پایان نامه بررسی رابطه باور مذهبی و رضایت زناشویی

به طور کلی از داده های این پژوهش نتیجه گیری شده که بین نگرشهای مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه برقرار است و همبستگی وجود دارد بنابرین افرادی که نگرشهای مذهبی بیشتری دارند در زندگی زناشویی هم رضایت بیشتری دارند بنابرین موضوع کلی این تحقیق مورد تایید قرار گرفته است .

پایان نامه بررسی رابطه باور مذهبی و رضایت زناشویی در قالب فایل ورد به همراه فهرست و منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

شیوه اجرای تحقیق رابطه باور مذهبی و رضایت زناشویی:

پژوهشگر با مراجعه به افرادی که به عنوان نمونه انتخاب شده اند پرسشنامه نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی را به آنها داده و از پاسخ دهندگان درخواست کرده که به صورت مستقل و جداگانه به سوالات پرسشنامه پاسخ دهند. همچنین به آنها یادآور شده که داده ها به وسیله کامپیوتر تجزیه و تحلیل میشود و پاسخ جداگانه ای برای تحلیل نتایج آزمودنی در کار نیست.

نتیجه گیری

پژوهشهای زیادی بین نگرش مذهبی را با عوامل مختلفی همچون سلامت روان،شکل کیری منبع کنترل و پرداخته اند. همچنین بسیاری از پژوهشها نیز رضایتمندی از زندگی زناشویی را در رابطه با عواملی همچون موفقیت اقتصادی، فرهنگی خانواده، باورهای غیرمنطقی، اشتغال زنان و مورد بررسی قرار داده اند.

در این تحقیق رابطه بین نگرشهای مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی در شهرابهر مورد بررسی قرار گرفته است . در این فصل به نتیجه گیری و بررسی فرضیه های تحقیق می پردازیم.

رضایت زناشویی
رضایت زناشویی

محدودیتها

 • انجام پژوهش در یک شهر نتیجه آن را حدود می کند.
 • عدم دقت و پاسخگویی به همه سوالات پرسشنامه
 • عدم همکاری بعضی از افراد نمونه با توجه به موضوع رضایتمندی زناشویی و برخی سوالات مربوط به پرسشنامه رضایت زناشویی
 • عدم توانایی در کنترل همه متغیرهای مداخله گر در موقعیت پژوهش مثل سطح تحصیلات،میزان درآمد ماهیانه و

پیشنهادات

 • پیشنهاد می شود پژوهشهای مشابهی در دیگر شهرها انجام شود و نتایج مورد مقایسه قرار گیرد.
 • پیشنهاد می شود در پژوهشهای دیگر متغیر ها مثل تعداد فرزندان، طبقه اقتصادی و را مورد بررسی قرار دهند.

 

فهرست پایان نامه بررسی رابطه باور مذهبی و رضایت زناشویی

فصل اول

 • چکیده……………………………………………………………………………………………………………………..۲ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۳
 • بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………۵
 • پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۶
 • اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۹
 • اهداف تحقیق،روش تحقیق……………………………………………………………………………….۱۱
 • روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۱۱
 • فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………۱۱
 • تعاریف عملیاتی و علمی متغیر های تحقیق……………………………………………………….۱۲

فصل دوم

 • تعریف دین…………………………………………………………………………………………………….۱۵
 • دیدگاه درونی وبیرونی دین…………………………………………………………………………….۱۵
 • تعاریفی از دانشمندان غربی درباره دین………………………………………………………….۱۵
 • تعریف مذهب…………………………………………………………………………………………………۱۹
 • مفهوم نگرش…………………………………………………………………………………………………۲۰
 • نگرش مذهبی………………………………………………………………………………………………..۲۱
 • جامعه شناسی و مذهب…………………………………………………………………………………۲۲
 • نقش روانی مذهب………………………………………………………………………………………..۲۳
 • نقش اجتماعی مذهب…………………………………………………………………………………….۲۳
 • آثار مذهب در زندگی……………………………………………………………………………………۲۵
 • اهداف و اهمیت ازدواج…………………………………………………………………………………۲۶
 • اهداف و انگیزه ازدواج…………………………………………………………………………………۲۷
 • تعریف رضایت……………………………………………………………………………………………۳۰
 • تعریف رضایتمندی زناشویی……………………………………………………………………….۳۱
 • عوامل موثر در رضایتمندی زناشویی…………………………………………………………..۳۱

فصل سوم

 • طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………….۳۶
 • جامعه آماری………………………………………………………………………………………………..۳۶
 • نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………..۳۶
 • ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………….۳۶
 • اعتبار و روایی ابزار………………………………………………………………………………………۳۶
 • شیوه اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………….۳۷

فصل چهارم

 • جداول دادهای
 • پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………..۳۹

 

فصل پنجم

 • نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….۵۴
 • محدودیتها………………………………………………………………………………………………………….۵۵
 • پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..۵۶
 • فهرست منابع
 • پرسشنامه

 

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی رابطه باور مذهبی و رضایت زناشویی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 98
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *