روش تحقیق بررسی رفتار معلم در یادگیری دانش آموز

در این  روش تحقیق ابتدا به بیان مسئله و هدف و ضرورت تحقیق پرداخته، آنگاه واژه های تحقیق را توضیح داده سپس در فصل دوم به پیشینه تحقیق پرداخته و در فصل سوم مجموعه آماری خود را معرفی و پرسشنامه تهیه شده را ضمیمه نموده و به تحلیل و استنتاج پرداخته و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادها و انتقادهای خود را از نتایج تحقیق ارائه نموده ام که انشاءا… روزنه ای در ارائه بهتر و ذخیره سازی سرمایه ملی کشور گردد.حرفه معلمی یک فرایند پویا است، انتظار تغییر اوضاع تدریس را نداشته باشیم بلکه به استقبال آن رفته و برای هر وضعیت نامناسب بازخورد مناسب بیابیم. به راستی اگر معلمی هنر است، آموختن شیوه های تدریس علمی و عملی هنرمندانه تر است.استفاده از الگوهای تدریس یک امر سلیقه ای است و باید طبق اهداف آموزشی و محتوای درس و شرایط یادگیرندگان انتخاب شود. در یادگیری آموزشگاهی باید بر فعالیت دانش آموزان تاکید شود. رقابت دانش آموزان برای کسب نمره کاهش داده شود، زیرا که رقابت برای نمره در درازمدت به شناخت فرد از توانایی خویش، آسیب می رساند.در انتخاب الگوی تدریس به اثرات تربیتی، اجتماعی آن هم توجه شود، استفاده از روشهای فعال به کاهش دانش آموزان منزوی و منفعل منجر خواهد شد.هر چه دانش آموزان در امر تدریس مشارکت داشته باشند و در یادگیری اهداف جزئی آموزشی موفق تر باشند، بازده و فعالیت موثرتری خواهند داشت. طبق جمع بندی پاسخهای پرسشنامه، بدین نتیجه می رسیم که هر چه یادگیری عمیق تر و موثرتر واقع شود، بر رفتارهای فردی و اجتماعی و انضباطی او تاثیری عمیق تر خواهد داشت.دانش آموز با درک این مطلب که معلم به کار خود مسلط بوده و در مورد یادگیری آنها حساس است و یادگیری در درجه اول اهمیت قرار دارد (یادگیری، انضباط، روابط اجتماعی خوب، مهارت فنی و دستی …) و با ایجاد رابطه عاطفی و صمیمیت، همکاری خود را در یادگیری با ساخت ماکت و وسایل آموزشی و تهیه عکس و مشارکت اعلام نموده و معلم را در تدریس هر چه بهتر مواد آموزشی همراهی می کند و در بالا بردن سطح کمی و کیفی آموزش کوشا خواهد بود.آموزش و پرورش باید خصلتها و سجایای انسانی شخص یا اشخاص مورد نظر را به طور هماهنگ بپروراند و به آنها تکامل بخشد. لازمه این کار آن است که خود مربی، طبیعت مزایای طبیعی و فکری و احساسی و امکانات ترقی و تعالی آنها را عمیقا درک نماید. معلم باید این توانایی را داشته باشد کم کم شخص و یا اشخاص تحت پرورش خود را تبدیل به موجودات ماهری کند که خود آنها ادامه تربیت و تکامل خود را به عهده بگیرند. به نوعی که هر چه شخص یا اشخاص تحت پرورش تکامل و ترقی پیدا کنند نقش مربی کمتر شود و سرانجام از میان برود. معلم باید بتواند شخص یا اشخاص تربیت شده خود را به موجودات اجتماعی مبدل سازد. این افراد نباید پیچ و مهره ساده اجتماع گردند و یا سربار دیگران شوند. بلکه باید تبدیل به انسانهایی شوند که استعداد به عهده گرفتن مسئولیتهای اجتماعی را داشته باشند و طبق استعدادهای طبیعی یا تربیتی شان، وظایفی به عهده گرفته و به سوابق ذهنی مرسوم در محیط شان غلبه کنند.

یادگیری
یادگیری

فهرست مطالب:

 • چکیده
 • مقدمه
 • فصل اول
 • توصیف وضع موجود
 • بیان مسئله
 • اهمیت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • سوال های تحقیق
 • تعریف واژه ها
 • آمادگی
 • انگیزش
 • آموزش
 • انضباط و نظم
 • روش تدریس
 • فصل دوم
 • پیشینه تحقیق
 • معلم خوب و موفق
 • معیار و شرایط دبیری
 • مدیریت و نظارت کلاس درس
 • جلسات اولیه کلاس
 • تهیه طرح درس
 • کلاس داری و انضباط
 • فصل سوم
 • روش تحقیق
 • روش توصیفی
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه
 • ابزار اندازه گیری
 • سوالات پرسشنامه
 • متغیر مستقل
 • متغیر وابسته
 • فصل چهارم
 • تجزیه و تحلیل
 • نمونه پرسشنامه
 • نتایج بدست آمده و نمایش نمودار
 • فصل پنجم
 • نتیجه گیری

منابع روش تحقیق بررسی رفتار معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان:

پازارگادی، علاءالدین. شاهراه تدریس. تهران: مدرسه عالی شمیران. ۱۳۱۵٫

تربیت، ۱۳۸۴ ماهنامه فرهنگی آموزشی. سازمان بسیج دانش آموزی، تهران: چاپ هفتم.

حسنعلی میرزابیگی، حسن حیدریان. پژوهش در علوم انسانی به روش ساده. تهران: امیرکبیر، ۱۳۸۴٫

احدیان. مقدمات تکنولوژی آموزشی. تهران: بشری ۱۳۷۴٫

دیویس، آری. مدیریت یادگیری. مترجمان – دکتر داریوش نوروزی و محمد حسین امیر تیموری. تهران: راهگشا: ۱۳۷۳٫

ذوفن، شهناز و پور. خسرو. تولید و کاربرد مواد آموزشی– تهران: وزارت آموزش و پرورش.

صفوی، امان اله. کلیات روشها و فنون تدریس. تهران: معاصر ۱۳۷۶٫

علی آبادی خدریجه – مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران: پیام نور ۱۳۷۵٫

کوهن، لوئیز و مانیون، لارنس. راهنمای عملی تدریس. ترجمه فاطمه شاکری. تهران: جهاد دانشگاهی ۱۳۷۲٫

مجله تعلیم و تربیت. فروردین ۱۳۷۸ – ماهنامه وزارت آموزش و پرورش – شماره هفتم.

هروی، حسین. روش تدریس. معلم موفق.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق بررسی رفتار معلم در یادگیری دانش آموز:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 38
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *