مقاله حقوق ورزش و حجاب

غالبا”بهنگامی که از مردم‌ کشورهای اسلامی سوال میشود: آیا در کشور شما تسهیلات ویژه‌ای‌ برای ورزش زنان و بانوان وجود دارد یا نه؟پاسخ منفی است و میگویند زنان پوشیده و باحجاب‌ به این قبیل امور علاقه‌ای ندارند. در بررسی این مسئله نخست‌ ضروری است به نکته‌ای اشاره‌ کنیم و آن برداشت بسیاری از جوامع غربی و غربزده از حجاب‌ است.گمان آنها این است که‌ حجاب در اسلام مخصوص زنان‌ سالخورده و بی‌چیز است نه افراد فعال و جوان و چنین امری را در رسانه‌های گروهی تبلیغ کرده‌ و یا در فیلم‌ها بنمایش میگذارند. خوشبختانه این طرز فکر عملا”و البته به صورت تدریجی تغییر می‌یابد و خواهران مسلمان بویژه‌ جوانان و دانشجویان فعال با انتخاب پوشش اسلامی مناسب در نقاط مختلف جهان به این طرز فکرها پاسخ عمی میدهند. و شما جلوه آن را در بسیاری‌ از جوامع و دانشگاهها ملاحظه‌ می‌کنید و طبیعی است که در چنین صورتی منافاتی بین رفع‌ نیازهای جسمی و روحی بانوان‌ با مسئله حجاب وجود نخواهد داشت.مقاله حقوق ورزش و حجاب در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

ورزشکاران مقید به حجاب:

در این دیدگاه بانوان ورزشکار طراحی لباس استاندارد را لازم دانسته و معتقد بودند که در این زمینه باید از تجارب سایر کشورهای اسلامی بهره گرفته شود.آنان وجود حجاب را دلیل عدم موفقیت بیان نکرده بوند  و آن را دلیل کاهش اعتماد به نفس یا افسردگی نمی دانند و به طور کلی حجاب را محدودیت قلمداد نمی کنند. همچنین با این نظر که حجاب باعث مشکلات تکنیکی و تاکتیکی در ورزشکاران یا باعث خطای دید در داوران می شود به شکل قابل توجهی مخالف اند.

 ورزشکاران بی تفاوت به حجاب:

این گروه شامل بانوان ورزشکاری است که‌ نسبت به جمله‌هایی از قبیل حجاب در مسابقات برون‌مرزی باعث کاهش اعتماد به‌ نفس می‌شود،حجاب باعث جلب نظر تماشاگران می‌شود یا هنگام ورزش دوست دارم‌ بی‌حجاب باشم،بی‌نظر بوده و معتقدند که فضاهای‌ تمرینی برای ورزش همراه با حجاب مناسب نمی‌باشد و طراحی لباس‌های ورزشی با رنگ‌های شاد و مطابق با سایر کشورهای اسلامی ضروری است .هرچند این گروه معتقد بودند که در مسابقات برون‌مرزی،ورزشکاران باحجاب بیشتر از سایر ورزشکاران مورد توجه هستند.با جمله‌هایی که‌ ورزشکاران باحجاب،نامرتب به نظر می‌رسند یا حجاب باعث افسردگی می‌گردد، مخالف هستند.به طور کل،کلیه ورزشکاران با این جلمه موافقند که اگر از ابتدا،آموزش ورزشی‌ با پوشش مناسب همراه باشد،تطبیق ورزشکاران با این شرایط زودتر صورت می‌پذیرد، هرچند در این میان تجهیز نمودن فضاهای ورزشی نیز ضروری به نظر می‌رسد. ورزشکاران زن بامسئله رعایت حجاب و پوشش اسلامی در مسابقات ورزشی موافق‌ اند و آن را یک محدودیت به حساب نمی‌آوردند.از سوی دیگر،معتقد ندکه‌ نوع و جنس لباس‌های مورد استفاده باید کاملا استاندارد باشد تا در عملکرد ورزشی‌ آنان محدودیت ایجاد نکند.

محدودیت حجاب در ورزش:

داشتن حجاب نباید دلیلی برای بی‌علاقگی زنان به‌ ورزش و پرورش ابعاد وجودی‌ باشد.البته این نقص در کار بانوان‌ تا حدودی نتیجه اشتباه ماست که‌ نتوانستیم و یا نخواستیم وسایل‌ و امکانات کافی درا ین رابطه‌ برای آنان فراهم کنیم و شرایط سازمان‌یافته و ابزاری مناسب،در چهارچوب ضوابط و اندیشه‌های‌ اسلامی در اختیارشان بگذاریم. اگر درباره این ضرورت توجهی‌ بشود با اندک کوشش به راه‌ حلهائی برای رفع دشواری موجود در این زمینه دست خواهیم یافت. ورزش شنا را با توجه به اهمیت‌ آن در تندرستی برای زنان‌ میتوان فراهم کرد تا بانوان با پوشش‌های مناسب در اماکن مجزا و استخرهای سرپوشیده و دور از رؤیت مردان به ورزش بپردازند. از جمله محدودیت‌های ورزشی‌ برای زنان مسلمان میتوان مسئله‌ کمبود وقت را بعنوان مانع طرح‌ کرد نه حجاب را.اشتغالات‌ بسیار زنان در کارهای مربوط به خانه و زندگی و رسیدگی به‌ فرزندان،بویژه برای آنها که‌ فرزندانی خردسال دارند خود مانع تن دادن به فعالیت‌های‌ وقت‌گیر و سرگرمی‌ها و تفریحاتی‌ از این قبیل است و اگر آن‌ دشواری‌ها تا حدودی تحت کنترل‌ درآیند این امکان نیز پدید خواهد آمد.درعین‌حال باید یادآور شد که ترتیب دادن گردش‌های‌ دستجمعی برای بانوان،آنهم با تامین غذائی ساده در آن روز میتوان فرصتی کافی برای حرکت‌ و ورزش و فعالیت‌های بدنی‌ جهت بانوان فراهم آورد و این‌ اقدام اگرچه کوچک و ناچیز است‌ مهم بنظر می‌آید.در صدر اسلام توجه بیشتری‌ نسبت به زنان مبذول میشد و ظاهرا”زنان مسلمان بمراتب‌ تندرست‌تر و نیرومندتر از مردان‌ بودند و مشارکت آن‌ها در جنگها و فعالیت‌شان در پشت جبهه‌ها کاملا”نشان‌دهنده این موفقیت‌ بود.و امروزه در اثر پاره‌ای از غفلت‌ها چنین موقعیتی از دست‌ زنان مسلمان خارج شده و ضروری‌ است که از نو احیا گردد.دلیلی ندارد که مسلمانان در فعالیت مشروع از دیگران عقب‌ باشند.نعمت سلامت و رشد از نعم الهیه است.بفرموده رسول‌ خدا”ص‌”خداوند تبارک و تعالی‌ دوست میدارد که اثرات رحمت و نعمت خود را بر بندگان ببیند و بدون شک چنین سخنی عام و در برگیرنده زنان و مردان ماست.باید تلاشی بعمل آید که زنان‌ خواستار و متقاضی امکانات و شرایط رشد خود شوند و بخواهند که سالمتر و نیرومندتر باشند و یکی‌ از راههای دستیابی به چنین‌ مقصدی این است که تسهیلات و امکانات لازم را در این زمینه‌ فراهم آوریم.در چنان صورتی‌ خواهیم دید که زنان مسلمان و با حجاب ما تا چه حد به انجام ورزش‌ و فعالیت‌های ورزشی توانا هستند.(خوشگویان،۸۶)

ورزش
ورزش

نگرش ورزشکاران به حجاب:

نگرش نسبت به حجاب و شکل به کارگیری آن می تواند تحت تاثیر شرایط متفاوت باشد تحقیقاتی که توسط کرمانشاهیان(۱۳۷۸) و حسینی دوست(۱۳۸۰) صورت گرفت نشان داد که نگرش  و ذهنیت به حجاب در مجامع مختلط با متغیرهای نوع دانشگاه پذیرش ارزش های دینی از سوی افراد و گروه همسالان به سن، تحصیلات، پدر و مادر و رشته های تحصیلی ارتباط دارد.

فهرست مطالب مقاله حقوق ورزش و حجاب:

گفتار اول: حقوق ورزش ۳بنداول:آشنایی با حقوق ورزش ۳بند دوم:اهداف حقوق ورزش ۴بند سوم:تاریخچه حقوق ورزش در ایران ۵بند چهارم:ورزش و قانون مسئولیت مدنی ۵بندپنجم: ورزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۸بند ششم: ورزش در قانون مجازات اسلامی ۹بندهفتم:حقوق ورزش و جامعه شناسی ۱۲گفتاردوم:حجاب و حقوق ورزش ۱۴بنداول:حقوق ورزش در اسلام ۱۴بند دوم: مفهوم حجاب ۱۵بندسوم:حجاب در ورزش بانوان ۱۵بندچهارم: نگرش ورزشکاران به حجاب ۱۶بند پنجم : ورزشکاران مقید به حجاب ۱۶بند ششم : ورزشکاران بی تفاوت به حجاب ۱۷بندهفتم:محدودیت حجاب در ورزش ۱۸فهرست منابع ۲۰

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله حقوق ورزش و حجاب:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 20
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *