پروژه بهره برداری بهینه خودرو برقی مود V2G

در یکصد سال گذشته، انتشار بیش از حد گازهای گلخانهای توسط کارخانه ها و خودروهای درونسوز، باعث تغییرات بی سابق ای در آب و هوای کره زمین شده است. یکی از این تغییرات، گرم شدن آب و هوای کره زمین و به مخاطره افتادن حیات گیاهی و جانوری کره زمین میباشد. دولتها و طرفداران حفاظت از محیط زیست از دهههای گذشته تلاشهای گستردهای برای کاهش آلایندههای جوی شروع کردهاند . با توجه به نگرانیهای گسترده در مورد گرم شدن زمین و نیز آلودگی هوای ناشی از مصرف سوختهای فسیلی توسط خودروها نیاز به یافتن راهکارهای جدید برای تغییر منبع تولید انرژی برای خودروها ضروری مینماید. یکی از این کارها استفاده برنامه ریزی بهینه تولید انرژی الکتریکی در حضور خودروهای برقی از خودروهای برقی میباشد. منظور از اصطلاح خودروهای برقی قابل اتصال خودروهایی هستند که، هنگامیکه (Plug-In Electric Vehicle) به شبکه به پریز برق برای شارژ وصل میگردد، دارای قابلیت مبادله دو جهته توان می- باشند. اگر تعداد قابل توجهی از خودروهای برقی قابل اتصال به شبکه به صورت هماهنگتحتمدیریت و کنترل هوشمندانه یکنهاد گردهمآورنده به شبکه متصل شوند، با توجه به سخت افزارهایی که در این نوع خودروهای برقی و همچنین در پارکینگها نصب شده است، میتوانند همانند یک نیروگاه مجازی کوچک با سرعت راه اندازی بسیار بالا و بدون هزینه راه اندازی رفتار همچنین این نوع خودروها هنگام شارژ باتریشان همانند یک بار مصرفی رفتار کرده و از شبکه انرژی دریافت میکنند. پروژه بهره برداری بهینه خودرو برقی مود V2G در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

بهره برداری بهینه در حضور  خودروهای برقی:

امروزه استفاده از خودروهای برقی بعنوان یک منبع تولید پراکنده در بهبود کارایی شبکه، مورد توجه شرکت های توزیع قرار این امکان را می دهد (V2G) گرفته است. تکنولوژی خودرو به شبکه که بتوان انرژی اضافی ذخیره شده در باتری خودروها را مستقیماٌ به شبکه تزریق کرد و مزایایی نظیر هماهنگ سازی بار و تولید و هموار نمودن منحنی بار را فراهم نمود. در بسیاری موارد برنامه ریزی بهینه شارژ و دشارژ خودروهای یک پارکینگ برقی بمنظور کاهش هزینه توان خریداری شده همراه با هموار نمودن منحنی بار برای یک فیدر توزیع انجام می شود. همچنین از یک توربین بادی در کنار خودروهای برقی به عنوان دو منبع انرژی تجدید پذیر استفاده می شود بطوری که بتوان هم مقداری از توان مورد نیاز خودرو ها با توجه به پروفیل باد منطقه مورد مطالعه توسط توربین بادی تامین شود و همچنین تاثیر دو منبع انرژی تجدید پذیر را به طور همزمان مورد بررسی قرار داد.

با توجه به تأثیر الگوی بار شبکه بر قیمت تمام شده برق و پایین بودن سرانه تولید، لذا مطالعه بنیادی-زیربنایی پیک سا یی و دره زدایی جهت کاستن اوج مصرف امری ضروری می باشد. خودروهای برقی می توانند نقش مهمی در افزایش قابلیت اطمینان و اقتصادی تر شدن بهره برداری از به خودروهای (V2G) شبکه قدرت ایفا نمایند. تکنولوژی خودرو به شبکه برقی این امکان را می دهدکه انرژی ذخیره شده در باطری را مستقیما به شبکه تزریق نماید، یعنی از همان سیستم شارژی که برای شارژ باطری استفاده می شود می توان برای برگرداندن توان از باطری به شبکه هم استفاده کرد. در یک ساختار کلی، می توان هنگامیکه خودروهای برقی در پارکینگ های بزرگ محل کار یا محل سکونت پارک شده اند، از آن ها جدای از بار بودن به عنوان منبع تولید و ذخیره سازی انرژی استفاده نمود که علاوه برتأمین انرژی مورد نیاز خود، منحنی بار را نیز مسطح نمایند تا نیازی به تنظیم کاهش تولید در این ساعات نباشد. همچنین به عنوان یک منبع تولید انرژی در طول روز، هنگامی که این خوروها در پارکینگ های بزرگ محل کار پارک هستند، می توانند سرویس های جانبی مانند تنظیم افزایش یا کاهش تولید و نیز پیک سایی را ارائه دهند از کارهای انجام شده در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد . مقاله مرجع به آنالیز فنی و اقتصادی ساخت پارکینگ برقی برای شرکت توزیع پرداخته است که هدف اصلی این مقاله افزیش سود شرکت توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک بوده است. از دیگر کارهای انجام شده در این در پارکینگ برقی V2G زمینه می توان به مدل اقتصادی جهت تبادل توان اشاره کرد.

خودروبرقی
خودروبرقی

الگوریتم:

از جمله الگوریتمهای تکاملی است که از مدل های PSO الگوریتم از PSO ، واقعی در طبیعت الهام گرفته شده است .با توجه به شکل ۲ رفتارجمعی پرندگان در یافتن غذا بهره می گیرد بدین ترتیب که ، جمعیتی متشکل از یکسری ذرات تشکیل می دهد که هر ذره معرف یک پرنده در با بروز کردن موقعیت ذرات با توجه به میزان فضای جستجو است وشایستگی، جمعیت را به سمت جواب بهینه هدایت می کند

مراحل الگوریتم:

گام اول: انتخاب جمعیت اولیه به صورت تصادفی(تعداد خودروهای برقی در هر ساعت )

گام دوم: ارزیابی تابع هدف (ارزیابی تابع هدف فازی شده برای هرآرایش زمانی)

گام سوم: بروز رسانی سرعت و موقعیت هر ذره با استفاده از روابط( ۲۰ )و( ۲۱ )

گام چهارم: بروز رسانی مقادیر

گام پنجم: اگر شرط توقف ارضاع شده بود پایان الگوریتم در غیر این صورت برو به گام دوم.

شبیه سازی مساله:

با توجه به اینکه توربین بادی یک منبع تولید بی برنامه می باشد و خودروهای برقی هم به عنوان یک منبع تولید با برنامه و یک هم به عنوان یک بار با برنامه محسوب می شود لذا برنامه ریزی روزانه جهت حضور خودروها در پارکینگ برقی صورت پذیرفته است. تعداد خانوارهای موجود در منطقه نمونه ۹۶۰ خانوار می باشند که از این ۹۶۰ خانوار، ۷۵ % این خانوارها یعنی ۷۲۰ خانوار صاحب خودروی برقی می باشند همچنین حداکثر ظرفیت پارکینگ برقی ۱۲۰ می باشد. در این مقاله جه ت تامین قسمتی از توان مورد نیاز خودرو ها با توجه به منحنی باد منطقه مورد مطالعه، از توربین بادی به عنوان منبع انرژی تجدید پذیر استفاده گردیده است. توان توربین بادی ۱۵ % از حدکثر توان مصرفی شبکه انتخاب شده ۶۶۰ می شود. جهت حل مسئله KW است که توان توربین بادی مد نظر بهینه سازی، برای بدست آوردن حداکثر سود و هموار نمودن منحنی بار از استفاده گردیده است.جهت حل مسئله نیاز به Fuzzy PSO الگوریتم منحنی هزینه توان خریداری شده از شبکه می باشد که از رابطه ۷ استفاده شده است.

الگوریتم بهینه سازی فاخته:

الگوریتم بهینه سازی فاخته یک روش تکاملی جدیدی بوده که از زندگی موسوم به فاخته الهام گرفته است. فاخته ها در محل زندگی، دارای محدوده مشخصی برای تخم گذاری هستند. این پرنده ها در لانه تعدادی از پرندگان میزبان شروع به تخم گذاری کرده و تعدادی از ا ین تخم ها که شباهت بیشتری به تخم های پرنده میزبان دارند شانس بیشتری برای رشد و بالغ شدن خواهند داشت. تخم ها توسط پرنده میزبان از بین می روند.وقتی جوجه فاخته ها بالغ شدند برای تخم گذاری به محل های سکونت بهتر که در آن جا شانس بیشتر زنده ماندن تخم ها وجود دارد مهاجرت می کنند.پس از تشکیل گروههای فاخته در مناطق مختلف ، گروه دارا ی بهترین موقعیت به عنوان نقطه هدف برا ی فاخته ها جهت مهاجرت انتخاب می شود و فاخته های بالغ در این مکان، مجددا تخم گذاری می کنند پس از تخم گذاری پرندگان، تخم هایی که شباهت بیشتری به تخم های پرنده فاخته دارند رشد یافته و تبدیل به جوجه می گردند و مابقی تخم ها از بین می روند. پس از بالغ شدن جوجه ها، فاخته های جدید به دسته های مختلف تقسیم شده و بهترین مکان برای تخم گذاری مجدد پرندگان انتخاب و پرندگان به آن موقعیت مهاجرت می کنند. پارکینگ خودروهای الکتریکی به دلیل محدودیت هایی از قبیل مکان احداث، توانایی نصب در هر مکان را ندارند؛

فهرست مطالب پروژه بهره برداری بهینه خودرو برقی مود V2G:

  • مقدمه.. ۶
  • بهره برداری بهینه در حضور  خودروهای برقی.. ۸
  • هموار نمودن منحنی بار.. ۱۰
  • ساعات غیر پیک:.. ۱۱
  • ساعات پیک:.. ۱۱
  • محاسبه سود ناشی از کاهش هزینه توان خریداری شده از شبکه:   ۱۲
  • قبل از حضور خودروهای برقی:.. ۱۲
  • پس از حضور خودروهای برقی:.. ۱۳
  • قید تساوی:.. ۱۵
  • قید نامساوی:.. ۱۵
  • الگوریتم.. ۱۵
  • مراحل الگوریتم.. ۱۶
  • شبیه سازی مساله:.. ۱۷
  • داده های مربوط به منطقه مورد مطالعه:.. ۱۷
  • انتخاب توربین بادی مناسب:.. ۱۹
  • نتیجه بررسی :.. ۲۰
  • تابع هدف.. ۲۱
  • معادله بالانس قدرت.. ۲۲
  • محدودیتهای ژنراتورها.. ۲۳
  • بازده.. ۲۳
  • حداقل زمان روشن وخاموش بودن واحد.. ۲۴
  • الگوریتم بهینه سازی فاخته.. ۳۲
  • مشارکت واحدها با قید امنیتSCUC  در حضور خودروهای برقی قابل اتصال به شبکه V2G.. 36
  • هزینه ی بهره برداری در هر ساعت در در دو حالت با حضورV2G و بدون حضور V2G.. 40
  • اثرات خودروهای برقی بر کیفیت توان در بهره برداری از سیستم های توزیع.. ۴۲
  • اصول کارکرد شارژرهای خودروهای برقی.. ۴۳
  • ساختار شارژرهای با رکتیفایر غیر قابل کنترل.. ۴۴

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پروژه بهره برداری بهینه خودرو برقی مود V2G:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 52
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *