تحقیق درمورد جرم پولشویی

مقاله و تحقیق جرم پولشویی در فایل ورد ۸۸صفحه ای آماده ویرایش و پرینت میباشد. در این مقاله،به بررسی پدیده پولشویی به عنوان یک جرم پرداخته می شود . لذا همانند هر جرم دیگر در ضمن تبیین مفهوم و تعریف ، تاریخچه پولشویی و ارکان تشکیل‌دهنده آن مورد مطالعه قرار می گیرد. در ادامه به چکیده ای از متون و عناوین مقاله میپردازیم تا در صورت نیاز از باکس انتهای صفحه دانلود نمایید.

عناوین و متون مقاله جرم پولشویی رشته حقوق:

اگر چه تروریسم سالهای مدیدی است که یکی از نگرانی های جامعه بین المللی است، اما هنوز تعریف جامع و عام الشمولی که مورد موافقت همه کشورها باشد،‌از آن نشده است. مشکل ارائه تعریف از تروریسم ناشی از ارتباطی است که بین این عمل با برخی از فعالیتهای سیاسی و آزادی خواهانه وجود دارد. در بعضی موارد سازمانهایی به ظاهر تروریستی وجود دارند که اهداف سیاسی خاصی را دنبال می‌کنند و همین امر تمایز بین جرایم سیاسی از جرایم غیر سیاسی را مشکل می سازد. مفهوم تروریسم یک مفهوم نسبی است که از مکانی به مکان دیگر و از شخصی به شخص دیگر و از عقیده ای به عقیده ای دیگر و طبق شرایط مختلف ، متفاوت است . اگر چه برخی نقاط مشترک بین آنها وجود دارد .لذا  ارائه مفهوم واحدی از ترویسم یا جرم سیاسی که مورد قبول و رضایت جمیع باشد. مشکل است .لذا باید اعتراف کرد که تعریف مشخص و واضح و دقیقی از تروریسم وجود ندارد. مطابق یکی از تعاریف «تروریسم مشتمل بر اعمال خشونت آمیز و ملهم از انگیزه های سیاسی علیه اموال یا اشخاص است که در بیشتر موارد ضد سرمایه داری یا ضد غربی یا مخلوطی از هر دو می باشد.»

پولشویی
پولشویی

ارتباط پولشویی و تروریسم:

آنچه مسلم است این است که تروریسم همان گونه که از معنای لغوی آن استنباط می شود به معنای ایجاد وحشت و رعب است که شبیه این جرم در حقوق ایران محاربه است که برداشتن اسلحه به قصد ترساندن مردم است. اما از دهه ۹۰ به بعد در مفهوم تروریسم تحولی ایجاد شد که از آن جمله دخالت دولتها در امر تروریسم است. پس از فروپاشی شوروی و برهم خوردن موازنه سیاسی در دنیا ،‌گاه تروریسم از جانب دولتهایی برای پیشبرد اهداف سیاسی یا برای احقاق حقوق خود که بدون پشتوانه مانده است، صورت می گیرد که مداخله دولتها در تروریسم گاهی به صورت مستقیم است که به آن «تروریسم دولتی» می گویند و گاهی نیز به صورت غیر مستقیم‌است. تامین منابع مالی ، پناه دادن به تروریستها و خودداری از استرداد آنها برای محاکمه نیز از موارد دخالت غیر مستقیم دولتها در تروریسم است.یکی دیگر از تحولات تروریسم ناشی از تحول شبکه های مجرمانه بین المللی است. بدین معنی که مجرمان بین المللی سازمان یافته از تروریسم به عنوان ابزرای برای پیشبرد مقاصد خود استفاده می کنند و گاهی این مقاصد منافع مالی است. و از اینجاست که ارتباط بین فعالیتهای تروریستی و جرایم سازمان یافته آغاز می شود.

رابطه پولشویی و جرایم مربوط به مواد مخدر:

مواد مخدر بزرگترین معضل اجتماعی ، فرهنگی ،‌بهداشتی،‌جرم شناسی و حقوقی در قرن حاضر است که تمام جهان را در برگرفته ،‌افکار جامعه جهانی را به خود مشغول کرده است.جرایم مواد مخدر طیف وسیعی از اعمال شامل کشت ، تولید ، واردات ،‌صادرات، نگهداری ، اخفاء، ‌حمل خریدو فروش ،‌توزیع و در بعضی کشورها مثل ایران مصرف مواد مخدر را شامل می شود . این طیف گسترده جرایم را وقتی در کنار مسأله تنوع مواد مخدر از طبیعی و مصنوعی ، خفیف و قوی در نظر بگیریم به طور منطقی با جمعیت وسیعی از افراد درگیر در این مسأله رو به رو می شویم که برای حفظ و ارتباط زنجیره های مختلف تولید و توزیع و مصرف مواد مخدر نیاز به همکاری و ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر دارند. برای تولید،‌توزیع و همچنین مصرف مواد مخدر نیاز به یک تعداد جرم تدارکاتی است . به این معنا که تولید کننده و عرضه کننده برای رسیدن به بازار مصرف،  باید یک سلسله جرایمی را علاوه بر جرایمی که مستقیماً راجع به مواد مخدر هستند،‌ مرتکب شوند. مثلاً برای حمل و عبور مواد مخدر قاچاقچی لازم است مرتکب جعل ، ورود غیر قانونی به سرزمین کشور دیگر شود و در بسیاری از موارد مستلزم درگیریهای مسلحانه با نیروهای مرزی و پلیس است و این امر مستلزم تهیه اسلحه و در نتیجه درگیری در قاچاق اسلحه است.

آثار و زیانهای اجتماعی و سیاسی:

پولشویی همان گونه که گفته شد به وسیله سازمانهای جنایتکار فراملی صورت می گیرد که ممکن است حتی صدها نفر را در سرتاسر جهان در استخدام خود داشته باشند که این افراد در کشورهای مختلف سعی می کنند در میان مقام های عالی رتبه و چه در کشور متبوع خود و چه در کشور محل فعالیت، از طرق مختلف نفوذ کنند تا نظر سیاستمداران یا نمایندگان پارلمان های دنیا  یا افراد موثر در نیروهای پلیس را جهت همکاری جلب کنند . و یا آنها را برای تدوین قوانین مناسب که کار آنها را تسهیل می کند، تشویق و تطمیع کنند . و رایج ترین وسیله ای که برای رسیدن به این هدف خود مورد استفاده قرار می‌دهند ، رشوه دادن و نفوذ مالی است . بنابراین اولین اثر منفی که پولشویی می تواند داشته باشد رواج ارتشا و فساد مالی و اداری است.

‌بدون قربانی بودن:

پولشویی جرمی بدون قربانی است، جرمهای بدون بزه دیده این گونه تعریف شده اند: «جرم های غیر خشنی هستند که رفتار موضوع آنها را بزرگسالانی انجام می دهند که از شرکتشان در جرم شکایتی ندارند و آسیب مستقیمی نه علیه دیگران و نه علیه شرکت کنندگان در رفتار موصوف وارد نمی کنند .»مانند همجنس بازی ، قمار ، خرید و فروش مواد مخدر.بنابراین جرم های بدون بزه دیده خشن نیستند ، رفتار موضوع آن مور رضایت شرکت کنندگان یا طرفین است ، بزه دیده واقعی و مستقیم ندارند،‌البته هر جرمی یک بزه دیده یا مجنی علیه اعتباری دارد . مثلاً جرایم خرید و فروش مواد مخدر ،‌بزه دیده ای به نام بهداشت و سلامت روانی ، جسمانی مردم دارد. اما این جرایم بزه دیده واقعی و مادی ندارند. مثلاً در قتل ، مقتول بزه دیده واقعی و ملموس و مادی است. اما در جعل اسکناس یا قلب سکه بزه دیده ای وجود ندارد و بزه دیده یک امر اعتباری است که خزانه عمومی ، اعتبار عمومی یا اعتبار یک دولت است.

بررسی جرم شناختی پولشویی و هدف و ضرورت جرم انگاری:

بحث راجع به پولشویی و اهمیت مبارزه با آن ، دقیقاً پس از گسترش جرایم سازمان یافته در نیمه دوم قرن بیستم و نگرانی جامعه بین المللی از این جرایم مطرح شد . و در طی سمینارها و کنفرانسهای متعددی که برای مبارزه با معضل جرایم سازمان یافته تشکیل شده ،‌مبارزه با پولشویی به عنوان مهمترین راه حل ، ارائه گردید . چون هدف گروههای سازمان یافته مجرمانه ، کسب منفعت مالی است لذا باید آنها را از دست یابی به این هدف بازداشت تا انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود. پس برخورد و مبارزه مناسب با پولشویی در در واقع مبارزه و پیشگیری از سایر جنایات سازمان یافته که جرم مقدم هستند محسوب می شود.

این طرز تفکر یادآور اصل «اصالت فایده» و «حسابگری جزایی» جرمی بنتام فیلسوف و حقوقدان قرن ۱۸ و ۱۹ است. عقیده بنتام مبتنی بر نوعی لذات گرایی یا اصالت لذت روانی است . یعنی این نظریه که هر موجود انسانی بالطبع طالب کسب لذت و دفع الم است . ووقتی گفته می شود که انسان در طلب لذت است معنایش این است که در طلب بیشترین لذت یا بیشترین مقدار ممکن از لذت است . و بیشترین میزان خوشی فرد یا جامعه ذی ربط غایت مطلوب عمل انسانی است.البته بنتام مبتکر این اندیشه نبود و پیش از وی کسانی چون اپیکور ،‌هلوسیوس  و …. نیز به دفاع از آن پرداخته بودند، اما اندیشه های بنتام آن را ماندگار کرد. بنتام سپس به استفاده از این اندیشه ها برای اصلاح نظام حقوقی و جزایی پرداخت . به نظر وی «هرفرد حتی به طور ناخودآگاه بنا بر محاسبه خوبی (نفع و لذت )‌و بدی (رنج و ناراحتی ) حاصل از کردار خود امور خویش را ادره می کند. اگر دریابد که کیفر نتیجه عملی خواهد بود که از آن سود می‌برد ،‌ در آن صورت این اندیشه با نوعی قدرت وی را از ارتکاب آن عمل باز می دارد. اگر ارزش کلی کیفر به نظر وی بیشتر از ارزش کل لذت بنماید در آن صورت نیروی بازدارنده نیروی حاکم خواهد بود و عمل ارتکاب نخواهد یافت … باید رنج کیفر از میران سود بزه تجاوز کند … روی هم رفته فردی که تصمیم به ارتکاب بزه می گیرد در عمل همچون یک اقتصاد دان با سبک و سنگین کردن مزایا و معایب، منافع و رنجهایی که ممکن است از جرم نصیبش گردد ، رفتار می کند. بنابراین برای پیشگیری از جرم، ‌باید رنج کیفر بیشتر از سود ناشی از جرم باشد و برای اینکه کیفر نقش بازدارندگی خود را ایفاء کند باید عجین با رنج و زیان باشد.»

عنصر معنوی جرم:

بدون وجود و احراز عنصر معنوی ، هیچ جرمی قابل انتساب به فرد نیست. صرف پیش بینی رفتار مجرمانه توسط قانونگذار و ارتکاب آن توسط یک شخص موجب تحقق جرم نمی‌شود و علاوه بر آن لازم است میان عمل و شخص مرتکب رابطه روانی موجود باشد . برهمین اساس اسناد مختلف راجع به پولشویی از جمله کنوانسیون پالرمو وجود قصد مجرمانه در مرتکب را لازم می دانند و با اصطلاحاتی مانند«عالماً»، «عامداً» پولشویی را یک جرم عمدی معرفی می کنند . عنصر معنوی در جرایم عمدی دارای اجزایی است که به بررسی هریک از این اجزاء در جرم پولشویی می پردازیم:

جزء اول عنصر معنوی علم است که شامل علم به حکم و علم به موضوع است. علم به حکم طبق اماره قانونی «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» برای همه افراد جامعه مفروض است . لذا در خصوص پولشویی نیز پس از تصویب قانون مربوط و طی مراحل قانونی همه افراد جامعه عالم نسبت به آن فرض می‌شوند. علم به موضوع شامل علم به واقعیت موضوع است که این واقعیت می‌تواند مادی باشد، مثل جسم انسان یا مال و یا غیر مادی باشد مثل حیثیت و اعتبار اشخاص.که در جرم پولشویی واقعیت موضوع مال است یعنی یک واقعیت مادی است. در برخی جرایم، علم به وصف و ویژگی موضوع نیز لازم است مثل زنده بودن انسان در جرم قتل، که در جرم پولشویی علم به نامشروع بودن مال است . لذا برای تحقق جرم پولشویی و همچنین جرایم مرتبط با آن لازم است که مرتکب از ماهیت مجرمانه دارایی‌ها مطلع باشد و چنانچه مثلاً یک متصدی بانکی بدون آگاهی از منشا مجرمانه پولها برخی عملیات بانکی برروی آنها انجام دهد که موجبات پنهان سازی ماهیت مجرمانه این اعمال را فراهم آورد ، عمل وی به هیچ عنوان قابل  سرزنش نیست . «شرط علم برای تحقق جرم پولشویی دارای اهمیت اساسی است و بدون این عنصر، اغلب اعمالی که به وسیله کنوانسیونهای بین المللی جرم انگاری شده اند مانند تبدیل یا انتقال مال و یا مالکیت و استفاده از آن ، در نگاه اول یک عمل تجاری عادی و روزمره محسوب می شود که نه تنها رایج و معمولی است بلکه رفتاری ظاهراً مشروع است . تنها چیزی که این اعمال را قابل مجازات می سازد عنصر روانی مرتکب در جرم پولشویی است.»

دیگر عناوین مقاله جرم شناختی پولشویی رشته حقوق:

 • مفهوم و تعریف پولشویی
 • تاریخچه
 • سازمان یافتگی آثارهای و زیانهای اقتصای
 • ‌شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم
 • مشارکت و معاونت در پولشویی
 • خصوصیات و عمل مرتکب
 • بررسی تحلیلی عنصر مادی , معنوی,قانونی جرم پولشویی
 • نتیجه مجرمانه و مراحل پولشویی
 • شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی ,غیر بانکی,بانکی
 • بررسی ویژگی های رایج جرم پولشویی
 • اهداف و علل پولشویی
 • ‌میزان پولشویی

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق درمورد جرم پولشویی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 88
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست ندارد منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *