پایان نامه بررسی تعامل و تضاد آیین زرتشت با مسیحیت

 دوره ساسانی در تاریخ ایران و شرق از اهمیت بسزایی برخوردار است. این اهمیت بدان سبب است که ایرانی­ها در آن زمان توانستند دولت نیرومندی را تشکیل دهند و این دولت قوی بیش از چهارصد سال بر بخش بزرگی از جهان آن روزگار فرمانروایی کرد. در زمانی از تاریخ که احتمالاً اوایل هزاره اول قبل از میلاد می­باشد در نقطه­ای از مشرق ایران پیغمبری به نام زرتشت ظهور کرد و ایرانی­ها را به دین خود فرا خواند اما با در نظر گرفتن طبقات اجتماعی آن روزگار می­توان چنین عنوان کرد که زرتشت ابتدا در میان کشاورزان و شبانان به تبلیغ دین خود پرداخت و سپس مریدانی از طبقات دیگر جامعه پیدا نمود. پایان نامه بررسی تعامل و تضاد آیین زرتشت با مسیحیت در قلمرو شاهنشاهی ساسانی در ایران و ارمنستان در قالب فایل ورد به همراه فهرست و منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پایان نامه بررسی تعامل و تضاد آیین زرتشت با مسیحیت

در زمان پادشاهی ساسانیان در ایران آن زمان دین زرتشتی به عنوان دین رسمی اعلام شد و اوستا بار دیگر در زمان اردشیر اول تدوین شد و بر اساس زندگینامه اردشیر و خاندان ساسان یقین بر این است که کیش زرتشتی دین رسمی شاهنشاهی ساسانی بوده است و این مذهب قبل از دوره ساسانی در پارس رواج داشته است. آنچه مسلم است این است که احیای دین زرتشت و گردآوری فرمان­ها و دستورهای پراکنده اوستا و تجدید حیات ملی و دینی در زمان اردشیر بابکان بنیانگزار پادشاهی ساسانی و جانشینش شاپور اول عملی شد. انتشار مسیحیت در ایران چندی پس از رواج این آیین در آسیای غربی آغاز شد و آیینی که پیشروی آن بیش از همه باعث نگرانی شد عیسویت (دین مسیحی) بود و سایر ادیان در برابر این آیین سریع النفوذ چنان مهم و نافذ نبودند.

بیان مسأله

با تشکیل دولت ساسانی (۲۲۴م) سیاست تمرکزگرایی (دولت مرکزی مقتدر) و دین رسمی شاهنشاهی در سیاست کلی پادشاهان نخستین ساسانی قرار گرفت. این سیاست با فراز و نشیب تا پایان عمر این سلسله (۶۵۱م) به حیات خود ادامه دارد. با رسمیت یافتن آیین زرتشت در ایران ساسانی، سیاست اصلی پادشاهان و روحانیت زرتشتی، تقویت آیین زرتشت بود.

در سیاست داخلی تقویت آیین زرتشت با گردآوری اوستا، تألیف کتب دینی، احداث آتشکده­ها و سرکوبی فرقه­های وابسته به آیین زرتشت همراه بود. نمود این سیاست را می­توان در کتیبه­های کرتیر مشاهده کرد. اما در بعد خارجی این سیاست در تقابل با مسیحیت نمود یافت. قابل ذکر است که مسیحیت در ابتدا با مخالفت و سرکوبی شدید امپراطوران رومی مواجه شد. این امر سبب مهاجرت گسترده مسیحیان به ایران شد. با توجه به مخالفت مسیحیت با حکومت روم، پادشاهان ساسانی ایران، مسیحیت اولیه را تحت حمایت خود قرار دادند. اما این سیاست در طول حیات سیاسی سلسله ساسانی دستخوش تغییرات فراوانی شد.

دلیل اصلی این امر، مسیحی شدن ارمنستان و سپس مسیحی شدن امپراطوران روم بود. بدیهی است از این برهه زمانی به بعد شاهان و به تبع آنان روحانیت زرتشتی مسیحیت را نه تنها یک رقیب بلکه به چشم یک دشمن می­دیدند. این امر سبب سرکوبی متعدد مسیحیان در زمان شاپور روم شده سرانجام با پذیرش فرقه نسطوری توسط مسیحیان ایران، روابط آیین زرتشت با مسیحیت ایران وارد مراحل جدیدی شد. زیرا مسیحیت از این برهه نمود یک دین ایرانی یافته بود.

آیین زرتشت
تعامل و تضاد آیین زرتشت

پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق)

۱-چه عواملی در تعامل و تضاد آیین زرتشت و مسیحیت در قلمرو ایران ساسانی و ارمنستان تأثیرگذار بود ؟

۲-مسیحیان ایران چه تأتیری بر روابط سیاسی شاهان ساسانی با حاکمان ارمنستان داشتند؟

۳-چگونه آیین مسیحیت در ارمنستان سبب انشقاق آیین زرتشت گردید؟

فرضیه­های پژوهش

 • آنچه در استقرار مسیحیت در قلمرو ایران ساسانی نقشی سرنوشت­ساز داشت مسیحی شدن آغازین ایرانیان نبود بلکه تبعید صدها هزار از ساکنان مسیحی به داخل ایران توسط شاپور یکم بود.
 • روابط سیاسی ایران ساسانی با روم تأثیر زیادی در روابط شاهان ساسانی و روحانیت زرتشتی با مسیحیان ایران داشت.
 • پذیرش آیین مسیحیت در ارمنستان، از نظر روحانیت زرتشتی نوعی انشقاق دینی در آیین زرتشت محسوب می­شد و مخالفت با آن علاوه ­بر بعد سیاسی بعد مذهبی نیز پیدا می­کرد.

اهداف پژوهش

قابل استفاده بودن نتایج حاصل از این پژوهش برای محققین، اساتید و دانشجویانی که علاقه‎مند به مطالعه در زمینه آیین­های زرتشت و مسیحیت و جنبه­های تعامل و تضاد آنها در دوره ساسانی  می­باشند.

روش پژوهش

این پژوهش با روش­های مختلف حوزه مطالعات و پژوهش­های تاریخی شامل تجزیه و تحلیل مطالب و روش کتابخانه­ای انجام خواهد شد.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی تعامل و تضاد آیین زرتشت با مسیحیت

 • چکیده ۱۲
 • فصل اول. ۱۳
 • کلیات.. ۱۳
 • ۱-۱-مقدمه. ۱۴
 • ۱-۲- بیان مسأله. ۱۵
 • ۱-۳- سؤالات پژوهش… ۱۶
 • ۱-۴- فرضیههای پژوهش… ۱۶
 • ۱-۵- اهداف پژوهش… ۱۷
 • ۱-۶-روش پژوهش… ۱۷
 • ۱-۷-پیشنیه پژوهش… ۱۷
 • ۱-۸- نقد و بررسی منابع پژوهش… ۱۸
 • فصل دوم. ۲۰
 • ادیان دردوره ۲۰
 • ساسانی.. ۲۰
 • تمدن ساسانی.. ۲۱
 • اعقاب ساسانیان. ۲۱
 • دین در دوره ساسانی.. ۲۲
 • سیاست دینی ساسانیان. ۲۳
 • تحول  و بحران دینی در دوره ساسانیان. ۲۴
 • اختلاف مذاهب در دوره ساسانی.. ۲۵
 • مسیحیان در قلمرو حکمرانان ساسانی.. ۲۶
 • رزتشتیان در قلمرو حکمرانان ساسانی.. ۲۷
 • ادیان قبل از زرتشت.. ۲۷
 • آیین مانوی.. ۲۹
 • آیین مزدک.. ۳۱
 • مرحله نخستین آیین مزدکی.. ۳۲
 • مرحله دوم در آیین مزدکی.. ۳۳
 • مرحله سوم آیین مزدکی.. ۳۴
 • قلمرو فعالیت آیین بودا در اواخر عهد ساسانی.. ۳۶
 • یهودیان و حوزه فعالیت آنان. ۳۶
 • زمینه های پذیرش اسلام از سوی ایرانیان. ۳۷
 • فصل سوم. ۳۹
 • رسمیت یافتن آیین زرتشت در ابتدای دوره ساسانی تا شاپوردوم. ۳۹
 • زمان پیدایش زرتشت.. ۴۰
 • ظهور زرتشت.. ۴۰
 • مطالعه در مورد زرتشت.. ۴۱
 • آیین زرتشت در دوره ساسانی.. ۴۱
 • دین زرتشت در زمان اردشیر بابکان. ۴۳
 • دین زرتشت در زمان شاپور دوم. ۴۴
 • ویژگیهای دین زردشتی در این دوره ۴۴
 • تغییرات و اصلاحاتی روحانیان در دین زرتشتی.. ۶۲
 • اوستا در دوره ساسانی.. ۵۰
 • نگارش اوستا در دوره ساسانی.. ۵۰
 • روایتهای زرتشتی در مورد گردآوری اوستا ۵۱
 • قواعد و دستورات وندیداد. ۵۱
 • پرستش عناصر طبیعی در دین زرتشت.. ۵۲
 • پرستش آب در دوره ساسانی.. ۵۴
 • پرستش آتش در دوره ساسانی.. ۵۴
 • پرستش زمین در دوره ساسانی.. ۵۴
 • آشکار کردن کفر در آیین زرتشتی.. ۵۵
 • زن و جایگاه وی در دین زرتشت.. ۵۵
 • دهقانان و دین زرتشت.. ۵۶
 • زرتشت و هوم. ۵۷
 • زرتشت و جادو ۵۸
 • مغها در دوره ساسانی.. ۵۹
 • مقام روحانیون در نظام دینی زرتشتی.. ۵۹
 • اعتقادات روحانیون زرتشتی.. ۶۰
 • آتشگاه زرتشتی.. ۶۳
 • کرتیر و عملکرد وی.. ۶۳
 • اقدامات کرتیر. ۶۴
 • فصل چهارم. ۶۶
 • مسیحیت در دولت ساسانی در ایران و ارمنستان. ۶۶
 • مسیح. ۶۷
 • نصارای ایرانی.. ۶۷
 • نفوذ مسیحیت در ایران. ۶۸
 • گسترش کانونهای مسیحیت در ایران. ۶۸
 • به سلطنت‌رسیدن یزدگرد و تغییر وضعیت مسیحیان در ایران. ۷۰
 • ساسانیان و مسیحیت.. ۷۱
 • رفتار شاهان ساسانی نسبت به مسیحیان. ۷۳
 • سیاست مداراجویانه‌ی ساسانیان در برخورد با مسیحیان. ۷۳
 • مسیحیت در ارمنستان. ۷۵
 • قبول مسیحیت در ارمنستان. ۷۵
 • یزدگرد و سرنوشت ارمنستان در روزگار وی.. ۷۷
 • وضعیت ارمنستان در زمان شاپور سوم. ۷۸
 • تیرداد سوم و مسیحیان. ۷۸
 • فصل پنجم. ۸۱
 • مقایسه مسیحیت و زرتشت در دولت ساسانی.. ۸۱
 • تاثیرات دو دین زرتشتی و مسیحی بر یکدیگر در دولت ساسانی.. ۸۲
 • چالش های کلامی زرتشتی- مسیحی.. ۸۷
 • اعتقادات مسیحیان و زرتشتیان. ۸۹
 • آتش در آیین زرتشت و مسیحیت.. ۸۹
 • اختلاف ساسانیان با ارمنستان. ۹۰
 • ارمنستان با روم بر ضد ساسانیان. ۹۱
 • منابع تحقیقاتی.. ۹۳
 • کتب.. ۹۳
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی تعامل و تضاد آیین زرتشت با مسیحیت:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 92
قالب: فایل word