روش تحقیق شرایط لازمه و شرایط خاص انعقاد عقد جعاله

جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. بنابراین از عمل حقوقی جعالة که در گذشته منحصرا برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد. امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان از آن برای فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی مانند ساختن بزرگراه ها ، گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ، صدور ضمانت نامه های بانکی و غیره استفاده کرد.جعاله یک نوع عقد است و جاعل با خواندن صیغه ای خود را ملزم می کند به این که هرکس فلان کار را برای او انجام دهد مستحق مزد و عوض است. جعاله از سه رکن تشکیل می شود که عبارتند از جاعل، عامل و جعل.روش تحقیق شرایط لازمه و شرایط خاص انعقاد عقد جعاله در قالب فایل ورد میباشد.

جعل:

اجرتی است که در عقد جعاله مقابل عمل قرار داده می شود. چنانچه در عمل گذشت که در عقد جعالة علم اجمالی به مورد کافی است و مبهم بودن آن خللی به صحت آن وارد نمی آورد.جعل نیز ممکن است مبهم باشد این است که ماده 563 ق.م می گوید: در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست.بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده ی او را پیدا کند حصه ی مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.مثال: هر گاه کسی اعلان کند که کیف او گم شده است و هر کس آنرا بیابد نصف اسکناسهای موجود در آن به او داده می شود عقد جعالة صحیح است اگرچه عامل نمی داند چه مقدار اسکناس در کیف است و همچنین است هر گاه جاعل هم مقدار آنرا نداند، ولی اجرت نمی تواند من جمیع الجهات مجهول باشد چنانچه گفته شود هر کس کیف دستی مرا بیابد و بدهد شیرینی خوبی و یا چیز خوبی به او خواهم داد.اما تردید نسبت به اجرت چنانچه از روح و وحدت ملاک ماده 564 ق.م معلوم می گردد مانع از صحت عقد جعاله نمی باشد.قول مشهور فقهای امامیه اجرت در جعاله باید معلوم باشد ولی قانون به پیروی از قول غیر مشهور علم اجمالی را کافی دانسته.لازم نیست که جاعل از عمل جعاله شخصاً منتفع شود بلکه کافی است عمل جعاله دارای منفعت عقلائی باشد و کسی از آن مال منتفع گردد اگرچه شخص ثالث باشد.بنابراین جاعل می تواند تعهد بپرداخت مبلغی در مقابل عملی که عامل برای شخص ثالث انجام می دهد بنماید.

جعاله
جعاله

نتیجه گیری:

آنچه که از این بحث مدنظر بود این مهم بود که به ماهیت جعالة پی ببریم و به نظر می رسد که از میان این نظریات ، نظریه عقد بودن جعاله در حقوق موضوعه ایران از فوق و استحکام بیشتری برخوردار است. در عقد بودن جعاله خاص تردید کمتری وجود دارد و این تردید بیشتر در جعاله عام مطرح است هرچند در حقوق موضوعه ایران جعاله اعم از خاص و عام با فراهم بودن شرایط لازم قانونی عقد ویک عمل حقوقی دوجانبه می باشد.

فهرست مطالب روش تحقیق شرایط لازمه و شرایط خاص انعقاد عقد جعاله:

فصل اول:

 • مفهوم جعاله و انواع آن
 •  مفهوم جعاله
 •  مفهوم لغوی جعاله
 •  مفهوم جعالة در اصطلاح فقهی
 • مفهوم حقوقی و قانونی جعالة
 •  انواع جعالة و شرایط آن
 • جعالة خاص
 • جعالة عام
 •  شرایط عمل مورد جعالة

فصل دوم:

 • شرایط  اساسی و خاص عقد جعالة
 • شرایط  اساسی انعقاد عقد جعالة
 •  قصد طرفین و رضای آنها
 • اهلیت طرفین
 •  موضوع معین که مورد معامله باشد
 •  مشروعیت جهت معامله
 •  شرایط خاص انعقاد عقد جعالة
 •  طرفین معامله
 •  عامل ممکن است شخص معینی باشد.
 •  عامل ممکن است غیر معین باشد.
 • عوضین
 • عمل و جعل
 • نتیجه گیری

منابع و ماخذ:

 1. امامی، سیدحسن؛ حقوق مدنی، ج2، تهران ، اسلامیه، بیست و سوم، 1390، ص 197.
 2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط ، ج2، تهران ، گنج دانش، سوم ، 1386، ش 5657.
 3. زمخشری، ابوالقاسم محمدبن عمر؛ المنهاج فی الاصول، ج2، بیروت، بی تا، ص127.
 4. شهید اول؛ دروس، ج3، قم، نشر اسلامی، اول، 1371، ص 100.
 5. شهید ثانی؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدشقیه، ج4، تهران، گنج دانش، 1254، ص 249.
 6. -شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی 3 تعهدات، تهران، مجد، چهاردهم، 1389، صص28-100.
 7. -شهیدی ، مهدی؛ حقوق مدنی 6عقود معین 1، تهران، مجد، دوزادهم، 1389،صص11-119.
 8. طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ تفسیرالمیزان، ج11، تهران ، دارالکتب اسلامی، چهارم ، 1361، ص 2415.
 9. طاهری ، حبیب اله؛ حقوق مدنی (6و 7)، ج 4، تهران، میزان، اول، 1380، ص 286.
 10. کاتوزیان ، ناصر؛ حقوق مدنی (مشارکتها و صلح)، ج 2، تهران، گنج دانش، 1390، ص 240.
 11.  کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی(عقود معین)، ج1، تهران، گنج دانش، 1388، ص253.
 12. محقق حلی، شرایع الاسلام؛ ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی ، تهران، اسلامیه، اول، 1385، ص 1087.
 13. موسوی خمینی، سیدروح اله؛ تحریر الوسیله ، ج1، قم، موسسه نشر اسلامی، دوم، 1365، ص 538.
 14. نجفی، محمدحسن ؛ جواهر الکلام، قم، دارالکتب اسلامی، اول، 1372، ص 73، 191-189.
 15. قانون مدنی.
 16. قرآن کریم.
 17. http: / 12423. Blogfa.com
 18. 18. ir
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق شرایط لازمه و شرایط خاص انعقاد عقد جعاله:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 19
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *