پایان نامه تصادفات و تاثیر سیستم کنترل سرعت

با پیشرفت روز افزون دانش بشری و بهره گیری از فناوری نوین حمل و نقل، همگام نیاز به وضع قوانین جدید و کارآمد برای افزایش ایمنی آمد وشد بین جاده ای و برخورد با متخلفان دو چندان شده است که این مهم به نوبه خود مستلزم استفاده بهینه از فناوری های بروز شده در کشف و ضبط جرایم و اعمال قانون اینگونه تخلفات است. با توجه به آمار بالای تلفات  تصادفات رانندگی در کشور و تاثیر استفاده از تجهیزات ثبت سرعت متوسط وسایل نقلیه در کاهش این تلفات با اعمال تصحیح رگراسیون به سمت متوسط، متعاقبا تحقیقاتی انجام شده است که تاثیر به کار گیری سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه بر میزان تصادفات در محور شیراز– مرودشت را محاسبه نماید.در این راستا کروکی تصادفات یکسال قبل و یکسال بعد از نصب این سیستم در محور مورد بررسی از پاسگاه پلیس راه مربوطه اخذ و تحلیل شده است. همچنین آماردر صد تخلفات سرعت  کاربرانی که از سرعت غیر مجاز استفاده کرده اند محاسبه گردیده است. مدلی برای تخمین احتمال جرح یا فوت در تصادفات ارائه شده که نشان می دهد احتمال جرح و فوت بستگی به سرعت خودرو و شدت برخورد دارد. در این تحقیق نشان داده شده است که استفاده از سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه باعث کاهش تخلفات و متعاقبا کاهش در صد تصادفات می گردد و اعمال قوانین سرعت از طریق دوربین ثبت سرعت در بقیه محورها و جاده ها توصیه می شود.  پایان نامه بررسی تاثیر  بکارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه بر میزان تصادفات( مطالعه موردی محور شیراز مرودشت) در قالب فایل ورد به همراه منبع  آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

تاثیر سیستم کنترل سرعت بر میزان تصادفات:

با توجه به اینکه بسیاری از تصادفات در نتیجه عدم رعایت سرعت مجاز به وجود می آیند ، سیستم های کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه برای جلوگیری از حرکت وسایل نقلیه با سرعتهای غیر مجاز به کار گرفته می شوند ، در این تحقیق با شناسایی تعداد و نوع تصادفات قبل و بعد از به کار گیری سیستمهای کنترل سرعت ، میزان تاثیر گذاری این سیستم ها در تصادفات بررسی گردیده است. به عنوان مطالعه موردی محور شیراز -مرودشت مورد بررسی قرار گرفته است  برای شناخت تعداد و نوع تصادفات از کروکی های تصادفات در این محور استفاده شده است.

اهداف جزیی :

 • تحلیل تصادفات متاثر از سرعت غیر مجاز
 • تحلیل مکان وقوع تصادفات
 • تحلیل زمان وقوع تصادفات
 • محاسبه میزان جرائم تخلفات سرعت در محور مورد نظر

 اهمیت و ضرورت تحقیق:

با توجه به اینکه در حال حاضر اطلاع کافی در مورد میزان اثر بخشی استفاده از سیستم های کنترل سرعت متوسط وجود ندارد ، این تحقیق به ما نشان داد که استفاده از دوربین های کنترل سرعت متوسط باعث کاهش تصادفات گردید. کنترل سرعت متوسط( که آن را در عین حال ‍«کنترل بخشی» یا کنترل از «نقطه ای به نقطه دیگر» می نامند) از روش های نسبتا جدید اعمال مقررات سرعت به شمار می آید. در سامانه های کنترل سرعت متوسط ، به اندازه گیری متوسط سرعت در مقطع خاصی از راه (معمولا ۲ تا ۵ کیلومتر) پرداخته می شود .

تصادفات
تاثیر کنترل سرعت بر تصادفات

علل و عوامل موثر بر تصادفات ناشی از سرعت:

سوانح ترافیکی از مشکلات اساسی بهداشت عمومی و علل اصلی مرگ و مصدومیت های چشمگیری در جهان است]۱[.هر ساله نزدیکبه ۱٫۲ میلیون نفر در جهان جان خود را در این راه از دست می دهند ومیلیون ها نفر نیز مصدوم و یا دچار معلولیت های ناشی از تصادف جاده ای می شوند که اغلب آنها را ساکنان مناطق دارای درآمد کم یا متوسط تشکیل می دهند]۲۹[. در کشور ما سالانه حدود ۲۵ هزار نفر در سوانح ترافیکی جان می بازند و چندین برابر این دچار ناتوانی و معلولیت می شوند که اکثر آنها دارای میانگین سنی ۳۰ تا ۴۰ سال و جزو گروه مولد جامعه می باشند که باعث تحمیل بار مضاعف اقتصادی و نابودی سرمایه اجتماعی می شوند]۲۴[. نقش خطاهای انسانی بین ۵۰ تا ۹۵ درصد به صورت مستقل یا در تعامل با محیط راه و خودرو می باشد]۲۶[. هزینه هایی که کشورهای در حال توسعه متحمل می شوند لطمه اساسی بر توسعه آنها زده و حدود ۱ تا ۲ درصد تولید ناخالص ملی آنها را شامل می شود]۲۴[. با افزایش موتوریزه شدن در این کشورها ، تصادف جاده ای نیز همگام افزایش می یابند. گزارش های جهانی پیشگیری از سوانح ترافیکی در سال ۲۰۰۴ توسط سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی منتشر شد نشان می دهد که وسعت مدیریت راه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به شکل محسوسی در کاهش مرگ و مصدومیت سوانح ترافیکی و افزایش ایمنی راه ها نقش دارند. از بین علل مسبب سوانحترافیکی شدید، سرعت مهمترین علل شناخته شده محسوب می شود که با تولید و استفاده رو به رشد خودروهای سریع در کشور، اگر این عامل کنترل نشود باعث ایجاد تلفات اساسی می شود. بکارگیری روش های سنتی، الگوبرداری صرف از کشورهای دیگرو به کارگیری روش های آزمون و خطا برای رفع این مشکل کارساز نمی باشد و مشارکت مراکز علمی و تحقیقاتی در این زمینه اجتناب ناپذیر است.

 1. رئوس مطالب و فصول:
 2. فصل اول: مقدمه و کلیات
 3. فصل دوم: پیشینه تحقیق در زمینه اثرات کنترل سرعت
 4. فصل سوم: روش شناسی و مبانی نظری استفاده از کنترل سرعت
 5. فصل چهارم: جمع آوری داده ها از میزان تصادفات و تخلفات سرعت در محور مورد بررسی
 6. فصل پنجم: تحلیلهای آماری ، نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست مطالب پایان نامه بررسی تاثیر  بکارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه بر میزان تصادفات( مطالعه موردی محور شیراز مرودشت):

 • فصل اول: کلیات
 • ۱-۱- تعریف مسئله و بیان سوال های اصلی تحقیق
 • ۱-۲-۱- پیشینه
 • ۱-۲-۲- هدف ها
 • ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
 • ۱-۴- سوال های تحقیق
 • ۱-۵- فرضیه ها
 • ۱-۶- کاربردهایی که از انجام تحقیق متصور است
 • ۱-۷- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه اعم از موسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاه های اجرایی و غیره
 • ۱-۸- روش تحقیق
 • ۱-۹- ابزار گردآوری اطلاعات
 • ۱-۱۰- جامعه آماری و حجم نمونه
 • ۱-۱۱- روش نمونه گیری
 • ۱-۱۲- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • ۱-۱۳- رئوس مطالب و فصول
 • ۱-۱۴- جدول زمان بندی مراحل انجام تحقیق از ۸/۴/۱۳۹۱ لغایت ۳۱/ ۴/۱۳۹۱
 • ۱-۱۵- فهرست منابع و ماخذ
 • ۱-۱۷- اهداف تحقیق
 • ۱-۱۷-۱- هدف کلی
 • ۱-۱۷-۲- اهداف جزیی
 • ۱-۱۸- فرضیات تحقیق
 • ۱-۱۹- محدودیت های تحقیق

فصل دوم: پیشینه تحقیق

 • ۲-۱- مقدمه
 • ۲-۲- علل و عوامل موثر بر تصادفات ناشی از سرعت
 • ۲-۲-۱- عوامل انسانی
 • ۲-۲-۲- عوامل مربوط به وسیله نقلیه
 • ۲-۲-۳- عوامل جاده ای
 • ۲-۲-۴- عوامل محیطی
 • ۲-۲- تاریخچه کاربرد دوربین های کنترل سرعت
 • ۲-۳- کنترل سرعت
 • ۲-۳-۱- روش های قدیمی
 • ۲-۳-۲- تجهیزات جدید
 • ۲-۳-۲-۱- سامانه های ثبت تخلفات سرعت با حسگرلیزری
 • ۲-۳-۲-۲- سامانه های ثبت تخلفات سرعت با حسگر مغناطیسی
 • ۲-۳-۲-۳- سامانههایثبتتخلفاتسرعتباحسگر ویدئویی
 • ۲-۳-۲-۴- سامانههایثبتتخلفاتسرعتباحسگر راداری
 • ۲-۳-۳- کنترل سرعتمتوسط
 • ۲-۴- تاثیر سرعت در تصادفات
 • ۲-۴-۱- ارتباط سرعت و تصادفات
 • ۲-۴-۲- ارتباط سرعت با احتمال وقوع تصادفات
 • ۲-۴-۳- بررسی آماری سهم سرعت در تصادفات
 • ۲-۲- کنترل سرعت
 • ۲-۲-۱- روش های قدیمی
 • ۲-۲-۲-تجهیزات جدید
 • ۲-۲-۳-کنترل سرعت متوسط
 • ۳-۲-تاثیر سرعت در تصادفات
 • فصل سوم: روش تحقیق
 • ۱-۳- مقدمه
 • ۲-۳-وضعیت محور شیراز- مرودشت
 • ۳-۳- خصوصیات سیستم کنترل سرعت متوسط نصب شده
 • ۳-۳-۱- مزایای سامانه سرعت سنج
 • ۳-۳-۲- قابلیت سامانه های سرعت سنج
 • ۳-۳-۳- مزایای روشهای سرعت مبتنی بر پردازش تصویری
 • ۳-۳-۴- قابلیت ها و ویژگی های سامانه تشخیص پلاک خودرو
 • ۳-۳-۵- سیستم کنترل سرعت جامع
 • ۳-۳-۶- مشخصات سیستم سرعت سنج و پلاک خوان
 • ۳-۳-۷- آشنایی با دوربین های نظارت تصویری تحت شبکه IP
 • ۳-۳-۸- دوربین های تحت شبکه ثابت دام
 • ۳-۳-۹- دوربین های دام تحت شبکه
 • ۳-۴- چگونگی جمع آوری کروکی های تصادفات (چند کروکی، کجا و…)

فصل چهارم: تحلیل نتایج

 • ۴-۱- مقدمه
 • ۴-۲- تحلیل توصیفی
 • ۴-۳- تحلیل استنباطی
 • ۴-۳-۱- سیستم های کنترل سرعتمتوسط باعث کاهش تصادفات می گردند.
 • ۴-۳-۲- به کارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط بر میزان تصادفات موثر بوده است
 • ۴-۳-۳- عملکرد سیستم کنترل سرعت متوسط در زمان وقوع تصادفات موثر است
 • ۴-۳-۴-۱- تاثیر سیستم کنترل سرعت متوسط در محل های مختلف متفاوت است
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه تصادفات و تاثیر سیستم کنترل سرعت:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 63
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *