پایان نامه دیوان عدالت اداری

در این پایان نامه تلاش گردیده است موضوعاتی پیراومون دیوان عدالت اداری و تشکیلات این دیوان و همچنین لایحه های اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت ( شورای نگهبان) مواجه گردیده است مطرح گردد .  با توجه به اینکه توضیحات و شرح کامل ساختار های دیوان عدالت اداری کاری پیچیده و تخصصی میباشد که نیاز به صرف زمان بسیاری نیز دارد. در این پایان نامه همه مباحث به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفته است.پایان نامه دیوان عدالت اداری و ساختار آن در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

اعاده دادرسی :

در قانون جدید بحث اعاده دادرسی پیش بینی شده است، در سیستم قبلی اگر دادگاه نسبت به پرونده ای حکم قطعی صادر می کرد و بعد از صدور حکم مدرک جدیدی ارائه می شد تأثیری در رأی نداشت ولی در صورت تصویب لایحه قانون جدید افراد می توانند با در دست داشتن مدرک مؤثر پرونده های مختومه را بار دیگر به جریان بیندازند. (ماده  ۱۸-۱۳ لایحه)

 ضمانت اجرا و مجازات ها :

ضمانت اجرای احکام دادگاه های دیوان در قانون فعلی فقط اعمال ماده ۲۱ که انفصال از خدمت را شامل می شود . در قانون جدید دیوان عدالت اداری برای اجرای احکام قضات دایره اجرای احکام پیش بینی شده است. که به نظر میرسد ضمانت اجرا ها و تنبیهات به شکل جدی تری در لایحه جدید مطرح شده است .

 وظایف و صلاحیت ها :

در لایحه جدید صلاحیت دیوان به کلیه تصمیمات و آیین نامه های حکومتی توسعه یافته و برخی نهاد هایی چون نهاد های عمومی غیر دولتی که تا کنون عملا دیوان به ان رسیدگی میکرده است به طور رسمی در لایحه امده است.شکایت‌هایی هم که علیه هیأت‌های ۷ نفری زمین، شهرداری‌ها، بنیاد جانبازان و بنیاد مستضعفان ارسال می‌شوند عملا۲۰ سال است که توسط دیوان رسیدگی می‌شوند اما در لایحه اخیر این صلاحیت به گونه ای اشکار بیان شده است (ماده ۱۳لایحه)

هزینه دادرسی:

هزینه ی دادرسی که با توجه به شرایط امروزی  افزایش داشته است در این لایحه تعیین گردیده است .(ماده ۲۲ لایحه)

 میزان فرصت پاسخگویی و تجدید نظر:

در قانون فعلی فرصتی ۱۰ روزه در نظر گرفته شده اما در لایحه جدید به یک ماه افزایش یافته است همچنین فرصت تجدید نظر در قانون  ۲۰ روز میباشد که در لایحه به یک ماه افزایش یافته است(البته در شعبه تشخیص)-(ماده ۲۳)

عدالت اداری
عدالت اداری

محاسن لایحه جدید دیوان عدالت اداری از دید موافقان :

*  در قانون جدید دیوان عدالت اداری همچون دیوان عالی کشور دارای شعب تشخیص خواهند شد. این شعب با حضور ۵ قاضی باتجربه بیش از ۱۵ سال پرونده ها را رسیدگی خواهند کرد.

* در قانون جدید بحث اعاده دادرسی پیش بینی شده است، در سیستم قبلی اگر دادگاه نسبت به پرونده ای حکم قطعی صادر می کرد و بعد از صدور حکم مدرک جدیدی ارائه می شد تأثیری در رأی نداشت ولی در صورت تصویب لایحه قانون جدید افراد می توانند با در دست داشتن مدرک مؤثر پرونده های مختومه را بار دیگر به جریان بیندازند.

* اصلاح دخالت فرد ثالث در پرونده های مرتبط با خود در قانون فعلی فرد ثالث که به نوعی در پرونده دخیل بود اجازه دخالت در رسیدگی را نداشت با اصلاح این موضوع در قانون جدید مقررات مربوط به ورود اعتراض شخص ثالث در پرونده باز شده است.

* ضمانت اجرای احکام دادگاه های دیوان در قانون فعلی فقط اعمال ماده ۲۱ که انفصال از خدمت را شامل می شود به عنوان ابزار تنبیهی در جهت استنکاف مسئولان دولتی از حکم دیوان مشخص شده که این مورد نیز طی ۱۰ سال گذشته اعمال نشده است. در قانون جدید دیوان عدالت اداری برای اجرای احکام قضات دایره اجرای احکام پیش بینی شده است.

* یکی از نکات مثبت قانون جدید دیوان , حذف مرحلـه رسیدگی به تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است چون در قانون جدید آرای دیوان قطعی شده و در رسیدگی ها بین سرعت و دقت برابری وجود داشته باشد و اگر تنها به یکی از این دو اهمیت داده شود , کفـه ترازو ناهماهنگ خواهد شد.

* نظر دیوان در مرحلـه نهایی تصمیمات اداری است , گاهی این رسیدگی بین مرحلـه سوم و چهارم خواهد بود و اگر زمان زیادی نیز در این رابطه صرف شود , اجرای عدالت محقق نخواهد شد.

* در قانون قبلی تنها یک ضمانت اجرا وجود داشت و آن این بود که اگر احکامی قطعی شوند و فرد یا افرادی از انجام آن استنکاف کند این فرد منفصل می شود. این قانون , قانون مبهمی بود لذا در اجرا مشکلاتی را ایجاد کرده بود. در قانون گذشته جزئیات این عمل پیش بینی نشده بود و در حقیقت قانون عملی نبود و در مدت ۱۰ سال حتی یک مورد استفاده از این قانون نبوده است .

* قانون جدید دیوان , ضمانت های اجرایی دیگری را در نظر گرفته بدین گونه که اگر کسی در اداره فعالیت داشته و در آن اداره اضافه کاری انجام داده است ولی اضافه کاری او در نظر گرفته نشده است با گذشت یک سال از صدور حکم دیوان بر اساس نامـه دیوان عدالت اداری می توان نسبت به پرداخت پول فرد از حساب آن سازمان یا اداره بر اساس نامه ای به بانک اقدام کرد .

* با اشاره به اینکه شورای نگهبان ماده ۱۳ این لایحه را فراتر از اصل ۱۷۳قانون اساسی دانسته است‌، از نظر این کمیسیون امکان اصلاح ماده ۱۳ وجود ندارد‌، چرا که با اصلاح آن قوای سه‌گانه از هم تفکیک می‌شوند.

* اگر هریک از مواد ۱۳و ۲۰ لایحه دیوان عدالت اداری تغییر یابد، بر صلاحیت دیوان عدالت اداری لطمه خواهد خورد.

* کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ماده ۲۱ را به ‌شرح ذیل اصلاح کرده است: «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات‌عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید».

در ماده ۲۱ لایحه دیوان عدالت اداری تنها این مطلب قید شده بود که «اثر ابطال مصوبات توسط هیات عمومی از تاریخ تصویب مصوبه ابطال‌شده می‌باشد».

 فهرست مطالب پایان نامه دیوان عدالت اداری:

فصل  اول  :

 • تشکیلات دیوان عدالت اداری
 •      بخش  اول : حدود صلاحیت شعب دیوان     ………………………………………………………………………………….      ۵
 •      بخش دوم : هیات عمومی دیوان    …………………………………………………………………………………………………     ۷
 •      بخش سوم : ارکان دیوان   …………………………………………………………………………………………………………..      ۹
 •      بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان   ………………………………………………………………………………………….     ۱۰
 • آیین درخواست دادن یا طرح دعوی
 •     دادخواست   ………………………………………………………………………………………………………………………………..     ۱۲
 •      وکالت  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….    ۱۳
 •     رسیدگی به دادخواست و انشای رای  ……………………………………………………………………………………………….    ۱۴
 •     موارد امتناع   ………………………………………………………………………………………………………………………………      ۱۶
 •     اجرای حکم   ……………………………………………………………………………………………………………………………..      ۱۶
 •     تجدید نظر  …………………………………………………………………………………………………………………………………     ۱۷
 •     اجرای حکم تجدید نظر   ………………………………………………………………………………………………………………     ۱۸

فصل  دوم :

 • قانون دیوان عدالت اداری   …………………………………………………………………………………………………………………    ۲۰
 • آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   ………………………………………………………………………………………………………    ۲۸
 • مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال۸۴   ……………………………………………………………………………………..    .۳۸

فصل سوم :

 • لایحه جدید دیوان عدالت اداری   ………………………………………………………………………………………………………      ۴۰
 • ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری    ………………………………………………………………………….      .۴۹
 • برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری  با لایحه اخیر    ……………………………………………………………      ۵۰
 • محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان    ……………………………………………………………………………. .    ۵۳
 • معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان   ……………………………………………………………………………      ۵۵
 • بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )     ……………………………………………    ۵۷
 • شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)    ……………………………………………………………………………………………….     ۶۵
 • نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه      ……………………………………………………………………..    ۶۷

فصل  چهارم :

 • نتیجه    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..    ۷۰
 • منابع و مآخذ   …………………………………………………………………………………………………………………….    ۷۱
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه دیوان عدالت اداری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 63
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *