روش تحقیق طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان به محاکم خارجی

تعریف-منظور از دعوی خانوادگی،دعوی خانوادگی بین هریک از زن و شوهر که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم،هشتم و نهم قانون مدنی ناشی می‌شود.به عبارت‌ دیگر دعوی خانوادگی مشتمل بر دعوی است که ناشی از عقد نکاح حاصل می‌شود و شامل دعوی طلاق،دعوی مربوط به حضانت،دعوی انفاق(نفقه)و بالاخره دعوی نسب‌ است.در این‌جا لازم است چند نکته یادآوری گردد:دعوی رسیدگی به اصل نکاح و طلاق هرچند قبل از تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در دادگاه مدنی خاص رسیدگی می‌شد که این دعوی از شمول این تقسیم‌بندی‌ خارج است،چون موضوع بحث ما رسیدگی به دعاوی است که صرفا رسیدگی از رابطه زن‌ و شوهر ناشی می‌شود.درحالی‌که رسیدگی به دعوی اصل نکاح و طلاق به تعبیری در وقوع‌ آن تردید است و موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۳۷ دادگاه‌ عمومی در دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که اجازه‌ مخصوص ا طرف رئیس قوه قضاییه داشته باشد.غیر از دعوی اصلی که شامل دعوی طلاق،دعوی مربوط به حضانت،دعوی انفاق‌ (نفقه)و دعوی نسب که در دادگاه‌های خانوادگی رسیدگی می‌شود.به تبع این دعوی،دعوی دیگری مطرح می‌شود که آن دعوی نیز در دادگاه خانواده‌ رسیدگی و می‌توان آن را تحت عنوان دعوی خانوادگی قرار داد،از آن جمله است دعوی‌ مهریه،دعوی ملاقات طفل،دعوی اجرت المثل،اجازه ازدواج مجدد و اجازهء ازدواج برای‌ دوشیزگان.روش تحقیق طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان به محاکم خارجی در ۳۲ صفحه فایل ورد آماده شده است.

دعاوی
دعاوی

مبحث اول:

 • دعاوی خانوادگی
 • ویژگی دعاوی خانوادگی
 • انواع دعاوی خانوادگی
 • دعاوی خانوادگی اصلی
 • ادله اثبات در دعاوی خانوادگی
 • دعاوی فرعی قابل طرح در دادگاه خانوادگی

مبحث دوم:

 • دعاوی خانوادگی
 • دعاوی خانوادگی و مراجعه ایرانیان به محاکم خارجی در اسناد بین المللی
 • حمایت از اتباع غیرایرانی در قوانین ایران
 • حق دسترسی ایرانیان به محاکم خارجی در قوانین بین‌المللی و داخلی
 • نحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج طبق اصول بین المللی
 • اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون کدام محل تنظیم
 • اسناد تنظیم شده طبق مقررات کشور خارجی در قوانین ایران
 • ازدواج اتباع ایرانی با غیر ایرانی در قوانین بین‌المللی و داخلی
 • آیا لزومی بر مطابقت احکام خارجی با مقررات داخلی ایران وجود دارد؟
 • تفاوت احکام اعلامی و اجرایی
 • آیا بررسی احکام خارجی در محاکم ایران ضروری است و صدور حکم به چه صورت است؟

مبحث سوم:

 • حمایت از اتباع خارجی در اسناد بین‌المللی
 •  حق دسترسی ایرانیان به محاکم خارجی
 • نحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج
 • اسناد تنظیم شده طبق مقررات کشور خارجی در قوانین ایران
 •  ازدواج اتباع ایرانی با غیر ایرانی
 • لزوم مطابقت احکام خارجی با مقررات داخلی ایران
 • بررسی احکام خارجی در محاکم ایران
 • نتیجه

فهرست منابع و مآخذ روش تحقیق طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان به محاکم خارجی:

هدایت نیا، فرج الله، داوری اجباری در دعوی خانوادگی،  مجله فقه و حقوق،  زمستان ۸۴،  شماره ۷

هدایت نیا گنجی، فرج الله ، نقد داوری در دعوی خانوادگی، مجله مطالعات راهبردی زنان، بهار ۸۴، شماره ۲۷

انتظاری، علیرضا، ادله اثبات در دعاوی خانوادگی، مجله پژوهشهای مدیریت راهبردی، شماره ۳۵

مجموعهء آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور در امور خانوادگی،انتشارات معاونت‌ آموزش و تحقیقات قوهء قضاییه.

امامی،سید حسن،حقوق خانواده،ج ۵،انتشارات اسلامیه

جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،کتابخانه گنج دانش.

حسینی‌نژاد،حسینقلی،ادله اثبات دعوی،چاپ اول،تهران،دانش‌نگار،۱۳۸۱٫

رسایی‌نیا،ناصر،حقوق خانواده،چاپ اول،انتشارات بهینه،۱۳۷۹

صبری،نور محمد،آیین نگارش حقوقی،چاپ اول،تهران،انتشارات فردوسی،۸۷۳۱٫ ۸۱٫فرهنگ معین.

محقق داماد،مصطفی،بررسی فقهی حقوق خانواده،چاپ نهم،تهران،مرکز نشر علوم‌ اسلامی،۱۳۸۱

مدنی،جلال الدین،ادله اثبات دعوی،تهران،کتابخانه گنج دانش.

مدنی کرمانی،عارفه دعوای خانوادگی،چاپ اول،تهران،مجمع علمی و فرهنگی مجد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان به محاکم خارجی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 32
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *