روش تحقیق مدیریت رشته مدیریت

مدیریت پروژه بر روی افراد متمرکز می شود، بنابر این در برنامه پروژه به شناسایی فعالیت های کلیدی نگاهی گذرا انداخته و سعی می کند آموزش رابراساس شایستگی و تیم سازی را حذف کند.برنامه پروژه ضمن اینکه باید نقشه راه را برای ذی نفعان فراهم کند ، باید جزئیات مورد نیاز در زمانی که گروه بزرگتری از جمله کاربران به طور مؤثر درگیر پروژه می شوند را نیز نشان دهد.اغلب مشاهده می شود که مهارتهای مورد نیاز برای مدیریت مؤثر افراد ، دست کم گرفته می شود و به همین دلیل پروژه موفقیتی که باید داشته باشد را به دست نمی آورد . بنابراین نه تنها توجه به عملکرد گروه پروژه بلکه حصول اطمینان از اینکه گروه دارای مهارتهای فردی لازم برای کار مؤثر باشد نیز اهمیت دارد .بدیهی است که رابطه ای قوی بین عملکرد پروژه وعملکرد گروه وجود دارد.روش تحقیق مدیریت رشته مدیریت در ۴۰ صفحه فایل ورد میباشد.

سبک مدیریت:

در بین تمام دلایل انسانی شکست پروژه ، کار کردن در فرهنگی ازترس یا تهدید ،از علت های اصلی است.قوانین نانوشته در مورد انجام کار و ساعات کاری بیش از حد مجاز، همراه با ترس از شکست اغلب    می تواند یک محیط پر از تنش و غیر بهره ور ایجاد کند.یک سبک مدیریتی که به روش مستبدانه و اقتدار گرایی متکی است ، به ندرت مؤثر واقع می شود ، و هر چند سبک آزاد (با آزادی عمل Laissez-fair ) مدیریت ممکنست بهتر نباشد ، ولی مهم است مدیریت به روشی رفتارکند که افراد تیم را حمایت وتشویق نماید.البته روش تهاجمی یا خشن مدیریت ممکن است موفقیتهای محدودی را در کوتاه مدت حاصل کند ، اما در دراز مدت فقط در منحرف ساختن و بی تفاوت کردن مهمترین جنبه های پروژه (کاربران و تیم پروژه)موفق خواهد بود. معمول ترین شکل از سبک مدیریت خشن ، لزوم کار در ساعتهای طولانی است .بنابر این آنچه ممکن است به عنوان روشی کوتاه مدت برای بهبود بهره وری شروع شده باشدپس زا مدتی به یک هنجار تبدیل شده وبه تدریج آنهایی که از این روش پشتیبانی نمی کنند را دچار از خود بیگانگی می کند.

مدیریت
مدیریت

مقاومت در برابر تغییر :

هر چند همگی ما تمایل داریم در موقعیتی قرار داشته باشیم که همیشه بتوانیم همه افراد را راضی نگه داریم ، ولی شرایط اغلب ما را از اننجام چنین کاری باز می دارد. اگر ورود سیستم های جدید ، تحمیل کننده روشهای کاری جدید باشند ، می توانند باعث تضعیف روحیه واحساس زائد بودن شوند .اغلب طبیعی است که به تغییر به عنوان تهدیدی برای وضعیت کنونی نگریسته شود و این امر تأثیر زیان باری برای پروژه خواهد داشت. برای مثال ، ادامه کار با سیستمهای قدیمی در کنار سیستم جدید ، برای کاربران غیر مرسوم نیست ، از اینرو آنها منافعی که ممکن است در نتیجه موفقیت پروژه ایجاد شده باشد را نفی می کنند. این امر ممکن است در نتیجه عدم اعتماد کاربران به سیستم های جدید باشد.

روش همزمانی:

برمبنای ماهیت تجزیه مسئله عمل می نمایدو اعضای تیم را به گونه ای سازماندهی می کند که بر روی قطعاتی از مسئله با ارتباطات فعال کمی در بین خود کار کنند.هسته قدیمی ترین سازماندهی نرم افزاری تشکیل شده است از یک مهندس ارشد که برنامه ریزی وهماهنگی ومرور تمام فعالیت های تکنیکی تیم را بر عهده داشت،مدیر فنی (دو تا پنج نفر) فعالیت های تحلیل وتوسعه را هدایت می نماید، یک مهندس پشتیبان مهندس ارشدرا در فعالیت هایش حمایت می کند.برنامه ریز ارشد که می تواند در قالب یک یا چند متخصص(متخصص مخابرات،طراح بانک اطلاعاتی ) ،مدیر حامی (نویسنده های فنی،پرسنل منشی) ویک کتابدار نرم افزارکه به جمع آوری و قالب بندی داده های تولید شده نرم افزاری مشغول هستند وبه تیم های متعددی سرویس می دهند.علیرغم سازماندهی تیم ،هدف هر مدیر پروژه کمک به ایجاد تیمی است همسان و هماهنگ .کتابDeMarco وLister به نامPeopelware این مطلب بحث می شود:معمولا در جهان تجارت کلمه تیم به درستی استفاده نمی شودوبه هر گروهی از افراد تسبت داده شده و به یک کار به صورت مجمع گفته می شود.اما بسیاری از این تیم ها شبیه گروه نیستند.آنها تعریف واحدی از موفقیت یا هر معیار مشخص شده تیمی ندارند.آنچه مشخص نمی باشد اتحاد است.یک تیم گروهی از افراد است که تا حد زیادی متحد می باشندبه گونه ای که مجموعه آنها بزرگتر از هر یک می باشند.با شروع به     شکل گیری تیم ها،احتمال موفقیت بالا می رود .یک تیم می تواند بدون توقف به سمت به موفقیت حرکت کند…..آنها نیاز به مدیریت شدن به روش متداول ندارند،و مطمئنا نیاز به فعال هم نخواهند داشت. آنها نیروی محرک را به دست آورده اند.

فهرست مطالب روش تحقیق مدیریت رشته مدیریت:

 • مقدمه
 • مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان
 • فلسفه مدیریت منابع انسانی
 • رویکردهای مدیریت منابع انسانی
 •  رویکرد سخت و نرم
 • اهداف مدیریت منابع انسانی
 • افراد
 • بازیگران
 •  بررسی چهار روش سازمانی را بری تیم های مهندسی نرم افزار:همزمانی,بسته,باز
 • رهبران تیم
 • انتخاب و نگهداری افراد
 • محیط های کاری
 • مدل بلوغ قابلیت افراد
 • گروه نرم افزار
 • ویژگیهای یک مدیر موفق
 • ایجاد انگیزه
 •  پاداش ، سهمیه و تشویقهای مالی
 • تشویقهای غیر مالی
 •   واگذاری کارها به افراد
 • برقراری ارتباط
 • رهبری
 • دلایل انسانی شکست پروژه:سبک مدیریت,حمله ور شدن به پیام آور,انتقال مالکیت مسائل,خود شیفتگی(Egomania)
 • علل اصلی ضعف گروه پروژه
 • بهبود جنبه های انسانی پروژه:ترویج ارتباطات مؤثر,کاهش فرهنگ سر زنش,تشکیل هسته گروه پروژه
 • منابع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق مدیریت رشته مدیریت:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 40
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *