تحقیق جذب سطحی و پالایش گاز

گازها به واسطه نوع ترکیبات متشکله بر دو نوع ترش و شیرین تقسیم می‌شود. گاز شیرین فاقدترکیبات s2h و co2 است‌. با انجام یک عمل رطوبت‌زدایی و همچنین تنظیم نقطه شبنم و سردسازی‌گاز ()noitaregirfeR (در فشار ۸۰ بار و ۱۰- درجه سانتی‌گراد) آماده تغذیه به خطوط لوله می‌شود وقابلیت مصرف می‌یابد. اما گاز ترش که حاوی ترکیبات یادشده است باید ابتدا در پالایشگاه تصفیه وپس از تبدیل به گاز شیرین و رطوبت‌زدایی‌، مصرف شود. همچنین در گاز طبیعی‌، هیدروکربن‌های‌پروپان و بوتان وجود دارد که از نظر صنایع شیمیایی مهم است‌. برخی از ترکیبات مانند آب‌، هیدروژن‌سولفوره و گازکربنیک در گاز طبیعی وجود دارد که پیش از پمپ‌شدن به خطوط انتقال باید حذف شود.حذف این ناخالصی‌ها به این ترتیب است‌. تحقیق جذب سطحی و پالایش گاز در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

رطوبت‌زدایی‌:

آب در هیدروکربورهای گازی باعث تشکیل هیدرات‌ها، خوردگی لوله‌ها و احتمالاًایجاد یخ‌زدگی در خطوط انتقال می‌شود. فرایند رطوبت‌زدایی به وسیله ۴ روش تراکم‌، جذب سطحی‌،سردکردن و تصفیه با مواد خشک‌کننده انجام می‌گیرد.عاری‌کردن از CO2 و SH : میزان هیدروژن سولفوره که به علت ایجاد خوردگی در خطوط انتقال وتولید آلوده‌کننده‌های هوا مانند ترکیبات اکسیژنه گوگردی باید از گاز طبیعی حذف شود صفر تا ۳۵ گرم‌در مترمکعب است‌. عملیات تصفیه به دو صورت امکان‌پذیر است‌:

الف‌) شست‌وشوی گاز طبیعی با آب تحت فشار ۷۵ اتمسفر: گاز تصفیه‌شده در این عملیات حاوی‌متان گاز کربنیک و کمی SH خواهد بود.

ب‌) شست‌وشوی گاز طبیعی با اتان آمین تحت فشار ۷۵ اتمسفر: گاز تصفیه‌شده با این روش کاملاًعاری از SH بوده و نسبت به روش شست‌وشو با آب دارای خلوص بیشتری است‌. رایج‌ترین محلولبه‌کاررفته محلول آبی حاوی ۳۰-۱۰ منواتان آمین است‌. محصول نهایی از این پالایش‌، گوگرد و درنهایت اسیدسولفوریک است‌.یکی از جدیدترین روش‌های شیرین‌کردن گاز، استفاده از پرده‌های غشایی است‌. این جداره‌هابراساس قابلیت نفوذی گازهای مختلف عمل می‌کنند و جنس آن‌ها اغلب از پلی‌سولفون‌-پلی‌استیرن وبرخی پلیمرهای دیگر است‌. مزیت این روش‌، مصرف کم‌، هزینه پایین فرایند و عملکرد اقتصادی درسرعت‌های جریانی متفاوت است‌.

پالایش
پالایش

سیستم تثبیت میعانات گازی (Condensate Stabilization):

مخزن ۲۵۰ هزار بشکه‌ای برای ذخیره میعانات گازی تثبیت شده،جهت صادرات ، ( ظرفیت مخازن متناسب با ۲۰ روز تولید پالایشگاه است ).تولید برق برای کلیه تأسیسات خشکی تولید آب شرب و ذخیره‌سازی جهت کلیه تأسیسات خشکی مخازن آب آتش‌نشانی و شبکه آب آتش‌نشانی مشعل و گودال سوزا (Flare & Burn Pits)سیستم تبدیل گوگرد مذاب به محصول نهایی (گرانول ) جهت صادرات با توجه به موارد ذکر شده فرآیندهای درنظرگرفته شده در بخش فرآورشی پالایشگاه خشکی در ذیل شرح داده می‌شوند.یکی از فرآیندهایی که در دهه های اخیر به منظور جداسازی و خالص سازی اجزای گاز توسعه پیدا کرده است فرآیند جذب سطحی است.کاربرد فراوان این فرآیند منجر به مطالعات بسیار در زمینه مد لسازی ریاضی این سیستم شده است. از یک مدل کارآمد میتوان در طراحی واحدهای جذب سطحی و        بهینه سازی عملکرد این گونه واحدها استفاده کرد. یکی از مهترین اجزای مدل جامع فرآیند جذب سطحی گاز، تعادل جذب چند جزیی است. دقت در پیش بینی تعادل جذب به خصوص برای جذب بخار آب از گاز طبیعی که مقدار جذب قابل ملاحظه است تأثیر بسزایی در دقت مدل جامع فرآیند جذب سطحی دارد بنابراین بدون در اختیار داشتن مدل دقیقی برای پیش بینی تعادل جذب سطحی پیش بینی دقیق دینامیک جذب در ذرات و بستر امکان پذیر نیست. علاوه بر رو شهای توسعه یافته بر مبنای مدل تعادلی لان گمویر در سا لهای اخیر رو شهای متعددی برای پی شبینی تعادل جذب سطحی ارایه شده است.

روابط تعادلی جذب سطحی:

هما نگونه که عنوان شد، در این تحقیق مدلهای لانگ مویر، لانگمویرفرندلیچ، تات و لان گمویر دو سایتی مورد نظر میباشند.مدل لان گمویر بر اساس فرضیه های برابر بودن انرژی سطحی در تمامی نقطه ها، جذب تک لایه و وجود نداشتن بر همکنش بین اجزای جذب شده به دست آمده است. مهمترین مسأله مدل لان گمویر برقرار نشدن فرضیه های این مدل در جاذ بهای ناهمگن است. از آنجا که یکی از فر ضهای مدل تعادلی لان گمویر یکسان بودن انرژی سطح است، به نظرمیرسد در  این مدل قادر به پیش بینی دقیق داد ه های تعادل جذب سطحی نیست. X و A در جاذ بهای غیر همگنی نظیر زئولی تهای نوع از جمله تلا شهایی که برای برطرف کردن این نقص انجام گرفته است، توسعه مد لهایی نظیر مدل لان گمویرفرندلیچ و مدل تا است.هرچند مفهوم ترمودینامیکی کاملی برای این مد لها وجود ندارد، اما نتایج این مد لها برخلاف مدل لان گمویرتطابق خوبی با داد ه های تجربی جذب تک جزیی از خود نشان میدهند. با این وجود، مدل لان گمویرفرندلیچ در غلظ تهای کم پیش بینی خوبی ارایه نمی دهد و در این محدوده رفتاری به صورت مدل هنری خطی بودن از خود نشان نمیدهد در حالی که مدل تات دارای این محدودیت نیست. یکی دیگر از مد لهایی که برای پیش بینی رفتار تعادل جذب بر روی جاذ بهای هتروژن توسعه پیدا کرده، مدل لان گمویر دوسایتی  است. بر خلاف دو مدل تات و لان گمویرفرندلیچ، این مدل دارای مبنایی فیزیکی برای توسعه است. دو توجیه متفاوت برای این مدل ارایه شده است. در توجیه اول، سطح ماکر وپورها و میکر وپو رها به عنوان دو مکان متفاوت برای جذب در نظر گرفته شد ه اند. بدین معنی که هرکدام از جمله های مدللان گمویر دوسایتی نشان دهنده یکی از مکا نهای جذب است.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق جذب سطحی و پالایش گاز:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 12
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *