مقاله تولید فولات توسط باکتری پروبیوتیک

اغلب باکتری پروبیوتیک، از جنس لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم است که این دو میزان مزایای سلامتی یک فرد را با استفاده از تولیدات ویتامینی کنترل می کنند. با هدف تولید محصولات تخمیری فولات غنی شده و / یا افزایش مکمل های پروبیوتیکی که فرآیند بیوسنتزه فولات را در داخل بدن و از طریق روده بزرگ انجام می دهند، باکتری های بیفیدو و لاکتوباسیل در سطح وسیعی از نظر میزان تولید ویتامینشان  مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. بر اساس مطالعات فیزیولوژیکی و تجزیه و تحلیل ژنوم، مشخص شد که نوع وحشی لاکتوباسیل قابلیت ترکیب با فولات را ندارد، و بطور کلی برای رشد و فراهم سازی یک بخش منفی از سطوح فولات در تولیدات تخمیری روزانه مورد نیاز می باشد. لاکتوباسیلوس پلانتاروم به دلیل تواناییش در تولید فولات با وجود وقفه اسید آمینوبنزونیک (pABA) در میان لاکتوباسیل ها به منزله یک  استثنا می باشد ، و شایسته است که در بدن حیوانات مورد استفاده قرار بگیرد تا بدین ترتیب توانایی اش را در تولید ویتامین های بدن به اثبات برساند. به عبارت دیگر، چندین ساختار تولید فولات از طریق ژن های باکتری بیفید و با یک حالت تغییر پذیری بالا در افزایش ویتامین های منتشر شده درمقداری متوسط انتخاب شدند. بیشتر آنها متعلق به گونه های  B. adolescentis  و  B. pseudocatenulatum  می باشند و با این وجود تولید کمی از ساختارهای فولات در گونه های مشابه دیگر یافت شد. موش های آزمایشی با نوعی پروبیوتیک از باکتری بیفیدو تولیدکننده فولات تغذیه شدند تا سطح بالاتری از پلاسمای فولات ایجاد شود و این مطلب که ویتامین در بدن تولید و سپس جذب می شود ، تأیید و اثبات شود. در بدن انسان نیز، مکمل هایی مشابه میزان فولات را در مدفوع افزایش می دهند. استفاده از ساختار پروبیوتیکی تولیدات فولات می تواند به عنوان یک دیدگاه جدید در استفاده خاص پروبیوتیک ها در نظر گرفته شود.

میکروب ها و ویتامین های روده :

سلول های انسان مقدار متراکم و پیچیده ای از میکروب ها را با بیش از ۱۰۱۱   میکروارگانیسم در هر گرم از محتوای روده تولید می کنند که این امر اکثراً بوسیله باکتری های هوازی ایجاد می شود. همچنین ساختار میکروبی شامل آرکی ها ، مخمرها و یوکاریوت های دیگری می باشد. اگرچه بیش از ۵۰ شاخه باکتری توصیف شد که تحت تأثیر Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, و Proteobacteria ها هستند. میان این شاخه ها، تعداد گوناگونی از باکتری هایی با ساختار و نوع متفاوت در محاسبه چندین هزار از میکروارگانیسم های گوناگون به نسبت بالایی مورد بررسی قرار می گیرند.مزایای میزبانی میکروبهای روده، شامل دارا بودن یک نقش محوری در تغذیه معده و احیای انرژی می باشد. تجمع باکتریایی آنزیم هایی را تولید می کند که کمبودهای تفکیک مولکول های پیچیده همانند پلی ساکاریدهای گیاهی را به دنبال دارد. تخمیر ترکیبات رژیم غذایی که فرآیند هضم و جذب را در دستگاه گوارشی فوقانی آسان می کند و تولیدات درون زادی همچون : موکین، تولیدات ناشی از اسیدهای آلی (به عنوان مثال : اسیدهای استیک، لاکتیک، پروپیونیک، بوتیریک) ، اسیدهای چرب چند شاخه ای (برای مثال: ایزوبوتریک، ایزووالریک، و اسیدهای ۲متیل بوتریک )، H2, CO2 ، آمونیاک، آمین و چند مورد دیگر از ترکیبات پایانی را سبب می شود. فرآیند تخمیر محصولات محیط دل و روده را تحت تأثیر قرار می دهد و برای سلامتی میزبان، اقدام به فعال سازی منابع انرژی، تنظیم ژن های میانی و تمایز سلولی، و عوامل ضد التهابی می کند. در حقیقت، تعاملات میکروب میزبان برای مقاوم سازی عفونت های بیماری زا، توسعه روده، و هموستاز اپیتلیال ضروری می باشد.

فولات
فولات

پروبیوتیک ها:

توزیع مناسب مقدار متعادلی از میکروب های روده ، چندین فرآیند آسیب شناسی همچون: بیماری تورم روده، بیماری متابولیک، سرطان و بیماری خود ایمنی را در بر می گیرد. گذشته از این، باکتری های مختص روده در نقش درمان و یا پیشگیری در مقابل چندین بیماری و عفونت و نیز به عنوان پروبیوتین بکار گرفته می شوند. پروبیوتین ها به عنوان « میکروبهای زنده ای شناخته می شوند که وقتی در میزانی مناسب بکار گرفته شوند، در جهت سلامتی میزبان با یکدیگر هم رأی می شوند». در تعریفی دیگر پروبیوتین را به عنوان « یک بکار گیرنده یا یک مولد حیاتی می شناسند که به توصیف میکروارگانیسم ها در مقادیری مکفی می پردازند که توسط اعمالی که بر سلامتی میزبان تأثیر به سزایی را دارند، مسبب تغییر فلور ( بوسیله عمل کاشتن یا تجمع) در قسمت هایی از بدن میزبان می شوند». این ارگان های غیر بیماری زا لزوماً در بر گیرنده یک رابطه فیلوژنتیکی برای یکدیگر نیستند و بهترین تعریف برای آنان اینست که آنها بجای تاگزونومیکی بیشتر عملی هستند. میکروارگانیسم های پروبیوتین به دلیل ساختارهای گوناگون بیفیدوباکتری ها، لاکتوباسیل ها، انتروکوک ها، استرپتوکوک ها، باکتری های پروبیونی، باسیلوس sp.، اشریشیا کولی ها و مخمر هایی که ادعا می شود مزایای بی شماری را در سلامتی انسان دارند و بوسیله شاخه های مختلفی از باکتری ها و مخمرهای دیگر قابل شناسایی می باشند. با این وجود ، بیشتر پروبیوتیک ها در کاربردهای روزانه متعلق به باکتری هایی از جنس لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم می باشند.

نقش باکتری پروبیوتیک که می تواند به غذاها یا تولیدات دارویی مصرفی اضاف شود، شامل کاهش باکتری بیماری زای بالقوه و / یا فرآیندهای متابولیکی مضر در روده و نقش عادی دستگاه گوارش که در تعدیل پارامترهای ایمونولوژیکی، نفوذپذیری روده و انتقال باکتری ها، و یا تولید فعال یا فرآیندهای متابولیکی دیگر نقش بسزایی دارد، می باشد. بیشترین اثرات سلامتی از میکروارگانیسم پروبیوتیک بوسیله تعاملاتی بین سلول های دستگاه ایمنی سالم از مخاط روده تعیین می شود. به راستی، سیستم لنفاوی روده میانی بزرگترین جزء دستگاه ایمنی در ساختار بدن می باشد و فرآیندهای بلوغ و رشد بهینه از سیستم ایمنی بدن به دلیل تولد های وابسته به موارد رشد و ترکیبات طبیعی باکتری ها صورت می گیرد. در حالیکه در ابتدا، پروبیوتین ها برای تعدیل و ایجاد تعادلسازی در میکروب های دل و روده مورد استفاده قرار می گرفتند، امروزه تأثیرات خاصی بر سلامتی از آنها مشخص شده و از آنها در کاهش بیماری های مزمن روده التهابی و برای پیشگیری و درمان اسهال ناشی از پاتوژن و یا اداره کردن بیماری های خود ایمنی و آتوپیک استفاده می شود.

دیگر سر فصل هایی از مقاله تولید فولات توسط باکتری پروبیوتیک:

  • فرآیند بیوسنتز کردن فولات
  • تولید فولات توسط لاکتوباسیلها
  • تولید فولات توسط بیفیدو باکتری
  • نتیجه مقاله
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله تولید فولات توسط باکتری پروبیوتیک:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 39
قالب: فایل Word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *