پایان نامه بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی دانشجویان

انسان پیوسته کوشیده است هستی و رویدادهای جهان پیرامون خویش را تعریف کرده و در جستجوی پاسخ پرسش های خویش برآید. تصویری که ما از جهان داریم معمولا توسط دانش و عقیده ما شکل گرفته است. در این زمینه و در ارتباط با پدیده های پیرامونی خود گاهی پیش می آید که برای دوره ای احساس تنهایی می کنیم، اینکه چرا پدیده ای به نام تنهایی وجود دارد، اساسا یک پرسش هستی شناختی است و درست است که می توان عواملی که در این احساس نقش دارند و یا عوامل اجتماعی که موجب تقویت این احساس می شوند را شناسایی کرد اما هرگز نمی توان چگونگی تجربه این احساس را وزن کرد، اندازه گرفت و یا مقایسه کرد.پایان نامه بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی دانشجویان در قالب فایل ورد میباشد.

مقدمه:

نوجوان نوعي احساس تنهايي داشته و همين امر موجب مي‌شود كه با خود بگويد هيچكس فكر و احساس مرا ندارد. نتيجه چنين احساسي موجب احساس رضایت از خود در نوجوان است. در ابتداي بلوغ نوجوان به درستي نمي‌داند كه كيست و از زندگي چه مي‌خواهد. براي اينكه او بتواند به وحدت هويت خويش برسد، زمان لازم دارد. اين زمان فاصله‌اي ميان آغاز بلوغ تا شروع زندگي شغلي و پايان تحصيلات يا زمان ازدواج و آغاز زندگي خانوادگي است. اين زمان در گروههاي مختلف اجتماعي و فرهنگ‌هاي مختلف كم و زياد مي‌شود. در این راستا، و در ارتباط با احساس تنهایی، متغیری که از اهمیت برخوردار است، مساله هویت و تعهد به هویت در زمان احساس تنهایی است. اهمیت موضوع «هویت» و بحرانهای ناشی از بی هویتی و به تبع آن تعهد هویت یکی از مسائل بسیار مهم در جامعه شناخته می شود. تعهد هويت، يكي از مهمترين مسائل و چالش هاي پيش روي جوامع در حال توسعه در طي فرآيند جهاني شدن و جهاني سازي خواهد بود و پرداختن به اين مقوله در ارتباط با احساس تنهایی ضرورتي اجتناب ناپذير مي نمايد(همان منبع).

همچنین، نوع ابراز وجود فرد در زمان احساس تنهایی متغیر دیگری است که پرداختن به آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در شرایطی که فرد ابراز وجود سالم و مثبتی دارد، بر اساس یک منطق و دلیل از موضع خود دفاع می‌کند. و علاوه بر اینکه به حقوق دیگران احترام می‌گذارد، از حقوق خود نیز دفاع می‌کند و نمی‌گذارد فدای خواسته‌های دیگران شود. چنین فردی درباره زندگی خودش تصمیم می‌گیرد، برای تصمیم‌گیری بهتر از دیگران کمک می‌خواهد، ولی تصمیم نهایی را خودش می‌گیرد، به میل خود شغلش را انتخاب می‌کند. ابراز وجود کردن میزان برابری انسان‌ها را افزایش می‌دهد و به فرد امکان می‌دهد تا به سود خود اقدام کند و بدون اضطراب روی پای خود بایستد و احساسات خود را صادقانه و خیلی راحت ابراز کند.از سویی، ابراز وجود به معني احترام گذاشتن به خود و ديگران است . يعني اين كه عقايد، ا فكار ، باورها و احساسات ما و ديگر افراد از نظر اهميت برابرند. به نوعي همه ما مستحق دريافت احترام از طرف ديگران هستيم و اين در صورتي محقق است كه فرد براي خود حرمت قائل باشد و به عقايد و آرمان هاي خود ايمان داشته باشد(ولپی، 1958؛ به نقل از هرمزی نژاد و همکاران، 1379). عدم احترام به عقاید خود و دیگران می تواند فرد را با چالش روبرو نموده مشکلات عدیده ای را برای وی بوجود آورد. از جمله پیامد های احترام به عقاید خود و دیگران، خود کم بینی است. این مساله سبب می شود تا فرد در مقابل دیگران ارزش های وجود خود را ناچیز دانسته و به تبع آن در جمع احساس کمبود نموده و برای فرار از این مشکل جمع را ترک نموده و در نتیجه تنها شود. لذا در این راستا، تنها شدن حس تنهایی را به دنبال داشته و در اذای آن ناراحتی های فراوانی را تحت تاثیر این حس تجربه خواهد نمود که اثرات مخربی بر شخصیت فرد می گذارد(همان منبع).

تعامل با افراد دیگر از نیازهای اصلی انسان به عنوان موجودی اجتماعی به ویژه در بین دانشجویان است. تحقیقات نشان می دهد که تجربه تنهایی مسئله ای جهانی است که همه انسانها کم و بیش آن راتجربه کرده اند. افراد در همه فرهنگها، نژادها، طبقات اجتماعی، سنین و زمانها احساس تنهایی راتجربه می کنند. با این حال در متون علمی و تحقیقاتی روان شناسی به این سازه کمتر توجه شده است(همان منبع). احساس تنهایی تجربه نا خوشایند مانند تفکر فرد مبنی بر متمایز بودن از دیگران است که با مشکلات رفتاری قابل مشاهده مانند اندوه، عصبانیت و افسردگی و بحران هویت و نداشتن قاطعیت همراه بوده و ناهماهنگی بین انتظارات و آرزوها را در روابط اجتماعی نشان می دهد و در رفتارهای نظیر اجتناب از ارتباط با دیگران نمود می یابد(الهاگین،2004). به عقیده ی دان  و بایدوز(2007)، احساس تنهایی یکی از مشکلات شایع دوران جوانی است که می تواند روابط اجتماعی فرد را نامتعادل سازد و او را درگیر مشکلات عاطفی و روانی- اجتماعی نماید. این اتفاق می تواند مشکلاتی اساسی را در آینده پدید آورد. بنابراین، اگر فرد احساس تنهایی نماید، به تبع آن و به دلیل اینکه نمی تواند با دیگران ارتباط برقرار نماید دچار افسردگی شده و افسردگی پیامد هایی از جمله افکار خود کشی را به دنبال خواهد داشت(رایت، 2005).بنابراین، هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان است. در این تحقیق تلاش شده است ارتباط بین این سه متغیر بیان گردد.

در فیلم زیر بخش هایی پایان نامه را مشاهده نمایید:

بیان مساله:

یکی از مراحل ایجاد تحول در شخصیت فراگیران، گذر از مرحله دانش آموزی و ورود به دانشگاه است. در این تحول، فراگیر وارد مرحله جدیدی از زندگی می شود و در محیطی جدید با ویژگی های خاص خود قرار می گیرد. اگر در دبیرستان، با همنوعان خود در ارتباط بوده است، در این مرحله باید پذیرنده جنس مخالف، شرایط جدید تحصیل، آزادی های و خود اتکایی بیشتر،  نیز باشد. این مساله برای دانشجویان می تواند تنیدگی های خاص خود را به همراه داشته باشد. بنابراین، در چنین فضایی دانشجویان با چالشهای فرهنگی، روانی و تحصیلی بسیاری به ویژه در خوابگاه ها روبرو هستند. از جمله عواملی که دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهد می توان به پذیرفتن نقشهای جدید، تقاضاهای تحصیلی، مشکلات مالی، کاهش اعتماد به نفس، احساس غربت، نقص در مهارتهای مطالعه، کم جرات بودن در هنگام تعاملات اجتماعی، اختلال در کسب هویت، اضطراب و تنش زیاد اشاره کرد (پپلو و پرلمن،1981).یکی از عواملی که تحت تاثیر جو دانشگاه، فرد ممکن است با آن روبرو شود، احساس تنهایی است. احساس تنهایی وضعیت پیچیده شناختی و انگیزشی و هیجانی خاصی است که با اشتغالات فراوان ذهنی در مورد محیط و شرایط همراهی دارد و معمولا با خلق افسرده و نشانه های مختلف روان تنی تجربه می شود. احساس تنهایی  تجربه ناخوشایندی است که در پاسخ به نارساییهای کمی یا کیفی در روابط اجتماعی ظاهر می شود(همان، 1981).  این احساس در روانشناسی سابقه ای کوتاه دارد. اما در فلسفه، ادبیات و مذهب آثار بسیاری را می توان یافت که به آن پرداخته اند در تعریف احساس تنهایی، سه مولفه اصلی را می توان بازشناسی نمود: نخست مولفه اجتماعی احساس تنهایی که احتمالا بارزترین و مهمترین بعد احساس تنهایی است، چرا که این احساس به روشنی منعکس کننده نارسایی روابط اجتماعی ارضا کننده است. با این حال نمی توان احساس تنهایی را معادل انزوای اجتماعی درنظر گرفت یا به عبارت دیگر باید بین انزوا طلبی و احساس تنهایی تمایز قائل شد. تلاش برای تفکیک احساس تنهایی از انزوا طلبی به دومین مولفه احساس تنهایی منتهی می شود. احساس تنهایی احساسی فاعلی است که لزوما با واقعیت بیرونی همسان نیست. به عبارتی، در حالی که برخی از افراد روابط اجتماعی محدودی دارند، احساس تنهایی را تجربه نمی کنند. اما برخی دیگر با وجود برخورداری از شبکه روابط اجتماعی نسبتا گسترده، از احساسهای ناخوشایند تنهایی رنج می برند(همان منبع). بنابراین احساس تنهایی مستلزم ادراک یا ارزیابی فرد ازروابط اجتماعی خویشتن ومقایسه وضعیت کنونی با وضعیت مطلوب وآرمانی مورد نظر اوست. از دیدگاه برخی از صاحبنظران این مقایسه و نحوه ادراک روابط اجتماعی علت بروز احساس تنهایی است . سومین مولفه دربرگیرنده ویژگیهای عاطفی و هیجانی احساس تنهایی است. در اکثر تعریف های ارائه شده درباره احساس تنهایی ،از احساس ناخوشایند و هیجانهای منفی سخن به میان امده است که اغلب افراد از آن می گریزند. با این حال برخی از پژوهشگران به جای آنکه احساس تنهایی را صرفا یک هیجان منفی تلقی کنند آن را تداعی کننده پاره ای هیجانهای منفی مانند اضطراب، افسردگی، دوست داشتنی نبودن و… می دانند(رایت، 2005). براین اساس احساس تنهایی گذرگاهی برای هجوم آوردن احساس های منفی دیگری است که اغلب افراد می کوشند به صورت هشیار و ناهشیار از آنها اجتناب کنند. براساس گزارش انجمن سلامتی دانشجویان درآمریکا، دو هفته اول ورود به دانشگاه زمان بسیار بحرانی برای فرآیند سازگاری دانشجویان است. دانشجویانی که دچار احساس تنهایی می شوند نارضایتی بیشتری از تحصیل در دانشگاه دارند و مشکلات تحصیلی واحتمال ترک تحصیل درآنها 3 برابر جمعیت عادی می باشد.

بسیاری از محققان معتقدند بیشتر دانشجویانی که دچار احساس تنهایی می شوند در زمینه تعاملات اجتماعی به خصوص برقراری تماس و دریافت حمایت دچار ضعف بوده و باشیوه ای جراتمندانه عمل نمی کنند. این دسته در هنگام مواجهه با عوامل تنش زا دچار تنش و اضطراب زیادی شده وقدرت تفکروسازگاری را به شکل سازنده ومفید از دست می دهند و در نتیجه در محیط جدید بسیار منفعلانه عمل می کنند مساله ای که در اینجا مطرح است این است که چه عواملی می تواند با احساس تنهایی در ارتباط باشد. از جمله متغیر هایی که می تواند با احساس تنهایی در ارتباط باشد، می توان به تعهد هویت و ابراز وجود اشاره کرد. (ناصحی، 1390؛ حجازی و همکاران، 1389 و برونسکی و کوک، 2005).تعهد هویت به هویت پایدار فرد در قبال تغییر و تحولات بوجود آمده در پیرامون فرد به دلیل ورود به محیطی جدید اشاره دارد و سخن از این است که با ورود فرد به محیط جدید آیا هویت پایدار کنونی اش را حفظ می نماید یا با توجه به شرایط جدید در پی شکل دهی هویتی جدید است. همچنین، مساله ابراز وجود به این موضوع اشاره دارد که آیا جرأت بروز شخصیت خود در شرایط جدید را دارد؟ یا به عبارتی، فرد با قرار گرفتن در محیط جدید و شرایط جدید، این جرأت را دارد که موقعیت های جدید را در خود هضم نماید و با آن کنار بیاید؟.با توجه به توضیحات فوق، در ارتباط با ابراز وجود می توان گفت، ابراز وجود، کارکردی فردی است که به سازگاری در تعامل اجتماعی کمک می کند، بنابراین، کنش ناموفق در ابراز وجود بر اضطراب، افسردگی و اختلالات شخصیتی می افزاید. افزایش ابراز وجود موجب افزایش رفتارهای جرات ورزانه و اعتماد به نفس دانشجویان می شود. بنابراین ابراز وجود عملکردی است که دارای جنبه های شناختی، هیجانی و رفتاری است و نمایانگر توانمندی فرد در برخورد موثر با خواسته های محیطی می باشد. فردی که دارای جرات ورزی مناسب است نه تنها در مواجهه با مشکلات و عوامل تنش زا رویارویی بهتری دارد، بلکه به جهت رفتار موفقیت آمیز در برخورد با این عوامل، ارزیابی شناختی مثبت تری از خود داشته و به تبع آن هیجانها و عواطف مثبت تری را نیز تجربه می نماید(پویرزلی،2000).بنابراین، سوالی که در این جا مطرح می گردد این است که آیا متغیر روانشناختی ابراز وجود در فرد می تواند بر احساس تنهایی دانشجو در موقعیت جدیدی که در آن قرار گرفته است غلبه نماید. زیرا اگر فرد جرات لازم برای بروز خود را نداشته باشد، یا به عبارتی احساس خود کم بینی نماید، در بر قرار ارتباط با محیط و دیگران دچار مشکل شده و در نتیجه تنها و منزوی خواهد شد. نکته ای که در اینجا و در ارتباط با موضوع تحقیق لازم است به آن اشاره نماییم این است که افراد در ابراز وجود خود در موقعیت های معین مشکل دارند(هاشمی،1386). ابراز وجود به انسان احساس خود کارآمدی و کنترل درونی می بخشد و این احساسات نیز در روابط متقابل با دیگران، اعتماد به نفس و عزت نفس را تقویت می کند و مانع از بروز احساس تنهایی می شود(پاییزی، 1385).

از سویی دیگر، تعهد هویت یکی از متغیر های روانشناختی است که دانشجویان در آغاز ورود به دانشگاه تحت تاثیر آن قرار دارند(برمن و همکاران، 2002). به عقیده اریکسون(1963) هویت، احساس نسبتا پایداری از یگانگی خود است. این بدان معنا است که، علیرغم تغییر رفتارها، افکار و احساسات، برداشت فرد از خود همواره مشابه است. این احساس که «ما چه کسی هستیم» باید با نگرشی که دیگران از ما دارند، نسبتاً همخوان باشد. در این راستا به رغم نسبی گرایی و پیچیدگی هویت افراد در حال رشد، افراد آگاهانه ارزش هایی را انتخاب می کنند و مسئولیت انتخاب خود را می پذیرند. لذا، پایبندی به هویت خود در اینجا، تعهد هویت نامیده می شود. به عبارتی، فرد در مواجهه با شرایط جدید و ارزش های جدید نسبت به هویت خود پایبند می ماند. از این رو، اریکسون(1963) نتیجه دستیابی به هویت استوار را ایجاد تعهد نسبت به ارزشها و اهداف می داند. بنابراین تعهد به عنوان پیامد هویت در نظر گرفته می شود(برمن و همکاران، 2002).به عقیده اریکسون دوران نوجوانی دوره ی هویت یابی است و هویت عبارت است از”یک احساس نسبتا پایدار از یگانگی خود”. براساس نظریه اریکسون درسال(1968)، هویت احساسی عینی از تمامیت درونی را فراهم می آورد و به عنوان بافت تفسیرگری عمل می کند که درآن به پرسشهایی درباره مقصود ومعنی زندگی پاسخ داده می شود. درحالی که نوجوانان با اطمینان ازخود درک کند که از دیگران متمایز و جداست، درحد معقولی دارای ثبات رای و یکپارچگی است، درطول زمان تداوم دارد، و خود را شبیه به آن تصوری بداند که دیگران از او دارند، به احساس هویت کاملی از خود دست می یابد. برزونسکی براساس دیدگاه روانی – اجتماعی هویت اریکسون، وضعیت های هویت نظریه مارسیا، فرآیند اکتشاف (رفتارحل مساله معطوف به گردآوری اطلاعات درباره خودومحیط با هدف تصمیمی گیری برای انتخابهای مختلف زندگی) و تعهد (پیوستن و پذیرفتن مجموعه خاصی از اهداف ارزشها وباورها)، مدلی فرآیند محور از هویت ارائه داده است(برزونسکی و فراری، 1996).

تنهایی
تنهایی

تبیین فرضیه های پژوهش:

پژوهش حاضر در فرضیه 1 به دنبال آن بود که نشان دهد تعهد هویت پیش بینی کننده معناداری برای احساس تنهایی است یا خیر؟. نتیجه مطالعه نشان داد، 8.6% از تغییرات متغیر احساس تنهایی توسط متغیر تعهد هویت تبیین می شود. و متغیر تعهد هویت، توانایی پیش بینی تغییرات متغیر احساس تنهایی را دارد. همچنین، به ازای هر واحد تغییر در متغیر تعهد هویت به میزان 0.299- در متغیر احساس تنهایی تغییرات حاصل می شود. نتایج تحقیقات ناصحی(1390)، حجازی و همکاران(1389)؛ برونسکی و کوک (2005)؛ برزونسکی(2004)؛ بوید وهانت (2003)؛ برزونسکی تامی وکینی (1997) نشان داده است که، بین سبک های هویت و احساس تنهایی رابطه معکوس وجود دارد و با افزایش سبک هویت، میزان احساس تنهایی کاهش می یابد.تحقیقات نشان داده است که افراد با سبک هویت هنجاری نسبت به اطلاعات تهدید کننده باورها و ارزش های خود بسته هستند به طور انعطاف ناپذیر تعهدات هویت سازمان یافته ای را پذیرفته اند و تلاش می کنند به صورت دفاعی آن را نگهداشته ادامه دهند. و به طور پایدار متعهد هستند (برزونسکی و کوک، 2000، برزونسکی 2003). همچنین، تحقیقات نشان می دهد که سبک سردرگم/ اجتنابی با تکانشی بودن خودآگاهی حداقل ، خودکنترلی محدود و تعهد ضعیف در روابط همراه است(برزونسکی، 2002).از نظر برزونسکی( 2005) ساختار هویت خصوصا مفروضه های ضمنی معیارها و تعهدات ارزشی که “هسته سخت” آن را ایجاد می کنند احساسی از یگانگی و تداوم خود را برای افراد فراهم می آورند. برزونسکی (1989) بیان می دارد که در سبک هویت اطلاعاتی تمایل به بررسی راه حل های چندگانه برای مساله به منظور جست و جوی چند جایگزین قبل از متعهد شدن به یکی از آنهاست و سبک هویت هنجاری تمایل به هم نوا شدن با انتظارات خانواده و اجتماع و درجه بالایی از تعهد به افراد مهم و استفاده از نظر آنهاست(برزونسکی 1992). همچنین، سبک هویت مغشوش / اجتنابی: تمایل به تعلل و به تاخیر انداختن تصمیم گیری های شخصی و اجتناب از پرداختن به موضوعات هویت و در نتیجه تعهد هویت است( برزونسکی 1989، 1990).افرادی که بر سبک هویت اطلاعاتی و سبک هویت هنجاری تکیه می کنند تعهدات هویت قوی تر و روشن تری نسبت به افراد مغشوش/ اجتنابی کسب کرده اند کمبود تعهدات استوار در افراد مغشوش / اجتنابی آنان را در موقعیت آسیب پذیری قرار می دهد. گرچه استفاده از سبک های پردازش اطلاعاتی و هنجاری هر دو با تعهد هویت همبستگی مثبت دارد.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی دانشجویان:

فصل اول:

کلیات تحقیق 1
1-مقدمه 2
1-1-بیان مساله 5
1-2-اهمیت وضرورت تحقیق 13
1-3-اهداف پژوهش: 14
1-3-1-اهداف اصلی پژوهش: 14
1-3-2-اهداف فرعی پژوهش: 15
1-4-تعریف نظری وعملیاتی متغیرها: 16
1-4-1-تعاریف نظری: 16
1-4-2-تعاریف عملیاتی: 16

فصل دوم:

ادبیات تحقیق 18
2-1- احساس تنهایی 19
2-1-1-دیدگاه هایی پیرامون احساس تنهایی 24
2-1-1-1-دیدگاه ویس 24
2-1-1-2-دیدگاه دیگر محققان 25
2-2. تعهد هویت 28
2-2-1-ماهيت و مفهوم هويت 32
2-2-2-شكل‌گيري هويت 34
2-2-2-1-عوامل موثر بر شكل‌گيري هويت 39
2-2-3-نظريه‌هاي مربوط به هويت 40
2-2-3-1-نظريه اريكسون 40
2-2-3-2-دیدگاه مارسیا 44
2-2-3-3-دیدگاه بروزنسکی 46
2-2-3-3-1-سبک هویت هنجاری 47
2-2-3-3-2-سبک هویت سردرگم / اجتنابی 48
2-2-3-3-3-سبک هویت اطلاعاتی 49
2-2-4-ارتباط سبک های هویت و تعهد هویت 50
2-2-5-چهار پايگاه اساسي هويت 57
2-3- ابراز وجود 60
2-3-1-هدف هاي جرأت ورزي و ابراز وجود 65
2-3-2-مزاياي رفتار جرأتمندانه 66
2-3-3-پيامدهاي منفي نداشتن جرأت یا قدرت ابراز وجود 66
2-3-4-عوامل دوري از رفتار جرأتمندانه 67
2-3-5-ابراز وجود در روانشناسی بالینی 68
2-4-پیشینه تحقیق 70
الف- تعهد هویت و احساس تنهایی و عوامل روان شناختی مرتبط 71
ب) ابراز وجود و احساس تنهایی 76
ج) تعهد هویت و جنسیت 77
د) هویت و متغیر های روانشناختی 77
جمع بندی 82
2-4-فرضیات تحقیق 83
2-4-1-فرضیات اصلی پژوهش: 83
2-4-2-فرضیات فرعی پژوهش: 83

فصل سوم:

روش تحقیق 84
3-1- روش تحقیق 85
3-2- جامعه و نمونه آماري 85
جنسیت 87
3-3-ابزار تحقیق 88
الف)پرسشنامه تعهد هویت 88
ب) پرسشنامه احساس تنهایی 88
ج) پرسشنامه ابرازوجود 90
3-4- روش اجرا 91
3-5- روش‌های تجزيه و تحليل داده ها: 93
3-6-ملاحظات اخلاقی 93

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها 94
4-1-یافته های توصیفی 95
4-2-یافته های استنباطی 96
همبستگی بین متغیر ها 96

فصل پنجم:

بحث و نتیجه گیری 102
5-1-تبیین فرضیه های پژوهش 103
5-2-محدودیت های پژوهش 110
5-3-پیشنهادات پژوهش 110
5-3-1-پیشنهادات کاربردی 110
5-3-2-پیشنهادات پژوهشی 110
منابع 111
منابع فارسی 111
منابع انگلیسی 112
فهرست جداول و نمودار ها
جدول 3-1: سن نمونه 86
نمودار 3-1: توزیع سن نمونه 86
جدول 3-2: جنسیت 87
نمودار 3-2: توزیع جنسیت نمونه 87
جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار متغیر های مورد پژوهش 95
جدول 4-2: میانگین و انحراف معیار متغیر های مورد پژوهش به تفکیک جنسیت 95
جدول 4-3: همبستگی بین متغیر ها 96
جدول 4-4: خلاصه مدل 97
جدول 4-5: تحلیل واریانس مدل رگرسیون 97
جدول4-6: درصد تغییرات وارد شده 98
جدول 4-7: خلاصه مدل 98
جدول 4-8: تحلیل واریانس مدل رگرسیون 99
جدول4-9: درصد تغییرات وارد شده 99
جدول4-10: آزمون t جهت سنجش تفاوت میانگین تعهد هویت بر حسب جنسیت 100
جدول4-11: آزمون t جهت سنجش تفاوت میانگین ابراز وجود بر حسب جنسیت 100
جدول4-12: آزمون t جهت سنجش تفاوت میانگین احساس تنهایی بر حسب جنسیت 101

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی دانشجویان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 137
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *