تحقیق تغییرات جغرافیایی استان فارس

این پژوهش در پنج فصل انجام می پذیرد، در فصل اول به بررسی کلیات تحقیق شامل مساله تحقیق، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق، روش تحقیق… پرداخته می شود. در فصل دوم بر اساس مطالعات انجام شده در سطح بین المللی و جهانی در زمینه تقسیمات کشوری به بیان مبانی نظری تحقیق توجه خواهد شد. در فصل سوم با توجه به شاخص های موجود جهت سنجش امکان تقسیمات کشوری، به بررسی وجود چنین شاخص های در استان فارس بر اساس ویژگی های استان فارس از نظر تاریخی، طبیعی، جغرافیای انسانی، اقتصادی خواهیم پرداخت. در فصل چهارم به بررسی تحولات اداری سیاسی استان فارس شامل: تقسیمات سیاسی در استان فارس در دوره های مختلف، نقش قدرت های سیاسی در تحولات و تغییرات استان فارس، و بررسی پتانسیل های استان جهت ارتقاء تقسیمات سیاسی می پردازیم و در نهایت با توجه به مطالعات موجود به اثبات فرضیات و ارائه پیشنهادات توجه می نماییم. تحقیق امکان سنجی تغییرات جغرافیایی در نظام تقسیمات کشوری استان فارس در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

یکی از مسائلی که در زمینه شکل گیری، یک استان مطرح است، مساله تقسیمات کشوری استان ها می باشد. این تقسیمات استانی بر اساس یک سری شاخص ها که هر نظامی برای جامعه خود تدوین کرده است، صورت می گیرد. تقسیمات کشوری استان ها در ایران نیز از این امر مستثنی نیست. در ایران  نظام تقسیمات کشوری تابع یک سری مقررات و آیین نامه هایی است در چند دهه اخیر مطرح شده و بر اساس آن در جهت تقسیم استان ها اقداماتی صورت پذیرفته است. از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه در سال های اخیر می توان به تقسیم استان خراسان سابق به سه استان خراسان جنوبی، شمالی و رضوی اشاره نمود.با توجه به گسترش شهر ها و استان ها از منظر اقتصادی، جمعیتی و… می توان گفت که تقسیمات کشوری استان ها از اهم مسائلی است که در یک کشور در حال توسعه باید برای انجام برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر در آن، به آن توجه نمود. مادامی که تقسیمات کشوری مناسبی نداشته باشیم بازده هر گونه برنامه ریزی در سطح ملی، منطقه ای و محلی ناچیز و احتمالاّ مغشوش خواهد بود(رهنما و احمدی پور، ۱۳۸۲).

در راستای دست یابی به این هدف در ایران و با آگاهی از اینکه نظام تقسیمات کشوری ایران در تمام سطوح تمایل به ارتقاء داشته، بطور کلی از سال ۱۳۱۶ تا سال ۱۳۸۰ تعداد استان ها از ۶ استان به ۲۸ استان و شهرستان ها از ۴۹ به ۲۹۹ و بخش ها از ۲۹۰ به ۷۹۴ بخش افزایش یافته است، این روند همچنان تمایل سیری ناپذیری دارد. همچنین به تبع آن ساختار تشکیلات دولتی نیز بزرگتر شده است، بطوری که تعداد کارکنان دولت از ۵۷۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۵، به ۲۸۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ افزایش یافته است(همان، ۱۳۸۲).با توجه به افزایش بی سابقه تقسیمات کشوری در ایران، و افزایش بییش از حد کارکنان دولت، تامل بیشتر را در این راستا  لازم است. بنابراین، نیاز است که در این زمینه دست به پژوهش های گسترده ای قبل از انجام هر تصمیمی زد. زیرا عدم پژوهش در این راستا و بررسی همه جوانب مساله، خسارت هایی جبران ناپذیر را چه از نظر اقتصادی و چه از نظر فرهنگی و اجتماعی بر پیکره یک جامعه چه در سطح ملی و چه در سطح استانی وارد خواهد نمود.یکی از استان هایی که در زمینه تقسیمات کشوری استان ها بحث پیرامون آن مطرح است، استان فارس می باشد. استان فارس ۱۲۲۶۰۸ کیلومتر مربع وسعت و تقریباّ ۷٫۳% مساحت کشور را شامل می شود، این استان چه از لحاظ طبیعی  و چه از لحاظ فرهنگی و اقتصادی از مهمترین مناطق کشور به حساب می آید. با توجه به وسعت زیاد و نزدیکی به خلیج فارس در نواحی جنوبی و مجاورت به کویر داخلی دارای تنوع اقلیمی زیاد و منحصر به فرد می باشد که سه ناحیه آب و هوایی را دارا است. این استان دارای جمعیتی نزدیک به ۴ میلیون است و با توجه به منابع بسیار معدنی و کشاورزی و اقلیم های مختلف با محوریت شیراز کنترل بهینه امکانات استان با مشکلاتی مواجه است[۱](احمدی پور و همکاران، ۱۳۸۸).همچنین،  با توجه به اینکه شرایط برای تقسیم استان فارس به سه استان وجود دارد، بررسی دقیق ابعاد و شاخص های مورد نظر در زمینه تقسیمات کشوری در این استان اهمیت بسزایی در آینده مردمان این مرز و بوم دارد. به این دلایل طرح تقسیم استان فارس مطرح می گردد. حال، با توجه به توضیحات فوق، چند سوال مطرح است که محقق به دنبال پاسخ دادن به آن است، سوالی که در اینجا مطرح است این است که درصورت تقسیم استان فارس به سه استان آیا لطمه ای به محوریت شیراز به عنوان متروپل جنوبی کشور نخواهد زد؟ در صورت انجام تقسیمات در استان فارس بهترین گزینه در تقسیم بندی چیست؟ یا به عبارتی شهرستان های مربوط به هر استان کدام اند.

تغییرات جغرافیایی
تغییرات جغرافیایی

پیشینه پژوهش:

در زمینه تقسیمات کشوری استان ها،  پژوهش های محدودی صورت پذیرفته است و از آنجا که ویژگی های بررسی شده هر استان با استان دیگر تفاوت های اساسی دارد، می توان گفت که پژوهشی با عنوان «امکان سنجی تغییرات جغرافیایی در نظام تقسیمات کشوری استان فارس» صورت نپذیرفته است.با این حال به برخی از پژوهش های صورت گرفته در این زمینه که از طریق دسترسی به بانک اطلاعات علمی ایران، مجلات سایت جهاد دانشگاهی و مرکز اطلاعات کامپیوتری مجله نور بدست آمده است به قرار زیر می باشد.احمدی پور و همکاران(۱۳۸۸)، در مقاله ای با عنوان«تحلیل عوامل موثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری مطالعه موردی: شهرستان های استان فارس» به بررسی عوامل موثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری شهرستان های استان فارس پرداخته اند. آنها بر این باور اند که نظام سازماندهی سیاسی کشور که در قالب تقسیمات کشوری به مرحله اجرا در می آید، یکی از مهمترین و ضروری ترین بخش نظام اداری کشور به حساب می آید. این اصطلاح به معنی ناحیه بندی مناطق جغرافیایی یا به عبارت دیگر شناسایی مناطق و نواحی همگن طبیعی، اجتماعی و اقتصادی و سازماندهی آنها در قالب واحد های سیاسی جهت اعمال حاکمیت سیاسی می باشد و بدین ترتیب واحد های سیاسی – اداری جغرافیایی علاوه بر کارکرد های اقتصادی، اجتماعی، اداری، دارای کارکرد های سیاسی نیز می باشند.

محدودیت ها و موانع پیش رو:

از جمله محدودیت ها و موانع احتمالی که ممکن است در طی انجام تحقیق با آن مواجه شویم می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف- عدم امکان دسترسی به مسئولان تصمیم گیرنده در این زمینه جهت پرسیدن دلایل اصلی آنان در زمینه طرح تقسیم کشوری استان فارس.

ب- کمبود پژوهش و تحقیق در زمینه تقسیمات کشوری استان فارس. چنانچه در مراجعه به استانداری شیراز جهت دریافت اطلاعات در این زمینه تنها به نسخه ای از قانون تقسیمات کشوری اشاره نمودند.

جامعه آماری پژوهش  یا قلمرو تحقیق:

با توجه به فضا و ویژگی موضوعی پژوهش، جامعه این پژوهش تمام اطلاعات آماری استان فارس است که از طریق نهاد های دولتی موجود در استان تحقیق شده است. این اطلاعات آماری شامل انواع نقشه های مربوط به استان، جمعیت شهرستان های استان، پژوهش های انجام شده در زمینه تقسیمات استان و… می شود.

روش تحقیق تحقیق تغییرات جغرافیایی استان فارس:

تحقیق فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ” ناشناخته ها ” به جستجو پرداخت و نسبت لازم را کسب نمود. پایه هر علمی روش شناخت آن است و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی بستگی دارد که در آن علم بکار می رود. روش تحقیق به عنوان یک فرایند نظام مند برای یافتن به یک پرسش و یا راه حل یک مسئله است ( خاکی، ۱۳۷۸، ص ۲۰۱ ).هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص کنیم چه روش تحقیقی برای بررسی موضوعی خاص لازم است. انتخاب روش تحقیق به اهداف و ماهیت موضوع پ‍‍‍‍ژوهش بستگی دارد. طرح پژوهشی چارچوبی را برای مطالعه روابط بین متغیر بوجود می آورد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی اتخاذ کند تا او را هر چه سریع­تر، دقیق­تر، آسان­تر و ارزان­تر در دستیابی به پرسش های تحقیق یاری نماید. روش تحقیق در علوم رفتاری با توجه به دو ملاک ۱)هدف تحقیق ۲) نحوه گردآوری داده ها  جغرافیایی مشخص می گردد.روشهای تحقیق مختلفی وجود دارد که استفاده از هریک از روشها ی تحقیق بسته به ماهیت کار و متغیر های مورد بررسی، توصیه می شود. تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق بنیادی می باشد، زیرا تحقیقات علمی را بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می کنند:تحقیقات بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه ( سرمد و همکاران، ۱۳۸۲جغرافیایی ، ص ۷۹ ). تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول وفنونی را که در تحقیقات پایه تدوین می شود برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرند. این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تاکید دارند وعلت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. (خاکی، ۱۳۸۷، ص ۲۰۲). تاکید بیشتر بواسطه آن است که “تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شوند”(سرمد وهمکاران، ۱۳۸۲، ص ۷۹). اما وقتی اساساً برای بهبود درک خود مسائل بخصوصی که به طور معمول در محیط‌های سازمانی روی می‌دهند و نیز چگونگی حل آنها تحقیق می‌کنیم آن را تحقیق بنیادی یا پایه‌ای۲ می‌خوانیم که تحقیق محض نیز نامیده می شود. یافته‌های چنین تحقیقی به افزایش دانش در زمینه‌های مختلف [نهاد ها] کمک می‌کند. (الوانی و همکاران، ۱۳۸۳، ص۸).

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق تغییرات جغرافیایی استان فارس:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 19
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *