تحقیق بررسی موضع اسلام پیرامون حقوق جنگ بشردوستانه

در پژوهش حاضر که دردو فصل تدوین یافته در مقدمه به تعریف موضوع،اهداف، فایده، تاریخچه و ضرورت پردازش به موضوع حقوق جنگ در اسلام پرداخته شده سپس در فصل اول در قالب دو گفتار سوال و فرضیه تحقیق پیرامون کامل بودن و کارآمدی حقوق جنگ در اسلام مورد اشاره واقع شده در پی آن فصل دوم مشتمل بر پنج گفتار بنامهای ۱- تعریف جنگ و حقوق بین الملل معاصر و مقایسه آن با مفهوم جهاد ۲-اعلان جنگ و آثار حقوقی مترتب بر آن در اسلام و حقوق بین الملل معاصر ۳-آثار حقوقی جنگ بر سرزمین در اسلام و حقوق بین املل معاصر ۴-حقوق بشر دوستانه در اسلام ۵- راه های پایان دادن جنگ در حقوق اسلام به موضوع از جنبه های مختلف پرداخته شد و کامل بودن و جامع بودن کارآمدی و بشر دوستی و صلح خواهی حقوق جنگ اسلام مورد پژوهش و تبیین قرار گرفت و سرانجام در نتیجه گیری به جمع بندی مطالب ارائه شده و پاسخ به سوال تحقیق و تصدیق فرضیه تحقیق بر پایه دستاوردهای پژوهش پرداخته شد.تحقیق بررسی موضع اسلام پیرامون حقوق جنگ بشردوستانه  در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

تعریف:

موضوع این پژوهش حقوق جنگ و جهاد در اسلام است به این معنا که این تحقیق بر آن است تا به بررسی احکام مربوط به جنگ در حقوق اسلامی پرداخته و آن ها را مورد ارزیابی قرار دهد.

اهداف تحقیق:

هدف از این تحقیق این است که بر پژوهشگر روشن شود که آیا اساسا اسلام دارای یک حقوق جنگ تام و کامل می باشد و این حقوق بر فرض وجود تا چه حد کارآمد است؟

تاریخچه:

تا کنون در کتب و مقالات متعددی به جهاد پرداخته شده است. از رساله های عملیه تا کتب جهاد استاد شهید مرتضی مطهری، کتاب اسلام و حقوق بین الملل دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی و…

بشردوستانه
بشردوستانه

فهرست مطالب تحقیق بررسی موضع اسلام پیرامون حقوق جنگ بشردوستانه:

چکیده ۵مقدمه ۶تعریف ۶اهداف تحقیق ۶اهمیت تحقیق ۶تاریخچه ۷ضرورت تحقیق ۷فصل اول ۸گفتار اولبیان سوال تحقیق ۹گفتار دومبیان فرضیه ۹فصل دوم ۱۰گفتار اولجنگ در حقوق بین الملل معاصر ومقایسه آن باجهاد ۱۱الف) تعریف جنگ ۱۱ب) تعریف جنگ در اسلام ۱۲گفتار دوماعلان جنگ و آثار حقوقی آن دراسلام و حقوق بین الملل معاصر ۱۶گفتار سومآثار حقوقی جنگ در اسلام و حقوق بین الملل معاصر ۲۲الف- مقدمه ۲۲ب- تعیین صحنه درگیری ۲۳ج- دارالحرب و آثار حقوقی آن ۲۶د- نتیجه گیری ۲۷گفتار چهارم:اسلام و حقوق بشر دوستانه ۲۸الف- اسلام و حقوق بشر دوستانه ۲۹ب- بررسی تطبیقی حقوق بشر دوستانه در اسلام و مسیحیت ۳۱ج- حقوق بشر دوستانه در اسلام و ضمانت اجرایی ۳۲د- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر دوستانه ۳۳ه) نتیجه گیری   ۳۶گفتار پنجم:راه های پایان دادن جنگ در حقوق اسلام ۳۶الف- تقسیم جهان از نگاه اسلام (سرزمین های غیر اسلامی) ۳۷ب- قراردادهای پایان جنگ در اسلام ۴۰نتیجه گیری ۴۳منابع ۴۷

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق بررسی موضع اسلام پیرامون حقوق جنگ بشردوستانه:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 38
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *