تحقیق الگوی تغییر قدرت ماهیچه ای در تمرین

تحقیق نیمه تجربی حاضر به تعیین و مقایسه الگوی تغییرات فاکتور قدرت ماهیچه ای در تمرین ناشی از اجرای یک دوره ده هفته ای (هفته های صفر، چهار، هشت و ده) تمرینات مقاومتی پر شدت بیشینه و فرابیشینه و یک دوره چهار هفته ای (هفته های یازده، دوازده، سیزده و چهارده) بی تمرینی در ورزشکاران مرد خواهد پرداخت که با طرح پژوهشی گروه های تمرین و بدون گروه کنترل با پیش آزمون و پس آزمون و با روش مقایسه متغیرها اجرا خواهد شد. تحقیق الگوی تغییر قدرت ماهیچه ای ناشی از اجرای تمرین مقاومتی پرشدت و بی تمرینی در مردان ورزشکار در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

روش کار تحقیق الگوی تغییر قدرت ماهیچه ای در تمرین:

جامعه آماری این تحقیق مردان ورزشکار داوطلب هستند که تعداد ۳۰ نفر از آنان به صورت هدفمند به عنوان نمونه تحقیق پذیرش می شوند. تمامی ورزشکاران از سلامت کامل بر خوردار می باشند که با استفاده از پرسشنامه سلامت تعیین می شود. آزمودنی ها که در گروه سنی ۲۰ تا ۲۵ سال قرار دارند که به طور تصادفی به گروه های تمرین قدرتی بیشینه و فرابیشینه تقسیم می شوند. برای آشنا کردن آزمودنی ها با نحوه انجام تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه،  یک جلسه توجیهی قبل از شروع دوره تمرین اصلی پژوهش برگزار خواهد شد. پس از این مرحله، پیش آزمون جهت سنجش قدرت ماهیچه ای (تست یک تکرار بیشینه در حرکت پرس پا) انجام می پذیرد. پس از اجرای پیش آزمون سه گروه تجربی به مدت ده هفته و هر هفته سه جلسه و هر جلسه ۷۰ دقیقه به فعالیت خواهند پرداخت.

در آغاز جلسه تمرینی آزمودنی ها با وزنه های کم به مدت ۱۰ دقیقه خود را گرم کرده و سپس تمرینات اصلی (قدرتی بیشینه و فرابیشینه) را انجام می دهند و در آخر با اجرای حرکات کششی بدن خود را سرد می کنند.  تمرینات مورد نظر برای گروه های تمرینی شامل بازکردن ران، خم کردن ران و پرس پا (در ارتباط با اندام های تحتانی) با دستگاه می باشد. برای حفظ اصل اضافه بار هر هفته به درصد یک تکرار بیشینه و فشار تمرین اضافه می شود. تعداد تکرار ها در هر ست و نیز فاصله استراحت بین ست ها پیوست می باشد.

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟

مطالعه اثرات متفاوت تمرینات مقاومتی با وزنه با شدت های بیشینه و فرا بیشینه که در محدوده تمرین قدرتی قرار دارند و میزان ماندگاری  فاکتورهای ناشی از آن ها، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا تعیین و مقایسه اثرات و میزان ماندگاری این گونه تمرینات بر فاکتورهای عملکرد ماهیچه ای، که بیانگر الگوی تغییرات این فاکتورها می باشند، می تواند بیانگر دریچه ای نوین در طراحی تمرینات قدرتی و مقاومتی با هدف افزایش قدرت عضلانی و دیگر فاکتورهای عملکرد ماهیچه ای مهم در اجرای فعالیت های ورزشی باشد؛ به ویژه آن که این گونه مطالعات در حیطه ورزش قهرمانی درجامعه ایرانی با خصوصیات و ویژگی های خاص جامعه ایرانی از نظر نژاد، قومیت، محیط زندگی و سبک زندگی انجام می شود.

نتایج حاصل از پژوهش های این چنینی می تواند درک و فهم ما را از چگونگی طراحی برنامه های تمرینی قدرتی نوین گسترش داده و ضمن افزایش دانش و آگاهی مربیان و ورزشکاران و پژوهشگران علوم ورزشی در صورت لزوم شیوه های تمرین قدرتی موجود را متحول و دگرگون سازد.

تمرین
تمرین و قدرت ماهیچه ای

هدف کلی:

تعیین و مقایسه الگوی تغییرات فاکتور قدرت ماهیچه ای ناشی از اجرای یک دوره ده هفته ای تمرینات مقاومتی پر شدت بیشینه و فرابیشینه و یک دوره چهار هفته ای بی تمرینی در ورزشکاران مرد.

هدف های ویژه:

  1. تعیین الگوی تغییرات فاکتور قدرت ماهیچه ای ناشی از اجرای یک دوره ده هفته ای تمرینات مقاومتی پر شدت بیشینه و یک دوره چهار هفته ای بی تمرینی در ورزشکاران مرد.
  2. تعیین الگوی تغییرات فاکتور قدرت ماهیچه ای ناشی از اجرای یک دوره ده هفته ای تمرینات مقاومتی پر شدت فرابیشینه و یک دوره چهار هفته ای بی تمرینی در ورزشکاران مرد.

مقایسه الگوی تغییرات فاکتور قدرت ماهیچه ای ناشی از اجرای یک دوره ده هفته ای تمرینات مقاومتی پر شدت بیشینه و فرابیشینه و یک دوره چهار هفته ای بی تمرینی در ورزشکاران مرد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق الگوی تغییر قدرت ماهیچه ای در تمرین:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 11
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *