روش تحقیق مدیریت رشته مدیریت

مدیریت پروژه بر روی افراد متمرکز می شود، بنابر این در برنامه پروژه به شناسایی فعالیت های کلیدی نگاهی گذرا انداخته و سعی می کند آموزش رابراساس شایستگی و تیم سازی را حذف کند.برنامه پروژه ضمن اینکه باید نقشه راه را برای ذی نفعان فراهم کند ، باید جزئیات مورد نیاز در زمانی که گروه بزرگتری از جمله کاربران به طور مؤثر درگیر پروژه می شوند را نیز نشان دهد.اغلب مشاهده می شود که مهارتهای مورد نیاز برای مدیریت مؤثر افراد ، دست کم گرفته می شود و به همین دلیل پروژه موفقیتی که باید داشته باشد را به دست نمی آورد . بنابراین نه تنها توجه به عملکرد گروه پروژه بلکه حصول اطمینان از اینکه گروه دارای مهارتهای فردی لازم برای کار مؤثر باشد نیز اهمیت دارد .بدیهی است که رابطه ای قوی بین عملکرد پروژه وعملکرد گروه وجود دارد.روش تحقیق مدیریت رشته مدیریت در 40 صفحه فایل ورد میباشد.

سبک مدیریت:

در بین تمام دلایل انسانی شکست پروژه ، کار کردن در فرهنگی ازترس یا تهدید ،از علت های اصلی است.قوانین نانوشته در مورد انجام کار و ساعات کاری بیش از حد مجاز، همراه با ترس از شکست اغلب    می تواند یک محیط پر از تنش و غیر بهره ور ایجاد کند.یک سبک مدیریتی که به روش مستبدانه و اقتدار گرایی متکی است ، به ندرت مؤثر واقع می شود ، و هر چند سبک آزاد (با آزادی عمل Laissez-fair ) مدیریت ممکنست بهتر نباشد ، ولی مهم است مدیریت به روشی رفتارکند که افراد تیم را حمایت وتشویق نماید.البته روش تهاجمی یا خشن مدیریت ممکن است موفقیتهای محدودی را در کوتاه مدت حاصل کند ، اما در دراز مدت فقط در منحرف ساختن و بی تفاوت کردن مهمترین جنبه های پروژه (کاربران و تیم پروژه)موفق خواهد بود. معمول ترین شکل از سبک مدیریت خشن ، لزوم کار در ساعتهای طولانی است .بنابر این آنچه ممکن است به عنوان روشی کوتاه مدت برای بهبود بهره وری شروع شده باشدپس زا مدتی به یک هنجار تبدیل شده وبه تدریج آنهایی که از این روش پشتیبانی نمی کنند را دچار از خود بیگانگی می کند.

مدیریت
مدیریت

مقاومت در برابر تغییر :

هر چند همگی ما تمایل داریم در موقعیتی قرار داشته باشیم که همیشه بتوانیم همه افراد را راضی نگه داریم ، ولی شرایط اغلب ما را از اننجام چنین کاری باز می دارد. اگر ورود سیستم های جدید ، تحمیل کننده روشهای کاری جدید باشند ، می توانند باعث تضعیف روحیه واحساس زائد بودن شوند .اغلب طبیعی است که به تغییر به عنوان تهدیدی برای وضعیت کنونی نگریسته شود و این امر تأثیر زیان باری برای پروژه خواهد داشت. برای مثال ، ادامه کار با سیستمهای قدیمی در کنار سیستم جدید ، برای کاربران غیر مرسوم نیست ، از اینرو آنها منافعی که ممکن است در نتیجه موفقیت پروژه ایجاد شده باشد را نفی می کنند. این امر ممکن است در نتیجه عدم اعتماد کاربران به سیستم های جدید باشد.

روش همزمانی:

برمبنای ماهيت تجزيه مسئله عمل می نمايدو اعضای تيم را به گونه ای سازماندهی می کند که بر روی قطعاتی از مسئله با ارتباطات فعال کمی در بين خود کار کنند.هسته قديمی ترين سازماندهی نرم افزاری تشکيل شده است از يک مهندس ارشد که برنامه ريزی وهماهنگی ومرور تمام فعاليت های تکنيکی تيم را بر عهده داشت،مدير فنی (دو تا پنج نفر) فعاليت های تحليل وتوسعه را هدايت می نمايد، يک مهندس پشتيبان مهندس ارشدرا در فعاليت هايش حمايت می کند.برنامه ريز ارشد که می تواند در قالب يک يا چند متخصص(متخصص مخابرات،طراح بانک اطلاعاتی ) ،مدير حامی (نويسنده های فنی،پرسنل منشی) ويک کتابدار نرم افزارکه به جمع آوری و قالب بندی داده های توليد شده نرم افزاری مشغول هستند وبه تيم های متعددی سرويس می دهند.عليرغم سازماندهی تيم ،هدف هر مدير پروژه کمک به ايجاد تيمی است همسان و هماهنگ .کتابDeMarco وLister به نامPeopelware اين مطلب بحث می شود:معمولا در جهان تجارت کلمه تيم به درستی استفاده نمی شودوبه هر گروهی از افراد تسبت داده شده و به يک کار به صورت مجمع گفته می شود.اما بسياری از اين تيم ها شبيه گروه نيستند.آنها تعريف واحدی از موفقيت يا هر معيار مشخص شده تيمی ندارند.آنچه مشخص نمی باشد اتحاد است.يک تيم گروهی از افراد است که تا حد زيادی متحد می باشندبه گونه ای که مجموعه آنها بزرگتر از هر يک می باشند.با شروع به     شکل گيری تيم ها،احتمال موفقيت بالا می رود .يک تيم می تواند بدون توقف به سمت به موفقيت حرکت کند…..آنها نياز به مديريت شدن به روش متداول ندارند،و مطمئنا نياز به فعال هم نخواهند داشت. آنها نيروی محرک را به دست آورده اند.

فهرست مطالب روش تحقیق مدیریت رشته مدیریت:

 • مقدمه
 • مديريت منابع انسانی و مديريت کارکنان
 • فلسفه مديريت منابع انسانی
 • رويکردهای مديريت منابع انسانی
 •  رويکرد سخت و نرم
 • اهداف مديريت منابع انسانی
 • افراد
 • بازیگران
 •  بررسی چهار روش سازمانی را بری تيم های مهندسی نرم افزار:همزمانی,بسته,باز
 • رهبران تيم
 • انتخاب و نگهداري افراد
 • محيط هاي كاري
 • مدل بلوغ قابليت افراد
 • گروه نرم افزار
 • ویژگیهای یک مدیر موفق
 • ایجاد انگیزه
 •  پاداش ، سهمیه و تشویقهای مالی
 • تشویقهای غیر مالی
 •   واگذاری کارها به افراد
 • برقراری ارتباط
 • رهبری
 • دلایل انسانی شکست پروژه:سبک مدیریت,حمله ور شدن به پیام آور,انتقال مالکیت مسائل,خود شیفتگی(Egomania)
 • علل اصلی ضعف گروه پروژه
 • بهبود جنبه های انسانی پروژه:ترویج ارتباطات مؤثر,کاهش فرهنگ سر زنش,تشکیل هسته گروه پروژه
 • منابع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق مدیریت رشته مدیریت:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 40
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *