوت ضمان از زمان ارتکاب جنایت است در قتل خطای محض دیه تقسیط شده و جانی یا عاقله وی موظف است در هر سال یک سوم دیه را بپردازد. در قتل عمد با توجه به سوابق فقهی جانی مخیر است در طول مهلت مذکور یا در آخر سه سال دیه را بپردازد.نکته قابل توجه در این ماده آن است که حکم این ماده برخلاف موازین حقوق بشر واصل برائت است چرا که رسیدگی به جرم بایستی در یک دادگاه و با اجرای یک دادرسی کامل و رعایت مقررات آیین‌دادرسی کیفری صورت گیرد تا در نهایت محکومیت متهم محرز و مسلم شود و لذا تا زمانی که این روند قضایی و دادرسی انجام نگیرد نه تنها جرم ثابت نخواهد شد بلکه متهم از مزایا و تأمینات اصل برائت برخوردار است و تنها متهم است و مبری از هر گونه جرمی. بنابراین این مورد با موازین و معیارهای حقوق بشر و اصول برائت و قانونی بودن جرم و مجازات که در ق.ا.ج.ا.ا هم آمده است مغایرت و تباین آشکار دارد. با توجه به مبنای فقهی این مقرره قانونی لازم است تا فقها و حقوقدانان معاصر با توجه به مقتضیات زمان و مکان و الزامات کشورمان در قبال قراردادهای بین‌المللی و با استفاده از فقه پویای اسلامی به بیان صحیح و کارآمد از این گونه احکام اسلامی پرداخته و آن را روز آمد کنند.

قصاص
قصاص

فهرست مطالب روش تحقیق مفهوم  دیه (قصاص) در اسلام  رشته حقوق:

مقدمه:

 • الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن
 • ب) سوالات
 • ج) فرضیات
 • د) سابقه پژوهش
 • ه) روش تحقیق
 • و) محدودیت‌ها
 • ز ) خلاصه و چکیده
 • ح) عبارات اختصاری

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش):

 • فصل اول: تعریف دیه
 • مبحث اول: معنای لغوی دیه
 • مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه
 • گفتار اول: مفهوم فقهی دیه
 • گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه
 • گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه
 • فصل دوم: سابقه پیدایش دیه
 • مبحث اول: سابقه پیدایش دیه درجهان
 • مبحث دوم: سابقه پیدایش دیه در اسلام

 بخش دوم: حقوق جزای ایران:

 • فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی
 • مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه
 • مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی
 • فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی
 • مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱
 • مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران

 • فصل اول: در قانون ایران
 • فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه
 • مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه (قصاص)
 • مبحث دوم: جبران خسارت
 • مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر
 • گفتار اول: قانونگذار
 • الف) مجازات مالی
 • ب) جبران خسارت
 • گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه(قصاص)
 • گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران

مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه:

 • فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه
 • مبحث اول: جانی
 • مبحث دوم: ضمان عاقله
 • مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)
 • مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه
 • نتیجه‌گیری
 • پیشنهادات
 • فهرست منابع و مآخذ
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق مفهوم دیه (قصاص) در اسلام رشته حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 135
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *