روش تحقیق انرژی هسته ای و کاربرد آن در کشاورزی

دانشمندان علوم اقتصادی واجتماعی  پنج عامل رابه عنوان منابع تولید ارزش افزوده مطرح نموده اند که یکی از آنها دانشی است که درطول زمان هر چه به زمان حال نزدیک تر می شویم نقشی محوری در بشردر میان دیگر منابع موثر در تولید دارد به نحوی که اقتصاد امروز حاکم در جهان را اقتصاد اطلاعاتی ودانشی محور خوانده اند .که سهم عمده در تولید ناخالصی از آن بخش دانش است . ویکی از مهم تریندانش های عصر حاضر که می تواند  بیش ترین نقش را دراستقلال اقتصادی یک جامعه ایفاکند دست یابیبه انرژی هسته ای می باشد.روش تحقیق انرژی هسته ای و کاربرد آن در کشاورزی در ۴۰ صفحه فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

انرژی هسته ای
انرژی هسته ای

طرح تحقیق:

  • چکیده
  • فصل اول :  مقدمه
  • فصل دوم: مقدمه علمی
  • فصل  سوم: تاریخچه
  • فصل چهارم:کاربردهای کشاورزی
  • فصل پنجم: پرتو دهی و مزایای آن
  • فصل ششم: کشاورزی در ایران
  • فصل هفتم:مصاحبه
  • فصل هشتم:محافظت در برابر پرتوها
  • نتیجه گیری

منابع  ومآخذ روش تحقیق انرژی هسته ای و کاربرد آن در کشاورزی:

– اهری مصطفوی حسین ، فتح اللهی هادی ، ناصریان بهنام ، رفیعی حمید ، مطلوبی میترا ، بابائی محمد/ مقاله ی کاربرد تکنیک ردیابی علف کش D2.4 نشاندار به کربن ۱۴ جهت تعیین مناسبترین زمان کنترل انتخاب علفهای هرز یکساله خرفه، هفت بند، تاج خروس و سلمه‌ترهبا استفاده ی از روش رد یابی علف کشهای نشان دار به کربن ۱۴ /مجله ی علوم و فنون هسته ای شماره ی۲۸سال ۱۳۸۲

– ضیائی فرهود ، لنجانیان حسین ، بر موز محمود ، حسینی رنجبر عباس/ مقاله ی پایداری رادیکال های آزاد ایجاد شده تحت فرایند ضد عفونی کردن با پرتو های الکترونی با روش ای پی آر/مجله ی علوم و فنون انرژی هسته ای  شماره ی ۳۵سال ۱۳۸۴

–  دکتر کالو؛ترجمه ی مسیحا سیروس ،دکتر مقدم محمد ،مهندس آذرعلی رضا/ اصلاح  سبزی(جلد اول)/ /نشر دانشگاه  تبریز،۱۳۸۰

– گفت کرین/ترجمه ی دکتر ابو کاظمی محمد ابراهیم / آشنایی با فیزیک هسته ای و انرژی هسته ای (جلداول)

– گور چینی هوشنگ ، نعمت زاده قربانعلی ، مجد فرامرز ، رحیمی مسعود /مقاله تعیین دز مناسب پرتوهای گاما برای ایجاد موتاسیون در ریز نمونه های موز /مجله ی علوم و فنون هسته ای/شماره ی

۳۵سال۱۳۸۴

-معتمدی فرحناز ،ز مجدفرامر، فتح الهی هادی ، اربابی کوروش ، محمد بیگی ملوک/ مقاله ی بررسی آلودگی میکروبی گوشت قرمز و پرتو دهی  آن جهت کاهش بار میکروبی واز بین بردن بار میکروبی در دمای ۱۸-و۴ درجه ی سانتی گراد/ /مجله ی مجله ی علوم و فنون هسته ای شماره ی۲۹سال ۱۳۸۲

ناصری تفتی- مهدی رضا زاده،محمد ، سبزی حسین ، او جانی رامین / مقاله ی بررسی جهش یا فته های حاصل از پرتو دهی گاما در سویا/ مجله علوم و فنون هسته ای شماره ای۲۷سال۱۳۸۲/

-http://www.wikipedia.org

سایت دانشگاه آزاد-

-http://www.Nariran.ir

-http://www.Nasirin.info –

-Medical radiation engineering

–http://www.Qudse-daily

–http://www.Mehr news

–http://www.Reporter

–http://www.aent.persianblog.ir

–http://www.biology82.blogsky.com

–http://www.dezmed.com

–http://www.keshavarzjavan

–http://www.torpqlar.blogstop.com

–http://www.fourm.p30world.com

-iran.blogfa.com

–http://www.agriculturearticle.blogfa.com

–http://www.citros.blogfa.com

–http://www.keshavarzei.blogfa.com

–http://www.photofarmer.blogfa.com

–http://www.tabadolnazar.com

–http://www.shimi103.blogfa.com

–http://www.aghabeigi.blogfa.com

–http://www.me3.org/issues/nucluer

–http://www.agri-news.tamu.edu

–http://www.cito22.blogfa.com

–http://www.agri-jahad.org/defult.asp

–http://www.aeci.org.ir

–http://www.abrill.ac.ir

–http://www.afariedeh.com

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق انرژی هسته ای و کاربرد آن در کشاورزی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 40
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *