پایان نامه تولید برق از طریق جزر و مد

در این پایان نامه به چگونگی تولید برق از جزر و مد دریاها بعنوان یکی از انرژیهای پایان ناپذیر نهفته در دریا اشاره شده است.در فصل اول سعی شده تا ابتدا مختصری درباره انرژیهای قابل حصول از دریاها گفته شود تا خواننده این پایان نامه یک دید کلی درباره انرژیهای دریایی پیدا نماید. در فصل دوم در مورد جزر و مد و چگونگی به وجود آمدن جزر و مد و پارامترهای موثر در جزر و مد مطالبی ارائه گردیده است. در فصل سوم به شرایط لازم مکانی، برای ایجاد نیروگاههای جزر و مدی و نکات اساسی طراحی نیروگاههای جزر و مدی اشاره شده است. در فصل چهارم به روشهای مختلف تولید برق از طریق نیروی جزر و مدی، همچنین به عنوان نمونه دو نیروگاه جزر و مدی لارنس فرانسه و آناپولیس کانادا که در حال حاضر از آنها برای تولید برق استفاده می شود اشاره شده است. و در نهایت به بررسی سواحل ایران برای استفاه از انرژی جزر و مدی برای تولید برق پرداخته شده است. در فصل پنجم هم ترجمه مقاله ای آمده است.پایان نامه تولید برق از طریق جزر و مد در قالب فایل ورد آماده ی پیرینت و ویرایش می باشد.

مقدمه ی پایان نامه تولید برق از طریق جزر و مد:

جزر و مد و جریانات جزر و مدی نتیجه اثر نیروهای جاذبه اجسام آسمانی است. این نیروها سبب افزایش ارتفاع سطح آب شده که این افزایش نیز سبب ایجاد جریانات افقی جزر و مدی می شود.انرژی این جریانات افقی را می توان از طریق ساختن سدهایی در کنار دریاها مهار نمود. از نظر مقایسه انرژی حاصل از جزر و مد بسیار مشابه واحدهای برق- آبی است. مقدار انرژی بدست آمده از جریانات جزر و مدی بسیار قابل ملاحظه است.انرژی امواج دریا عبارت است از انرژی مکانیکی منتقل شده از باد که امواجی با پریود کوتاه، آنرا بصورت انرژی پتانسیل و جنبشی در خود ذخیره می کنند.در میان منابع متعدد انرژیهای اقیانوسی، انرژی حمل شده توسط امواج دارای بیشترین درصد انباشتگی است. بعنوان نمونه، انرژی موثر موج در حالت های عمومی، نسبت به انرژی حاصل از تابش مستقیم خورشید در شدیدترین تابش ها، از تراکم بسیار بالاتری برخوردار است. بنابراین ابزاری که بعنوان مبدلهای انرژی امواج مورد استفاده قرار می گیرند، انرژی خود را با چگالی به مراتب بالاتر نسبت به تجهیزات انرژی خورشیدی تولید و عرضه می نمایند.

تولید برق
تولید برق

 طرح ستون نوسانگر آب:

بعنوان یکی از رضایت بخش ترین روشهای استحصال انرژی اقیانوسی، گزینه‌ای است که در سالهای اخیر فعالیت های دامنه داری در جهت اجرا و بهینه سازی آن صورت پذیرفته است. در این روش، از تولید جریان هوای فشرده توسط حرکت رفت و بازگشتی سطح موثر موج، بعنوان عامل محرک یک توربین هوای متصل به ژنراتور استفاده می شود.هندسه عمومی در طرحهای مختلف واحدهای نیروگاهی با ستون نوسانگر آب عبارت است از محفظه ای با دو انتهای باز که بصورت قائم در معرض امواج قرار می گیرد. سطح آزاد آب، حجم داخل استوانه را به دو ناحیه تقسیم می کند، بگونه ای که هردو ناحیه در یک انتهای خود، دارای بازشدگی با ابعاد مشخص می باشند. وضعیت نصب سازه به شکلی است که جهت بازشدگی تحتانی به سمت امواج قرار داشته و در نتیجه، در هنگام کار نیروگاه سطح آب داخل محفظه متأثر از تلاطم خارجی امواج، بصورت واداشته به نوسان در می آید. در اثر حرکت رفت و بازگشتی سطح آب داخل محفظه، حجم ناحیه فوقانی متناوباً تغییر نموده و متأثر از آن، فشار نسبی هوای محصور در این قسمت – متناسب با  تابع تغییرات حجم مزبور- بصورت ضربانی حول مقدار فشار سطح آزاد نوسان می‌نماید.

اثرات زیست محیطی:

قدرت حاصل از امواج اساساً غیرآلاینده است و به هر میزان که جایگزین سوخت‌های هیدروکربنی شود منافع زیست محیطی حاصل شده است.در مورد تجهیزات منفرد انرژی موجی از نوع شناور، صدمات زیست محیطی قابل توجهی پیش بینی نمی شود. خطری که احتمال وقوع آن وجود دارد و جلوگیری از آن ضروری است، تداخل با ترافیک دریایی است که با انتخاب صحیح محلهای استقرار و بکارگرفتن وسایل و علائم ناوبری قابل پیش گیری است.توسعه زیاد سیستمهای موجی در یک قسمت از ساحل می تواند بحدی از امواج انرژی بگیرد که برجابجایی رسوبات و بارهای بستر دریا تأثیربگذارد. با توجه به ویژگی های محل ممکن است اختلاط، تشکیل لایه ها و گل آلودگی آبها نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. چنین تغییراتی از نقطه نظر زیست محیطی ممکن است خوب یا بد تلقی شوند، که این امر نیز به مشخصات مکان بستگی دارد. از نظر زیبایی نیز ممکن است اثرات منفی ایجاد شود که بویژه در نواحی پرجمعیت و تفریحی دارای اهمیت خواهد بود.

منابع و مآخذ:

 • ۱- در جستجوی منابع انرژی آب ایران، تألیف مهندس هومان فرزاد
 • ۲- مطالعات شناسایی و ارزیابی پتانسیل انرژی جزر و مد و امواج دریا جلد اول و دوم – وزارت نیرو، معاونت انرژی – دفتر انرژیهای نو
 • ۳- منابع انرژی تجدیدپذیر نوین تألیف شورای جهانی انرژی، ترجمه دفتر انرژیهای نو ایران
 • ۴- دومین کنفرانس سراسری روستا و انرژی ۶ و ۷ خرداد ۱۳۷۷
 • عنوان مقاله: امکان بهره برداری از انرژی دریای خزر دکتر سیدعلی نبوی نیاکی
 • ۵- شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق – تهران
 • عنوان مقاله: استفاده بهینه از انرژیهای نهفته در دریاهای ایران مهندس فرشید ذبیحیان
 • ۶- مجموعه مقالات کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور ۶ و ۷ خرداد ۱۳۸۲

عنوان مقاله: پتانسیل استفاده از انرژی جزر و مدی در خوردورق (خور موسی) سازمان آب و برق خوزستان

فهرست مطالب پایان نامه تولید برق از طریق جزر و مد:

 

 • مقدمه                                           ۶
 • فصل اول: انرژیها قابل حصول از دریا                  ۸
 • ۱-۱- معرفی انرژیهای قابل حصول از دریاها                      ۹
 • ۱-۲- انرژی جزر و مد دریا                            ۹
 • ۱-۳- انرژی امواج دریا                           ۱۰
 • ۱-۳-۱- مبدل های انرژی امواج                         ۱۳
 • ۱-۳-۲- اثرات زیست محیطی                             ۱۹
 • ۱-۳-۳- نتیجه گیری                                    ۲۰
 • ۱-۴- انرژی حرارتی دریا                              ۲۱
 • ۱-۴-۱- تکنولوژی حرارتی دریا                         ۲۲
 • ۱-۴-۲- اثرات زیست محیطی                             ۲۵
 • ۱-۴-۳- نتیجه گیری                                    ۲۵
 • ۱-۵- انرژی اختلاف غلظت نمک                       ۲۶
 • ۱-۵-۱- تکنولوژی اختلاف غلظت نمک                      ۲۷
 • ۱-۵-۲- نتیجه گیری                                    ۲۸
 • فصل دوم: جزر و مد                               ۲۹
 • ۲-۱- منشأ و تاریخچه جزر و مد                        ۳۰
 • ۲-۲- مکانیسم تشکیل جزر و مد                         ۳۱
 • ۲-۳- ترکیب اثر ماه و خورشید بر روی جزر و مد             ۳۲
 • ۲-۴- نسبت نیروهای مولد جزر و مد ماه و خورشید                 ۳۵
 • ۲-۵- اثر اینرسی آب برروی جزر و مد                   ۳۷
 • ۲-۶- اثر عدم تقارن مدار زمین و ماه برروی جزر و مد            ۳۸
 • ۲-۷- سایر پارامترهای مؤثر در جزر و مد                   ۳۸
 • ۲-۸- کاربردهای جزر و مد                             ۳۹
 • ۲-۹- مقدار انرژی قابل استحصال از جزر و مد               ۴۰
 • فصل سوم: شرایط بهره برداری از نیروگاه جزر و مدی         ۴۳
 • ۳-۱- شرایط مکان مناسب برای احداث نیروگاه جزر و مدی           ۴۴
 • ۳-۲- کشورهای دارای پتانسیل جزر و مدی بالا                ۴۶
 • ۳-۳- عوامل مؤثر بر دامنه جزر و مد                        ۴۸
 • ۳-۴- نکات اساسی طراحی نیروگاههای جزر و مدی              ۴۸
 • ۳-۴-۱- نحوه عملکرد نیروگاه جزر و مدی                     ۴۹
 • ۳-۴-۲- نحوه و تجهیزات آبگیری نیروگاه جزر و مدی          ۵۰
 • ۳-۴-۳- ساختن دایک                               ۵۱
 • ۳-۴-۴- طراحی داخلی نیروگاه جزر و مدی                     ۵۲
 • ۳-۴-۵- انواع توربین های بکارگرفته شده در نیروگاههای جزر و مدی    ۵۳
 • ۳-۴-۶- طراحی محور توربین                             ۵۴
 • فصل چهارم: نیروگاه جزر و مدی                        ۵۵
 • ۴-۱- روشهای مختلف تولید برق از انرژی جزر و مدی          ۵۶
 • ۴-۲- سیستم یک حوضچه ای                              ۵۷
 • ۴-۳- سیستم دو حوضچه ای                              ۶۲
 • ۴-۴- سیستم ترکیبی شامل دو حوضچه                     ۶۳
 • ۴-۵- نیروگاههای جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای             ۶۵
 • ۴-۵-۱- مزایا و معایب نیروگاههای جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای    ۶۷
 • ۴-۶- نیروگاههای جزر و مدی بهره برداری شده               ۶۹
 • ۴-۶-۱- مشخصات نیروگاه جزر و مدی لارنس فرانسه         ۷۰
 • ۴-۶-۲- مشخصات نیروگاه جزر و مدی آناپولیس کانادا         ۷۱
 • ۴-۷- بررسی سواحل ایران برای استفاده از انرژی جزر و مدی برای تولید برق     ۷۳
 • ۴-۸- مسائل زیست محیطی نیروگاههای جزر و مدی              ۷۵
 • ۴-۹- نتیجه گیری                                 ۷۹
 • فصل پنجم: ترجمه مقاله (انرژی تجدید پذیر)                ۸۱
 • – پیوست                                     ۱۱۴
 • – منابع و مأخذ                                      ۱۴۰
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه تولید برق از طریق جزر و مد:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 150
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *