روش تحقیق عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی

نتایج این تحقیق فقط اولویت هر عامل را در مقایسه با سایر عوامل نشان می دهد ، اما در این مورد که میزان این اولویت چه مقدار است ، سکوت می نماید . مهمترین موضوع برای تکمیل تحقیق حاضر در این است که این میزان به نحو مناسب و معتبری محاسبه شود ,تحقیق حاضر تغییرات حاصل در گروه های سه گانه را فقط از نقطه نظر تغییر در سطح تحصیلات کارکنان مورد تحلیل قرار می دهد . این تحقیق می تواند بطور مشابه برای سطوح مختلف سنی و تجربی نیز انجام شود .تحقیق در مورد علت پائین بودن سهم تأثیر عامل « سهامدار بودن کارکنان در محل کار » و عامل « کار گروهی » می تواند نتایج مفید و قابل استفاده ای برای مدیران صنایع کشور داشته باشد . ریشه این علت را باید در سوابق ذهنی و ویژگی های فرهنگی کارکنان جستجو کرد تحقیق در مورد کم و کیف فعالیت های آموزشی کارخانجات خودرو سازی یا بررسی نظام های مشارکت و پیشنهادات در این کارخانجات و رابطه این فعالیت ها و نظام ها با شاخص های بهره وری این سازمان ها نیز می تواند پشتوانه غنی تری را برای تحلیل و نتیجه گیری از اطلاعات موجود فراهم آورد . روش تحقیق عوامل موثر در ارتقاء و  بهره وری نیروی انسانی در زمینه صنعت میباشد.

 شرکت های خودرو سازی به ترتیب بازده حقوق :

همانگونه که از جداول صفحات قبل مشخص می شود شرکت پارس خودرو که در سال ۸۳ متوسط حقوق و دستمزد کارکنانش را نسبت به سال ۸۲ کاهش داده است از نظر میزان بهره و ری ( بازده حقوق ) سال ۸۳ تغییر محسوسی را نسبت به سال ماقبل نشان نمی دهد .شرکت خاور نیز متوسط حقوق و دستمزد ماهیانه کارکنانش را در طی این دو سال کاهش داده است . اطلاعات موجود حاکی از آن است که این شرکت از نظر میزان بهره وری نیروی انسانی ( بازده حقوق ) در سال های مورد مطالعه از جایگاه دوم به جایگاه آخر سقوط کرده است .شرکت مرتب متوسط انگیزه های پرداختی به کارکنانش را حدود ۱۰% افزایش داده است .جدول مربوطه نشان می دهد که جایگاه این شرکت از نظر شاخص بهره وری از رتبه ششم به رتبه پنجم بهبود یافته است .متوسط پرداختی به کارکنان سایپا در طی این دو سال تقریباً ثابت مانده است این امر باعث شده است که این شرکت جایگاه اول خود را در زمینه سطح بهره وری نیروی انسانی حفظ کند .ایران خودرو بیشترین نسبت افزایش را در میزان حقوق و دستمزد کارکنان به خود اختصاص داده است . این امر موجب ارتقاء رتبه شده و این شرکت را از رتبه چهارم به رتبه دوم ترفیع داده است .شرکت ایران کاوه علیرغم افزایش سطح متوسط حقوق و دستمزد پرسنل خود ، نتوانسته است از افزایش مشابه در مورد بهره وری نیروی انسانی برخوردار باشد و با یک درجه تنزل از رتبه سوم به رتبه چهارم تغییر موقعیت داده است . احتمالاً یکی از مهمترین عواملی که موجب بروز این وضعیت شده مربوط به یکی از متغیرهای مزاحم ( بازار فروش این شرکت ) است که در بخش مربوط محدودیت های تحقیق به آن اشاره شد .متوسط حقوق و مزایای و سایر انگیزه های مالی که توسط شرکت شهاب خودرو به کارکنان این شرکت پرداخت می شود در طی سال های ۸۲ – ۸۳ حدود ۱۸% افزایش نشان می دهد . جایگاه این شرکت در زمینه نسبت های بهره وری نیروی انسانی با یک درجه افزایش از رتبه هفتم به رتبه هشتم تغییر یافته است .در مجموع با مقایسه اطلاعات مندرج در جداول به نظر می رسد که اطلاعات بدست آ»ده از پرسشنامه ها ( مبنی بر اینکه انگیزه های مالی بیشترین تأثیر را بر بهره وری کارکنان شرکت های خودرو سازی کشور دارند ) تأئید می شود .

بهره وری
بهره وری

فصل اول  روش تحقیق عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی :

 • بیان کلی مسئله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • سؤالات

فصل دوم :

 • بررسی تئوری های مرتبط با متغییرهای اصلی تحقیق
 • مدل های بهره وری نیروی انسانی
 • نتایج مطالعات انجام گرفته(نگرشی تحلیلی بر مدل های معرفی شده)

فصل سوم :

 • جامعه آماری
 • نمونه و روش نمونه گیری
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • اعتبار و روایی ابزارهای پژوهش
 • پرسشنامه

فصل چهارم :

 • تحلیل داده های آماری

فصل پنجم :

 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 85
قالب: فایل word
توضیحات: منبع ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *